Page 38

[KIROJOBBET ] Derfor hospitalskarriere Ifølge Stine Haugaard Clausen Giver dig INDFLYDELSE på patienternes forløb hele vejen igennem sundhedsvæsenet. Det er UDVIKLENDE og giver rig mulighed for FAGLIG SPARRING i hverdagen. Godt job, hvis man har lyst til at arbejde TVÆRFAGLIGT.

gaard Clausen. I det daglige samarbejdes Stine Haugaard Clausen bliver ikke træt der på tværs af faggrænser mellem både af billeder lige foreløbigt: læger, kiropraktorer og radiografer. – Der er så meget for mig at lære i det Hvordan ”endte” du på Vejle? radiologiske speciale, og jeg synes, det er – I 2011 flyttede Sygehus Lillebælts virkeligt spændende. idrætsambulatorium, som jeg var en del af, Høj specialisering gør os vigtige fra rygcentret i Middelfart til ortopædkirurgisk afd. i Vejle. Jeg ville gerne udføre flere Når Stine Haugaard Clausen skal forklare, ultralydsskanninger for at udbygge mine hvorfor kiropraktorer er et godt supplement kompetencer, og fandt på at spørge i rønttil de lægelige kompetencer på hospitaler, genafdelingen, om de kunne bruge mig. er hun meget klar i mælet. Kiropraktorer Jeg kendte Christian kan bidrage til Lund, der allerede bedre patientforløb på enhver var ansat der, og ortopædkirurgisk også den daværende For mig har det at være ansat i og reumatologisk ledende overlæge, Rygcenter Syddanmark, og nu afdeling, mener der er ansvarlig for i røntgenafdeling, ikke været et den muskuloskelefravalg af klinik, men et tilvalg af hun. tale sektion, som jeg – Reumatoloen anden måde at arbejde på gien og ortopædhavde haft et godt kirurgien er de samarbejde med om specialer, som også beskæftiger sig med ultralyd. Jeg startede med at være der et par dage om ugen, før jeg i december 2015 muskuloskeletale lidelser. Efterhånden er der en så høj grad af specialisering og blev fuldtidsansat, fortæller hun. udelukkende fokus på, hvorvidt man kan – Til at starte med var jeg naturligvis lidt behandle patienten – ortopædkirurgisk, på prøve og foretog de fleste undersøgelser sammen med lægerne. Men så snart det vil sige med operation, eller reumatologisk, som oftest vil sige med medicin. Det de fandt ud af, at jeg fagligt var dygtig nok, betyder, at en stor gruppe patienter med og ikke mindst at de kunne stole på, at jeg bevægeapparatssmerter, som måske ikke spurgte om hjælp, hvis jeg var i tvivl, arbejdede jeg i stigende grad selvstændigt. er blevet hjulpet i primærsektoren og har – Det er en progressiv afdeling, hvor brug for grundig undersøgelse, information man ser en mening med jobglidning og og vejledning – dem er der ganske få, der tværfaglighed og forstår at udnytte kominteresserer sig for på hospitalerne. Det er petencerne i de forskellige faggrupper her vi, med vores diagnostiske og biomekaniske baggrund, kan hjælpe til med at bedst muligt.

38

K I R O P R A K T O R E N

/

S E P T E M B E R

2 0 16

Et par hurtige til Stine

Hvordan vil du beskrive din identitet som kiropraktor? Kiropraktorer er traditionelt defineret ved, at en stor del af arbejdet omhandler manuel behandling. Den del af faget er der ikke meget af i mit arbejde. Jeg kan godt savne det, for det er jo ret sjovt at manipulere, men til gengæld får jeg så mange andre udfordringer. Jeg føler mig stadig som ”rigtig kiropraktor”. For jeg identificerer mig med vores virksomhedsområde, ikke en behandlingsmetode. Det er lidt en kæphest for mig, at vi kiropraktorer skal holde os til vores virksomhedsområde – uanset hvor vi er ansat. Kiropraktorer på sygehuse skal ikke videreuddannes til at være en slags læger. Vi skal fastholde det, vi er gode til og uddannet i: patienter med bevægeapparatssmerter, også i sekundærsektoren, hvor der er brug for vores kompetencer. Hvorfor valgte du at læse til kiropraktor? Jeg var interesseret i fysiologi, træning og sundhed og havde mod på en akademisk uddannelse. Idrætsstudiet kunne jeg ikke se noget mål med, medicin tiltalte mig, men jeg var usikker på, om jeg ville arbejde med virkeligt syge mennesker, og så kom kiropraktorstudiet ind midt imellem. Hvad er den største styrke ved ultralyd, som er dit speciale? At undersøgelsen er en forlængelse af og kan udføres som en del af den kliniske undersøgelse og resultatet indgå i vurdering af patientens problem og planlægning af det videre forløb. Vi kiropraktorer er med vores kendskab til billeddiagnostik og bevægeapparatet i en unik position til at få glæde af de muligheder, ultralyd tilbyder. Hvilke arbejdssituationer er mest interessante i dit job? Det er altid, når jeg får indflydelse på et patientforløb, gør en forskel og bidrager til et bedre forløb. De fleste patienter har ”lette” problematikker, hvor man måske nok gør en forskel, men hvor det ikke betyder det store, om det var dig eller en anden, der behandlede. Men de patienter, hvor man bemærker noget i deres anamnese, finder en uventet årsag til deres klager eller tager en udredningsmæssig beslutning, som viser sig at gøre en forskel – dem husker man.

Profile for Fagbladet kiropraktoren

Kiropraktoren nr. 3 2016  

Kiropraktoren nr. 3 2016

Kiropraktoren nr. 3 2016  

Kiropraktoren nr. 3 2016

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded