Page 1

Nro 4 / 16.5.2019 KIRKKOPORISSA.FI

Satakunnan seurakuntien aluekeskusrekisteri Poriin

3 Tarmo Lipping vaihtoi Viron Poriin

8 Lohtuhuivitalkoot alkavat Porissa

11

Suvivirren avustajilla riitt채채 kysynt채채


AJANKOHTAISTA

PÄÄKIRJOITUS 16.5.2019

Kirkolla on rikas kristillinen perinne

yhtenäistymässä

Äskettäisessä Sana -lehdessä historioitsija Teemu Keskisarja käytti väkevän ja ajan valtavirrasta poikkeavan puheenvuoron kirkostamme. Sanavalmis ja terävästi itseään ilmaiseva Helsingin yliopiston historian dosentti piirtää historian pitkään kulkuun varsin positiivisen, mutta samalla myös realistisen, Keskisarja kuvan kristinuskon ja sittemmin luterihaastaa laisen kirkon roolista Suomessa. kirkon vuoroLuterilaisen kirkon synnyn eräänä puheluun kulmakivenä oli ihanne uskonsa tuntevasta seurakuntalaisesta, joka hallitsi ihmisten Katekismuksensa ja luki Raamattua sekä kanssa. eli uskoa työnsä tunnollisesti tekevänä ja perheensä vastuullisesti kasvattavana oman yhteisönsä osallistuvana jäsenenä, ja samalla kylvi osaltaan kansansivistyksen siemenen. Tämä kaikki on kasvaessaan pitkälti muokannut pohjoismaisista yhteiskunnista sellaisia kuin ne tänään ovat. Sivistysihanteen kuuluminen uskon kantaviin periaatteisiin toi oman aikansa kulttuurisen tuulahduksen yliopistoissa koulutettujen pappien myötä maaseutujenkin kirkonkyliin. Pappilan maiden viljely puolestaan toi samojen yhteyksien kautta uusia viljelylajikkeita ja työtapoja isäntien tilanhoidon kehittämisen virikkeeksi. Seurakunnat kattoivat koko maan ja toivat arvopohjansa mukaisesti hiljalleen syntyvän järjestäytyneen yhteiskunnan vakauttavaa vaikutusta kaikkialle. Kaiken tämän ytimessä kirkko huolehti hengellisestä tehtävästään. Se oli läsnä elämän alussa ja lopussa, perheen perustamisessa ja vastasi kysymyksiin elämän tarkoituksesta ja mielekkyydestä. Kun Suomi muuttuu yhä monimuotoisemmaksi ja pirstaloituneemmaksi, tuntuu että oman uskomme elämää tukevat ja rakentavat ulottuvuudet ovat kadonneet näköpiiristä. Edelleen arvostetaan monia asioita, joita yhteinen usko on rakentanut, mutta niiden alkuperä on hämärtynyt. Tämä on luonut pohjaa uskontokielteiselle suhtautumiselle.

Tiina Miettinen

Uhriutumiseen ei kirkolla kuitenkaan ole tarvetta. Keskisarja haastaa kirkon vuoropuheluun ihmisten kanssa. Seurakunnissa tehdään paljon hyvää. Se pitää saada näkyväksi. Se rikas kristillinen perinne, joka elää kirkossa, on tuotava esiin. Meidän kaikkien on seurakunnissamme oltava valmiita aitoon kohtaamiseen. Silloin huomataan, että kristillinen usko tarjoaa edelleenkin elämän mielekkyyden ja tarkoituksen rakennusaineksia tämän ajan kysymysten keskellä. HEIMO HIETANEN päätoimittaja heimo.hietanen@evl.fi

Minun antini on parempaa kuin puhtain kulta, minun lahjani paremmat kuin paras hopea. (Snl. 8: 19).

