__MAIN_TEXT__

Page 30

AKTUELT

Anvendt psykologi på skoleskemaet Mere og mere forskning påviser, hvor stor en rolle det psyko-sociale aspekt spiller ved sygdomme og smerter i muskelskelet-området. Nu indfører kiropraktoruddannelsen psykologiundervisning, som designes på basis af et masterprojekt om danske kiropraktorers anvendelse af psykologiske komponenter i deres virke.

Af Tanja Skov Carlsen, DKF’s sekretariat

30

Til at udvikle og afvikle det nye fag samarbejder studieledelsen med kiropraktor Anne-Lene Nielsen, som i januar færdiggjorde en masteruddannelse i Positiv Psykologi ved Århus Universitet. I sit masterprojekt udformede hun nemlig et forslag til en sådan undervisning, som realiseres dette efterår som en del af valgfaget ’Muskuloskeletal management og den biopsykosociale model’ på kandidatuddannelsen. Undervisningen udgør 20 timer og har til formål at gøre den stude-

K I R O P R A K T O R E N

/

S E P T E M B E R

2 0 15

rende i stand til at kunne genkende og håndtere almindelige psykologiske mekanismer og diagnoser, som kan forekomme i forbindelse med lidelser i bevægeapparatet. 25 har valgt faget. I arbejdet med at omforme forslaget til konkrete undervisningsplaner har Anne-Lene Nielsen allieret sig med overlæge Karin Plesner, fysioterapeut, ph.d. Henrik Bjarke Vægter og psykolog Kira Fuglsang, som alle er tilknyttet smertecenteret på Odense UniversitetsHospital.

Ikke kun lokalisering Den biopsykosociale tilgang til muskel-skelet-problemer har mere end tre årtier på bagen, og klinisk biomekanik er bygget op om denne forståelsesramme. Men de eksponentielt stigende tal for kronicitet og økonomiske udgifter relateret til lænderygproblemer tyder på, at den biopsykosociale tilgang ikke er implementeret fuldt ud endnu. Dét konkluderede 6 forskere, bl.a. de danske kiropraktorer Peter Kent, Gert Brønfort og Jan Hartvigsen, i 2013, hvor de udgav artiklen “Twenty Five Years With the BioPsykoSocial Model of Low Back Pain – Is it Time to Celebrate?” i tidsskriftet SPINE. Anne-Lene Nielsen deler konklusionen: ”Vi vil klæde de studerende på til at kunne vægte de psykologiske og sociale grene af den biopsyko-

Profile for Kiropraktoren

Kiropraktoren nr. 3 2015  

Kiropraktoren nr. 3 2015

Kiropraktoren nr. 3 2015  

Kiropraktoren nr. 3 2015

Advertisement