Page 28

AKTUELT

HUSK KURSET

Moderne maint enance af ­lændepatie nter PÅ FA GL IG KO NG RE S

Bred konsensus bag de nye retningslinjer om nyopståede lændesmerter

NATIONAL KLINIS

BEHANDLIN K RETNINGSLINJE FOR LÆNDERYG G AF NYOPSTÅEDE SMERTER

2 0 16

Af Asger Torning, kommunikationsmedarbejder på NIKKB

Forskere fra Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) og Institut for Idræt og Biomekanik (IOB) har travlt med at udarbejde Nationale Kliniske Retningslinjer for Sundhedsstyrelsen. En af de nyeste på stammen handler om nyopståede lænderygsmerter og er udarbejdet af seniorforsker ved NIKKB, Mette Jensen Stochkendahl.

Seniorforsker ved NIKKB, kiropraktor, ph.d. Mette Jensen Stochkendahl: ”Der var en fælles forståelse for, at der er behov for bedre og mere ensartet håndtering af patienter med lænderygsmerter”.

28

Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinje vedr. nyopståede lænderygsmerter retter sig mod voksne over 16 år. Nyligt opståede uspecifikke lænderygsmerter defineres som smerter, der har varet mindre end 12 uger og i langt de fleste tilfælde kan håndteres af egen læge, kiropraktor eller fysioterapeut. Retningslinjen består af 10 anbefalinger, der overordnet anbefaler, at behandleren opfordrer patienten til at fortsætte sit daglige liv på trods af smerterne, overvejer at tilbyde patienten individuelt tilpasset patientuddannelse for at give denne mere viden og bedre forståelse af smerterne eller tilbyder fysisk træning og manuel behandling. Retningslinjen peger også på behovet for at styrke forskningen og dermed evidensgrundlaget for behandling af nyopståede lænderygsmerter. Arbejdsgruppen gennemgik den eksisterende viden om effekten af til-

K I R O P R A K T O R E N

/

S E P T E M B E R

2 0 16

Nationale Kliniske ­Retningslinjer for muskelskeletsygdomme 2015: B  ehandling af udstrålende smerter fra nakken (cervikal radikulopati) 2016: I kke-kirurgisk behandling af nyligt opstået lumbal nerverodspåvirkning (lumbal radikulopati) 2016: B  ehandling af nyopståede lænderygsmerter 2016: H  ofteartrose, ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter THA (primære total hofte­ alloplastikker). Kommende: Ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter.

tag såsom fysisk aktivitet, patientuddannelse, træning, manuel behandling og farmakologisk smertebehandling. Med sin baggrund var Mette Jensen Stochkendahl den rette til at løfte opgaven som fagkonsulent på retningslinjerne. Hun har udført det store tids- og ressourcekrævende arbejde med at samle de mange forskellige input fra gruppemedlemmerne samt høringssvar og sammenskrive retningslinjen. – Det er en stor styrke for resultatet, at alle de relevante faglige

selskaber har deltaget i arbejdsgruppen, og at retningslinjen er baseret på en bred konsensus i arbejdsgruppen. Der var en fælles forståelse for, at der er behov for bedre og mere ensartet håndtering af patienter med lænderygsmerter, siger hun. I arbejdsgruppen deltog to kiropraktorer udpeget af Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik: Jan Hartvigsen, professor på IOB, seniorforsker på NIKKB, samt Jan Nordsteen, ledende kiropraktor, Ryg- og Genoptræningscenter Københavns kommune. I slutningen af august udkom endnu en national klinisk retningslinje med kiropraktorers deltagelse. Erik Poulsen, phd., IOB, SDU, har deltaget i retningslinjen om hofteartrose. Læs mere om denne på side 11. Senere på året udkommer en om nakkesmerter som NIKKB’s seniorforsker Alice Kongsted arbejder på.

www.sst.dk/nkr

Kiropraktoren nr. 3 2016  

Kiropraktoren nr. 3 2016

Kiropraktoren nr. 3 2016  

Kiropraktoren nr. 3 2016

Advertisement