2

Porin Kirkkosanomat 4 / 2019

Vihkimismuodot

Vielä muutama vuosi sitten Porin ev.lut. seurakuntayhtymän seurakunnissa kirkollisia vihkimisiä oli selvästi enemmän kuin siviilivihkimisiä. Edellisvuonna lukemat kuitenkin lähestyivät toisiaan, kun siviilivihkimisten määrä nousi ja kirkollisten vihkimisten määrä laski. Vuoden 2018 vihkimismuotojen lukemat eivät lähteneet

eroamaan toisistaan merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Viime vuonna sekä kirkollisten että siviilivihkimisten määrä jäi aikaisempia vuosia pienemmäksi. Koko vuonna vihittyjä pareja oli yhteensä 298 kappaletta. Lähde: Porin ev.lut. seurakunnan keskusrekisteri

Apua puhelimen päässä Kirkon Palveleva puhelin tarjoaa yhteyden toiseen ihmiseen, joka ottaa soittajan vakavasti ja kuuntelee häntä. Palvelevan puhelimen toisessa päässä vastaa vapaaehtoinen, joka oman elämänkokemukseensa nojaten auttaa ja kuuntelee soittajaa. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja nimettömiä, ja se otetaan myös huomioon Palvelevan puhelimen teknisissä järjestelyissä. Palvelevan puhelimen suomenkielinen numero on koko maassa 01019 0071 ja ruotsinkielinen 01019 0072. Päivystäjä vastaa su–to klo 18–01 ja pe–la klo 18–03. Porin ev.lut. seurakuntayhtymän alueelta on lähtenyt 17 vapaaehtoista ihmistä puhelinpäivys-

täjiksi. Mikäli olet kiinnostunut ottamaan osaa Palvelevaan puhelimeen, voit olla yhteydessä diakoniatyöntekijä Heli Lukkaan, p. 0400-309 762.

Musiikki kokoaa ihmisiä Viime kesänä Kirkkopuistossa Soi -tapahtuma keräsi ennätyksellisistä helteistä huolimatta 5 350 kävijää, mikä oli vajaat 15,9 prosenttia korkeampi lukema kuin edellisenä vuonna. Edes jazzkadun siirtyminen jokirannasta Kirjurinluotoon ei vaikuttanut ihmismäärään alenevasti. Tapahtumassa kuultiin kaikkiaan 19 konserttia eri kokoonpanojen esittäminä. Vuosi oli viimeinen tapahtuman toiminnanjohtaja Heikki Nummijärven järjestämä. Uusi toiminnanjohtaja, Satakunnan Kansanlähetyksen pastori Sakari Kalliomaa vastaa tapahtuman järjestämisestä tänä vuonna.

KANNEN KUVA: SUVIRSI-TAPAHTUMASTA VIIME VUODEN TOUKOKUULTA (Henna Ali-Retro).


Matti Kuhna

FAKTA Satakunnan seurakuntien aluekeskusrekisteri ɬɬ Digitoitujen kirkon jäsenrekisterin tietojen perusteella tuotettavat palvelut, kuten kastettujen kirjaukset, avioliiton esteiden tutkinta ja virkatodistukset ovat jo digitaalisessa muodossa. Satakunnan aluekeskusrekisteri voisi hoitaa tämän kaiken Satakunnan osalta 1.1.2020 alkaen. ɬɬ Tavoitteena on hyödyntää seurakuntien olemassaolevia henkilö- ja osaamisresursseja ja tuoda kaikki yhdelle digitaaliselle luukulle.

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hallintoviraston aulavahtimestarilla Veli Aallonrannalla on kokemusta keskusrekisterissä asioinnista. Tässä hän on toimistosihteeri Nina Roihan pakeilla. Nykyisten arvioiden mukaan aluerekisteriuudistus ei merkitse asiakastulvaa Porin hallintovirastoon.

ɬɬ Ideana on digitalisaatiota hyödyntäen verkottua Satakunnan laajuisesti. Pori siis saa yhteistoiminnan kautta lisää yhteistyöhenkilöstöä ja osaamispotentiaalia. Lähde: Jari Suvila, Heimo Hietanen

Kaikki yhdelle digitaaliselle luukulle Maakunnan seurakuntien jäsenrekisteripalvelut hoidetaan Satakunnan aluerekisterikeskuksen kautta koko maakunnan kattaen vuoden 2022 alusta alkaen.

