Page 43

Formelle krav for at blive tutor 1. Ret til selvstændigt virke 2. Mindst 3 års ejerskab af kli­ nik og personlig tilmelding til landsoverenskomsten 3. Røntgenanlæg i klinikken

En tutor skal • have tid og lyst til at uddanne og supervisere nyuddannet kollega • anvende det særlige uddannelsesprogram • deltage i kursus, som gennemgår uddannelsesprogrammet OG ­pædagogik og supervision. Kontakt NIKKB, hvis du overvejer at blive tutor, så får du kursusdatoer i god tid.

Gode råd fra tutor Jesper TIL STUDERENDE:

Tilgængelighed skaber tryghed Et sundt læringsmiljø er alfa og omega i uddannelsesstilingen, som skal opgradere den nyuddannedes skolastiske viden til et nyt, selvstændigt niveau. Når det 1-årige uddannelsesforløb er afsluttet og godkendt af Sundhedsstyrelsen, får turnuskandidaten sin såkaldte ’ret til selvstændigt virke’. Den giver ret til at praktisere alene uden superviserende kiropraktor eller læge, og den er også forudsætning for at kunne drive egen klinik. Hvad gør du for at skabe et godt læringsmiljø for kandidaten? – Tilgængeligheden er vigtig for at skabe tryghed. Kandidater er altid i starten ret stressede over alt det nye. Det er vigtigt, de ved, der er hjælp i nærheden, og at det er ok at spørge. Så lærer man også mest, siger Jesper Villekold Andersen.

”Sørg for at udvælge et par teknikker, som du finder gode for dig til de vigtigste områder, og sørg for at blive ved med at træne dem, også efter modulet er slut – for håndværket er det, der skal ”levere varen”, når du har lavet al din udredning. Det gør bare hverdagen så meget lettere for dig i den første tid, hvor der er så mange andre ting, der kræver en stejl læringskurve. Det er vigtigt med succeser med patienterne, så kan du lettere klare presset, der er stort i begyndelsen. Desuden er der samtidigt færre forløb, der ”tabes på gulvet”, som er prisen ved at få en ny kollega i gang.”

– Det er svært for dem i nogle måneder. Der er så mange ting at lære, lige fra daglige rutiner med undersøgelse, diagnosticering og behandling til afregningen, hvad skal man have med, hvad skal det Det er vigtigt, de ved, der koste osv. osv., fortæller Jesper Vil- er hjælp i nærheden, og lekold Andersen, og at det er ok at spørge. Så supplerer: lærer man også mest. – De har ikke ret meget praktisk erfaring med at lave røntgen­ undersøgelser, og nogle skal træne deres manipulationsteknikker mere end andre – det kan komme til at ligge lidt i skyggen af de boglige fag, slutter han

TIL TUTORER:

”Jeg prøver at bruge tingene fra NIKKB´s kursus til tutorer, men man skal huske, at ikke to turnuskandidater kan det samme, selv om de er uddannet samme sted. Det er derfor vigtigt, at du sporer dig ind på, hvor der er usikkerhed/utryghed i konsultationen hos lige præcist din turnuskandidat. Husk, at ikke alle er glade for at indrømme: ” Her er noget, jeg endnu ikke er god til.” Prøv at skabe en atmosfære, hvor det er trygt at tale om disse for nogen ømtålelige emner. Husk også, at sekretæren er den, der hører mest om utilfredshed og ros både om din og turnuskandidatens behandling. Brug den form for ”temperaturmåling” i det daglige, så kan du hurtigere rette op på det, der måtte trænge og få givet den ros, der skal gives, når det går særligt godt!”

Bør selv komme med bud først Hvad er det mest udfordrende eller sværeste ved at være tutor? – Det er, hvis man selv har travlt og lige skal vurdere noget for kandidaten – men det er vigtigt at gøre det. – Det kan også være svært at huske, at kandidaterne selv bør give et bud på problemet, ­inden man serverer sine egne tanker og løsninger for dem, påpeger han. Turnusuddannelsen indlemmer de unge kiropraktorer i en ny virkelighed, hvor der skal præsteres på tid og de er del af en virksomhed, der skal løbe rundt.

Et par hurtige Hvor meget tid bruger du på supervision cirka? 1 fast time pr uge, men i vores 1 time lange fro­ kostpause kan vi godt bruge 10-15 minutter hver dag på et eller andet relevant, så 2-3 timer alt i alt om ugen i starten, siden lidt mindre.

Hjælper uddannelsesprogrammet med at sikre et forløb, der kommer de vigtigste områder igennem? Logbogen er noget bu­ reaukratisk, og man skal skrive et hav af steder, men emnerne i den er alle relevante og et godt udgangspunkt for dialog.

K I R O P R A K T O R E N

/

S E P T E M B E R

2 0 16

43

Kiropraktoren nr. 3 2016  
Kiropraktoren nr. 3 2016  

Kiropraktoren nr. 3 2016

Advertisement