Page 1

Lokalbladet for Holløse, Ørby, Unnerup, Mønge og Vejby Nr. 5 h Årgang 21 h December 2013 - Januar 2014

Det er koldt derude…


Vejby Nyt Nr. 5 h 2013

i s ør r F NEW

HAIR v/Mia Madsen

stationsvej 23 3210 Vejby 48 70 51 51

2


Vejby Nyt Nr. 5 h 2013

Leder

VEJBY NYT

udgives af Vejby Lokalråd og udkommer 5 gange om året.

“I mangler ikke noget i Vejby”

Oplag: 1600 eksemplarer Print og annoncer: BM Grafik, 4059 5200, info@bm-grafik.dk

Citat: Brogmester Jan Ferdinandsen Sted: Foran Netto - Dato: 8. november

Redaktør (ansv.) og layout: Kirsten Mousten, vejbynyt@gmail.com, 4870 1404 / 2030 1344

Som jeg skrev i sidste nummer af Vejby Nyt, så går det på mange måder rigtig godt i Vejby - der sker meget, vi har mange velfungerende foreninger og mange aktive mennesker i området. Vejby har udsigt til nye boligarealer, vores skole er ikke lukningstruet, vi har Lokalbanen og hele to dagligvarebutikker. Det var netop her, foran en af dagligvarebutikkerne, jeg d. 8 november om formiddagen, dagen efter det store valgmøde i Vejby Forsamlingshus, mødte den konservative valgcaravane med borgmesteren Jan Ferdinandsen i spidsen. Han mente, at vi ikke mangler noget her i Vejby - det med vores stier osv. det er småting! Ja, sandt at sige har han vel ret - vi mangler ikke de basale ting som skole, indkøbs- og transportmuligheder sådan som flere andre små bysamfund gør. Men netop når det basale er dækket ind, begynder vi jo at ønske os “det ekstra” - de velfungerende rekreative områder, stier, der kan forbinde byen og give mulighed for god motion, alternative aktiviteter til især de unge i byen… det er en naturlig ting!

UDDELING

Vejby Nyt omdeles til fastboende i Vejby Sogn. (Vejby, Holløse, Mønge, Ørby og Unnerup). Får I ikke bladet, kan henvendelse ske til Kirsten Mousten, vejbynyt@gmail.com. Det er et stort arbejde at uddele Vejby Nyt. Vi håber på jeres forståelse, hvis Vejby Nyt ikke altid kommer frem.Allan Thoft Jensens fodbolddrenge står i spidsen for uddelingen og de kommer vidt omkring. Tak for det - vi håber det igen kan blive en permanent ordning. VEDR.: MØNGE: hent bladet hos Villy Petersen, Møngevej 47 FÅR MAN IKKE BLADET I ØRBY? Hent det hos Leif Jacobsen, Askemosevejen 1, ligesom der sættes et antal i kassen ved opslagstavlen. Ellers kig efter bladet i Rema 1000, Netto, Statoil, Tømmerhandlen, biblioteket (skolen), Frisør New Hair og Spar Købmanden.

LÆS VEJBY NYT PÅ VEJBYNET.DK

Vejby Nyt kan læses på vejbynet.dk i samme weekend som det omdeles. Find det under menupunktet Vejby Nyt.

På visionsdagen gav de fleste netop udtryk for at ville bevare mange af de eksisterende aktiviteter. Men der var også fokus på det, der kan blive bedre; hvad med de unge, der ikke gider idrætsforeningen, hvor kan de være? Kan kommunikation og samarbejde mellem foreninger blive bedre og mere frugtbart? Hvad med samarbjedet med nabobyerne og kommunen. Har Vejby en fælles identitet, og skal den så brandes bedre? Læs mere om Visionsdagen på side 16 og 17.

KONTAKT TIL LOKALE FORENINGER MM: Vejby Lokalråd: Erik Malling, 4870 6364 Vejby Borger- & Grundejerforening: Viggo Eriksen, 4870 5483 Kælderbjerg/Saxenkol: Eva Pahus, 4870 7973 Melhøj Park: Citta Flensted, 4070 1954 Vejby Forsamlingshus: Kate Jørgensen, 4870 6932 Vejby Skole: Helle Postholm, 4870 6324 Vejby Idrætsforening: Niels Jørgen Larsen, 4870 5598 Vejby Gadekærslaug: Flemming Pedersen, 4870 6206 Vejby Kulturhus: Timm Nielsen, 4871 8140 Vejby Menighedsråd: Anne Sofie Bugge, 4870 4115 Trongårdsklubben: Ulla Mynster, 4870 8925 Torvedage i Vejby: Pernille Wedderkopp, 4040 6009

OPFØLG NING

… Julemåneden byder som vanligt på mange dejlige aktiviteter og traditioner. Der er Juletræsfest, julekoncerter i kirken og på Trongården, salg af juletræer med besøg af stadeholdere fra Torvedag i Vejby - Jo, der er nok at se til, sammen med alt det andet der sker i december måned!

DEADLINE

OG der er jo også blevet plads til en lille julequiz i dette julenummer af Vejby Nyt. Vær med på side 20 - det er jo bare for sjov, - og måske er det dig der vinder den lækre gavekurv!

Første nummer i 2014 udkommer 1. - 2. februar DEADLINE FOR STOF TIL NÆSTE NUMMER ER

Fredag 17. januar 2014

Tilbage står blot at ønske alle en glædelig jul og et godt nytår! - og tak for godt selskab her i Vejby i det forgangne år!

Artikler og andre indlæg – og meget gerne billeder sendes til: vejbynyt@gmail.com

Forsidefoto: Margit Kildevang

3

med julehilsen Kirsten Mousten


Vejby Nyt Nr. 5 h 2013

Rema 1000 er Danmarks største discount butik - med et udvalg på min. 3500 varenumre – andre discount kæder har et vareudvalg på mellem 1100 til 1500 varenumre.

Kåret flere gange til Danmarks billigste discount kæde.

Håndkøbsudsalg - Tips og Lotto - Bagerbrød Åbent alle hverdage 8.00 - 21.00 Lørdag, søndag og helligdage 8.00 - 21.00

Rema 1000 h Tisvildevej 4 h 3210 Vejby h Tlf.: 4870 4881

SPANSKE SPECIALITETER I VEJBY OMRÅDET

Vi har også Brandtex shop i butikken.

Det er moderne, feminint og klassisk tøj i aldersgruppen 30 plus og dækker størrelser fra 34 - 56.

TAPAS • PAELLA • SPANSKE VINE • SPANSKE OSTE SPANSK CHARCUTERI • FLAMENCOSHOW + GUITARIST

Kvindeligt og klædeligt

Vores koncept byder på et bredt, spændende og meget nuanceret sortiment. Bukser, bluser, trøjer, skjorter, kjoler, nederdele, overtøj m.m.

Juan Recinos Jensen

Tapasekspert fra skandinaviens mest autentiske spanske restaurant, El Meson i København KONTAKT: 3119 5192 - xjuan8@hotmail.com Sydskrænten 16 • 3210 Vejby KUN UD AF HUSET • MIN. 8 PERSONER

Østergade 6 - 3200 Helsinge Telefon 4879 8787 ilselykke@forum.dk • www.ilselykke.dk 4


Vejby Nyt Nr. 5 h 2013 Opstartsmøde i arbejdsgrupper Der var indkaldt til et opstartsmøde i de arbejdsgrupper, som blev dannet på visionsdagen mandag den 28. oktober, men både det møde og lokalrådsmødet samme dag måtte aflyses på grund af stormen, hvor politiet frarådede al udgang. Der afholdes et nyt møde med samme dagsorden mandag den 18. november.

Vejby Lokalråd Kommuneplanen 2013-25 Siden sidste orientering fra lokalrådet har der været afholdt 2 møder, den 26. august og den 26. september. På mødet den 26. august behandlede vi Kommuneplanen 2013 -25. Vi fandt det særdeles tilfredsstillende, at man i planen udpeger to nye områder i Vejby, hvor der vil blive mulighed for at bygge boliger. I forbindelse med kommuneplanen blev der afholdt et borgermøde på Gribskov Gymnasium. Her deltog undertegnede samt flere borgere fra Vejby. Endvidere blev kommuneplanen drøftet på flere møder i Lokalforeningsrådet.

Læs mere Yderligere oplysninger om lokalrådets arbejde kan læses på www.vejbynet.dk, hvor alle dagsordener og referater bringes. Glædelig jul Da dette nummer af Vejby Nyt er det sidste blad, der udkommer inden jul, så vil jeg gerne ønske alle i Vejby og omegn en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Det var dejligt at opleve, at så mange mødte op til vores visionsdag, og jeg håber, at de nedsatte arbejdsgrupper kommer godt i gang og opnår nogle tilfredsstillende resultater til gavn for os alle i byen.

Visionsdagen 14. sept Lokalrådets arbejdsgruppe vedr. visionsdagen, som blev afholdt lørdag den 14. september, har afholdt en række møder. Det er en meget aktiv gruppe, som har udført et stort arbejde, og som stadig arbejder videre med at få nogle af de mange gode ideer, som kom frem på mødet, gjort til virkelighed. Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke gruppen for et virkelig godt stykke arbejde. Der kan læses mere om visionsdagen i nogle af de andre indlæg her i bladet.

