Page 24

AKTUELT

Operation, ulighed, smertepatienter og ældre set med kiropraktor-øjne Der var ikke meget tid til at slentre rundt på Folkemødet for kiropraktordelegationen med formanden i spidsen. For med deltagelse i fire debatter på to dage blev det meste af tiden mellem debatterne brugt på forberedelse og opladning.

HUSK KURSET

den ældre Behandling af rential­ ffe Di og nt tie pa ervejelser ov ke tis os gn dia patient ved den ældre PÅ FA GL IG KO NG RE S

DKF’s største debatarrangement handlede om ældre patienter. Fra venstre: Moderator Claus Christoffersen, Lone Kousgaard Jørgensen, DKF, Henrik Kjær, Gigtforeningen, Tina Lambrecht, Danske Fysioterapeuter, Finn Sørensen, Enhedslisten, Mireille Lacroix, Praktiserende Lægers Organisation og Anne Ehrenreich, Venstre.

Lige efter Folkemødets start torsdag havde DKF inviteret Rygkirurger fra Rygcenter Syddanmark forbi til en debat om kirurgi vs. kiropraktik. I al væsentlighed er vi i DKF enige med rygkirurgerne og viceversa. Alligevel er der naturligvis forskelle. Rygkirurgerne vil gerne operere så hurtigt som muligt og i hvert fald inden 12 uger, mens DKF fastholder, at patienterne, som det også beskrives i de kliniske retningslinjer, først bør vurderes af en rygkirurg, hvis svære og funktionshæmmende smerter varer ved trods ikke-kirurgisk behandling. Senere torsdag rykkede vi ind i det store fælles Sundhedstelt, hvor der var fokus på smertepatienter. Et stort panel på 8 personer, herunder DKF-formand

24

K I R O P R A K T O R E N

/

S E P T E M B E R

Lone Kousgaard Jørgensen, Gigtforeningens direktør, Mette Bryde Lind, og fysioterapeuternes formand, Tina Lambrecht, tog debatten om sundhedsvæsenet og de barrierer smerte­ patienterne møder. ”Patienterne og de praktiserende læger mangler i dag overblik over mulighederne og kendskab til ydelserne i primærsektoren. Det betyder, at patienten oplever en siloopdelt primærsektor, hvor der ikke kommunikeres og koordineres på tværs” fremhævede Lone Kousgaard Jørgensen blandt andet. Fredag morgen havde DKF inviteret Gigt­ foreningen, Danske Fysioterapeuter, Praktiserende Lægers Organisation, Enhedslisten og Venstre inden for i Sundhedsteltet for at

2 0 16

diskutere, om de ældre medborgere har rammerne til at leve et godt og aktivt liv. Om vi fik et endeligt svar på det, er svært at sige, men faktum er, at det faktisk betaler sig at behandle de ældre. Som Lone Kousgaard Jørgensen sagde: ”Man bliver aldrig for gammel til at blive behandlet.” Senere fredag eftermiddag stod den på speed debating for hele sundhedsvæsenet i Sundhedsteltet – og 14 organisationer, heriblandt DKF, var på scenen sammen med 5-6 forskellige politikere. DKF var tilsagt til at diskutere ulighed i sundhed – og formanden nævnte bl.a., at netop egenbetalingen er en stor barriere for, at især de ældre og de sygemeldte ikke får den behandling, de har brug for.

DKF-formand Lone Kousgaard Jørgensen i samtale med Liselott Blixt, Dansk Folkepartis sundhedsord­fører og formand for Folketingets Sundhedsudvalg.

Kiropraktoren nr. 3 2016  

Kiropraktoren nr. 3 2016

Advertisement