Page 6

OPRÅB FRA FORSKERNE

VI ER NØDT TIL AT HANDLE NU! Positiv sundhed er vejen frem

Udryd myter og opdatér

Fokusér på begrebet positivt helbred – evnen til at tilpasse sig og til at bemestre/håndtere sociale, fysiske og følelsesmæssige udfordringer – i behandlingen af uspecifikke lændesmerter.

Tag hånd om de udbredte fejlopfattelser i befolkningen og blandt sundhedspersonale vedrørende årsagerne, prognosen og behandlingseffekter, og gør op med fragmenterede og utidssvarende tilgange til behandling.

STOP MED AT GØRE DET, DER IKKE VIRKER Undgå skadelig og nytteløs behandling ved at indføre tiltag ligesom dem, man bruger til at regulere brug af lægemidler ved hjælp af – fx kun give offentlige tilskud til behandlingsformer, som der er evidens for, er sikker, effektiv og omkostningseffektive.

Samarbejd om udfordringerne i fattige lande

action” fra Lancets serie om lændesmerter, marts 2018

[ #LOWBACKPAIN]

I lav- og mellemindkomstlande kan forbedrede sociale og økonomiske forhold potentielt reducere eller forebygge lændesmerter, men skaber samtidigt forventninger og krav om medicinske undersøgelser og behandling af ringe værdi. Dette paradoks bør løses i krydsfeltet mellem politik, folkesundhed, behandlingspraksis, socialsystemer og arbejdsmarkedet.

– SKRU NED FOR OPERATIONER, MEDICIN OG NYTTELØSE SKANNINGER Vores behandlingssystem kører på en ineffektiv autopilot. Det koster samfundet milliarder af kroner og slider på livskvaliteten. Dét budskab rullede gennem medierne sidst i marts – i både ind-og udland. – Vi spilder vores penge ved at fejlbehandle og fastholde mennesker med rygsmerter i en patientrolle, der medvirker til sygeliggørelse. I stedet for at give patienterne effektiv behandling og holde dem på arbejdet, giver vi dem for meget medicin, for mange unødvendige scanninger og operationer, og vi sygemelder for mange. Det kan vi ikke være bekendt, udtalte professor Jan Hartvigsen, som var næstformand for den forskergruppe, der dokumenterede, hvor slemt det står til med den måde, vi håndterer rygsmerter på i hele verdenen. Alle aktører, ikke mindst The Lancets pressefolk, havde forberedt, hvordan budskabet skulle komme så bredt ud som muligt. Det begyndte allerede i dagene op til udgivelsen 21. marts, hvor forskere og The Lancet delte teasere på Twitter. På udgivelsesdagen gav pointerne om de fejlbehandlede rygpatienter genlyd i de allerstørste

6

K I R O P R A K T O R E N

/

J U N I

2 0 18

nationale og internationale medier fra DR til NBC News, fra Jyllands-Posten og MetroXpress, the Guardian, N.Y. Times og The Independent – for bare at nævne en lille udpluk og uden at nævne den store rækkevidde, som udgivelserne fik på sociale medier. – Medieopmærksomheden har været enorm over store dele af verden, og der er stadig medieopmærksomhed og aktivitet på sociale medier. Det er uden tvivl de højest profilerede videnskabelige artikler om rygsmerter, der nogensinde har været trykt. Selv Lancet er overrasket, fortæller Jan Hartvigsen.

Fokus på den rette behandling – Budskabet er, at rygsmerter på den ene side set oftest er forbigående og ikke behandlingskrævende, og på den anden side et meget stort samfundsproblem og for

Kilde: Artikel 3 “Low back pain: a call for

Stop autopiloten

Profile for Kiropraktoren

Kiropraktoren nr. 2 2018  

Kiropraktoren nr. 2 2018

Kiropraktoren nr. 2 2018  

Kiropraktoren nr. 2 2018

Advertisement