Page 24

aktuelt fra nikkb I samarbejde med advokatfirmaet Bird & Bird har NIKKB i en række artikler sat fokus på juridiske spørgsmål og problemstillinger relateret til håndtering af personoplysninger i kiropraktorpraksis. Find de tidligere artikler i KIROPRAKTOREN nr. 1 og 3 på: www.danskkiropraktorforening.dk/kiropraktoren

Om forfatterne Bird & Bird Advokat­ partnerselskab råd­giver såvel danske som udenlandske klienter i Danmark og kan tilbyde rådgivning i hele Norden såvel som internationalt. Bird & Bird Advokatpartnerselskab har navnlig betydelig erfaring og indgående juridisk og kommerciel viden inden for it-branchen, ny teknologi, IPR og udbudsregler. Advokat, partner Nis Peter Dall og advokat Pernille Kirk Østergaard har begge indgående kendskab til persondataretten og beskæftiger sig til dagligt med forskellige spørgsmål inden for dette område, herunder i forhold til sundhedsområdet.

Nis Peter Dall Telefon: 39 14 16 50 E-mail: nis.dall@ twobirds.com

Pernille Kirk Østergaard Direkte telefon: 39 14 16 60 E-mail: pernille. ostergaard@ twobirds.com

24

Databehandleraftaler og sikkerhedskrav Pernille Østergaard, advokat og Nis Peter Dall, advokat og partner, begge Bird & Bird advokatfirma.

Første artikel i serien præsenterede reglerne for håndtering af personoplysninger i sundhedssektoren (KIROPRAKTOREN nr.1 2014). Den anden omhandlede indhentelse og videregivelse af helbredsoplysninger (KIROPRAKTOREN nr.. 3 2014). Den sidste artikel her gennemgår reglerne om databehandleraftaler og sikkerhedskrav. Når man som kiropraktisk klinik beskæftiger sig med behandling af personoplysninger, eksempelvis indsamling, registrering og videregivelse af patientoplysninger, er det vigtigt at afklare, om man er da-

K i r o p r a k t o r e n

/

o k t o b e r

2 0 14

taansvarlig eller databehandler. Begrundelsen herfor er blandt andet, at det som udgangspunkt er den dataansvarlige, der er ansvarlig for overholdelsen af Persondataloven, og at det er den dataansvarlige, som patienten kan udøve sine rettigheder efter Persondataloven over for, herunder sin indsigtsret, retten til at få berigtiget urigtige oplysninger m.v. Af Persondataloven følger det, at den dataansvarlige er den, der afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger. Det afgørende er således, hvem der ju-

ridisk og/eller faktisk afgør, hvordan personoplysninger skal behandles (hvem der har ”ejerskabet” til personoplysningerne).

Klinikken er dataansvarlig I praksis vil en kiropraktisk klinik oftest være dataansvarlig, eftersom det er klinikken, der behandler og håndterer de personoplysninger, der modtages om patienten fra eksempelvis en læge eller et forsikringsselskab, eller som patienten selv opgiver i forbindelse med en behandling, og klinikken benytter disse til egne formål og i egen interesse, for ek-

Kiropraktoren nr 5 2014  
Kiropraktoren nr 5 2014  
Advertisement