Erik Malling 31.10.2013

Vælgermødet i Vejby var en succes

Radiokommunikationsmast Et af de andre problemer, vi har beskæftiget os med i lokalrådet, er den radiokommunikationsmast, som lokalbanen vil opsætte ved Vejby Station. En gruppe af aktive borgere kæmper for at finde en alternativ løsning. Børge Sørensen formand for kommunens Plan- og Miljøudvalg støtter denne gruppe, på samme måde som lokalrådet gør. Der var aftalt et møde på lokalbanens kontor i Hillerød, men det blev aflyst, da der var kommet forhandlinger i gang mellem kommunen og banen. Det er spændende at se, hvad det ender med.

Følgende kandidater sad i panelet: Pia Foght – Socialdemokraterne i Gribskov Jan Ferdinandsen – Det Konservative Folkeparti Kirsten Rolfsager – Socialistisk Folkeparti Dan Skov – Kristendemokraterne Peter Jarl Sahlberg – Dansk Folkeparti i Gribskov Bent Hansen – Venstre i Gribskov Michael Hemming Nielsen – Enhedslisten Gribskov Morten Ulrik Jørgensen – nytGribskov Jens E. Pedersen – Liberal Alliance Gribskov Esben Ingerslev – Det Grønne Parti

Vælgermøde Endvidere har lokalrådet beskæftiget sig med at arrangere et stort vælgermøde i Vejby i samarbejde med Vejby Forsamlingshus. Der er tradition for sådan et vælgermøde hvert 4. år, når der afholdes kommunalvalg. Når dette nummer af Vejby Nyt udkommer, så har vælgermødet været afholdt, men det var allerede annonceret i sidste nummer af Vejby Nyt, så folk har længe vidst, at der skulle holdes vælgermøde i forsamlingshuset torsdag den 7. november. Jeg håber, det bliver et spændende møde med en livlig debat og et stort fremmøde.

Hele den store sal i Vejby Forsamlingshus var fyldt, over 100 personer deltog i et spændende møde med 10 ivrige og engagerede kandidater. Lokalrådets formand Erik Malling bød velkommen og præsenterede paneldeltagerne, der ved lodtrækning inden mødet havde fået anvist deres plads i panelet og dermed også den rækkefølge de fik ordet i. Efter en gennemgang af mødets dagsorden fik paneldeltagerne hver 3 min. til at præsentere sig selv og den politik de gik ind for.

5


Vejby Nyt Nr. 5 h 2013 Efter den indledende runde blev der taget fat på spørgsmål fra salen. Det første spørgsmål, der skabte en del debat, var lokalrådets spørgsmål om boligbyggeri på de to områder i Vejby, som i den nye kommuneplan er udlagt til boligbyggeri. Der var et ønske om lejeboliger, hvilket medførte en debat om huslejens størrelse, som borgmesteren oplyste, ville ligge mellem 6 – 10.000 kr. Ulla Dræby mente at huslejen i det nye byggeri i Helsinge lå på ca. 6.500 kr. I den forbindelse oplyste Erik Kjærsgaard, at der var mulighed for boligtilskud, så den reelle husleje ville ofte blive lavere.

Hele stiproblematikken blev drøftet. Det er et område politikerne i fremtiden vil være mere opmærksomme på. På et møde i Teknisk Udvalg den 13. november vil Julehøjstien blive behandlet, så nu ser det ud til, at den sag får en positiv afslutning. Trafikforhold blev også drøftet. Det samme var gældende for udviklingsmulighederne inden for turisme og erhvervsliv. Et spørgsmål fra Leif Hansen om hvad man gjorde for de ældre, som han mente, var hårdt ramt af besparelser, og som tidligere havde fået en langt bedre service, udløste klapsalver i salen. Pia Foght forsikrede, at man ville gøre alt for at skabe så gode forhold for de ældre som muligt, men at der også var et budget, som skulle overholdes.

Men før der kan bygges, skal man finde en investor, hvilket kan være vanskeligt i disse krisetider, så det bliver nok ikke de første par år, der sker noget; men nu er der to områder, som kan bruges til nye boliger. Det blev også bemærket at Vejby, som er kommunens 4. største by, er et godt sted at bosætte sig. Der er to store supermarkeder, en stor tømmerhandel og en række mindre virksomheder, en station, en børnehave, en velfungerede skole og et stor sundhedscenter.

Vedr. økonomien så understregede borgmester Jan Ferdinansen, at det var noget af det, man nu havde fået rettet op. Det blev også sagt, at man ikke ønskede at skatten skulle stige, man ville gerne nedsætte grundskylden og man ønskede fortsat ingen dækningsafgift for erhvervslivet.

Efter en pause på 15 – 20 minutter, hvor der var en livlig snak og trængsel i baren, blev mødet genoptaget. På opfordring orienterede Erik Malling om de 3 valgforbund, der var indgået. Der blev fra politisk side gjort opmærksom på, at der kun var tale om et teknisk samarbejde.

Som afslutning på mødet fik hver paneldeltager 2 minutter til en afsluttende bemærkning. Der var naturligvis forskellige meninger om hvilken borgmesterkandidat man ønskede. Var det en ung familiefar på 37 år med børn i den lokale skole og egen virksomhed i kommunen, eller en erfaren politiker der var bedstefar. Der var også mulighed for at vælge to midt imellem på 50 år.

Et af de andre spørgsmål politikerne havde fået stillet var, om man ville give tilskud til lokalrådenes arbejde. Et tilskud man tidligere havde fået, men som de sidste to år har været sparet væk. Det blev oplyst, at der i det nye budget for 2014, var afsat en pulje på 1 million til kommunens landsbyer, så nu kan der igen søges om tilskud til lokalrådene. Ingen af de 10 paneldeltagere var imod, at der blev givet tilskud til lokalrådenes arbejde. I øvrigt fik Vejby Lokalråd ros fra samtlige kandidater, fordi vi havde arrangeret dette vælgermøde og for vores arbejde i det hele taget.

Mødet sluttede med en opfordring til at gå hen og stemme tirsdag den 19. november. Vi skulle gerne have stemmeprocenten højere op end ved sidste valg. Efter mødet var der ros for en god mødeledelse fra borgmesteren. Erik Malling - 8.11.2013

6


Juletræsfest I VEJBY

Alle Vejbyborgere inviteres hermed til JULETRÆSFEST I VEJBY FORSAMLINGSHUS

1. søndag i advent - 1. december 2013 kl. 14.30 - 17.30 PROGRAM kl. 14.30 Velkommen H Musik og julesange - dans om juletræet H Børnene får æbleskiver & sodavand H Voksne får æbleskiver & gløgg

kl. 16.00 Juletræet på p-pladsen tændes H tale ved træet af Schulin-Zeuthen, sognepræst

kl. 16.15 Godteposer til børnene H Julebanko - flotte præmier og sidegevinster til børnene

kl. 17.30 Juletræsfesten slutter

Med stor julehilsen H

FORENINGERNE I VEJBY


Lidt af hvert

Vejby Nyt Nr. 5 h 2013

Alsang i Vejby

Så er tiden kommet hvor de mørke aftner er et faktum, og så må man tænke på hvilke interessante sysler man kan lide at deltage i. Hvis du bare er almindelig glad for at synge sammen med andre, så kan vi kraftigt anbefale dig at deltage i vores Alsangsaftner. I Vejby er det så heldigt, at vi må benytte Konfirmandhuset. Der er fin akustik til at synge i, og så er der hyggeligt at være. Det er foreningen ”Musik og Kor i Tisvilde”, der er arrangør af disse aftner, som har fundet sted i 14 år, hvor Annemarie Aare har fortalt om sangene. Nu har hun givet jobbet videre til Benedicte Stamer, der vil fortsætte den gode tradition og også komme med fornyelser. Benedicte Stamer er bl.a. cand. mag. i dansk og oldtidskundskab og vil ind imellem sangene fortælle lidt, der er relevant for sangene og viserne. Vi skal synge af hjertet sammen med 3 meget inspirerende musikere: Frede Knudsen på violin, guitar og mandolin, Ole Jacobsen på klarinet og fløjte og Jess Christov på guitar, bas og cello. De har et forrygende samspil - kom og hør dejlig musik og vær med til at synge årstidens viser og sange. Alsangsaftnerne ligger den 2. torsdag i de 5 vintermåneder, undtagen i februar hvor vi venter en uge p.g.a. vinterferien. Næste Alsangsaften er d. 12. december, hvor det bliver sange i julens tegn. Der spilles op til sang kl. 19.30, undervejs holder vi en pause, hvor man kan nyde sin medbragte aftenkaffe m.m. Vi slutter aftenen kl. 21.30. Der er entre på 30 kr. Du kan læse mere om os på vores hjemmeside: www.musikogkor-i-tisvilde.dk Inger Larsen