V MATTI KUHNA

iitisentoista vuotta kestänyt valmistelutyö on tulossa päätepisteeseensä, kun Satakunnan seurakunnat ovat pääsemässä sopimukseen yhteisen aluekeskusrekisterin perustamisesta Poriin. Prosessi nytkähtää eteenpäin Satakunnan seurakuntien yhteisessä neuvonpidossa torstaina 23. toukokuuta. Tavoitteena on myöhemmin sopia aluekeskusrekisterin valmistelusta ja perustamisesta niin, että pilottivaihe voitaisiin aloittaa syksyllä 2021. Tämän aikataulun mukaisesti Satakunnan aluekeskusrekisteri hoitaisi maakunnan kaikkien seurakuntien jäsenrekisteripalvelut vuodesta 2022 al-

Seurakuntien rajat tarkistukseen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän aluekokonaisuuksia aletaan tarkastella toiminnan ja seurakuntien identiteetin näkökulmasta. Tätä varten yhteinen kirkkoneuvosto on perustanut työryhmän, johon kuuluvat yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Harri Saine, seurakuntaneuvostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat ja HTH-päällikkö Eeva Uusimäki. Aloitteen työryhmästä teki talvella kirkkovaltuuston uusi varapuheenjohtaja Helvi Walli.

kaen.

EI ASIAKASTULVAA Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen seurakuntatyön päällikön Jari Suvilan mukaan aluerekisterin perustamisen tarve liittyy kirkon jäsenrekisterijärjestelmän digitalisointiin, sillä kirkonkirjat on kuvattu ja digitalisoitu. Tavoitteena on se, että kaikki asiointi hoituisi yhden digitaalisen luukun kautta. Mitään asiakastulvaa sen ei kuitenkaan ennakoida tuovan Poriin, päinvastoin. –Arvioisin, että asiakaspalvelu virastossa ennemminkin vähenee kehittyvän digitalisaation ansiosta. Samalla palveluverkko laajenee, koska palveluja voi-

daan kehittää siten, että jokainen Satakunnan seurakuntatoimisto voi toimia seurakuntien jäsenten lähipalvelupisteenä, Suvila toteaa. Porin ev.lut. seurakuntien keskusrekisterillä on osaltaan täysi aluekeskusrekisterivalmius, koska keskusrekisteri on jo käytännössä Porin seurakuntien aluekeskusrekisteri.

NYKYISELLÄ VAHVUUDELLA Uudistus ei tuo Porin hallintovirastoon lisäresursseja, vaan kaikki hoidetaan nykyisillä työntekijöillä. –Porin ev.lut. seurakuntayhtymän keskusrekisterillä on tällaisesta muutoksenhallinnasta jo kokemusta, kun se on ottanut seurakuntaliitosten yhteydessä liittyvien seurakuntien jäsenre-

kisteripalvelut hoitaakseen ilman henkilöstölisäyksiä, Suvila muistuttaa. Digitaalinen kehitys edellyttää teknisiä investointeja, jotka onkin jo tehty. Valmistuessaan kokonaisuus tuottaa Suvilan mukaan pienemmällä henkilöstöllä korkealaatuisempia palveluja kuin tähän asti. Porilla ei toisin sanoen ole tarvetta enää uusiin teknisiin satsauksiin. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, Keski-Porin vt. kirkkoherra Heimo Hietanen uskoo, että Porille tämä merkitsee profiilin nousua yhdessä tekemisen moottorina. –Pori ei ole sanellut muille askelmerkkejä, vaan koko maakunnan kattavaa digitaalista verkostoa on luotu yhteisistä tarpeista käsin.

Teljä sai Arkkipookikunniakirjan

Lavian seurakuntakodin remontti syksyyn

Minna Aron virkavapaus jatkuu

Hiippakuntavaltuuston myöntämä tämänkertainen Arkkipooki-kunniakirja on luovutettu tuomiokapitulin istunnossa Porin Teljän seurakunnan yhteisölliselle ja osallistavalle elämäntavalle. Kunniakirjan otti vastaan pappisasessori, kirkkoherra Kaisa Huhtala. Arkkipooki-palkinnon sai tällä kertaa Punkalaitumen seurakunta tunnustukseksi Tule kotiin -hankkeestaan.

