Page 13

HUSK KURSERNE Osteoporose og Alle er atleter PÅ FA GL IG KO NG RE S

Osteoporose (knogleskørhed] var den mest dødbringende muskel- og ledsygdom med 1856 dødsfald I Australien I 2013. Lidelsen var underliggende årsag til 167 af disse dødsfald og medvirkende årsag til de 1689 dødsfald, hvilket gør osteoporose til den muskuloskeletale lidelse, som medvirker til flest dødsfald som medvirkende årsag.

4,7% dødsfald pga. syge muskler og led En rapport fra det statslige Australian Institute of Health and Welfare undersøger omfanget af muskuloskeletale lidelser som underliggende eller medvirkende årsag til dødsfald. Resultatet viser, at 4,7% (svarende til 6963 personer) af alle dødsfald i Australien i undersøgelsesåret 2013 har haft muskuloskeletale lidelser som underliggende eller medvirkende årsag. Der bor lidt over 23 mio. mennesker i Australien. Øvrige tal fra rapporten afslører bl. a., at de muskulo-

Hvilke økonomiske faktorer er medregnet i de studier, der var inkluderet i reviewet? Hvad en kiropraktorbehandling eller behandling hos praktiserende læge koster i det ene land, kan vel ikke sådan lige sammenlignes med, hvad det koster i et andet land, eller? - Det er lidt forskelligt hvilke faktorer, der er medregnet i de forskellige studier, men det gør ikke så meget, da vi ikke sammenligner et land med et andet,

skeletale sygdomme, der oftest optrådte som underliggende eller medvirkende dødsårsager, var osteoporose (1856 dødsfald), slidgigt (1696 dødsfald) og kronisk leddegigt (917 dødsfald). ”Resultaterne fra Australien overrasker mig ikke. Der er solid evidens for, at mennesker med MSK har mange fysiske og mentale co-morbiditeter. Jeg er over-

1 ud af 20 australske dødsfald var direkte forårsaget af eller havde som medvirkende årsag muskuloskeletale lidelser i 2013 (6,963 dødsfald).

bevist om, at der er en kausal sammenhæng. Vi forsker for øjeblikket i et projekt om sammenhæng mellem rygsmerter og dødelighed. I projektet samarbejder vi med australske forskere,” udtaler Jan Hartvigsen, professor og forskningsleder på Institut for Idræt og Biomekanik, og seniorforsker på Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik.

www.aihw.gov.au/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=60129555625

men sammenligner kiropraktisk behandling med behandling hos praktiserende læge. Hvis bare udgifter og gevinster er målt ens hos de to behandlergrupper i samme studie, kan vi godt sammenligne på tværs af studier. Det kan vi bl.a. gøre fordi vi har omregnet udgifterne i alle studierne til en fælles møntfod (2015 US Dollars). Udelukker resultatet, at kiropraktorbehandling af lænderygsmerter kan være om-

kostningseffektivt i Danmark, hvor der jo er høj brugerbetaling på kiropraktik? Nej, det udelukker resultatet ikke, og derfor konkluderer vi også, at der er behov for flere metodemæssigt stærke studier. Det vil være nødvendigt at kigge på, hvem der betaler, og hvem der får gavn af behandlingen. Gode, fremtidige studier vil potentielt kunne ændre vores konklusioner betydeligt. Vi publicerede en artikel i foråret

81

var gennemsnitsalderen i de dødsfald, hvor lidelser i muskler og led var registreret som underliggende årsag sammenlignet med 76 år i dødsfald forårsaget af alle typer årsager.

2 ud af 3 dødsfald relateret til lidelse i muskler og led forekom blandt kvinder (806 dødsfald sammenlignet med 375 blandt mænd).

(omtalt i sidste nummer af KIROPRAKTOREN, red.), hvor vi undersøgte omkostnings­ effektiviteten af kiropraktorbehandling sammenlignet med information til patienter med muskuloskeletale brystsmerter. Her var resultatet, at kiropraktorbehandling var mere omkostningseffektiv.

K I R O P R A K T O R E N

www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/27487116

/

S E P T E M B E R

2 0 16

13

Kiropraktoren nr. 3 2016  

Kiropraktoren nr. 3 2016

Kiropraktoren nr. 3 2016  

Kiropraktoren nr. 3 2016

Advertisement