En stationsbygning i forfald

Mange vejbyborgere spørger sikkert sig selv og hinanden om, hvad skal der ske med stationsbygningen? Bygningen bærer i stigende grad præg af forfald, arealet omkring bygningen udtrykker forladthed og fremstår i dag nærmest som et vartegn over spildte muligheder; og kønt er det ikke. Mange har udtrykt ønske om at stationsbygningen blev istandsat, så den kunne komme til ære og værdighed igen og danne ramme om et rigt kultur- og foreningsliv til glæde for Vejby og omegns borgere. Andre har ønsket bygningen nedrevet. Ejeren, Bjørn Olsen, har aldrig for alvor villet røbe hvad hans planer har været. Foreningen Vejby Kulturhus har længe og vedholdende udtrykt ønske om at erhverve bygningen, men er til stadighed blevet afvist. Senest forlød det, at bygningen var solgt til anden side, snart forlød det, at han ønskede bygningen nedrevet. Alt imens dette mummespil finder sted, forfalder bygningen og fremtræder i stigende grad som et forladt spøgelseshus. Med plader for vinduerne og overmalet med graffiti fremtræder den i dag som en skamplet på byen. For flere år siden blev der med bred enighed og efter omfattede drøftelser udarbejdet en lokalplan for hele stationsområdet. Den vestlige del af området, hvor stationsbygningen ligger, skulle efter planen reserveres et almennyttigt kulturformål, mens dele heraf kunne bebygges med respekt for de fastlagte byggelinjer. Denne plan er dog aldrig blevet realiseret. Senest har vi kunnet konstatere, at Bjørn Olsen har ønsket bygningen afhændet til installationsfirmaet Leif Nielsen A/S, under den forudsætning af, at bygningen kunne ombygges til 5 lejligheder. En ansøgning herom er fremsendt til kommunen. Det ansøgte er dog i strid med lokalplanen og vil ikke give det løft til området som lokalplanen tilsigter. Det må derfor forventes at ansøgningen afvises. Hvad der så vil ske, vides ikke. Det kan frygtes at bygningen fortsat vil forfalde. Det ville i så fald betyde, at vi dermed fortsat skal leve med et hæsligt vartegn i byen. I foreningen Vejby Kulturhus har vi fortsat et ønske om at overtage bygningen og få den istandsat, så den kan komme til ære og værdighed igen. Nu ikke som en levende stationsbygning, men et levende kulturhus til gavn og glæde for borgerne. Timm Nielsen, formand for Vejby Kulturhus

JOHN MOGENSEN CABARET VEJBY FORSAMLINGSHUS JANUAR - FEBRUAR 2014 Kom og oplev “John Mogensen Cabaret” - og ta’ noaboen med! Generalprøve torsdag d. 23. januar 1. forestilling lørdag d. 25. januar 2. forestilling fredag d. 7. februar 3. forestilling lørdag d. 8. februar 2014 MERE INFO FØLGER PÅ PLAKATER OG I DAGSPRESSEN!

8


Vejby Nyt Nr. 5 h 2013

Sankt Helene Skole

Hjertestartere i Vejby Der findes tre hjertestartere i Vejbyområdet - i Lægehuset, i Fitnesscentret og på nogle tidspunkter af året, også i Vejbyhallen. Vi er en del som synes, det er vigtigt at have en Hjertestarter, som vi kan komme til døgnet rundt. Måske kunne den være tilgængelig på Trongården, hvor der er bemanding døgnet rundt. Derud over er det naturligvis meget vigtigt, at vejbyborgerne ved HVOR disse hjertestartere befinder sig - og hvornår og hvordan de kan få fat i dem. Lokalrådet vil tage sagen op vedr. tilgængeligheden til Hjertestartere, og vil aktivt arbejde for at få en bedre dækning og information på dette område. Citta Flensted Formand f. Melhøj Grundejerforening og medlem af Lokalrådet.

Vejby Afd. h Femgårdsvej 6, 3210 Vejby www.sanktheleneskole.dk h Tlf: 48 70 63 24

Børn skal have sved på panden -

Et nyt unikt samarbejde mellem Sankt Helene Skole og idrætsforeningerne i Vejby og Tisvilde har set dagens lys. Den 22. oktober lød startskuddet til 8 ugers ekstra idrætstilbud i skolens fritidsordning for 4.-5.klasse-eleverne på skolen. I samarbejde med Vejby IF og Tisvildeleje GF suppleret af andre foreninger er der hver tirsdag og torsdag mulighed for at få sved på panden sammen med kammeraterne. Initiativet er taget for at give nye muligheder til de ældste børn i FO-ordningen, og forhindre at de går hjem foran computeren. I stedet får de chance for at melde sig til et væld af forskellige sportsaktiviteter de to gange om ugen i pilotprojekt-perioden. Der trænes tirsdage i Vejby og torsdage i Tisvilde kl. 14-16 og eleverne fra begge afdelinger deltager begge dage og tager turen med toget. Der er bl.a. “boldbasis”, som er fodbold m.m., børnefitness, skydning, tennis, orienteringsløb og “almindelig” løb i Tisvilde Hegn, basketball og zumba. Det sidste står Happy Fitness i Hillerød for. Idéen til projektet er kommet fra to forældre til børn i aldersgruppen, Pernille Wedderkopp og Tudi Langkjær Larsen, og begge har lagt et stort arbejde i at tilrettelægge det sammen med skolens ledelse og idrætsforeningerne. Aktiviteterne foregår ude og inde omkring idrætsfaciliteterne i Vejby og Tisvilde og er blevet taget rigtig godt imod. Motionsdagen Motionsdagen i år bød på noget helt nyt, idet hele skolen var samlet i Tisvilde sammen med børnehaverne for at løbe i skoven. De små løb ”Sanseløb” på en rute mens de store kunne vælge enten triatlon (20 km cykling, 500 m svøm og 5 km løb.) eller et løb med “mad mod” hvor der skulle smages på forskelligt mad på ruten. De fælles dage er en vigtig del af brobygningen, både mellem årgange og afdelinger men også mellem børnehaverne og skolen.

BIBLIOTEKSSERVICE I VEJBY

Bibliotekstilbuddet gives fra skolernes Pædagogiske Læringscentre og er for alle borgere i lokalområderne • • • •

udlån/aflevering af biblioteksbøger fra alle biblioteker reservering af bøger fra andre biblioteker afhentning af reserverede bøger aviser / tidskrifter mv. til fri afbenyttelse

ÅBNINGSTIDER: Aflevering: Alle skoledage kl. 8-15 Udlån og ekspedition: Se skolens hjemmeside. Der kan forekomme ændring i åbningstid ved akutte opgaver, feature-uger og andre skolearrangementer Aflevering uden for åbningstiden: Der er opsat bogindkast ved blok F. Bogindkastene er lukket i skolernes ferier Telefonisk betjening på bibliotekernes fælles tlf.: 7249 6006, mandag-fredag kl. 9-16 Faste lukkedage: skolernes ferier

Sankt Helene skole, Femgårdsvej 6, 3210 Vejby

Loppe/Kræmmermarked =

SUCCES!

Pva skolebestyrelsen Trille Nilsson

Sådan kan det betegnes med et enkelt ord. Vi havde en rigtig fin dag, og selv om vejret ikke var det bedste, afskrækkede det ikke folk fra at dukke op. Allerede fra starten kl. 10 var der stort rykind, og ved 11-tiden var det bogstavelig talt ikke til at komme rundt. Men alle tog det med godt humør. Det stilnede efterhånden lidt af, men der blev ved med at komme mennesker helt frem til lukketid. Kl. 16 var det slut, og alle pakkede sammen efter en god dag. Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke for den store opbakning, både fra stadeholdere og fra køberne. Også en tak til de der støttede på anden måde, heriblandt Nordea i Helsinge, Vejby Tømmerhandel, Leif Nielsen A/S, Statoil, REMA 1000 og Vejby Cementstøberi. Jeg regner med, at vi gentager det igen til næste år. Viggo Eriksen

En ny hjemmeside ser dagens lys Vejby Borger- og Grundejerforening, er ved at lægge sidste hånd på vores nye hjemmeside. Siden kan findes på: www.vejbyborgerforening.dk Ris og ros, forslag til indhold mm. er meget velkomment. Send en mail til: viggoeriksen@mce.dk, hvis du vil bidrage med noget. Venlig hilsen, Viggo Eriksen Vejby Borger- og Grundejerforening.

9


Vejby Nyt Nr. 5 h 2013

El-cykler

Kildemoes.dk

Salg af Juletræer Igen i år står fodboldklubben for salg af juletræer i både Vejby og Tisvilde.

El-motor

Vi står ved REMA 1000/Gadekæret i Vejby og ved Tisvilde Idrætshus.

El-motoren gør cykelturen legende let. Giver dig ekstra hjælp op ad bakkerne, i modvind eller blot ud ad lige landevej.

Salget starter søndag d. 1. december og vi har åbent alle lørdag/søndage indtil jul fra kl. 10 - 16.

Classic el-cykel 7 gear Frit valg

Yderligere åbningstider annonceres via facebook side Vejby Tisvilde Fodbold og via vores hjemmeside www.vtfodbold.dk

kr. 13.499

JULEMARKED I TISVILDE I weekenden d. 7. og 8. december kl. 11-17 er der julemarked i Tisvilde Idrætshus, hvor der er mulighed for at købe hjemmelavede juleting, gløgg og æbleskiver mm.

TORVEDAGE I VEJBY vin

røntsager 

ku

ns t

e gg hy

kl. 10 - 13 PræsTens mark

ka

ffe

 fairtrade 

me ar

m

m st e

r

e lad

TorVedage

 fisk  is  b lo

 s n ack s 

Nogle af dagene, hvor der sælges juletæer, får sælgerne selskab sommerlørdage af forskellige stadeholdere fra sommerens Torvedage i Vejby. Vareudbuddet vil veksle ligesom Vejby antallet af boder - lad dig overraske og benyt muligheden for at købe ekstra julehygge og kræs til dig selv, venner og familie. Velmødt til hyggeligt julesalg ved Rema1000/Gadekæret.

g

ev en ts

æg

KOM OG STØT FODBOLDEN I VEJBY-TISVILDE

VEL MØDT TIL ALLE!