Lavian seurakuntakodin peruskorjaus siirtyy syksyyn, sillä suunnittelutyöt ovat vasta alussa. Näin ollen kesäkauden toiminta jatkuukin rakennuksessa normaalisti. Tulevan remontin myötä Lavian seurakuntatoimiston kaikki työtilat siirtyvät seurakuntakodille ja päiväkerhon tilat uudistetaan. Kiinteistöpäällikkö Arto Huhtasen mukaan tulevan remontin budjetti on noin 200 000 euroa. Remontti kestää 3–4 kuukautta, mille ajalle tarvittavat väistötilat pyritään hankkimaan keskustasta.

Mongoliassa Kylväjän lähettinä olevan diakoniatyöntekijän Minna Aron virkavapautta on hänen anomuksestaan jatkettu vuodella. Porin yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen mukaan uusi vuoden pituinen virkavapausjakso ulottuu tulevan elokuun alusta ensi vuoden heinäkuun loppuun saakka. Aro on palvellut seurakuntayhtymässä kuurojen ja maahanmuuttajien diakoniatyössä.

Pihlavan srk-talon ilmanvaihto puhdistetaan Pihlavan seurakuntatalon ilmanvaihto puhdistetaan kesäkuussa. Vajaat viisi tuhatta euroa maksavien töiden suorittajaksi valikoitui kilpailutuksen perusteella porilainen Ilma-Pori Oy. Tämänkaltaiset ilmanvaihdon puhdistustyöt on kiinteistöpäällikkö Arto Huhtasen mukaan syytä tehdä kymmenen vuoden välein.

Porin Kirkkosanomat 4 / 2019

3


IKKUNAPENKKI

MILTÄ MAAILMA NÄYTTÄÄ IKKUNASTA ULOSPÄIN?

Kun yhdistys tuhkasta nousi Kun Porin NNKY:n perustamisesta on kulunut reilut kaksi vuotta, on hyvä pysähtyä hieman vilkaisemaan, mitä kaikkea onkaan tullut tehtyä. Yhdistyshän sai alkunsa, kun vierailin hotelli Helkassa syksyllä 2016, ja innostuin siellä selvittelemään Pieni ja rakennuksen historiaa. Kun totesin, nuori että Porissa aikanaan vuosikymmeyhdistyksemme niä vaikuttanut Nuorten Naisten sai lämpimän Kristillinen jäsenyhdistys oli hiipunut ja toiminta sieltä siirtynyt eri vastaanoton. yhdistykseen, oli hyvä hetki elvyttää perinne Porissa uudelleen. Pieni ja nuori yhdistyksemme sai lämpimän vastaanoton. Seurakuntayhtymän ja seurakuntien taholta tarjouduttiin avuliaasti yhteistyöhön, ja jäseniäkin tuli ensimmäisen toimintavuoden aikana reilut 20 kappaletta lisää. Voitimme tällä ”saaliilla” yllätykseksemme Suomen NNKY-liiton jäsenhankintakampanjankin. Tällä hetkellä meillä on jäseniä noin 25. Heti alusta asti suosittu toimintamuoto on ollut GospelLattarit TM, NNKY-kentässä kehitetty tanssiliikuntamuoto, jossa kunnonkohotus tapahtuu varsin riemullisesti kristillisen latinomusiikin tahdissa. ITU-toiminta, yksin odottajien ja abortin läpikäyneiden tueksi kehitetty toimintamuoto, haki hetken paikkaansa ja toteutuu tällä hetkellä perhekahvilana yhteisötalo Otavassa perjantaisin. Kamalat Äidit taas on murrosikäisten lasten äideille suunnattu, NNKY-liiton konseptimuotoinen vertaisryhmä, joka pyörii jo kolmatta kertaa ja on vetänyt tuvan täyteen heti ensimmäisestä toteutuskerrastaan lähtien.

Raino Salmijärvi

Lisäksi on ollut teeiltoja, lukupiiriä, raamattupiiriä ja tietenkin yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia, joiden yhteydessä on herkuteltu ja hemmoteltu. Alkuinnostuksessamme ehkä hieman kävimme jo aktiiviporukan jaksamisen äärirajoillakin. Siinä vaiheessa muut paikallisyhdistykset ja NNKY-liitto olivat arvokkaita kannustajia. Saimme tärkeitä muistutuksia siitä, että yhdistystoiminnan käynnistyminen vie aikansa, ja olimme puuhanneet ensimmäisenä vuotenamme enemmänkin kuin tarpeeksi. Olkaamme siis itsellemme armollisia. Pienen huilitauon jälkeen yhdistyksen hallitus on taas täynnä ideoita ja intoa tätä tärkeäksi kokemaamme toimintaa kohtaan. Porin NNKY on Suomen paikallisyhdistysten joukossa humoristisesti sanoen ”kakara.” Yhdistyksen ikä on nuori, mutta meillä on myös verraten nuori jäsenistö sekä hallitus. Hyödyksi se on sikäli, että olemme voineet lähteä tyhjältä pöydältä pohtimaan, millainen toiminta palvelisi naisia tässä ajassa. Toisaalta NNKY-yhdistysten keskuudessa on voimanaisia, jotka ovat nähneet tässä järjestötoiminnassa kymmenien vuosien kaaren. Meille ovat tervetulleita mukaan kaikki ideoineen ja ajatuksineen, joten jos mukava, rento ja iloinen toiminta naisten kesken kiinnostaa, ota yhteyttä. KATARIINA YRJÖNKOSKI katariina.yrjonkoski@tuni.fi Porin NNKY ry:n puheenjohtaja

4

Porin Kirkkosanomat 4 / 2019

Yhdessä aamiaiselle Pari vuotta toimineesta Yhteisestä keittiöstä on muodostunut joukolla tekemisen ja yhteisöllisyyden areena.

TIINA MIETTINEN

P

orin Sininauhan toimipisteellä Muistokadulla aamun työt alkavat hyvässä hengessä. Ruokailusalin yhteydessä olevassa keittiökulmassa työharjoittelijat, kuntoutustyökokeilijat ja vapaaehtoiset valmistavat aamiaista usealle kymmenelle hengelle. Kaksi vuotta toiminnassa ollut Yhteinen keittiö on vakiinnuttanut paikkansa jo monen ruokailijan kalenterissa.

IHMISTEN LUOKSE Porin ev.lut. päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä Heli Lukka aloitti nykyisessä työtehtävässään kaksi vuotta sitten huhtikuussa. Pian sen jälkeen hän alkoi kartoittaa mahdollisia yhteistyökumppaneita. Lukka tutustui hanketyöntekijä Saija Kiveen, joka työskenteli juuri aloittaneessa Tartu hetkeen -hankkeessa. Matalan kynnyksen työllistymistä tukeva hanke on Porin Sininauhan ja Rauman Seudun Katulähetyksen hallinnoima. Naiset istuivat yhdessä kahvipöydän äärelle miettimään, minkälaista toiminnallista ja ihmisiä yhdistävää projektia he voisivat alkaa tehdä yhteistyössä. Tärkeänä seikkana suunnittelussa oli, että heidän tulisi päästä ihmisten luokse. Ajatustyön tuloksena syntyi Yhteinen aamiainen. –Kyllä tähän työhön kuuluu se, että ollaan ihmisten lähellä ja tavoitettavissa. Yhteisessä keittiössä tämä toteutuu, Lukka sanoo. –Tämä toimintamuoto palvelee meidän molempien työtä ja etenkin yhteisiä asiakkaitamme, Kivi jatkaa.

