Page 30

AKTUELT STØTTET AF KIROPRAKTORFONDEN

En app til etniske minoritetspatienter med rygsmerter Taler rygpatient og behandler ikke samme sprog, og har de måske ovenikøbet også forskellig opfattelse af sygdom, kan samarbejde være svært. Det oplever Kirsten Møller som kiropraktor på et kommunalt sundhedscenter i København, hvor der er en del tosprogede patienter. Hun har derfor designet en app, der kan hjælpe arabisk talende patienter med at håndtere rygsmerter og forstå sundhedsvæsenets tilgang til den slags smerter.

”Jeg valgte at tage masteruddannel­ sen, da den giver kompetencer til at udvikle innovative sundhedstekno­ logiske løsninger, fortæller kiro­ praktor Kirsten Møller, som blev færdig i juni.”

Af Tanja Skov Carlsen, DKF’s sekretariat

App’en findes ikke endnu. Kirsten Møller har udelukkende konceptudviklet den i sit projekt, der afsluttede hendes Masteruddannelse i Sundhedsinformatik. Nu håber hun at finde fonde, der vil være med til at gøre app’en til virkelighed. Hvad skal den så kunne, app’en? Kort sagt er den et kursus i håndtering af lændesmerter. Den skal give patienterne viden, information og anbefalinger fra relevante faggrupper – på patienternes eget modersmål og primært i videoklip.

30

K I R O P R A K T O R E N

/

S E P T E M B E R

– App’en kan støtte denne patientgruppe til hensigtsmæssig selvhjælp og øget fysisk aktivitet. Det er tanken, at patienten skal få adgang til app’en, efter alvorlig rygsygdom er udelukket, fortæller Kirsten Møller, der fik 12 for afhandlingen. – Mere viden kan ’empower’ patienterne til at få mere ansvar og magt over deres smertesituation. Det kan øge deres egenomsorg og hjælpe dem til et bedre liv med deres sygdom og i sidste ende give dem mere rygsundhed, uddyber hun. Som kiropraktor i Københavns Rygog Genoptræningscenter oplever Kirsten Møller, at det ofte er en udfordring for både behandler og den etniske minoritetspatient at indgå i et behandlingsforløb. Ikke mindst fordi gensidig kommunikation spiller en stor rolle for at udrede og stille rygdiagnoser. – Det er ikke kun sprogbarrierer, der kan gøre det udfordrende og tidskrævende at skabe en fælles forståelse af smerterne og behandlingen. Også forskellig sygdomsopfattelse

2 0 16

og divergerende forventninger spiller en ganske betydelig rolle, påpeger hun. For at skabe realistiske forventninger hos patienterne formidler app’en information om, hvad et typisk rygforløb indebær er af udredning, behandlingsmuligheder og anbefalinger. Med app’en skal brugerne også kunne danne træningsgrupper i lokalområdet: – Det er en mulighed, jeg forestiller mig, at især kvinder vil benytte sig af. Grupperne skal også kunne dele træningsresultater og komme i kontakt med andre grupper, fortæller Kirsten Møller, som har været i kontakt med den danske del af den forskergruppe, der er i gang med at udvikle SELFBACK -ryg-app’en.

Vigtigt med brugerinddragelse Kirsten Møller inddrog alle interessenter i udviklingen. Hun interviewede en praktiserende læge med mellemøstlig baggrund, samt en reumatolog, fysioterapeuter og

Kiropraktoren nr. 3 2016  
Kiropraktoren nr. 3 2016  

Kiropraktoren nr. 3 2016

Advertisement