__MAIN_TEXT__

Page 38

H S A FL

K C BA

#detkanblivemig

Der skete noget ret enestående på Faglig Kongres. To kiropraktorer, som har været involveret i alvorlige patientskadesager, stod frem og delte deres oplevelse. – Tanken med at få de to kolleger til at stå frem og fortælle om deres oplevelser i forbindelse med en erstatningssag var at få os som stand hen et sted, hvor det at være involveret i en sag ikke er noget, man bukker under af skyld og skam over, men noget, man taler om og handler på, fortæller direktør Henrik Wulff Christensen, Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB), som var tovholder på modulet. Sundhedspersoner har valgt en levevej, hvor man hjælper mennesker med sygdom og smerter. Når

38

K I R O P R A K T O R E N

/

M A R T S

2 0 19

man så oplever, at ens behandling forvolder skade eller sættes i forbindelse med en skade, kan man opleve det som en følelsesmæssig rutsjetur. En artikel i Ugeskrift for Læger beskrev sidste år, hvordan klagesager påvirker læger og konstaterer, at ingen er upåvirket af at være involveret i en sag – se boksen. – Det er næsten sikkert, at du som kliniker på et eller andet tidspunkt i din karriere involveres i en sag. Faktisk siger statistikken, at man som kiropraktor i gennemsnit får en sag 1 gang med ca. 15 års

mellemrum. En erstatnings- eller klagesag er jo ikke altid en fejl. Det kan være et hændeligt uheld. Men der kommer stadig en menneskelig reaktion på det. Her skal vi anvende et kollegialt netværk og kunne snakke om det, siger Henrik Wulff Christensen, som også er sagkyndig kiropraktor i Patienterstatningen. - Uanset om man har begået en fejl eller kunne have handlet anderledes, så er det meget ubehageligt at opleve, at der rettes en negativ opmærksomhed mod ens faglige identitet.

Profile for Kiropraktoren

Kiropraktoren nr. 1 2019  

Kiropraktoren nr. 1 2019

Kiropraktoren nr. 1 2019  

Kiropraktoren nr. 1 2019

Advertisement