OSALLISUUDEN KAUTTA Yhteisen keittiön ajatuksena on tarjota matalan kynnyksen työpaikkoja, ruoka-apua, toimintaa sekä luoda kohtaamispaikka, jonne ihmiset voivat vapaasti tulla. Siellä ihmisiä ei luokitella eikä tulemisen syitä kysellä, vaan kaikki ovat tervetulleita. –Tänne tuleminen on ehdottoman vastikkeetonta. Kenenkään ei tarvitse tehdä mitään tai todistella mitään, Kivi painottaa. Yhteinen keittiö tarjoaa myös monipuolisia työpaikkoja, ja kaikille halukkaille riittää tekemistä. Aamiaisen valmistamisessa mukana oleva Pekka Sillanpää on ollut keittiön toiminnassa alusta asti. –Täällä touhuaminen on aina mukavaa. On ollut hienoa päästä verestämään kokkikoulutustani keittiöllä. Lisäksi täällä on hyvää porukkaa. Aamuheräämiset ovat kuitenkin vaikeita, hän naurahtaa. Ajan kuluessa Lukka ja Kivi ovat huomanneet, että Yhteisen keittiön merkitys kohtaamispaikkana on noussut. Yhteisöllisyys ja ihmisten kohtaaminen tuntuvat olevan aamiaistarjoilua tärkeämpää. TOIMINTA KASVUSSA Sekä tekijöiden että ruokailijoiden määrä on ollut nousussa toiminnan alusta asti. Viime vuonna aamiaisella kävi noin 1 500 ihmistä. Tänä vuonna tuhat menee rikki jo ennen juhannusta. –Monesta porilaisesta sosiaali- ja terveystoimen yksiköstä tullaan aluksi yhdessä ryhmänä aamiaiselle. Seuraavalla kerralla nämä samat ihmiset tulevatkin sitten jo omin päin, tuoden sa-

Yhtymälle tiukka budjetti myös ensi vuodelle MATTI KUHNA Porin ev.lut. seurakuntayhtymä on tekemässä alijäämäisen budjetin myös ensi vuodelle, ilmenee Porin yhteisen kirkkoneuvoston taannoin hyväksymistä budjetin laadintaohjeista. Tämän hetken arvioiden mukaan tulevan budjetin loppusumma olisi tappiolla hieman yli 760 000 euroa. Laadintaohjeet, jotka perustuvat viime vuoden tilinpäätökseen, lähtevät liikkeelle puolentoista prosentin tuloveroprosenttioletuksesta, jolla ensi vuoden verokertymäksi saadaan valtionrahoitus mukaan lukien 15,7 miljoonaa euroa. Valtionrahoituksen tulojen määräksi on arvioitu 1,65 miljoonaa euroa.

Jäsenmäärän oletetaan ensi vuotta ajatellen vähenevän runsaalla prosentilla, mikä vähentäisi kirkollisverotuloja vajaalla prosentilla. Verotuloarviossa on mukana entisen Pomarkun seurakunnan verotuloja 300 000 euroa. Palkankorotustarve on ensi vuoden huhtikuun alussa puolitoista prosenttia. Lisäksi vuosina 2017-2019 voimassa ollut lomarahavähennys poistuu, mikä tietää ensi vuodelle lisämenoja noin 120 000 euron edestä. Kaiken kaikkiaan tulevan budjetin laadintaohjeet perustuvat pääosin viime vuoden tilinpäätöksessä toteutuneisiin lukuihin.


Tiina Miettinen

Tuntia ennen aamiaista. Yhdessä muiden tekijöiden kanssa Pekka Sillanpää ja Sabrina Uecker valmistelevat aamiaista.