Bymosevej 11 • 3200 Helsinge • Telefon 48 79 49 99 Klostermosevej 123 • 3000 Helsingør • Telefon 45 79 49 99 rex@rex-cykler.dk • www.rex-cykler.dk

10


Kirkebladet

D

December 2013 - Januar 2014

DER ER MANGE GODE TING VED JULEN En af dem er, at julen falder på samme tid hvert år – lige dér midt i vinteren, hvor lyset begynder at blive stærkere. Og når datoen nu ligger fast fra år til år, kan man let planlægge sin sparsomme tid og få overblik over alt det, vi skal nå i december måned! – En af de vigtigste ting er at sørge for gaverne, og børnenes gaver er de vigtigste. Hvad ønsker de sig, hvad er moderne, hvad er trendy? Sådan kan de fleste heldigvis spørge deres børn og evt. børnebørn – og mange kan opfylde deres ønsker. Der er dog børn, der aldrig vil kunne få opfyldt deres ønsker – ikke engang de mindste af dem. De lever i familier, der måske er ramt af sygdom eller arbejdsløshed eller andre problemer, og for dem kan det synes meningsløst at turde håbe på at få julegaveønsker opfyldt. Men der er mulighed for at kaste lidt glæde ind i disse børns oplevelse af julen – og forhåbentligt også lidt håb og mening ind i deres oplevelse af livet og deres medmennesker! Man siger jo, at julen er børnenes fest – og det skal den blive ved med at være! Juleaften hvert år og ved de følgende dages gudstjenester bliver der derfor samlet ind til Børnesagens Fællesråd. Det er en sammenslutning af organisationer, der arbejder på at skabe glæde og tryghed i børnenes hverdag. Dette arbejde sker på mange forskellige måder, og sikkert er, at organisationerne alle har brug for støtte for at kunne arbejde for at forbedre og sikre børns liv. Kirkernes indsamling i juledagene skaffer nok ikke opfyldelse af alle de ramte børns største julegaveønsker, men den er med til at give børnene, hvad de har brug for til at leve og udvikles – og det er faktisk en større gave, for det kan de ikke undvære!

Lad derfor julen blive alle børns fest – og de gavmilde hjerters fest, så alle børn kan møde det nye år og resten af deres liv med glæde og tro på menneskers og Guds kærlighed. Vi ønsker alle børn – og voksne en glædelig jul og et godt nytår! Nia og Mogens Schulin-Zeuthen

Vejby Sogn

Vidste du at Vejby Kirke er en vejkirke? Begrebet “vejkirker” opstod i Sverige for et par år-tier siden og har bredt sig til de øvrige nordiske lande. Hensigten er at tilbyde vejfarende og andre søgende et sted, hvor de kan stoppe op, slappe af, bruge kirkerummet og kirkegården, før turen går videre. Der er af Kirkefondet udgivet to brochurer med informationer om vejkirker; én for Jylland med 192 kirker og én for øerne (Sjælland, Fyn og de øvrige øer) med 196 kirker. Brochurerne er trykt i 94.000 eksemplarer i alt, og kan fås i de deltagende kirker, på biblioteker, på turistbureauer, campingpladser, vandrerhjem mv. Kravet til at være vejkirke er bl.a. at kirken skal være åben de fleste af ugens dage. (Vejby kirke er åben på hverdage i gravernes arbejdstider). Der skal ligge en beskrivelse af kirken i våbenhuset - hos os ligger den også på engelsk og tysk. Der skal også være ordentlige toiletforhold. Desuden skal det fremgå af opslag, hvor man kan låne nøglen, såfremt kirken er lukket og bibel og salmebog skal ligge fremme til brug for andagtssøgende. Vejby kirke har netop indkøbt en lille æske, der indeholder små kort med velsignelser, bibelcitater, bønner, tanker, salmer mm. Kortene er til fri afbenyttelse og kan tages med i lommen, når man går! En stille stund i et stille hus kan være en lille gave til dig selv i hverdagen. Vejby kirke er en åben kirke - en vejkirke og du er velkommen indenfor. Kirsten Mousten Næstformand, Vejby Menighedsråd


Kirkebladet Vejby Sogn h December 2013 - Januar 2014

Julehygge 29. december kl. 14.00 D. 29 . december kaldes gudstjenesten ”Ældrejul”! Det skyldes, at søndagen fra gammel tid har handlet om, hvordan to ”gamle”, ANNA OG SIMEON, har ventet i templet – og endelig møder Frelseren, da Maria og Josef kommer med deres søn, Jesus, for at fremstille ham, vise ham frem og få ham omskåret. Anna og Simeon både SER og HØRER - og begge er nu klar over, at Frelseren er kommet til verden! ALLE – uanset alder, er velkomne til gudstjenesten kl. 14. og også til KAFFE, MUSIK OG HYGGE I KONFIRMANDHUSET I VEJBY bagefter til en ”EFTERJUL”KOMSAMMEN. Hjertelig velkommen til alle

KIRKEKAFFE I VEJBY KIRKE Menighedsrådet inviterer til kirkekaffe

SØNDAG D. 15. DECEMBER efter 10.30 gudstjenesten

SØNDAG D. 19. JANUAR ’14 efter 10.30 gudstjenesten

Kaffe, the og en lille kage serveres i tårnrummet. Bliv lidt og få en kop - og en snak!

Kirkebil

Ved Vejby kirke arbejdes der pt på at finde en god og funktionel kirkebilsløsning. Lige nu kan der bestilles kirkebil ved at ringe til Kirkekontoret senest to dage i forvejen, hvorefter der så findes en løsning. Men vi vil gerne have det i mere faste rammer, så forskellige muligheder for taxakontoordninger mm. undersøges. Vi vender tilbage med nyt så snart som muligt! Vejby Menighedsråd

Er bakken op til kirken blevet for stejl?

HANDICAP VENLIG ADGANG TIL VEJBY KIRK E

Det er som bekendt ikke den mest handicapvenlige adgang, der er til Vejby Kirke. Det er svært at ændre på det, - OG så alligevel ikke! Efter at graverne har fået adgang til Graverkontor og kirkegård fra Bogknoldvej 16, er der faktisk blevet god mulighed for at køre helt op til - eller meget tæt på kirkedøren. Alle der måtte have behov for det, er således velkomne til at benytte adgangsvejen fra Bogknoldvej 16 - der kan endda køres helt hen til kirkens østende (koret), hvor der kan står flere biler på gruset.

www.vejbykirke.dk - nu med nyhedsmails!

KIRKEN TIL TJENESTE FØDSEL Med digital signatur kan fødsler anmeldes på hjemmesiden www.personregistrering.dk under rubrikken fødsel, senest 14 dage efter fødslen. Er forældrene ikke gift, skal der samtidig sendes en omsorgs- og ansvarserklæring, som findes på hjemmesiden. Har man ikke digital signatur og er man gift, skal man ikke foretage sig noget. Der kommer elektronisk besked fra sygehuset om fødslen, og indberetningen til folkeregistret sørger præst/kirkekontor for. Er man ikke gift, skal man inden 14 dage, aflevere/indsende en omsorgs- og ansvarserklæring til præst/kirkekontor. Denne findes på hjemmesiden: www.personregistrering.dk under fødsel/faderskab. DÅB Ved dåb henvender man sig til en af sognets præster i god tid før den ønskede dåbsdato. Inden selve dåbsdagen mødes man med præsten. Barnets navn meddeles samt navn og adresse på mindst 3 faddere. NAVNGIVNING Barnet kan også få navn ved navngivning. Blanketten hentes på hjemmesiden www. personregistrering.dk og afleveres til præst/ kirkekontor. Ifølge navneloven skal barnet have et navn senest 6 mdr. efter fødslen. HVORDAN FÅR JEG ET NYT NAVN? For at navneændringen kan udføres skal der betales et gebyr på kr. 470,- (2011). Man kan betale via hjemmesiden www.personregistrering.dk – navneændring – betal med dankort, eller man kan betale på posthus, men aldrig via netbank. Betaler man på posthus skal kvitteringen sendes med navneændringsblanketten til præst/kirkekontor. KONFIRMATION Vejby og Tibirke sogne har konfirmation om foråret i 8. klasse. VIELSE Vielse aftales med sognets præster i god tid før den ønskede dato. Derefter henvender man sig til borgmesterkontoret i den kommune, hvor bruden har bopæl. Her udfærdiges en prøvelsesattes. DØDSFALD Ved dødsfald henvender man sig til en af sognets præster for at aftale tidspunktet for begravelse eller bisættelse – og samtale.


Kirkebladet Vejby Sogn h December 2013 - Januar 2014

Gudstjenester i Vejby og Tibirke kirker December Dag

Dato

Søndag

1.

Søndag

1.

Vejby

1. s. i advent

Tibirke

10.30 Festgudstjeneste

1. s. i advent

Præst

Nia Schulin-Zeuthen 19.00 De 9 læsninger Gribskovkoret under ledelse af Henning Nielsen + konfirmander medvirker

Mogens Schulin-Zeuthen Nia Schulin-Zeuthen

10.30

Mogens Schulin-Zeuthen

9.30 Børnehavegudstjeneste

Nia Schulin-Zeuthen Mogens Schulin-Zeuthen Nia Schulin-Zeuthen Mogens Schulin-Zeuthen Nia Schulin-Zeuthen Mogens Schulin-Zeuthen

19.30 Adventskoncert Tisvildekoret under ledelse af Vibeke Højlund

Onsdag

4.

Søndag

8.

Onsdag

11.

Torsdag

12.

Torsdag

12.

Gudstjeneste på Trongården

14.00

Søndag

15.

