Flatgarden Event Lite Magazine

Page 1

flatgarden event LITE magazine

LITE

edition

25 November 2011, Kirkman Company, Baarn

Re-invent Human Nature De Naga Foundation in een notendop Van afbraak naar opbouw, met een schop en wat regendruppels

Schrijven vanuit een onderbuikgevoel Waarom je hand soms meer weet dan je hoofd Hoe kleine initiatieven groots kunnen zijn De economische meerwaarde van moestuintjes Het nieuwe leidinggeven voor beginners “Dat leiders los moeten laten, daar komen ze vanzelf achter�

JOiN THE DIALOGUE


“Buzz” talk Uitspraken in de pendelbus naar en van het Flatgarden Event

“ Dat het anders kan is mij duidelijk geworden vandaag. Als ik straks naar huis rijd, blijft de radio uit. Mijn gedachten moeten even de ruimte krijgen.” “Als senior manager bezoek ik dit soort dagen niet om kennis op te doen, maar om wat van mijn ervaringen te delen en door te geven. Het houdt me jong om zoveel jonge mensen creatief bezig te zien.” “Het was bijzonder om te zien hoe een aantal mensen met elkaar in zo´n korte tijd op zoveel ideeën kwam rond een onderwerp. Al betrof het niet de branche waarin ik me bevind, het draagt wel bij aan mijn kennis en creativiteit.”

Tweet: @reinhedHR #fglite about reinventing U, society and business models. Zeer inspirerend! Geeft concrete hoop op een betere wereld… met veel ondernemers.

Tweet: @grootwesseldijk #fglite niet bepaald lite. Re-invent human nature realistisch en down-to-earth gebracht.

Re-invent the way you think... De wereld is wat je er zelf van maakt, wat we er samen van maken. Als we willen dat het morgen anders moet, dan kan dat. Loslaten van oude denkpatronen, beperkende overtuigingen en ingesleten gewoontes, waardoor morgen leuker en beter wordt dan vandaag. De crisis van nu is de crisis die velen in het hoofd mee­ dragen; denken dat we niet in staat zijn tot positieve verandering te komen. Daar geloven wij bij Kirkman Company niet in. Onder het motto “It is U stupid” zijn ruim honderd genodigden naar Baarn afgereisd om zich te laten verleiden het eigen denken op z’n kop te zetten. Alweer het zesde Flatgarden Event, uniek in de bood­ schap, maar herkenbaar in de opzet; een dialoog met gepassioneerde mensen over een thema dat er toe doet. Deze keer is dat ‘Re-invent Human Nature’, een open dialoog in sessies met sprankelende cases in co-creatie en inspiratiesessies met NewBeng, Triqle Event Intelligence, Topmarketeers Network, Nutricia en Royal Haskoning. Ook nu weer met alle interactieve mogelijkheden die je maar kan bedenken en met live videoverbinding met TEDx Amsterdam, waardoor de hoeveel­ heid aan inspiratie overweldigend was. In 3D hebben we ook genoten van de reis die Kirkman Company maakt met iedereen die meewil: Co-Creating Social Enterprises. Samen werken aan een betere samenleving door organisaties te helpen verantwoor­ delijkheid te nemen voor social impact én business value. Door steeds weer de com­ binatie te zoeken tussen de bijdrage aan maatschappelijk relevante vraagstukken én duurzame businessmodellen, waardoor er waardecreatie is voor álle stakeholders. Alleen door ons denken en doen op z’n kop te durven zetten, komen we tot nieuwe inzichten en baanbrekende oplossingen. En dat is nodig, want iedere dag ontnemen we toekomstige generaties meer dan wat we voor hen achterlaten. Zet de dialoog voort, daag elkaar uit en durf te veranderen; It is U stupid... who has the solutions!

Ivar Davids Managing Partner Kirkman Company


Just dig it! 04

Re: Over een schop, regen en sneeuw op de Kilimanjaro

Leidinggevenden moeten luier worden Re-invent Society samen met NewBeng 06 De consultant van de toekomst 08

Re-invent Business Models met Royal Haskoning en KIRKMAN COMPANY

WAARRE: DROOM Jij VAN? Flatgardeners aan het woord 10 DE KNAPPE KOPPEN VAN DE CROWD 14

Re-invent business models met KIRKMAN COMPANY en Triqle Event Intelligence

Op zoek naar meer economische 16 waarden voor moestuinen Re-invent Business Models met KIRKMAN COMPANY en Nutricia Je handen weten soms 18 meer dan je hoofd Re-invent U met Topmarketeers Network EN BEDANKT! 20

Flatgarden Event Lite werd mede mogelijk gemaakt door...

de dialoog willen aangaan

Aan deze editie werkten mee: Redactie Ferdi Du Chatinier, Marieke Enter, Karolien van der Ouderaa, Suus Venings, Juul Verheijen, Annelies Waterlander

CONCEPT & Creatie KIrkman Company, Quince


RE: Over een schop, regen en sneeuw op de Kilimanjaro

JUST DIG IT!

Door Juul Verheijen

De Naga Foundation is nu nog niet alom bekend. Maar als het aan Dennis Karpes ligt, gaat dit heel snel veranderen en dat is goed nieuws voor woestijnen in de hele wereld.

Tweets: @ivardavids: De eerste schep van @nagafoundation is geveild en gekocht door @kirkmancompany op het #fglite #simulcast; we dig it!