FAKTA

Tänne tuleminen on ehdottoman vastikkeetonta. Kenenkään ei tarvitse tehdä tai todistella mitään.

enemmän tai vähemmän kristillisiä. Kuljemme kirkkovuotta yhdessä, Lukka selventää. –Diakoniavarttiin osallistuminen on toki vapaaehtoista. Jotkut saapuvat aahanketyöntekijä Saija Kivi miaiselle vasta, kun Helin puheenvuoro on ohi, Kivi kertoo.

malla ystävänsäkin aamiaiselle, Lukka kertoo iloisena. Elämän Leipä tarjoaa aamiaisen ruoat. Aamiaiselle on määritelty perustarpeet, joita ovat puuro, kananmuna, voi ja kahvi. Tarjonta on kuitenkin aina ylittänyt perustarpeet, ja pöydästä löytyy usein leikkeleitä, hedelmiä, jugurttia ja leivonnaisia. Ruoka ei ole koskaan loppunut kesken. Hävikkikysymys on myös mietitty loppuun saakka, eikä ruokaa mene roskikseen. –Ylijäänyt ruoka menee eri toimipisteille ja yksityisille asiakkaille, Kivi ja Lukka kertovat. Toiminta on myös mahdollistanut

heille asiakaskohtaamisia, joita muuten tuskin olisi syntynyt. –Täällä ihmisen on todella helppo tulla nykäisemään hihasta ja häntä autetaan aina, Lukka sanoo. –Näyttäisi siltä, että kynnys tulla puhumaan on pienempi täällä kuin se, että soittaisi ja varaisi tapaamisaikaa, Kivi lisää.

SANAA DIAKONIAVARTISSA Joka torstai pidettävä aamiainen alkaa diakoniavartilla. Aamunavaus tuntuu olevan jotain sellaista, mitä ihmiset kaipaavat ja johon he todella hiljentyvät. –Ei sitä saarnaksi voi sanoa, vaan se on puheenvuoro, jossa aiheet ovat

MUUTOS EDESSÄ Tartu hetkeen -hanke päättyy tänä vuonna. Hankkeen päättymisen myötä hanketyötekijä Kiven osuus Yhteisessä keittiössä päättyy. Tehokas työpari suree päättyvää yhteistyötä, mutta ovat onnellisia siitä, että keittiön tulevaisuus on turvattu. –Jo alusta asti oli selvää, että hankkeen päättymisen jälkeen keittiön toimintaa jatketaan muiden toimesta. Silti kieltämättä harmittaa jäädä tästä toiminnasta pois, Kivi sanoo haikeana. –Meidän yhteistyömme on ollut kyllä kultaakin arvokkaampaa. Ei tätä olisi saanut millään yksin aikaiseksi, Lukka sanoo kiitollisena.

Yhteinen aamiainen

ɬɬ Porin ev.lut. seurakuntayhtymän diakoniatyöntekijä Heli Lukan ja hanketyöntekijä Saija Kiven suunnittelema palvelumuoto. ɬɬ Yhteisen keittiön Porin toiminta on alkanut osana Tartu hetkeen -hanketta. ɬɬ Hanke on Porin Sininauhan ja Rauman Seudun Katulähetyksen hallinnoima. ɬɬ Sitä rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). ɬɬ Aamiaistarjoilu on torstaisin klo 10-15 Porin Sininauhan toimipisteellä, os. Muistokatu 18. ɬɬ Aamu alkaa diakoniavartilla. ɬɬ Aamiaisen ruoat tarjoaa Elämän Leipä.

Asuntomessuilta tuttu riihikirkko odottaa käyttäjiään MATTI KUHNA Tukevista koivunrungoista viime vuoden keväällä valmistettu rakennelma on pituudeltaan ja leveydeltään 2,5 metriä. Harjakorkeutta sillä on puolestaan viisi metriä. –Riihikirkkomme on siis kooltaan aika pieni eikä sitä voida lämmittää, päinvastoin kuin esimerkiksi Jyväskylän kooltaan paljon isompaa rakennelmaa. Näin ollen esimerkiksi häitä ei riihikirkon sisällä voida järjestää. Laine arvioi, että kuorimattomista koivunrungoista tehdyn rakennelman elinikä on kymmenen vuotta. –Jos rungot kuorittaisiin, elinikä pitenisi, mutta rakennelman kauneusarvot vastaavasti kärsisivät. Viime vuonna riihikirkko siirrettiin