3. s.i advent

10.30 Kirkekorets Adventsmusikgudstjeneste

14.00 Familiegudstjeneste

Mogens Schulin-Zeuthen

Søndag

22.

4. s. i advent

16.00

Ingen

Nia Schulin-Zeuthen

Tirsdag

24.

Juleaften

11.00 Gudstjeneste på Trongården

2. s. i advent

9.00 10.00 Børnehavegudstjeneste

14.30 Mogens Schulin-Zeuthen 16.00 Nia Schulin-Zeuthen

13.00 Mogens Schulin-Zeuthen 14.30 Nia Schulin-Zeuthen 16.00 Mogens Schulin-Zeuthen

Juleaften Juleaften Juleaften

Nia Schulin-Zeuthen Mogens Schulin-Zeuthen

Onsdag

25.

Juledag

9.00

10.30

Nia Schulin-Zeuthen

Torsdag

26

2. Juledag

Ingen

10.30

Mogens Schulin-Zeuthen

Søndag

29.

Julesøndag

14.00 Med efterfølgende julehygge i Konfirmandhuset

Januar 2014 Dag

Dato

Vejby

Tibirke

Præst

Onsdag

1.

Nytårsdag

Ingen

15.00

Nia Schulin-Zeuthen

Søndag

5.

Hellig 3 Konger

10.30

9.00

Mogens Schulin-Zeuthen

Søndag

12.

1. s.e. H. 3 K.

9.00

10.30

Mogens Schulin-Zeuthen

Søndag

19.

2. s.e. H. 3 K.

10.30

9.00

Mogens Schulin-Zeuthen

Søndag

26.

3. s.e. H. 3 K.

9.00

10.30

Nia Schulin-Zeuthen


Kirkebladet Vejby Sogn h December 2013 - Januar 2014

- Orgelmusik - Vejby Toddy - Syng med -

Julekoncert i Vejby Kirke Tisvildekoret synger julen ind i Vejby Kirke

"Tisvilde Koret" - med korsangere fra Kagerup, Græsted, Gilleleje, Unnerup, Helsinge, Ramløse, Laugø og naturligvis Vejby og Tisvilde, synger julen ind under Vejby Kirkes hvælvinger

Onsdag d. 4. december kl. 19.30

Efter koncerten ønsker vi hinanden glædelig jul med et glas Vejby-toddy. Det bliver stemningsfuldt ,og varer godt en time - og der er gratis adgang.

Glædelig Julemåned

Alle er hjerteligt velkommen i Vejby Kirke for at ønske hinanden en

Vejby Menighedsråd og Tisvilde koret

Jul i Vejby og Tibirke kirker

Gudstjenester, koncerter med mere …

Julemåneden er mørk, kold og alt for ofte forjaget - tag en pause, find julefred & ro i gudstjenester og koncerter med varme og nærvær i din lokale kirke.  1. December – 1. søndag i advent Kl. 10.30 Vejby kirke. v/ Nia Schulin-Zeuthen Kl. 14.30 - Trongården Tisvildekoret synger julen ind. Søndag 1. December Kl. 19.00 ”De ni læsninger” – Tibirke kirke Konfirmander medvirker. Gribskovkoret synger under ledelse af Henning Nielsen. Derefter hygge og glögg i Gretely. Onsdag 4. december Kl. 19.30 Vejby kirke TISVILDEKORET - ADVENTSKONCERT Orgelmusik, lys, julestemning - og et glas Vejby Toddy. Alle er velkomne.  8. december – 2. søndag i advent Kl. 9.00 Vejby kirke / kl. 10.30 Tibirke kirke v/Mogens Schulin-Zeuthen  Torsdag 12. december kl. 14.00 – Gudstjeneste Trongården v/ Nia & Mogens Schulin-Zeuthen  15. december – 3. søndag i advent Kl. 10.30 Vejby kirke v/Mogens Schulin-Zeuthen Højmessejulekoncert spækket med julestemning og flere klassiske julekorværker. Kirkekaffe serveres i Tårnrummet. Kl. 14.00 Tibirke kirke FAMILIEGUDSTJENESTE v/Mogens Schulin-Zeuthen

 22. december – 4. søndag i advent Kl. 9.00 Vejby kirke / Kl. 10.30 Tibirke kirke v/ Schulin-Zeuthen

24. december Juleaften

• Kl. 11.00 - Juleandagt på Trongården v/ Nia og Mogens Schulin-Zeuthen Alle er velkomne • Kl. 13.00 - Tibirke kirke v/ Mogens Schulin-Zeuthen • Kl. 14.30 - Vejby kirke v/ Mogens Schulin-Zeuthen • Kl. 14.30 - Tibirke kirke v/ Nia Schulin-Zeuthen • Kl. 16.00 - Vejby kirke v/ Nia Schulin-Zeuthen • Kl. 16.00 - Tibirke kirke v/ Mogens Schulin-Zeuthen

 25. december – Juledag kl. 9.00 Tibirke kirke / kl. 10.30 Vejby kirke v/ Nia Schulin-Zeuthen  26. december – 2. juledag Kl. 10.30 Tibirke kirke. v/ Mogens Schulin-Zeuthen  Søndag 29. december 2013 Kl. 14.00 Vejby kirke. “Ældrejul” v/ Mogens Schulin-Zeuthen Bagefter er der kaffe, musik og hygge i Konfirmandhuset for alle.  1. januar 2013 – Nytårsdag Kl. 15.00 Tibirke kirke. v/ Nia Schulin-Zeuthen Velkommen til en varm jul! Præster og menighedsråd i Vejby og Tibirke sogne

MENIGHEDSRÅDETS møder, der er offentlige, finder sted efter behov - dog min. 6 om året. Møder meddeles fra prædikestolen, med opslag ved kirken samt halvårligt i dagspressen. Møderne holdes i Konfirmandhuset, Kirkebakken 4. Dagsorden og referat findes i Tårnrummet i Vejby Kirke.

KIRKEBIL bestilles på tlf. 4870 6294 senest 2 dage før.

NAVNE & ADRESSER Sognepræst, kbf. Mogens Schulin-Zeuthen Kirkebakken 4, 3210 Vejby. Træffes på telefon 4870 6294 (undt. mandag). E-mail: mopa@km.dk Sognepræst Nia Schulin-Zeuthen Kirkebakken 4, 3210 Vejby. Træffes på telefon 4870 6222 (undt. mandag). E-mail: nsz@km.dk Vejby kirkegårdskontor Graver Christina Woller-Nielsen Graverassistent Jane Langkjær Bogknoldvej 16, Tlf. 4870 5299 Tirsdag - fredag kl. 9 - 10 Menighedsrådsformand Anne Sofie Bugge Engblommevej 24, 3210 Vejby Tlf. 4870 4115 Næstformand Kirsten Mousten Gl. Skolevej 7, 3210 Vejby Tlf.: 4870 1404


Vejby Nyt Nr. 5 h 2013

LOKAL

Det

Karen, som var årsag til at vi mødte hinanden. Judith fik sine billeder retur efter lån, og hun fortalte om sine oplevelser her i byen, når hun kom på ferie. Det var minder om besøg på præstegården, hvor man måtte komme og lege i stalden hos præstegårdsforpagteren.

historiske

Judith kunne fortælle, at hun huskede, at hun blev sendt hen til ismejeriet for at købe ind. På modsatte side af Stationsvej var centralen (Askemose Central), og hun mindedes telefoncentralen hvor man gennem en luge kunne se, hvordan ”telefondamen” sad og ”forbandt” stikkene til samtalerne. Mener også at hun huskede at have spist dejlige iskager fra Dagmars Ishus ved ”Halfdans Hjørne”. (der hvor rækkehuset nu ligger på hjørnet at Stationsvej og Tisvildevej). At kælke på kirkebakken har Judith også oplevet som spændende – faktisk var mange af tingene jo det samme, som jeg selv som barn i Vejby har oplevet - bare nogle år tidligere. Mærkeligt nok kan jeg ikke huske Judith rigtig, skønt mit barndomshjem var på nr. 10 – altså nabo til hendes mormors hus. Det har nok mere været min lillesøster, der har samme alder, som måske kan huske feriebarnet hos fru Henriksen.

ne

Hjør

Ofte er det tilfældigheder, der bringer oplysninger vedrørende lokalhistorie. En dame der går til squaredance på Trongården fortæller en bekendt, at hun har en tidligere kollega, der som barn kom på ferie her i Vejby hos sin Mormor. Det førte til at en af danserne kontaktede mig og spurgte, om jeg ikke kunne fortælle noget om det gamle Vejby. Vi mødtes alle fire og gik en landsbyvandring, hvor jeg fortalte og viste medbragte udprintninger af gamle billeder fra arkivet, der viste huse i Vejby i 1950-erne. Feriebarnet hedder Judith Joost, og hun fandt billeder frem fra sine gemmer, som vi nu har fået scannet ind på arkivet og lagt i arkivets database. Hendes mor hed Gerda Henriksen, og mormoren hed Olivia Henriksen. Huset familien Henriksen boede i, var på Stationsvej 12 her i Vejby.

Se det var lidt om tilfældighederne, der nogle gange giver gevinst for arkivet, der indsamler viden om vores lokale historie. Sognerepræsentant, Lokalarkivet Kirsten Jørgensen ebbekis@os.dk

Efterfølgende har jeg besøgt Judith i Tåstrup sammen med

Jeg bringer her billede af huset på nr. 12, hvor Olivia Henriksen (Mormor) står udenfor mod Stationsvej med barnebarnet Judith på armen. Bemærk verandaen ude til venstre. Billedet er fra omkring 1952.

