Page 30

aktuelt fra nikkb I samarbejde med advokatfirmaet Bird & Bird sætter NIKKB i en artikelserie fokus på en række juridiske spørgsmål og problemstillinger i forbindelse med håndtering af personoplysninger i kiropraktorpraksis

Om forfatterne Bird & Bird Advokat­ partnerselskab råd­giver såvel danske som udenlandske klienter i Danmark og kan tilbyde rådgivning i hele Norden såvel som internationalt. Bird & Bird Advokatpartnerselskab har navnlig betydelig erfaring og indgående juridisk og kommerciel viden inden for it-branchen, ny teknologi, IPR og udbudsregler. Advokat, partner Nis Peter Dall og advokat Pernille Kirk Østergaard har begge indgående kendskab til persondataretten og beskæftiger sig til dagligt med forskellige spørgsmål inden for dette område, herunder i forhold til sundhedsområdet.

Nis Peter Dall Telefon: 39 14 16 50 E-mail: nis.dall@ twobirds.com

Pernille Kirk Østergaard Direkte telefon: 39 14 16 60 E-mail: pernille. ostergaard@ twobirds.com

30

Håndtering af sundhedsdata og patientoplysninger Introduktion Pernille Østergaard, advokat og Nis Peter Dall, advokat og partner, begge Bird & Bird advokatfirma.

Moderne teknologi giver i stigende grad mulighed for, at der kan ske en intensiv udveksling og behandling af en patients personoplysninger. Som patient har man en klar interesse i at blive behandlet ud fra foreliggende relevante personoplysninger, samt at ens personoplysninger behandles fortroligt og med omhu. Sundhedspersonalet har interesse i fuld adgang til de oplysninger, som skal anvendes til behandlingen af patienten, såvel som i at udveksling af oplysninger sker effektivt og smidigt. Man skal dog være opmærksom på de skrappe lovgivningsmæssige aspekter af håndte-

K i r o p r a k t o r e n

/

f e b r u a r

2 0 14

ring og behandling af sundhedsdata og patientoplysninger. Den retlige regulering af håndtering og behandling af sundhedsdata og patientoplysninger er kompliceret, hvilket skyldes, at de relevante bestemmelser er placeret i flere forskellige love og bekendtgørelser, der regulerer forskellige faser af patientdatabehandlingen og i nogle tilfælde de samme faser. Overordnet set er den mest relevante regulering inden for området Sundhedsloven og Persondataloven. Derudover findes der relevant regulering i forskellige bekendtgørelser, herunder bl.a. bekendtgørelsen om

autoriserede sundhedspersoners patientjournaler .

Sundhedsloven Sundhedsloven indeholder i kapitel 9 særlige regler om tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger med videre, herunder regler om indhentning af elektroniske helbredsoplysninger med videre i forbindelse med behandling af patienter (§§ 42 a-42c). Reglerne om videregivelse i Sundhedsloven går forud for behandlingsreglerne i Persondataloven. Omvendt er det Persondataloven, der regulerer en behandling af per-

Kiropraktoren nr.1 2014  
Kiropraktoren nr.1 2014  
Advertisement