Kiropraktoren nr. 1 2015

Page 10

AKTUELT

Speciallægerne har fået en ny »kollega«:

En hospitalskiropraktor med en 5-årig videreuddannelse Projektet, som startede i 2008 med et internat og en fondsbevilling, har nu leveret Danmarks første specialkiropraktor. Af Tanja Skov Carlsen, DKF’s sekretariat

12. december 2014 fik Mikkel Konner den sidste underskrift, som gjorde ham til Danmark’s første specialkiropraktor. Underskriften bevidnede, at han har gennemført 4 års videreuddannelse på biomekanisk relevante hospitalsafdelinger. – Da jeg startede, var jeg overbevist om, at jeg skulle ind og slås for min faglighed og eksistensberettigelse. Men jeg må sige, at jeg stort set kun har mødt en konstruktiv tilgang i hele forløbet, fortæller han.

Hvad har Mikkel Konner lært i specialuddannelsen? Uddannelsen fokuserer på 7 o ­ verordnede kompetencer: Kommunikation, Ledelse, ­Samarbejde, Administrator, Akademiker, ­Forebyggelse og Sundhedsfaglig ekspert.    De første 6 kompetencer giver primært redskaber til at forstå, hvordan sundhedssektoren fungerer på et overordnet niveau og dermed redskaber til at agere på specialistniveau i samme.    Hvad angår de sundhedsfaglige ekspertkompetencer, har jeg fået udvidet mine kompetencer i krydsfeltet mellem de forskellige specialer, der håndterer muskuloskeletale smertetilstande.    Bl.a. har jeg tilegnet mig mere viden om og erfaring med inflammatoriske led- og bindevævssygdomme, men også med den kirurgiske tilgang til muskuloskeletale smerteproblematikker og en lang række mere sjældne tilstande. Konkret har jeg erhvervet nye i kiropraktorperspektiv utraditionelle kompetencer som fx blodprøverekvisition, ordination og blokadebehandling.”

10

K I R O P R A K T O R E N

/

M A R T S

2 0 15

– Som kiropraktor får man hurtig anerkendelse for de kompetencer, man har med sig, specielt hos ortopædkirurgerne. Den ligeværdige interaktion med forskellig tilgang til patienterne er virkelig sjov, og vores specialer har rigtigt meget at lære af hinanden.

Det organisatoriske o ­ verraskede Mikkel Konner startede sit forløb på Vejle Sygehus’ ortopædkirurgiske afdeling, hvor han var 1 år med fokus på ikke kun ortopædkirurgien, men også idrætsmedicin. Han kom fra en ansættelse på Rygcenter Syddanmark. Derfor behøvede han ikke den ellers obligatoriske 1-årige introduktion til hospitalskiropraktik. Efter ortopædkirurgisk afdeling var han 1½ år på Rygcenter Syddanmark med primær funktion i rygspecialet kombineret med en ugentlig dag i Idrætsmedicinsk ambulatorium. Det følgende år blev aftjent med en delt stilling i rygcentret og Inflammatorisk Reumatologisk afdeling på Vejle Sygehus. Sidste år var han ansat fuld tid i rygcentret, men fokuserede på de

mere akademiske og såkaldte generelle kompetencer. Han udarbejdede forskningsprotokol, tilegnede sig kompetencer inden for kommunikation og samarbejde og udviklede sine teoretiske og praktiske kompetencer inden for klinisk biokemi og farmakologi. Til hans store overraskelse var organisations- og ledelsesteorien ret spændende: – Men det mest spændende har været at være en del af selve udviklingen, siger han og hentyder til, at han var »første mand på månen«.

Tværfaglig udviklingsgruppe Specialuddannelsen havde været en vision hos især ledende kiropraktor Søren O’Neill i mange år inden 2008, hvor han og kollegaen Susanne Vestergaard Vesterager på vegne af Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik modtog penge fra Kiropraktorfonden til udarbejdelse af en målbeskrivelse. De samlede en række læger og kiropraktorer fra hospitals- og uddannelsesmiljøet til et internat, hvor der også deltog repræsentanter fra Nordisk Institut for


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.