__MAIN_TEXT__

Page 40

DKF RÅDGIVER Hvis dine grænser overtrædes

01

Søg sparring hos DKF

02

Selvom det kan være svært, så forsøg at sige fra over for den, der overskrider dine grænser

Sexchikane på arbejdspladsen

Du kan også kontakte Arbejdstilsynets anonyme chikanehotline: 7022 1280

Iflg. Arbejdstilsynet

#metoo er et opgør med adfærd, hvor magt udnyttes til at overskride seksuelle grænser. Bevægelsen opstod på sociale medier i efteråret og har skabt debat om normer og adfærd. Ledere bør melde klart ud, at seksuel chikane ikke accepteres. Det er også en god idé at tale konkret om og nedfælde, hvor grænserne går.

03

Har du ikke mod på at gå til ledelsen, så snak i første omgang med en kollega, medstuderende, DKF eller Dansk Kiropraktor Råd.

Godt psykisk arbejdsmiljø med trivsel og åbenhed forebygger seksuel chikane

Søg hjælp

Det er vigtigt, at en person, der føler sig krænket, søger hjælp, så den uønskede adfærd kan stoppes. Arbejdsgiver har pligt til at gribe ind. Ikke alle former for krænkelser behøver blive til deciderede sager med undersøgelser, opsigelser el.lign. Den person, der har oplevet noget grænseoverskridende, kan blot have brug for at blive hørt eller få hjælp til, hvordan han/ hun håndterer problemet.

Hvad er sexchikane? Enhver form for uønsket verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima. Kilde: EU’s direktiv om ligebehandling og den danske ligebehandlingslov

Hvad den ene oplever som krænkende, kan den anden opleve som et kompliment. Derfor: tal om, hvad seksuel chikane er. På personalemøde kan man fx lave en liste over uønsket adfærd. Skal ’Klap ikke kolleger bagi” med? Skal “Kald ikke kolleger for lille ven eller skat”? Inspiration: ”En klar sexchikanepolitik er første skridt”, Magisterbladet.dk (3/11 -17) Tema om seksuel chikane www.arbejdstilsynet.dk

Artikler om #metoo blandt læger www.ugeskriftet.dk

Gode råd til ledere Gå forrest - meld ud Som leder har du et særligt ansvar for at definere god opførsel. Meld ud, at du/I ikke accepterer sexchikane og tager henvendelser meget alvorligt. Signalér nultolerance, så øger du sandsynligheden for, at upassende seksuel opførsel kommer frem, hvis den sker.

Formulér politik Hvad dine ansatte må og ikke må, bør findes i en personalehåndbog, som kan have et kapitel om sexchikane og seksuelle forhold. Præcis hvor grænserne går, er svært at formulere, men prøv at være så konkret som muligt. Gør det tydeligt, at enhver form for direkte og uønsket seksuel opmærksomhed ikke er i orden fysisk, verbalt eller skriftligt. Skriv også, hvad man skal gøre, hvis man oplever noget grænseoverskridende.

Afdæk om der problemer I APV’en kan I spørge “Har en kollega talt om dit udseende på en måde, du ikke brød dig om?” eller “Har en kollega rørt ved dig på en upassende måde?” Spørg ikke: “Har du været udsat for sexchikane?”

Fastlæg procedure Det er det din opgave at sikre, at en krænket medarbejder føler sig mødt og forstået, samtidig med at den anklagedes retssikkerhed ikke lider skade.

Kilde: ”Sådan håndterer du sexchikane som chef” , Magisterbladet.dk (25/1 -18) med anbefalinger fra prof. Anette Borchorst, køns- og arbejdsmarkedsforsker, Aalborg Universitet.

40

K I R O P R A K T O R E N

/

M A R T S

2 0 18

Profile for Kiropraktoren

Kiropraktoren nr. 1 2018  

Kiropraktoren nr. 1 2018

Kiropraktoren nr. 1 2018  

Kiropraktoren nr. 1 2018

Advertisement