15


Vejby Nyt Nr. 5 h 2013

VISIONSDAG VEJBY 14. SEPTEMBER Vision for Vejbys identitet og aktiviteter

OP FØLG NING

Efter frokost deltog alle i et større sorteringsarbejde, der efterfølgende gjorde, at der blev nogenlunde overblik over de foreslåede bevaringsværdige aktiviteter og ideerne til nye og nyskabende aktiviteter. Midt under dette arbejde dukkede borgmester Jan Ferdinansen op. Borgmesteren nåede lige at besvare nogle spørgsmål og han kunne endvidere fortælle at der i det nye budget, som man behandlede i øjeblikket, var afsat nogle puljer til brug i lokalsamfundene.

Kan man formulere nogle fælles mål, og kan der laves en strategi, der understøtter en fælles vision for Vejby? Det var udgangspunktet for at næsten 50 engagerede borgere mødte op til Visionsdagen. Dagen efterlod et indtryk af en by med mange værdifulde faciliteter og aktiviteter, som der er udbredt ønske om at ville fastholde og udvikle. Men også en eftertænksomhed omkring, at det ikke er så selvfølgeligt, og at ingenting sker af sig selv – det vi er glade for, behøver opbakning til at kunne fortsætte. Hvis vi vil have fornyelser kræver det en indsats – fra flere end ”tordenskjolds soldater. Med Jakob Reddersens ord: – vi lever i en flygtig tid – også i vores hverdagsliv, så frivillige aktiviteter kræver uafladelig ny energi og nye villige hænder og hoveder til at bidrage til fælles bedste.

Ud fra sedlerne kunne man konkludere, at det var vigtigt at bevare: forsamlingshuset, idrætslivet, handel og erhverv, loppemarked og torvedage, stationsbygningen, togforbindelser, stier, lokalråd, Vejby Nyt og vejbynet.dk, skole, børnehave, natur og byrum, Trongården, kirken, bibliotek og frivilligt arbejde. I kategorien “nye initiativer,” var der mange ideer og ønsker om nye faciliteter og aktiviteter for børn og unge med hovedvægt på de unge. Men også mange ideer til forbedring og fornyelse af stier og trafikforhold, ideer til nye fælles aktiviteter inklusiv idræt . Der var også flere der efterlyste fokus på og ideer til forbedring og fornyelse af samarbejde og kommunikation på tværs af aktiviteterne. Ligeledes var der ønske om at Vejby som by blev markedsført og brandet bedre med en tydeligere identitet.

Lokalrådet havde inviteret Jakob Reddersen til at komme med et oplæg. Derudover hjalp den erfarne projektleder med at synliggøre og drøfte tanker, håb og ideer om Vejby som by at bo, arbejde og have fælles aktiviteter i. Jakob sluttede sit indlæg med at bede alle deltagerne skrive 3 ting, det er vigtigt at bevare og 3 nye initiativer, som bør tages. Hundredvis af små post-it sedler fyldte snart godt på væggene.

Dagen blev afsluttet med at samle op og drøfte de ideer, der var kommet til udtryk på skrift og som kommentarer. Det var slet ikke let at afrunde og tage stilling til det videre arbejde.

Også i frokostpausen var der livlig snak og aktivitet. Lokalrådet havde fået sandwichbrød og pålæg samt drikkevarer sponseret af Jack Helgesen fra Rema 1000. Nogle elever og forældre solgte det til en billig pris, men de fik alligevel en pæn indtægt, som de vil bruge til en lejrskole for klassen. Så pengene gik til et godt formål.

Men det lykkedes dog at enes om, at de, der har lyst til at gøre en mere konkret indsats på baggrund af dagens arbejde kunne melde sig til nogle arbejdsgrupper, med nogle af de udvalgte emner. Mere om dette på næste side…

Jakob Reddersen - en veloplagt og vidende oplægsholder!

Idéer og visioner deles og nedskrives!

16


Vejby Nyt Nr. 5 h 2013

OP FØLG NING

HVAD SÅ NU? Mens bladet her går i trykken mødes arbejdsgrupperne første gang sammen med lokalrådet den 18. november. Det første møde blev desværre aflyst pga. stormen! I FØRSTE OMGANG ER OVERSKRIFTERNE PÅ DE TRE GRUPPER: • ”Identitet, natur og stier”, • ”Børn, unge og ”sumpen” • ”Nye fælles aktiviteter”. Det er tre ret brede grupper, der umiddelbart stritter lidt i flere retninger, men vi regner med, at det bliver til flere grupper og at grupperne hen ad vejen - måske allerede på opstartsaftenen omdannes alt efter interesser og fremmøde. Lokalrådets rolle i disse gruppers arbejde er ikke styrende, men der vil fra Lokalrådets side tages initiativ til yderligere opfølgningsmøder, hvor der kan sparres, udveksles, omrokeres og inspireres. Hvis du sidder og har lyst tilat være med i denne spændende proces, er det langt fra for sent; på vejbynet.dk kan man altid melde sig enten til en af grupperne eller som frivillig. Arbejdet er på mange måder allerede igang i de eksisterende foreninger. De, der vil gøre en indsats for at bevare og udvikle idrætslivet er meget velkomne til at tage kontakt til idrætsforeningens bestyrelse, der i et stykke tid har været i gang med visioner og udviklingsarbejde. Forsamlingshusets bestyrelse hører også gerne fra folk, der har lyst til at gøre en indsats her.

Jul hos Kødsnedkeren Din lokale Slagter Friskslagtet Dansk and fra Gråsten Flæskesteg fra Dansk Friland Kødsnedkerens egen sylte, finker, blodpølse, postej og den lækre stegte rullepølse! Alt fremstillet med kærlig hånd i eget pølsemageri! Rødkål fra Gilleleje Havn

Det store materiale i form af alle de små post-it sedler, der blev sat op på fem store stykker papir og derefter kategoriseret, er blevet bearbejdet, så det nu er i en tilgængelig form.

 PÅ VEJBYNET.DK

ÅBNINGSTIDER I JULEN Torsdag d. 19/12 kl. 11 - 17:30 Fredag d. 20/12 kl. 11 - 17:30 Lørdag d. 21/12 kl. 9 - 14 Søndag d. 22/12 kl. 9 - 14 Mandag d. 23/12 kl. 9 - 17:30 24. - 26/12 LUKKET Fredag d. 27/12 kl. 11 - 17.30 Lørdag d. 28/12 kl. 9 - 14 29. - 31/12 LUKKET 1/1 - 2014 LUKKET 2/1 - 2014 Velkommen

Find det hele på vejbynet.dk - i menuen under VISIONSDAG. Der kan du finde: • Invitationen • Jakob Reddersens oplæg • En samlet præsentation af alle ideer og tanker • Billeder fra dagen • Tilmelding til arbejdsgrupper og frivilligbank

 PÅ BIBLIOTEKET Alt materiale findes ligeledes i en printet udgave på biblioteket på Sankt Helene Skole, Vejby. Der kan du finde: • Invitationen • Jakob Reddersens oplæg • En samlet præsentation af alle ideer og tanker • Tilmelding til arbejdsgrupper og frivilligbank

Farvergårdsvej 14 Ørby, 3210 Vejby 48718785 butik@koedsnedkeren.dk www.koedsnedkeren.dk

17

Gråsten Berberie Gourmet And Kåret til Danmarks Bedste And!


Vejby Nyt Nr. 5 h 2013

VEJBY IDRÆRTSFORENING

RULLESKØJTEFEST

Klar til 2014

Gymnastikafdelingen holder rulleskøjtefester fra kl. 19.00 til 21.00 i Vejby Hallen: 28. feb. / 28. marts / 25. april / 23. maj 2014

Vejby IF ønsker alle medlemmer, sponsorer og støtter en glædelig jul og et godt nytår.

Kom og rul ”der ud af” til fed musik sammen med dine venner.

På vej ud af jubilæumsåret 2013, der bød på mange gode oplevelser ikke mindst omkring selve 125 års-dagene i marts, ser vi frem til 2014. Vi går ind i det ny år med et højt aktivitetsniveau i vore p.t. ni afdelinger. Vi markerer os stadig med nytænkning på mange områder, senest samarbejdet med Tisvildeleje GF og Sankt Helene Skole om FO-sport og gymnastikkens andel i Jump4fun-projektet for overvægtige børn samt etableringen af multibanen.

Der kan lejes rulleskøjter for 20 kr. Entré 10 kr.

I 2014 håber vi at komme videre med vore tanker og idéer i området mellem multibanen og hallen: Outdoorfitness, parkour, legeplads, beachvolley med mere er i spil. Først skal pengene dog findes!

Chips h popcorn h slik h kage h sodavand h frugt

Vi skal også presse på for at få forbedret forholdene i Vejbyhallen og tænke videre på klubhusudbygning og mulig placering af en større kunstgræsbane. Niels Jørgen Larsen

Nordkystløb søndag 22. juni Datoen for anden udgave af Nordkystløbet (som vi har valgt at kalde det fremover) er nu sat: Det bliver søndag 22. juni 2014. Fremover vil vi lægge os på denne weekend for ikke at ryge ind i at folk er på vej på ferie eller er til studentergilder weekenden efter. Distancerne bliver igen halvmaraton og 30 km. Tilmelding starter 1. februar. Tag kontakt til Nordtrim hvis du skal have hjælp til at komme i form til løbet. Arrangører er igen Nordtrim og Vejby IF.

