Page 32

FORSKNING KOMMENTERET

HUSK KURSET

Hvorfor bliver nakkepatienter ikke henvist til manuel behandling? PÅ FA GL IG KO NG RE S

Sådan lyder spørgsmålet fra en gruppe hollandske forskere, der har undersøgt, hvorfor praktiserende læger og fysioterapeuter ikke henviser patienter med nakkesmerter til manuel behandling. Svaret skal findes i personlige faktorer. Holland har i de seneste år gennemført flere tiltag for at sikre, at kun omkostningseffektive behandlingsformer bliver dækket af staten. Manuel behandling af nakkesmerter har i en række systematiske oversigtsartikler vist sig effektivt, og et tidligere hollandsk studie har vist, at det også er mere omkostningseffektivt end behandGode personlige netværk ling hos praktiserende læger og relationer var med til at ­(typisk en ”afventende” tilgang bestemme henvisningsadfærd, understøttet af smertestillende og tillid til den enkelte medicin) og fysioterapi (fx øvelser, manuelle terapeut var et massage eller varme/kulde). På tilbagevendende tema blandt trods af dette sker der alligevel både praktiserende læger, kun få henvisninger til manuel fysioterapeuter og patienter. behandling, og hvorfor nu det? Sammen med sine kollegaer har Marije Dikkers fra EMGO-instituttet i Amsterdam udforsket barrierer og fremmende faktorer, der ser ud til at have indflydelse på implementering af manuel beReferencer: handling i håndteringen af patienter med nakkesmerter i Dikkers MF, Westerman primærsektoren. MJ, Rubinstein SM, van Tulder MW, Anema Studiet er et kvalitativt interviewstudie med i alt 70 JR.Why Neck Pain Papraktiserende læger, fysioterapeuter, manualterapeuter, tients Are Not Referred deres patienter med nakkesmerter samt andre interesto Manual Therapy: A Qualitative Study senter. among Dutch Primary Den hollandske forskergruppe identificerede tre Care Stakeholders. hoved­temaer i interviewene. PLoS One. 2016 Jun 16;11(6):e0157465. Det første tema var den enkelte patient eller fagdoi: 10.1371/journal. persons opfattelse og viden om manuel behandling. pone.0157465. eColManglende viden eller fejlagtige opfattelser var en hyppig lection 2016. Af Mette Jensen Stochkendahl, kiropraktor, ph.d. og seniorforsker NIKKB

32

K I R O P R A K T O R E N

/

S E P T E M B E R

2 0 16

nævnt barriere. Herunder var frygten for komplikationer associeret med manipulation af nakken en vigtig barriere for patienter såvel som praktiserende læger. Omvendt var fagpersonernes kendskab til den evidensbaserede litteratur klart fremmende for henvisninger. Det andet tema forskerne fandt, handlede om sam­ arbejde og tillid. Gode personlige netværk og relationer var med til at bestemme henvisningsadfærd, og tillid til den e ­ nkelte manuelle terapeut var et tilbagevendende tema blandt både praktiserende læger, fysioterapeuter og patienter. Det sidste af de tre temaer handlede om den organisatoriske sammenhæng. De praktiserende læger var mere tilbøjelige til at henvise, hvis de delte sundhedshus med en manuel terapeut, og hvis der var kort ventetid. Forskergruppen fandt altså særligt barrierer og fremmende faktorer Fakta: på et individuelt niveau, hvad angår opfattelsen af og kendskabet til Hollandske manuel terapi og nakkesmerter, og i fysioterapeuter har sam­arbejdet og tilliden mellem been 5-årig handlerne. Hvis man vil øge raten af universitetsuddannelse. henvisninger til manuel terapi, vil disse Manuelterapi fokusområder derfor være gode steer en overbygning, der der at starte. Om resultaterne fra stutypisk tager diet kan overføres til danske forhold 3-4 års studier på deltid og kiro­praktorerne vides ikke, men og kræver mange vil sikkert kunne nikke genkenautorisation som manueldende til de fleste af de undertemaer, terapeut. som kommer frem i artiklen.

Foto: purebudget.com

unikerer Hvordan komm af sundvi med resten hedsvæsenet?

Kiropraktoren nr. 3 2016  

Kiropraktoren nr. 3 2016

Advertisement