Kiropraktoren nr. 1 2016

Page 28

DKF’S SPECIALEPRIS

RMDQ-23

ikke egnet for børn Med udgangspunkt i Roland Morris Disability Questionnaire-23 (RMDQ-23) blev et helt nyt funktionsspørgeskema, JA-spørgeskemaet (Juvenile Activity Questionnaire), udviklet på baggrund af semistrukturerede interviews af børn med lænderygsmerter.

Introduktion

Af Andreas Tøllner Christensen cand. manu., Rygcenter Aarhus.

Flere studier har beskrevet incidens, prævalens og smerteintensitet hos danske børn, men funktionstab hos børn pga. rygsmerter er kun i ringe grad beskrevet i litteraturen, da der ikke findes standardiserede funktionsspørgeskemaer for denne aldersgruppe. Et af de mest brugte funktionsspørgeskemaer er RMDQ23, men dette er udviklet til personer over 18 år. Målet med studiet var at undersøge, om RMDQ-23 kunne anvendes til børn mellem 11 og 14 år, og hvilke modificeringer der eventuelt skulle til for, at spørgeskemaet ville kunne benyttes i denne aldersgruppe.

Metode

Af Lise Lykke Oddershede cand. manu., Rygcenter Syddanmark/ Kiropraktik ved Jakob van Dijk..

28

Dataindsamlingen blev foretaget på en dansk folkeskole, hvor RMDQ-23 blev udleveret til 58 børn i alderen 11-14 år, hvoraf de 20 havde lænderygsmerter. Herefter blev hvert enkelt barn interviewet via et semistruktureret interview. På baggrund af interviewnoterne blev børnenes svar inddelt i overordnede domæner. Domænerne blev overordnet inddelt i: Forståelse af introduktionen, forståelse og relevans

K I R O P R A K T O R E N

/

M A R T S

2 0 16

Andreas Tøllner Christensen og Lise Lykke Oddershede modtog DKF’s Specialepris 2015 til årsmødet i november. Prisen gives til bedste speciale fra klinisk biomekanik på Syddansk Universitet. Begge gennemfører pt. turnusuddannelse: Andreas i Troels Gaardes klinik Rygcenter Aarhus - Lise i et delt forløb mellem Rygcenter Syddanmark og Jakob van Dijks klinik i Aarup.

af udsagnene, manglende udsagn og tanker omkring layout.

Resultater Overordnet set havde børnene svært ved at forstå, at de skulle

tage udgangspunkt i sig selv på den pågældende dag, og flere vidste ikke, hvad ”iskias” betød. Til spørgeskemaet angav børnene, at der var ensformighed og irrelevans blandt udsagnene, samt at der manglede