VT FITNESS Kom nytårsforsættet i forkøbet Man tager ikke så meget på af det man spiser mellem jul og nytår. Det er mere hvad man indtager mellem nytår og jul! Så måske var det en idé at komme nytårsforsættet i forkøbet og allerede nu melde dig i VT Fitness! Kig forbi når der er instruktørvagt hver formiddag kl.9-11 eller de fleste eftermiddage kl.17-19. Eller læs mere på vtfitness.dk og send os en mail, hvis du vil vide mere. Husk også gymcross, som trænes tre gange om ugen i gymnastiksalen. Og efter nytår starter et nyt teenfitness-hold for aldersgruppen 12-15 år.

18


Vejby Nyt Nr. 5 h 2013 Spillerne gjorde det super flot, men resultaterne rakte ikke til pokaler. Vi mødte et lokalt hold fra Verona med vores ene pigehold. Det blev en sjov oplevelse, hvor man kunne se de store forskelle i baneforhold, rekvisiter og trænerstil, der er mellem de 2 lande. Vi planlægger at tage på tur igen næste år i efterårsferien.

VTF Uddannelse af klubbens ungdomstrænere Lørdag d. 2. november startede projekt bedre træning i VTF. Klubben fik besøg af DBU instruktør Peter Baun, som gav de 13 tilmeldte ungdomstrænere et indblik i “Børnefodboldens Basis”. Kurset giver kompetence til at træne børn i alderen 5 til 9 år, og det er en af grundelementerne i Dansk Fodbolds nye C-licens program. C står for children eller børn på dansk, og hele pakken består af 6o timers fodboldtræning fordelt på 12 kursusforløb. D. 17. november bliver de lokale trænere uddannet i “masser af mål”. I det nye år satser vi på yderligere 4 forløb, så vi er klar til at give de mange lokale fodboldbørn endnu bedre træning i de kommende år.

VEJBY IDRÆTSFORENING Ny Sportsfritidsordning på Sankt Helene Skole Vejby IF og Tisvildeleje GF har indledt et samarbejde med FO på Sankt Helene Skole, så de ældste børn i FO’en - 4.-5. klasse - tilbydes sport to gange om ugen i en periode på otte uger ialt. Det foregår hver tirsdag i Vejby og torsdag i Tisvilde, og børnene tilbydes en række forskellige aktiviteter som boldspil, tennis, bordtennis, skydning, løb og zumba. Faste trænere er fire drenge fra U17-fodboldholdet ligesom også et par 3g-elever fra gymnasiet er med. Projektet løber i første omgang indtil juleferien, men ventes at gøres permanent for 3., 4. og 5. klasse på Sankt Helene Skoles to afdelinger. Målet er, at børnene er mere aktive i fritiden, og at de kommer til at stifte bekendtskab med alle de forskellige idrætstilbud, der findes i lokalområdet. Desuden er det også et vigtigt element at børnene fra skolens to afdelinger lærer hinanden bedre at kende.

LIMONE CUP Efterårsferien 2013 Lørdag d. 12. oktober kørte fodboldklubben mod Gardasøen i Italien for at deltage i Limone Cup for 6. år i træk. I år stillede vi med 2 pigehold og 1 drengehold, og vi var 53 afsted. Turen blev endnu engang en stor succes, som er med til at skabe et unikt sammenhold i vores fodboldklub på tværs af køn og alder. En stor tak skal lyde til Idrættens Venner i Tisvilde for et meget flot tilskud til turen. Fodboldmæssigt blev det ikke den store oplevelse, og for første gang kom vi hjem til Danmark uden en pokal.

UNGDOMSAFSLUTNING Lørdag d. 26. oktober afviklede vi en fælles ungdomsafslutning for fodboldklubben. Vi inviterede børn og voksne til en hyggelig eftermiddag i Vejby-Hallen. Mere end 100 personer deltog i afslutningen, hvor vi kårede årets spiller, årets flid og årets fair play i hver årgang. Tillykke til alle og tak for en god udendørsæson. Drenge årgang 2006 og yngre: Årets Spiller: Emil Nikolajsen

Årets flid: Bjørn Thulstup

Årets fair Play: Daniel Madsen

Årets flid: Valdemar Eneqvist

Årets fair Play: Nicolai Jørgensen

Årets flid: Emil Blaust

Årets fair Play: Frederik Eneqvist

Årets flid: Mathias Møller

Årets fair Play: Benjamin Halle

Årets flid: Nikolai Gottfredsen

Årets fair Play: William Christensen

Årets flid: Emma Nielsen

Årets fair Play: Sofie Mansa

Årets flid: Frederikke Thoft Larsen

Årets fair Play: Amanda Rasmussen

Drenge årgang 2005 Årets Spiller: Bertram Frobenius Drenge årgang 2003 Årets Spiller: Tore Thulstrup Drenge årgang 2002 Årets Spiller: Mikkel Mikkelsen Drenge årgang 2000 Årets Spiller: Bertram Juhl Piger årgang 2000/2001 Årets Spiller: Emily Andersen Piger årgang 1998/99 Årets Spiller: Gro Petersen

19


Julequiz

Vejby Nyt Nr. 5 h 2013

Gry på tur

Julen 2013

Julequiz – test din (jule)viden om Vejby…

1. Hvor holdes den traditionsrige JULETRÆSFEST i Vejby? ¡I hallen ¡I forsamlingshuset ¡I Idrætshuset

Gry Gosham besøger stort og småt i Vejby og omegn - iværksættere, virksomheder og mennesker med noget på hjerte!

2. Hvem sørger for at der er lys på juletræet ved forsamlingshuset? ¡Foreningerne i Vejby ¡Vejby Borger- og Grundejerforening ¡Lokalrådet i Vejby

Intet er værre end ikke at kunne komme overens med sine naboer. Det er heldigvis ikke noget jeg oplever på egen krop, da det netop er hos naboen jeg har hentet stoffet til denne omgang ”Gry på tur”.Det er ikke fordi at vi konstant render hinanden på dørene, men en lille kop kaffe i ny og næ bliver det da til. Det er også herfra at den oprindelige ide til ”Gry på tur” er opstået, så nu er det vel på sin plads at tage en lille sludder med Kirsten Mousten. Kirsten boede de første 20 år af sit liv i en lille flække i midtjylland! Men så tog hun revanche og flyttede i mange år rigtig meget rundt! Efter at have boet i både Norge, København, Frankrig, Stevns og Fredensborg, endte hun på Nørrebro, hvorfra hun og Ole så flyttede til Vejby for 17 år siden. Sammen har de Asta på 17 og Tobias på 9. Dengang for 17 år siden da Kirsten, Ole og den lille ny flyttede ind på Gammel Skolevej 7, var de de eneste ”unge” i nabolaget, alle naboerne var den generation der mere eller mindre havde bygget husene, og gennemsnitsalderen var +70. ”Det har i den grad ændret sig, og det er en sjov udvikling at være vidne til - minder jo én om hvordan alting går i ring!” fortæller Kirsten. Oprindeligt er Kirsten uddannet billedkunstner, men da det blev for brødløst, tog hun en efteruddannelse som grafiker i 1999. I 13 år pendlede hun med toget til København (Man møder for øvrigt rigtig mange søde mennesker i toget, siger Kirsten), men i juli 2012 blev Kirsten selvstændig med Moustens Byro. Det første år var Kirsten fast freelancer hos MENU i Fredensborg, men satser nu på mere lokale kunder blandt store og små virksomheder - men også gerne skoler, kirker, billedkunstnere - og alt derimellem!. Fritiden,- ja, den bruger Kirsten på bl.a menighedsrådet, hvor hun har siddet i 5 år, og nu er næstformand og formand for det fælles aktivitetsudvalg med Tibirke Sogn. Hun er også menighedsrådets repræsentant i Vejby lokalråd og laver forskelligt i det regi. Det skal heller ikke være nogen hemmelighed at hun bruger en del fritid på at være redaktør/grafiker på Vejby Nyt, - og hun har også en finger med i opstarten af Torvedage og var en af de drivende kræfter i køkkenternerne, der arrangerede ”Vejby spiser sammen”. Ikke så mærkeligt, at der ofte er lys hos naboen langt efter min sengetid! De små timer må tages til hjælp!

3. Hvad er det for en Cabaret man kan se i Vejby Forsamlingshus først i det nye år? ¡Edith Piaf Cabaret ¡John Mogensen Cabaret ¡Tommy Seebach Cabaret 4.Hvor er den juleand fra, som sælges hos Kødsnedkeren? ¡Svaneke ¡Gråsten ¡Kerteminde 5. Hvilket kor synger julen ind på Trongården søndag d. 1 dec.? ¡Tisvildekoret ¡Vejby -Tibirke kirkekor ¡Gribskovkoret 6. Hvem sælger juletræer ved Rema 1000 alle weekender i december måned? ¡Vejby Tisvilde Fodbold ¡Gymnastikforeningen ¡Vejby Tisvilde Fitness 8. Hvem har gudstjenesten d. 24. dec. kl. 16.00 i Vejby Kirke? ¡Mogens Schulin-Zeuthen ¡Nia Schulin-Zeuthen ¡Michael Porsager

Vind en dejlig gavekurv! Svar på spørgsmålene, udfyld navn + tlf og aflevér sedlen til: Kirsten Mousten, Gammel Skolevej 7, Vejby. Så er du med i lodtrækningen om en gavekurv sponseret af Vejby Lokalråd. Sedlen skal afleveres senest d. 28. dec. 2013. Der trækkes lod blandt alle med rigtige svar. Vinder får direkte besked og quizsvar og vinder bringes i næste nummer af Vejby Nyt, der udkommer d. 1.-2. februar 2014. Kun en besvarelse pr. husstand.

