Page 4

[SPOT

PÅ PATIENTOPLEVELSE

]

Hvad er værdifuldt

for patienter, der konsulterer kiropraktor?

Et nyt kvalitativt studie af 11 danske kiropraktorklinikker kortlægger for første gang de faktorer, patienterne tillægger værdi i deres besøg fra de vælger klinik til de forlader behandlingsrummet. Studiet kan vise sig at blive lidt af en øjenåbner for professionen og føjer et nyt kapitel til forskningen i patienters oplevelser af det danske sundhedsvæsen.

Af Asger Torning, kommunikations­ medarbejder på NIKKB

Det ser ud til, at andre faktorer end selve behandlingen spiller en rolle for, hvordan en patient oplever sit besøg i en kiropraktisk klinik, på­peger en forskergruppe fra Institut for Idræt og Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet, og Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) i artiklen Health care en­ counters in Danish chiropractic practice from a consumer perspectives – a mixed methods investigation i tids-

Sådan gjorde de Studiet er et mixed method-studie, som indeholder både kvalitative og kvantitative resultater. Forskerne udvalgte 11 klinkker blandt alle klinikker i Danmark ud fra kriterier, der sikrede, at man fik inkluderet et bredt udsnit af ”kliniktyper”. Da klinikkerne var udvalgt, indsamlede forskerne fakta via observationer, videointerviews og personlige interviews med patienter, kiropraktorer, øvrige behandlere og administrativt personale. 32 ansatte og ejere deltog samt 12 nye og 36 nuværende patienter. Efter indsamlingen blev data analyseret ved hjælp af kategorisering og analyse af indhold og temaer ved hjælp af et computerprogram. Da analysen var gennemført, blev længden af hver konsultation beregnet og data samlet, og en beskrivende analyse blev gennemført.

4

K I R O P R A K T O R E N

/

S E P T E M B E R

2 0 16

skriftet Chiropractic & Manual Therapies. Seks kontaktpunkter - områder, hvor en patient er i kontakt med en kiropraktorklinik – ser ud til at på­virke patienters oplevelse af et besøg: Klinikkens præsentation på internettet, de fysiske omgivelser, kliniktypen, det administrative personale, konsultationens rytme og flow og en professionel og kompetent behandler. Disse kontaktpunkter ser ud til at betyde lige så meget for en patients opfattelse af værdien af en konsultation som selve behandlingen, siger kiropraktor og ph.d. Corrie Myburgh, der er hovedforfatter på artiklen. De sekundære ting har værdi – Man har altid haft kraftigt fokus på kiropraktoren i konsultationsprocessen. Det er typisk den person, der er omdrejningspunkt i en kiropraktorklinik. Men det er ikke altid den person, patienterne har mest

kontakt med. Patienter er ikke fagligt kvalificerede nok til at vurdere, om en kiropraktor bruger de rigtige teknikker eller ej. De fokuserer på, om de får det bedre. Det ser ud til, at det, der har værdi for dem, er de ting, de meget bedre kan vurdere, fx klinikkens indretning, sekretærens attitude og evner, de oplysninger, de får fra internettet og så videre, fortæller Corrie Myburgh.

Overraskende Han og de øvrige forskere, lektor og epidemiolog Eleanor Boyle samt kiro­praktorerne Johanne Brinch Larsen og ph.d. Henrik Wulff Christensen, havde på forhånd defineret nogle af kontaktpunkterne. Undervejs kom der andre til, og ­nogle af dem overraskede forskerne. – Vi kunne med nogen sikkerhed forvente, at sekretærerne ville spille en rolle, men vi var ikke opmærksomme på den store betydning, det havde for patienterne, om de

Kiropraktoren nr. 3 2016  

Kiropraktoren nr. 3 2016

Advertisement