Karpes is namelijk bezig om verwoestijnde gebieden weer groen en vruchtbaar te maken. Op een wel heel eenvoudige manier, met een schop en regenwater.

www.nagafoundation.org


Tijdens de opening van Flatgarden Event Lite spreekt Dennis Karpes over zijn nieuwe passie, zijn missie voor de komende jaren: de Naga Foundation, in het leven geroepen ´to kick-start Mother Nature´. Het lijkt de grootste uitdaging die iemand tot nu toe is aangegaan. Uit gortdroge woestijngrond weer water, voedsel en energie genereren. Van afbraak naar opbouw, door slechts te graven en vervolgens te wachten op regen. Sneeuw op de Kilimanjaro Dennis Karpes ontmoette niet lang geleden Peter Westerveld, kunstenaar en parkwachter. Westerveld, vorig jaar spreker op TEDx, heeft een missie en die missie bestaat eruit om weer sneeuw op de Kilimanjaro te krijgen. Veel sneeuw. (filmpje TEDx). Dat wat vorig jaar nog een mooie ideële gedachte leek, begint nu daadwerkelijk vorm te krijgen en zijn idee zou wel eens een groene revolutie in gang kunnen gaan zetten die zijn weerga niet kent. Het enige wat er moet gebeuren is dat er wordt gegraven in de woestijn en dat er tenminste 100 mm regen valt.

Sleuven graven Westerveld graaft op hoogtelijnen in het landschap geulen, of zogenoemde ‘contourtrenches’, van een meter diep. Daarmee dringt hij door de verdichte, ondoordringbare bodemlaag heen die zo kenmerkend is voor de geërodeerde gebieden. Het regenwater wordt nu opgevangen en vastgehouden in de geulen waarop het kan infiltreren in de bodem. Daar waar hij zijn sleuven heeft gegraven groeit binnen afzienbare tijd weer vegetatie. De vegetatie zorgt weer voor verdamping die uiteindelijk weer leidt tot neerslag en zo zou je, als je het doortrekt, eco-systemen kunnen herstellen en verwoestijnde gebieden weer groen kunnen maken en uiteindelijk dus echt kunnen eindigen met een dik pak sneeuw op de Kilimanjaro. En wat was daar ook al weer voor nodig? Oh ja, graven en wachten op regen...

Iedereen graaft mee Karpes vertelt wat ze van plan zijn. “De Naga Foundation zal in het voorjaar de officiële website lanceren en dan is iedereen in staat om virtueel de schop in de hand te nemen. Je kunt als bedrijf of als individu een stuk woestijn afgraven en zorgen dat er weer groei mogelijk is. Letterlijk groei in de zin van gewassen, maar ook groei op een hoger niveau. De lokale bevolking zal weer in staat zijn voor zichzelf te zorgen, zichzelf te voeden, vee te houden en vooral ook te blijven wonen op de plek waar men vandaan komt en historie heeft.” Bekijk hier het filmpje over Peter Westerveld en zijn eenvoudige maar briljante idee en wacht niet langer. Wij doen mee en wij zeggen hierbij alvast: Just Dig it!

“Een nieuw idee is dichterbij dan je denkt” “Ik ben geraakt door het initiatief van de Naga Foundation vanwege de eenvoud en de betekenis die het heeft voor een groot aantal landen waar water van cruciaal belang is voor de bevolking en economie. Wat ik mooi vind om te zien, is de verbinding tussen enerzijds het idee van Peter Westerveld en anderzijds de manier waarop Dennis Karpes zijn marketingkracht benut om er echt iets van te maken. Op een manier die helemaal bij deze tijd past, weet hij mensen naar het initiatief toe te trekken en het te promoten. Het laat me zien dat het niet altijd zo moeilijk hoeft te zijn. Een nieuw idee ligt soms dichterbij dan je denkt.” Maurice Schneider Organisatie adviseur en lid Kirkman Co_mmunity

“Evolutie vereist Involutie” “Jeugd heeft de toekomst. Dat snappen ze heel goed bij You-Th Dig It! Door jongeren, duurzame bedrijven en onderwijsinstellingen aan elkaar te koppelen, krijgen scholieren de verantwoordelijkheid over de eigen toekomst. Het unieke aan het concept is dat niet alleen jongeren met WO niveau worden betrokken, maar juist ook de VMBO en MBO jongeren. Bij You-Th Dig It plaatsen ze de belangen van alle jongeren voorop. Zij worden zelf aan het roer gezet en krijgen veel vrijheid binnen een vooraf bepaalde structuur. Dit leidt tot empowerment, zelfvertrouwen en persoonlijke ontwikkeling en uiteindelijk ook tot een eerlijke en vooral groene toekomst.” Klik hier voor filmpjes van de Idodaredream Foundation. Eva Miravete Hernández DoDareDream Foundation / You-Th Dig It! www.idodaredream.nl


RE-invent Society samen met NewBeng

LEIDINGGEVENden MOETEN LUIER WORDEN

Door Annelies Waterlander

www.newbeng.nl

“Leiders moeten loslaten, luier worden en niet meer zo directief te werk gaan. Daarmee geef je werknemers de regie in eigen handen en richt de focus zich niet langer op de groep die deze verantwoordelijkheid niet aankan. Dat dit werkt weten we allemaal, maar toch doen we het niet.” Carole Beelen, Ron Weil en Jan de Bruijn van NewBeng maakten deelnemers aan de o-creatiesessie ‘Re-invent Society’ daar opnieuw bewust van.