Navn

Tlf.:

KIRSTEN MOUSTEN h 2030 1344 h moustensbyro@gmail.com

20


Vejby Nyt Nr. 5 h 2013 Klink gundekilde visitkort:Layout 6

v/lægeeksamineret massør Winnie Milthers v/lægeeksamineret massør Winnie Milthers

·

Bank: 4845 4845 248257 E-mail: elinst.leif.n@mail.tele.dk Rågelejevej 46

Tlf. 48 70 61 90

Rågelejevej 46 3210 Vejby 3210 Vejby Tlf. 40 68 68 04 Tlf. 40 68 68 04

Alt i El

klinikgundekilde@gmail.com

Installation Reparation Alarmanlæg Solceller

KONTONR. Dybdegående fysiurgisk massage og triggerpunktbehandling af f.eks. spændingshovedpine, museskader, problemer med nakke, ryg, lænd, iskias m.m.

Dybdegående fysiurgisk massage og ANTAL PRIS BELØB triggerpunktbehandling af f.eks. spændingshovedpine, museskader, problemer med nakke, ryg, lænd, iskias m.m.

TEKST

Tlf. 48 70 61 90 • info@lnas.dk

www.lnas.dk

G

Gribskov Have og Anlæg

Støt vore annoncører! De støtter Vejby Nyt

Kvalitet og faglighed Brian Nyberg

moustensbyro

BuwiGrafisk 48 79 60 10

klinikgundekilde@gmail.com

DATO

Uddannet gartner

Havepleje h Anlæg h Træfældning h Topkapning Beskæring h Hækklip h Beplantning Gravearbejde h Muldvarpebekæmpelse mm.

- grafisk assistance til mindre firmaer, organisationer,

skoler, kunstnere - og alt midt i mellem. kirsten mousten Gammel Skolevej 7 3210 Vejby FOLDERE h PAPIRLINIE h BOGOMSLAG & SATS Forfaldsdato:

Tlf.: 24 20 32 02

PLAKATER h LOGO & VISITKORT Vi udfører haltWEBOPDATERING indenfor: El - godkendte alarmsystemer - IHC installationer www.gribskovhaveoganlaeg.dk ÅRSRAPPORTER h MANUALER h BROCHURER grafisk assistance Afrives inden indbetaling

Ved overførsel fra indbetalers konto Reg.nr/Kontonr./Girokontonr.

TØMRER- KVITTERING OG SNEDKERFIRMAET

Underskrift

KIRSTEN MOUSTEN Kortart: 7 h 3210 Vejby BetalingsID: 85 96 75 25Gammel Skolevej 71 2030 1344 h moustensbyro@gmail.com

Beløbsmodtager

Leif Nielsen ApS v/ Gert Jensen

Kreditor nr

Betalingsdato:

85967525

Grøndyssevej 11 · 3210 Vejby Indbetaler

G

3210 Vejby

Indbetalingsstedets notering

Drachmann & Kjær Beløbsmodtager

85 96 75 25

Leif Nielsen ApS v/ Gert Jensen

Grøndyssevej 11 · 3210 Vejby Finn D. Jørgensen Finn D. Jørgensen: 22 48 52 48

INDBETALINGSKORT Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i denne rubrik

Fin

Mobil 22 48 52 48

Kvittering

 Helårs- og sommerhuse  Til- og ombygninger TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET  Tagrenovering Døre og vinduer Kan indbetales i banker, sparekasser og posthuse  Forsikringsskader

Drachmann & Kjær Kroner

Øre

D

Indbetalingskort

Drachmann & Kjær, Kælderbjerg Park 30, 3210 Vejby. E-mail: drachmann@mailme.dk

Kroner

Side

Telefon: 48 70 61 90

Grøndyssevej 11 •GERT 3210JENSEN Vejby v/EL-INSTALLATØR ·

7:29

Telefax: 48 70 61 70 Klinik Gundekilde Klinik Gundekilde CVR-nr.: 21 16 31 04

LEIF NIELSEN A/S aps Grøndyssevej 11

06/04/10

FIK 65 (08-99) 166-991181

Drachmann & Kjæ Kælderbjerg Park 3

D

Øre

Indbetalingsstedets erstatningspligt ophører, når kravet ikke er anmeldt inden 2 år efter betalingen. Kvittering afgives med forbehold for betalingsmidlets gyldighed.

Drachmann & Kjær • Kælderbjerg Park 30 • 3210 Vejby drachmann@mailme.dk Finn D. Jørgensen: 22 48 52 48 91365 Faktura.indd 1

21

Drachmann & Kjær, 23-03-2012 09:32:55 Kælderbjerg Park 30, 3210 Vejby. E-mail: drachmann@mailme.dk

TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET

Fin

Drachmann & Kjæ Kælderbjerg Park 3


Vejby Nyt Nr. 5 h 2013

Snedkerfirmaet

Sander Hansen ApS

C.E.D.

ADVOKATER

TOVE CHRISTENSEN MØDERET FOR HØJESTERET

Maskinsnedkeri Døre og vinduer Om- og tilbygninger Nybygninger Reparationer Forsikringsskader

JEANNETTE EILERTSEN MØDERET FOR HØJESTERET

Landagervej 1, 3200 Helsinge Telefon 48 79 66 11 Telefax 48 79 42 16

Grøndyssevej 9 - 3210 Vejby

advo@advohelsinge.dk www.advohelsinge.dk

TELEFON 4876 2101

Kate Jørgensen 48 70 69 32 22


Vejby Nyt Nr. 5 h 2013

Vejby Anlægsgartneri ApS Aske K. Petersen Mobil 24 65 80 03

Haveanlæg

Beskæring og træfældning samt vedligeholdelse udføres. Tilbud gives uden forbindende. Rodfræsning.

Salgårdshøjvej 52 - 3210 Vejby Telefon 48 70 61 36 Søren Stannum TRÆFÆLDNING OG HAVEPLEJE

Kranbiler

Træfældning Beskæring Hæk Vedligeholdelse

Udlejning af containere

Mobil: 40 14 00 33

Alt i betonvarer, fliser og belægningssten

Kloakservice/Slamsuger

Skovarbejder Søren Stannum Stationsvej 13 3210 Vejby

Mobil 22 14 61 35 Vejby Cementstøberi v/Bjørn Olsen

Møngevej 13 • 3210 Vejby • Telefon 48 70 61 35

Blikkenslagermester

Jesper Svendsen Mobil 30 34 73 10

Kvalitet og service giver det bedste resultat!

Arbejde udføres i • Zink • Kobber • Naturskifer • Eternitskifer

GARANTI FOR KVALITET

Brian Jørgensen Salgårdshøjvej 54 3210 Vejby

Værksted Grøndyssevej 3 • 3210 Vejby 23


er

ge 02

UDLEJNING AF FLAG Vejby Strand

Vejby Borger- og Grundejerforening udlejer flag til alle, som ikke er medlemmer af foreningen, heriblandt til virksomheder, som vil gøre det ekstra festligt ved en mærkedag. Lejepris for en flagstang med flag og fod er kr. 30,- for en dag, følgende dage kr. 15,- pr. dag.

• Åbningstid: Alle dage 7.00 - 20.00 • Stor slagter og delikatesse afdeling • Kæmpe vin afdeling • Tips og lotto • Udlejning af grill og fadølsanlæg VAREUDBRINGNING: MANDAG OG TORSDAG Til firmaer, foreninger, institutioner, private mv.

Alle medlemmer af foreningen kan gratis låne flag. Udlejning sker ved henvendelse til: Jesper Ewald, 3968 2850

v/købmand Sune Wenzzel Vejby Strandvej 7 • 3210 Vejby Telefon 48 70 62 60

Viggo Eriksen 4870 5483

MITSUBISHI Varmepumper

Varmepumper Foreningsblade MITSUBISHI

Tryk på tøj · Visitkort Plakater · Streamers

rkesetsete25 s sstæ n rk-FH e r tæ s e t n repe MSZ VinVintem pe9!5,m puarmep.u14.9 ard r Varme V k stand,g o is s r ) m p o r

stærkeste Vinterenspumpe! Varme standard

Brevpapir · Postkort

m 55 Vin Pritseinkl. e kkrr.. 138.7 .750,- tering ring mon ornetels a m rd p a s d n e (B g sta oms o

Prisen

er inkl.

moms og 0,Pris inkl. g kr. 18.75 monterin

Skilte · Klistermærker

m

og meget mere Kontakt os for yderligere info:

Au

torisert

Kontakt os for yderligere info:

For handler

Din lokale samarbejdspartner fra Ørby/Helsinge www.mrh-ventilation.dk · Telefon 40 81 25 02 86 mm Bred og 130 mm Høj, Vejby Nyt

Au

torisert

For handler Nordsjællands Reklametrykkeri

Din lokale Industrivej 17 ·samarbejdspartner 3200 Helsinge · Tlf. 4879 fra 9191Ørby/Helsinge · www.n-r-t.dk www.mrh-ventilation.dk · Telefon 40 81 25 02 85 mm Bred og 125 mm Høj, TisvildeNyt

Profile for Mousten

Vejby Nyt December13  

Vejby Nyt December13  

Profile for kirmou
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded