Page 36

Af Tanja Skov Carlsen, DKF’s sekretariat Fotos: Heidi Lundsgaard

[KIROJOBBET ]

”Der går aldrig en dag, hvor jeg ikke ser noget nyt” Billeddiagnostikken er omdrejningspunktet i den hospitalskarriere Stine Haugaard Clausen har skabt sig. Hun jonglerer ultralyd og MR som beskrivende kiropraktor på Vejle Sygehus’ højteknologiske røntgenafdeling. Det var allerede under uddannelsen, mens hun var i klinikophold på Rygcenter Fyn – som Sygehus Lillebælts Rygcenter Syddanmark hed dengang – at hun blev interesseret i en karriere i sekundærsektoren: – Jeg befandt mig rigtig godt i miljøet og var glad for at være en del af en stor medarbejdergruppe, fortæller hun. Det var også det med at undervise, der trak, og det fylder en del i hendes hverdag – både i hendes arbejde på røntgenafdelin-

36

K I R O P R A K T O R E N

/

S E P T E M B E R

2 0 16

gen, hvor hun deltager i oplæring af yngre læger, men også som ekstern lektor på Syddansk Universitet, hvor hun siden 2006 har undervist både medicin- og kiropraktorstuderende i fx radiologi og under klinikopholdet på rygcentret.

Skanninger, blokader og sparring – Min arbejdstid er delt mellem at beskrive MR-skanninger af columna og foretage ultralydsskanninger. I ultralyd har jeg ofte yngre læger med i oplæring. Desuden deltager jeg i konferencer med de kliniske afdelinger, ortopædkirurgisk, rygcentret og reumatologisk afdeling, fortæller Stine Haugaard Clausen, som også lægger diagnostiske og terapeutiske blokader. Det sker på uddelegeret ansvar fra ledende overlæge. – Jeg skanner kun bevægeapparatet – det er jo det, der er vores arbejdsområde, understreger hun. Det er en kæphest for hende, at kiropraktorer skal holde sig til virksomhedsområdet – uanset hvor de er ansat, skal fokus fastholdes på kernekompetencen – patienter med bevægeapparatsproblemer. De er tre kiropraktorer i afdelingens musku­loskeletale sektion. Charlotte Gregersen og Christian Lund udover Stine Hau-

Kiropraktoren nr. 3 2016  

Kiropraktoren nr. 3 2016

Kiropraktoren nr. 3 2016  

Kiropraktoren nr. 3 2016

Advertisement