“Als ik het zelf doe gaat het sneller.’ ‘Een ander kan iets nooit zo uitvoeren zoals ik het in mijn hoofd heb.’ ‘Ik moet een vinger in de pap houden, anders loopt alles in de soep.’ Het zijn een paar smoesjes die leiding­ gevenden kunnen aandragen als ze moeite hebben met loslaten. “Dat soort mensen gaat op een gegeven moment tegen muren oplopen”, reageert Jan de Bruijn van NewBeng. “Die mensen krijgen op een bepaald moment te veel op hun bordje en zullen dus wel moeten loslaten.”

Cultuur, strategie en structuur “We vertellen deelnemers aan de sessie niet dat we het gaan hebben over loslaten”, vertelt Beelen. “Dat laten we ze zelf ervaren. Toch komt elke groep tot dezelfde conclusie; dat nieuw leiderschap betekent dat je als leider minder directief moet zijn.” Eén van de opdrachten die Beelen en De Bruijn gebruiken om deelnemers daarvan bewust te maken is een opdracht waarin gevraagd wordt leider­


Tweet: @anneliezje “Om open cultuur na te streven moet een leider alleen vragen stellen en moeten medewerkers die vragen met wedervragen beantwoorden” #FGlite

schap te bekijken vanuit drie verschillende perspectieven; cultuur, strategie en structuur. Deelnemers discussiëren over die drie onderwerpen, formuleren vervolgens een aanbeveling en bekijken hun domein daarna vanuit het hart, de handen en het hoofd.

Loslaten, mis laten lopen en niet interfereren Over de resultaten van de sessie zijn Beelen en De Bruijn tevreden, sommige deelnemers gaven aan het ‘vanaf morgen’ anders te gaan doen. “Na afloop van de sessie sprak ik een deelneemster die zei: “Ik heb ongelofelijk veel moeite met loslaten”, vertelt De Bruijn. Toen vroeg ik haar: “Wat gebeurt als je loslaat?” “Dan gaat het mis.” “En wat gebeurt er dan als het misgaat?” “Dan moet ik het uiteindelijk zelf weer oplossen.” “En als je dat dan niet doet?” “Ja, dan wordt het een puinhoop.” Dus toen heb ik gezegd: “Waarom probeer je niet een keer om iets los te laten, en dus in jouw ogen iets willens en wetens fout te laten gaan? Het zou

best wel eens kunnen dat mensen dan zelf de verantwoordelijkheid nemen om iets op te lossen. Nu weten ze dat jij het uiteindelijk toch wel voor ze oplost als het misgaat. Dus laat het een keer mislopen zonder dat je interfereert.” Die deelneemster heeft zich nu voorgenomen dat een keer te gaan proberen.”

Hart, hoofd en handen SPREKEN De sessie eindigt met een demonstratie van de deelnemers zelf, waarbij het hart, het hoofd en de handen worden uitgebeeld. Het hoofd: “Ik moet loslaten.” De handen: “Ik laat los. ” Het hart: “Ik vind dat nog onwennig.”

Met de kantinejuffrouw nadenken over je bedrijf “Mensen huren ons in als ze zitten met vragen zoals: “Hoe moeten wij omgaan met veranderingen?”, vertelt De Bruijn. “Wij praten daarbij met de hele organisatie. We beginnen bij de directie, want die zullen zich eerst moeten realiseren dat met ons praten impact

heeft, maar we betrekken zo snel mogelijk de gehele organisatie in ons traject. Dat betekent dat de directie het er mee eens moet zijn dat ook de kantinejuffrouw en de man van de postkamer gaan meedenken over hoe iets anders kan binnen het bedrijf. De directie kan daarna nooit meer terug naar de oude situatie, want je bent de loyaliteit van je werknemers kwijt als je zegt: “Leuk bedacht, maar we gaan het niet doen.” Daarvan moeten directieleden heel goed doordrongen zijn. Dit is een avontuur, waarbij we iedereen betrekken. Het gaat hele mooie dingen opleveren, maar je positie zal nooit meer dezelfde zijn. Er zijn bedrijven die na dat eerste gesprek afhaken.” Beelen houdt even een korte pauze om daarna enthousiast aan haar tweede cocreatiesessie te beginnen, samen met de kandidaten die al voor de deur staan te wachten.


RE-invent Business Models met Royal Haskoning

EN Kirkman Company

DE CONSULTANT VAN DE TOEKOMST

Door Juul Verheijen

“De groene pietenpetjes zijn voor de klant, de gele voor de consultants. Jullie mogen in twee aparte ruimtes met elkaar in discussie gaan over de kernwaarden waar consultancy aan moet voldoen in de toekomst. Daarna zullen we door middel van een Lagerhuisdiscussie de overeenkomsten proberen te vinden tussen beide partijen en daaruit een nieuw businessmodel samenstellen.” Zie hier in een notendop de co-creatiesessie ´Waarderen van Adviseren. Op zoek naar waardecreatie in het nieuwe adviseren´ door Royal Haskoning En Kirkman company tijdens het Flatgarden Event Lite. Tom Smit (directeur Royal Haskoning) leunt achterover in een grote stoel. De dag is hem tot nu toe goed bevallen. Hij had binnen zijn eigen bedrijf al eerder gehoord over Kirkman Company, dat de werkstijlen van beide bedrijven overeen zouden komen en dat hij eens met deze club moest gaan praten. Van het een kwam het ander en samen ontwikkelden ze de co-creatiesessie ´Waar­ deren van adviseren´. De vraag die hem bezighield was waar het in de toekomst heen moet met consultancy. Waar wil een klant straks nog graag voor betalen en waar moet een consultant dan dus aan voldoen?

