Page 37

Stine Haugaard Clausen • 40 år • Cand.manu. fra Syddansk Universi­ tet (2004) • Turnus delt mellem Rygcenter Fyn og Kiropraktisk Klinik Korsør • Efter turnus ansat på Rygcenter Fyn i Ringe med tilknytning til idrætsklinikken • Siden 2010 fast ”udlånt” til Vejle Sygehus’ røntgenafdeling et par dage om ugen ved siden af ansæt­ telsen i Sygehus Lillebælts Rygcen­ ter Syddanmark (tidl. Rygcenter Fyn) • Siden dec. 2015 fuldtidsansat i røntgenafdelingen. • Har undervist siden kiropraktor­ studiet. Siden 2006 som ekstern lektor på Syddansk Universitet, hvor hun underviser medicin- og kiropraktorstuderende i bl.a. radio­ logi • Forhåbentlig snart ph.d. stude­ rende

K I R O P R A K T O R E N

/

S E P T E M B E R

2 0 16

37

Kiropraktoren nr. 3 2016  

Kiropraktoren nr. 3 2016

Advertisement