Kiropraktoren nr. 4 2013

Page 16

NY BOG

HVAD ER KIROPRAKTIK?

Nyt kapitel om kiropraktik i lærebog definerer ikke kiropraktik som en behandlingsmodalitet, men et biopsykosocialt og evidenstilpasset behandlingsparadigme for muskuloskeletale lidelser. Af Tanja Skov Carlsen, DKF’s sekretariat

At kiropraktorer er andet og mere end udførere af manuel behandling; at kiropraktorer varetager et samlet virksomhedsområde, og at kiropraktorer har særlige uddannelsesmæssige kompetencer for at varetage netop det virksomhedsområde på højt fagligt niveau. Dét er de tre vigtigste ting, som ledende kiropraktor, klinisk lektor og ph.d. Søren O’Neill og kiropraktor, lektor og ph.d. Henrik Hein Lauridsen, der har forfattet det nye kapitel om kiropraktik, ønsker, at læserne skal vide. Kapitlet er fra den tredje udgave af »Smerter – Baggrund. Evidens. Behandling.« Den er udgivet af Foreningen af Danske Lægestuderende og anvendes især som lærebog på medicinske grunduddannelser. Alle kapitler er opdaterede – og som noget nyt indeholder bogen nu også et kapitel om kiropraktik. Det fyldige kapitel definerer kiropraktik, kiropraktisk behandling og beskriver detaljeret kiropraktorers diagnostiske og kliniske

16

K i r o p r a k t o r e n

/

a u g u s t

tilgang til smerter i bevægeapparatet, de forskellige smerte- og dysfunktionstilstande, som kiropraktorer behandler, samt hvordan psykologiske og sociale aspekter håndteres. Indledningsvist fortæller kapitlet også om kiropraktorers uddannelse og indplacering i sundhedsvæsnet.

Nærliggende at vi er med Bogens redaktør Lars Arendt-Nielsen er leder af Center for Sansemotorisk Interaktion på Ålborg Universitet og samarbejder med Søren O’Neill. Lars Arendt-Nielsen spurgte Søren O'Neill, om han og en medforfatter ville skrive et kapitel om kiropraktik. At Lars Arendt-Nielsen var interesseret i et sådant kapitel, tilskriver forfatterne den bagvedliggende grund, at kiropraktorers forskning bliver set og respekteret i bredere kredse: – Jeg tror, at det er udtryk for, at det nu betragtes som naturligt, at man også inddrager kiropraktik, når man skriver noget bredt, tværfagligt som eksempelvis en læ-

2 0 13

rebog om smerter. Der vil givetvis komme andre tiltag, hvor vi igen »bliver glemt«, men det kommer sikkert lige så langsomt hen ad vejen, påpeger Søren O’Neill.

Andet og mere end manipulation Der er ikke som sådan ny viden i kapitlet, men Søren O’Neill fremhæver, at det måske er nyt, at forfatterne så tydeligt understreger den brede biopsykosociale tilgang til bevægeapparatslidelser, som kendetegner kiropraktoruddannelsen og kiropraktikken anno 2013. Kiropraktik defineres med følgende sætning: »I Danmark betegnes det kiropraktiske virksomhedsområde klinisk biomekanik og omhandler undersøgelse, diagnostik, behandling og forebyggelse af biomekanisk dysfunktion og smeltetilstande i bevægeapparatet.« Definitionen beskriver ikke kiropraktik som en specifik behandlingsmodalitet, men et paradigme, som tilpasser sig den nyeste