Vaststellen van kernwaardes Tijdens de sessies werden twee groepen gevormd, ´de klant´ en ´de consultant´. In twee verschillende ruimtes moesten zij een

top vijf samenstellen van kernwaardes, de klant gaf aan welke kernwaardes hij bij consultants verwacht en de consul­ tants moesten omschrijven waar zij dachten aan te moeten voldoen volgens de klant. Het werd een levendige discussie in beide ruimtes. Want wat is de behoefte van een klant over een aantal jaren? Wat verwacht een klant van een consultant en wat denkt een consultant zelf dat er van hem wordt verwacht? Een belangrijke discussie die de koers van Royal Haskoning zeker zal beïnvloeden.

Laat je wereldse blik los op de klant De sessie leverde Tom Smit een flinke eyeopener op. “Consultants leveren tot nu toe meestal precies dat waar zij voor worden ingehuurd. Zij voldoen keurig aan de vraag

van de klant. Dat is op zich natuurlijk prima. Maar waar vooral behoefte aan blijkt te zijn binnen bedrijven, is dat een consultant zijn externe blik mee naar binnen brengt. Dat een consultant beschikt over visie en deze ook deelt met een klant. Dat een consultant lef heeft en het ook tegen een klant durft te zeggen als de richting die zij op willen gaan geen verstandige is en dit dan ook zeer goed kan onderbouwen. De consultant moet flexibel zijn en in staat uit het enorme aanbod dat er is een duidelijk verhaal te destilleren en dat te delen met de klant. De klant vraagt om kennis, externe kennis. Wij opereren over de hele wereld en kunnen onze wereldwijd opgedane ervaring en kennis veel sneller en directer overdragen op onze klanten. De markt vraagt erom.”


Nieuw leiderschap Smit is zelf ook aanwezig geweest bij de cocreatiesessie Re-invent society van NewBeng over het nieuwe leidinggeven. Enthousiast vertelt hij: “Achteraf wordt mij duidelijk waarom mijn werkwijze jarenlang als ´vreemd´ is bestempeld. De kenmerken van het nieuwe leidinggeven pas ik al jaren toe. Ik kan niet anders.” Smit is niet directief, stuurt niet van bovenaf aan, maar laat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen, draagvlak creëren en voert van daaruit veranderingen door. “In een hiërarchische topdown omgeving is dat soms ingewikkeld”, stelt hij. Hij herkent zichzelf meer in het beeld dat wordt geschetst waar leiderschap heengaat in de toekomst.

Toekomstdroom Smit: “Ik hoop dat de toekomst nog meer creativiteit brengt, meer veelkleurigheid en diversiteit aan smaken. Dat samenwerking tussen bedrijven vooral gebaseerd is op vertrouwen, dat we ons afkeren van wantrouwen en agressie. Geef nieuwe culturen de tijd, ook in het bedrijfsleven, zoek naar overeenkomsten en leer van elkaars kennis en meerwaarde. Als ik dan toch iets voor de toekomst mag wensen, dan is het dit.” Tom Smit staat op. De cocreatiesessie heeft hem gebracht waar hij op had gehoopt. Maar nu gaat hij een drankje drinken in de grote zaal beneden, even na­ praten met de aanwezigen.

“Een verzamelde bijeenkomst levert meer informatie op dan een-op-een toetsingsvragen” De co-creatiesessie Re-invent Business Models heeft Carina duidelijk gemaakt dat het bij elkaar brengen van een groep klanten een heel krachtig middel is om hen gezamenlijk duidelijk te laten maken waar ze behoefte aan hebben. “Dat is iets dat ik direct ga toepassen. Het levert namelijk verrassende informatie op die ik mis als er alleen maar toetsingsvragen worden gesteld. Een-op-een heeft niet de impact die een groep klanten gezamenlijk heeft.” Carina ziet graag dat haar medewerkers het beste uit zichzelf halen en deze co-creatiesessie biedt het inzicht om dat samen met haar klanten ook te doen. Carina van Reeven Manager facilitair- en vastgoedbeheer Connexxion www.connexxion.nl

“Mijn werk bestaat uit het koppelen van waarden” Caroline brengt in haar werk meerdere partijen samen op basis van intrinsieke waarden. “Door de waardes van beide partijen expliciet te maken zoals in de co-creatiesessie is gedaan, is het mogelijk om tot een nog betere match te komen. Door de partijen hun waardes te laten omschrijven en te ranken, is het mogelijk overeenkomsten nog helderder te krijgen dan we tot nu toe al konden. Maandag heb ik een gesprek met een partij. Hieruit ontstaat een nieuw businessmodel. Deze methode ga ik direct toepassen.” Caroline Ligtenberg Value Connector Duurzame Intermediair www.duurzameintermediair.nl

“Blijf je verbazen!” “Wat mij duidelijk werd in de co-creatiesessie Re-invent Business Models van Royal Haskoning was dat iedereen aangaf dat ze van een consultant lef, dapperheid en visie verwachten. Dat is wat ik zeker mee zal nemen. Niet alleen maar uitvoeren wat een klant aan je vraagt, maar ook tegen een klant in durven gaan als je ziet dat het niet goed gaat. Durf tonen en je kennis overdragen. Het is toch ook leuker om in de bossen te wandelen als iemand je af en toe ook op een mooie vogel wijst?”

Tom Smit Directeur Royal Haskoning www.royalhaskoning.com

Walter Klerks Freedom Events www.freedomevents.nl

Tweet: @carolineligtenberg #fglite is geslaagd. Iedereen geïnspireerd. 3 bedrijven nieuwe ideeën. Mooi resultaat.


RE: Flatgardeners aan het woord

WAAR DROOM Jij VAN? “Delen is leuk én levert veel op” “Ik geniet ervan te zien hoe je tijdens zo’n sessie continue getriggerd wordt door elkaar. Als je iets nieuws wilt creëren, kun je eigenlijk niet zonder co-creation. In je eentje kun je nooit zo snel op zoveel goede ideeën komen, terwijl snelheid cruciaal is: de time to market is de laatste jaren veel korter geworden. Het succes van co-creation heeft ook te maken met de tijdgeest. Mensen zijn opener dan vroeger, zijn steeds meer bereid zaken met elkaar te delen. Omdat het leuk is én omdat het veel oplevert. Ik ben ervan overtuigd dat we op een kantelpunt staan. Dus hoe meer van dit soort initiatieven, hoe beter.” Ivo Willems Eigenaar Creative Marketing Solutions

“Mijn mooiste droom voor onze samenleving is dat mensen hun passie najagen” “Wat ik om heen zie is dat mensen werken om te werken, omdat ze geld moeten verdienen. Mensen staan het meeste in hun kracht als ze doen waar hun passie ligt. Mijn mooiste droom voor onze samenleving is dat mensen hun passie najagen, en zich niet laten beinvloeden door de kaders van de samenleving.” Nina Mahfud Trainee bij YSE Program www.yseprogram.com

“Patroondoorbrekende oplossingen en innovaties komen voort uit passie en niet uit een machtscultuur” “Mijn mooiste droom is dat we naar een samenleving gaan waar mensen met passie het voor het zeggen krijgen en niet de mensen met macht en geld. De bijdrage van iemand die vanuit zijn passie handelt is namelijk waardevoller dan de bijdrage van iemand die uit macht handelt. Patroondoorbrekende oplossingen en innovaties komen voort uit passie en niet uit een machtscultuur. Passie is altijd iets positiefs. Als ik vanaf morgen iets anders zou doen, dan zou ik meer mijn passie volgen. Ik denk dat ik dat nu nog te weinig durf. Mede doordat ik niet weet of ik daarmee mijn boterham wel kan verdienen.” Jorn Fokkens Eigenaar Human Foundation www.humanfoundation.nl


“Stel dezelfde vragen aan kinderen en ze steken allemaal hun vinger op” “Mijn mooiste droom is om kinderen serieuzer te betrekken bij onze sociale en maatschappelijke vraagstukken. Dat we hun denkkracht, creativiteit en onbevangenheid serieus nemen. Als ik aan een groep managers vraag: “Wie kan er dansen?”, dan steken er een paar mensen hun vinger op. Als ik vervolgens vraag: “Wie kan er zingen?”, dan steken er weer maar een paar hun vinger op. Als ik daarna vraag: “Wie kan er een banaan op een Harley Davidson tekenen die achtervolgd wordt door zebra’s in de woestijn?”, dan steekt er hoogstens één iemand zijn vinger op. Stel dezelfde vragen aan kinderen en ze steken allemaal hun vinger op. Die onbevangenheid zou ik meer binnen bedrijven willen inzetten. Doordat ik voor organisaties filosofeer met kinderen zie ik wat je daarmee bereikt. “ Adriaan Wagenaar Eigenaar van Satori en initiatiefnemer van Doorbraakprojecten www.satoristrategy.nl

“Er zit zoveel moois in mensen” “Het thema van vandaag, Re-invent Human Nature, vind ik apart. Zelf vind ik dat we de human nature niet moeten heruitvinden, maar beter moeten leren benutten. Er zit zoveel moois in mensen: energie, bevlogenheid. Ik heb ervaren dat dat moois pas echt tot z’n recht komt als mensen op de juiste plek zitten. Daarom is het ook zo belangrijk om de vragen te stellen zoals in de sessies zijn gesteld. Het helpt je je eigenheid te ontdekken. Ik zou iedereen willen aansporen: doe waar je in gelooft. Doe het desnoods stapsgewijs, maar probeer het tenminste. Mij heeft het alleen maar goeds gebracht.” Robert Flierman Eigenaar Slinger van Eigenheid en auteur ‘Ik ben er klaar mee’ www.slingervaneigenheid.nl

“Projecten waarbij rekening wordt gehouden met de natuur” “Mijn mooiste droom voor onze samenleving is dat er meer projecten worden ontwikkeld in samenhang met onze omgeving; projecten waarbij rekening wordt gehouden met de natuur. Een mooi voorbeeld daarvan is een project van energiebedrijf Essent. Sinds 2008 koopt Essent van Fair Trade-boeren uit Zuid-Amerika de schil van de koffieboon. Die gebruikt het bedrijf – in plaats van kolen – om energie te produceren. Dat betekent dat Essent minder kolen nodig heeft voor de productie van energie en dat het bedrijf in plaats daarvan groene energie produceert. Daarbij is het project goed voor de boeren in Zuid-Amerika, want zij krijgen geld voor een product dat ze normaal gesproken zouden verbranden.” Marc de Wit Consultant bij Kirkman Company www.kirkmancompany.comLITE IN THE PICTURE Beeldverslag Flatgarden Event #LITE Datum 25 November 2011 Locatie Kirkman Company, Baarn Thema Re-invent Human Nature


Re-invent business models met KIRKMAN COMPANY en Triqle Event Intelligence

“De knappe koppen van de crowd”

Door Marieke Enter

www.triqle.eu

Ondernemer Gerrit Heijkoop (31) kreeg een briljant idee. Hoewel hij er al behoorlijk mee aan de weg timmert, vroeg hij zich toch af hoe z’n business model nog beter kan. En hoe hij zijn “What’s On?” – want zo heet dat briljante idee – nog meer sociaal-maatschappelijke relevantie kan geven. Zo werd “What’s On?” het onderwerp van een inspirerende sessie over Re-invent Business Models.

“What’s On?” is een technische applicatie die events ondersteunt. Dankzij “What’s On?” is er geen papier meer nodig om te weten wat zich waar afspeelt op een evenement en bij programmawijzigingen of calamiteiten bewijst “What’s On?” eveneens z’n nut. Deelnemers aan Flatgarden Event Lite konden zelf ervaren hoe handig het is: het programma en de #fglite-tweetstream waren de hele dag te volgen via grote schermen of, voor wie de QR-code had gescand, op je smartphone. In de YouTube-video kom je meer te weten over “What’s On?”.

Co-creation Om de potentie van “What’s On?” ten volle te benutten, is Gerrit op zoek naar een duurzaam verdienmodel. Want natuurlijk moet er geld in het laatje komen, maar


sociaal-maatschappelijke relevantie vindt Gerrit ook cruciaal. Daarom vroeg hij de deelnemers aan de co-creatiesessie over Re-invent Business Models met hem mee te denken. Co-creation in optima forma, gefaciliteerd door consultants van Kirkman Company. Briefen, brainstormen en twee nieuwe businessmodellen in minder dan een uur. Gerrit was er uitermate tevreden over. “Het is sowieso een genot als dertig knappe koppen nadenken over je bedrijf”, vertelt hij. “En het werkt: de crowd is echt slimmer dan het individu. Tijdens de sessie kwamen ideeën naar voren waar we zelf nog nooit aan hadden gedacht: concrete ideeën voor totaal nieuwe customer segments en nieuwe value propositions. We gaan daar zeker mee verder!”

“Het levert prachtige resultaten op” “Ik had nog geen ervaring met deze manier van Re-invent Business Models en vroeg me vooraf af of het wel zou lukken. Je raakt toch de essentie van het bedrijf – kunnen buitenstaanders daar in zo’n korte tijd wel een zinvolle bijdrage aan leveren? Maar ik ben positief verrast. De ideeënstroom kwam al heel snel op gang en er zaten echt hele goede, originele ideeën tussen. Het viel me ook op hoe betrokken alle deelnemers waren. Ze wilden Gerrit van Triqle echt helpen, waarschijnlijk ook doordat hij zich kwetsbaar opstelde. Na zo’n dag als vandaag denk ik echt: yes! Samen re-inventen levert prachtige resultaten op.” Mareille Roels Consultant bij Kirkman Company www.kirkmancompany.com


RE-invent Business Models met Kirkman Company en Nutricia

Op zoek naar meer economische waarde voor de moestuin

Door Suus Venings

Co-creatie Voor Nutricia Onlangs is Nutricia gestart met een pilot waarbij ‘makkelijke moestuinen’ op kinderdagverblijven mogelijk worden gemaakt. Kinderen kunnen zo kennismaken met verschillende eetbare gewassen. Op deze manier ontstaat meer bewustzijn over waar het eten vandaan komt en dit moet kinderen stimuleren gezonder te eten. Het project heeft een grote sociale waarde maar een belangrijke vraag voor Nutricia is hoe ze van dit initiatief een verdienmodel kunnen maken.

Tweet: @hprins Nutricia krijgt zomaar prachtige ideeën #fglite leuke sessie businessmodelgeneration.com @kpmajoor

Om iets na half drie treden de eerste deelnemers binnen. De uiteindelijke groep wordt in tweeën gedeeld en de ene groep zal onder andere gaan brainstormen over wie mogelijke partners voor Nutricia zouden kunnen zijn. De andere groep zal zich meer bezighouden met de mogelijkheden voor uitbreiding, en denkt na over hoe doelgroepen met een soortgelijk initiatief aangesproken kunnen worden. Binnen een halve minuut vullen twee business model canvassen op posterformaat zich met de eerste post-it’s met ideeën. Dat worden er meer, en meer, en meer.

Met elkaar in dialoog Wat kan Nutricia voor propositie in de markt zetten zodat het project zelfvoorzienend wordt of zelfs winst op gaat leveren? Op welke manier kan Nutricia een nieuw idee in de markt zetten? Beide groepen verplaatsen zich tijdens het tweede deel van de co-creatiesessie weer naar de posters. Groepsleden treden met elkaar in dialoog, denken met elkaar mee en vullen elkaar aan. Er vallen zelfs al slogans en mogelijke domeinnamen! Iedereen is zo bevlogen bezig dat de sessieleider de tijd een paar extra minuten door laat tikken.


www.nutriciakindervoeding.nl Links: Lianne Selles Salesmanager Nutricia nederland

Het winnende concept Bij de slotpresentaties wordt duidelijk dat er echt co-creatie tot stand is gekomen. Het zijn geen losse ideeën meer maar er zijn daadwerkelijk nieuwe concepten tot stand gekomen die met veel enthousiasme en overtuigingskracht gepresenteerd worden. De jury kiest als winnaar het concept met de peuter in de hoofdrol: “De peuters verbouwen, distribueren en kopen. Peuters verbouwen de groente die in hun eigen potjes terecht komt. In de winkel komt ‘Jan’s appelmoes’ te liggen met een foto van de echte Jan op het potje. Ook de andere kinderen komen op de zelf verbouwde potjes terecht waardoor de kinderen elkaar kunnen sparen.”

Een overvloed aan nieuwe ideeën Na deze eerste co-creatiesessie blijven de mensen van Nutricia enthousiast in de zaal achter, waaronder medical director Katrien van Laere. Ze straalt helemaal. “Ik ben heel enthousiast. Het is zo bijzonder om te zien hoe alles tot stand komt. Ze komen echt met nieuwe ideeën, ook ideeën waar we zelf nog helemaal niet aan gedacht hadden. Het idee van de peuters is iets waar we echt nog verder over willen nadenken.” “Er zat veel energie in de groep” zegt deelneemster Francien Versteeg. Edward Boele vult haar aan: “Er waren inderdaad ontzettend veel ideeën. Heel interessant dat een relatief simpel concept nog tot zoveel enthousiasme kan leiden en dat het zo veel nieuwe ideeën weer oproept. Het was ook nog best een klus om dat allemaal te ordenen.”

Roepen en aanvullen Lianne Selles, salesmanager bij Nutricia, kijkt na afloop tevreden terug op de co-creatie­ sessie: “Voor Nutricia is het de eerste keer dat we op deze manier te werk zijn gegaan. We wisten niet wat we konden verwachten maar ik ben ontzettend verrast over wat er uit zo’n sessie kan komen. Het was een enorm goede setting. Mensen konden zich heel snel inleven in iets waar ze een paar uur eerder nog nooit van gehoord hadden. Mensen stimuleerden elkaar. De een roept wat en de ander vult dat weer aan. Over twee ideeën uit de tweede sessie ben ik bijzonder enthousiast. Een idee was om te gaan koken met kinderen en daar ook een ROC bij te betrekken, zodat we ook meteen stage­plekken kunnen creëren. Een ander idee was om een spaaractie op te zetten waarbij kinderen kunnen sparen voor gezonde dingen, zoals bijvoorbeeld nieuwe zaadjes. Het waren zeer leuke maar vooral ook nuttige sessies.”

Katrien van Laere Medical Director, Nutricia Baby Nutrition

“Ik wil mensen meer uitdagen” “Tijdens de co-creatiesessie van Nutricia kwam al binnen een minuut een enorme denkkracht binnen de groep tot stand. Als je deze wisdom of crowds ook nog eens gericht kunt aanboren, kun je tot enorme prestaties komen. Het inspireert me om ook zelf mensen meer uit te dagen. Als je een doel stelt, liggen de stappen naar het doel al snel vast. Dit beperkt creativiteit. Wat zou er gebeuren als je eens een heel ander doel stelt? Bijvoorbeeld dat we ons einddoel niet in 2014 maar in 2013 al moeten bereiken. Dit wakkert de creativiteit aan. Zo kun je tot ongekende mogelijkheden komen zonder ook daadwerkelijk van je doel af te wijken.” Hans Tesselaar BIAN www.bian.org


RE-invent U met Topmarketeers Network

“Je hand weet soms meer dan je hoofd”

Door Marieke Enter

It is U, stupid! Natuurlijk weten we allemaal dat we zélf bepalen wat onze best mogelijke bijdrage is aan de wereld. Maar toch hebben we daar soms een duwtje in de rug bij nodig. Annelies Ruis zette iedereen weer op scherp in de inspiratiesessie ‘Re-invent U’.

“Impact ligt in de focus en niet in de versnippering” “Door de inspiratiesessie Re-invent U heb ik ingezien hoe ik in zaken sta. Ik merk dat ik zoveel doe dat ik moet gaan kiezen. Als je heel veel doet kun je niks echt 100 procent doen. Je moet dan toch compromissen sluiten over hoe je de dingen doet. Ik heb beseft dat ik mij moet focussen voor meer impact. Impact ligt in de focus en niet in de versnippering. Ik moet keuzes maken, ruimte creëren en daarbij heb ik hulp nodig. Voor die hulp ga ik maandag direct mensen bellen.” Tom van den Nieuwenhuijzen Van Nieuwpoort Beheer B.V. www.vnp-groep.nl

What if the world is just a big disappoint­ment? Unless… you take the things that you don’t like about this world, and you flip them upside down - and you can start that TODAY. Het hoe en waarom van deze inspiratiesessie werd fraai verwoord via dit fragment uit de film ‘Pay it forward’. Net als hoofdrolspeler Kevin Spacey is Annelies Ruis (oprichter WerfSelect, BlauwSelect en Topmarketeers Network) ervan overtuigd dat je als individu het verschil kan maken. “Ik geloof dat je een soort best denkbare toekomst voor jezelf kunt creëren. Hoe je dat doet, maakt niet zoveel uit: de één focust zich op het doel, de ander ziet dat meer als een stip aan de horizon en vindt de reis ernaartoe net zo belangrijk als het doel.”

Hand versus hoofd Hoe je er ook in zit, de inspiratiesessie van Annelies helpt om voor jezelf helder te krijgen wat jouw best denkbare toekomst is. Ze stelt vragen waarna je geacht wordt direct, bijna zonder nadenken, het antwoord op te schrijven. “Je hand weet soms meer dan je hoofd”, legt ze uit. “Vaak borrelen de antwoorden als vanzelf in je op.” Schrijven vanuit je onderbuikgevoel dus.


“Nu moet ik het gaan doen!” “Op dit event zoek ik een combinatie tussen inspiratie en netwerken.” Na de eerste sessieronde kan hij vertellen dat hij vandaag op beide fronten al iets heeft bereikt. “Ik vond het idee van de geulen in Afrika echt briljant. Heel inspirerend hoe een simpel idee grote verandering kan creëren. Verder heb ik net een concurrent ontmoet waarmee ik binnenkort koffie ga drinken.” Ook heeft de sessie ‘Re-invent U’ iets teweeggebracht. “In de container is mijn ambitie om een boek te schrijven na twee, drie jaar weer aangewakkerd. Ik dacht: ‘Nu moet ik het echt gaan doen!’” Jan Marijne Directeur Projactive www.projactive.nl

“Elke dag een stukje uit je eigen boek” Annelies Ruis oprichter Topmarketeers Network

Schrijven en zuchten De zeven mannen en drie vrouwen in de eerste inspiratiesessie doen keurig wat er van hen gevraagd wordt. Ze schrijven onder andere op wat de drie belangrijkste uitdagingen in hun leven zijn, wat hen energie geeft, welke adviezen ze zichzelf zouden geven. Naar­mate de sessie vordert gaan de vragen steeds dieper: hoe willen ze later herinnerd worden, wat moeten ze van zich afschudden om dat te bereiken, welke elementen van hun huidige leven bevatten de zaden voor de toekomst? In de ietwat surrealistische omgeving van de gerecyclede, door We Beat the Mountain, in bruikleen gegeven zee­container, schrijven de deelnemers zwijgend hun antwoorden op. Af en toe klinkt een zucht. “Ik merk dat ik nu vrijwel dezelfde antwoorden geef als een paar jaar geleden toen ik ook zo’n sessie deed. Best confron­ terend: waarom heb ik m’n verandering nog onvoldoende doorgezet?”, vertelt iemand na afloop.

Spoor hervonden Tijdens de nabespreking met Annelies zijn de deelnemers behoorlijk eensgezind: het is waardevol regelmatig stil te staan bij deze vragen, ze helpen je de juiste richting te kiezen met je leven. “Hoe kan het toch dat je jezelf steeds allerlei dingen in de weg laat staan?”, verzucht een van de deel­ nemers – met veel instemmend geknik tot gevolg. OK, misschien raken we soms een beetje van het spoor af, maar de sessie van Annelies heeft vandaag in ieder geval menig Flatgardener opnieuw op weg geholpen. Want inderdaad: it is me, stupid!

“Ik vind dit soort dingen verschrikkelijk. Dat wil niet zeggen dat ik er niet aan meedoe of er niet van leer. Ik heb er alleen zo’n hekel aan. Natuurlijk ben je nooit uitgeleerd of uitontwikkeld, en ik vind: elke dag lees je een stukje uit je eigen boek en leer je weer iets nieuws. Ik denk altijd dat ik hartstikke goed bezig ben - dat is natuurlijk niet zo. Van de gemaakte fouten leer ik dan weer. Jezelf ontwikkelen is een ongoing proces. Dus die vragen, tja… wat moet ik ermee? Laat ik het anders stellen: Ik stel ze mezelf onbewust elke dag.” Peter Jacobs Associate Atos HTTS bij Atos International www.atos.net

“Iedereen heeft de wereld veel te bieden” “Ik ben mezelf momenteel volop aan het heruitvinden, dus dit is een prima gelegenheid om inspiratie op te doen en te netwerken. Belangrijkste inzicht uit de sessie voor mij is dat ik vind dat je als mens altijd eerst moet geven voordat je iets kunt krijgen. Ik heb het net als volgt op Twitter gezet: ‘Geef je alles wat je te geven hebt? Misschien krijg je dan ook alles wat je te krijgen hebt.’ Zo zie ik het ook echt. Misschien dat niet alle mensen zich de vragen stellen zoals uit de sessie, maar dat betekent niet dat zij de wereld niets te bieden hebben. Iedereen heeft veel te bieden.” Herbert Prins E-business consultant bij USG People www.usgpeople.nl

Tweet: @hprins In de Lab lekker knus #fglite wat wordt mijn bijdrage theorie U spannend


En bedankt! Speciale dank gaat uit naar Juul Verheijen. Heel bijzonder hoe Juul met zoveel enthousiasme, energie en professionaliteit met de journalisten te werk ging op het Flatgarden Event en de eindredactie heeft gevoerd over de teksten in dit magazine. Daarnaast willen we graag Floor van der Zalm bedanken voor het voorbereidende werk en haar “floormanagement� op het Flatgarden Event, alles was goed geregeld. Tot slot willen we


Brandon Zabbia van Cookinn, de ROC-studenten, Quince en de HU-studenten journalistiek bedanken. Zij hebben ons Flatgarden Event tot een mooi event gemaakt! Karolien van der Ouderaa Ferdi du chatinier Marketing, Communicatie en PR Kirkman Company

Give us a CALL

Flatgarden Events is een co-creatie van Kirkman Company en Quince. We delen ons format graag. Neem daarom bij interesse contact met ons op. Ben Steenstra: 06 54 622 774 Guido Braam: 06 14 646 601 We informeren je graag over de mogelijkheden.


Upcoming

Edition|

YOUR FLATGARDEN EVENT CO-CREATING YOUR SUBJECT YOUR DAY, YOUR LOCATION

BROUGHT TO YOU BY

YOUR COMPANY