Page 12

NYT OM VIDEN

Genoptræning har samme effekt som knæ­operationer Under overskriften ”15.579 ­årlige knæoperationer har ingen effekt” omtalte Politiken 21. juli en undersøgelse foretaget af bl.a. professor Ewa Roos, Insti­ tut for Idræt og Biomekanik. Undersøgelsen viser, at almindelige kikkertoperationer ikke har nogen beviselig effekt i forhold til intensiv fysisk træning. Det er dokumenteret i en artikel i det ansete tidskrift British Medical Journal. Artik­ len konkluderer, at der ikke var nogen målbar forskel på smerteniveauet hos to grupper midaldrende fysisk aktive knæpatienter, der blev henholdsvis kikkertopereret eller gennemgik et intensivt genoptræningsforløb to år efter operation og genoptræningsforløb. – Med de her konklusioner kan der ikke være megen tvivl om, at man bør gå væk fra operative indgreb. Også til dem, der er mere fysisk aktive, eller folk med slidgigt, udtalte Ewa Roos til Politiken. Studiet er det første, der sammenligner kirurgi alene med superviseret træning. www.politiken.dk/forbrug­ ogliv/sundhedogmotion/ ECE3306073/15579-aarligeknaeoperationer-har-ingeneffekt/ www.bmj.com/content/354/ bmj.i3740

12

K I R O P R A K T O R E N

/

Hvor har patienter med hofteartrose oftest ondt? Et nyt studium af Erik Poulsen, postdoc ved Institut for Idræt og Biomekanik, udført i samarbejde med bl.a. Jan Hartvigsen (professor og forskningsleder IOB og seniorforsker NIKKB), Jacob Vestergaard (projektleder NIKKB) og Henrik Wulff Christensen (direktør og forskningsleder NIKKB), udpeger smertefordelingen hos patienter, der lider af hofteartrose. Det er et emne, der kun eksisterer få studier af, så det aktuelle studie tilføjer værdifuld viden til området. 109 patienter med hofteartrose deltog i en undersøgelse, hvor de blev bedt om at rapportere smerteintensitet på en skala og markere de områder, hvor de har smerte på en anatomisk model. Undersøgelsen afslørede, at de mest almindelige smerteområder er den store lårbensknude (77 %), lyske (53 %) og balde (38

%). Også knæ (17 %) og underben (15 %) blev angivet som smerteområder, men smerter i knæ og underben forekom i forbindelse med smerter andre steder. Studiet er offentliggjort i artiklen Pain distribution in primary care patients with hip osteoarthritis i tidsskriftet Family Practice i august.

Læs mere her: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27538424

Sammenlignende studie uden klare svar En forskergruppe med bl.a. senior­forsker ved NIKKB, ­Mette Jensen Stochkendahl, har gennemført et systematisk review af litteraturen om lændesmerter for at fastslå effektivitet og økonomi i forbindelse med kiropraktorbehandling sammenlignet med behandling hos andre faggrupper. Forskerne er kommet

S E P T E M B E R

2 0 16

frem til, at kiropraktorbehandling af lændesmerter ser ud til at være lige så effektiv som behandling hos fysioterapeut, øvelsesterapi eller behandling hos praktiserende læge, selv om litteraturen ikke gør det muligt at nå en endelig konklusion. Gennemgangen gav heller ikke klare svar på, om behandlingsforløb hos kiro-

praktor eller praktiserende læge er mest omkostningseffektivt. Forskerne fastslår derfor, at patientens præferencer og værdier vedrørende hvilken behandlergruppe de foretrækker, bør være ledende, når andre faggrupper eller fx forsikringsselskaber overveje at henvise patienter til et behandlingsforløb.

Kiropraktoren nr. 3 2016  

Kiropraktoren nr. 3 2016

Advertisement