Vaula Wrang

Viime kesänä Porin asuntomessuilla Porin ev.lut. seurakuntayhtymän käytössä ollut riihikirkko on edelleen säilytyksessä Silokallion kurssikeskuksessa. Silokallion ja Junnilan isännän Yrjö Laineen mukaan tarkoituksena on hieman siistiä rakennelmaa kesäkautta ajatellen niin, että se olisi valmiina mahdollisia käyttäjiä varten. –Halukkaat voivat tehdä varauksia netissä olevan Katrina-varausjärjestelmän kautta. Myös ulkopuoliset voivat käyttää riihikirkkoa omiin tarkoituksiinsa. Laine toivoo, että riihikirkon tilapäisestä käytöstä kiinnostuneet selvittäisivät etukäteen sen, sopiiko rakennelma heidän tarpeisiinsa.

asuntomessujen päätyttyä nykyiselle sijoituspaikalleen kappelin viereen Silokalliolle. Rakennelmaa varten järjestettiin messujen jälkeen myös nimikilpailu, joka kuitenkin tuotti vain muutaman ehdotuksen eikä yhtäkään niistä kelpuutettu. Sininauhan alaiset toiminnot rakensivat vuosi sitten keväällä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän asuntomessuja varten tilaaman riihikirkon. Kuvassa riihikirkko juuri paikalleen tuotuna messualueella.

Porin Kirkkosanomat 4 / 2019

5


Oopperan kummituksesta tehty elokuvajuliste ilmentää hyvin 1920-luvun tyyliä.

Suuria kokonaisuuksia ja tunteita Ranskalainen Saint Sulpicen kirkko yhdistää tavalla ja toisella monia Pori Organin esiintyjiä ja sävelteoksia. MATTI KUHNA

T

ulevan kesän Pori Organ -festivaaleille on tapahtuman taiteellisen johtajan Juhani Romppasen mukaan koottu mukaan sellaisia artisteja ja musiikkiteoksia, jotka voivat päästä oikeuksiinsa Keski-Porin kirkon kaltaisessa katedraalissa suurten sinfonisten urkujen ansiosta. Avajaiskonsertissa maanantaina 10. kesäkuuta esitettävä brittiläisen säveltäjän David Briggsin Messe pour Saint Sulpice kuullaan Suomessa nyt ensimmäisen kerran. –Festivaaleilla on suuri kunnia voida esittää Briggsin kaltaisen huippunimen teoksia, joita nyt sitten kuullaankin varsin kattavasti, Romppanen kiittelee. Samassa tilaisuudessa aivan aluksi kuullaan ranskalaisen Charles-Marie Widorin 3. urkusinfonia. –Se on hieno teos, jota ei niin kovin usein ole kuultu maassamme. Kysees-

6

Porin Kirkkosanomat 4 / 2019

sä on ranskalais-romanttinen urkusinfonia, Romppanen lisää.

KIINTOISA KYTKÖS Briggsillä ja Widorilla on keskinäinen kytkös. Briggsin sävellys on nimittäin luotu Saint Sulpicen kirkon kunniaksi, sillä Widor työskenteli eläissään peräti 64 vuotta kyseisen kirkon urkurina. –Pitää muistaa, että Ranskassa urkurin virka on elinikäinen. Urkufestivaalin mykkäelokuvana nähdään tällä kertaa vuonna 1925 valmistunut amerikkalainen The Phantom of The Opera, joka tunnetaan Suomessa paremmin Oopperan kummituksena. –Urkurina on itseoikeutetusti Briggs, joka on tulkinnut elokuvaa uruilla kirkossa jo 300 kertaa. Nyt nähtävä mykkäversio on vuodelta 1929, mikä tarkoittaa sitä, että alkuperäistä versiota on myöhemmin vielä täydennetty,

Romppanen sanoo.

IMPROVISOINTIA LUVASSA Nyt 14. kerran järjestettävän festivaalin toinen huippunimi on ensimmäistä kertaa Suomessa vieraileva amerikkalainen Stephen Tarp. Hän esittää ranskalaisen Marcel Duprén 2. urkusinfonian. –Myös tämä teos kuullaan Suomessa ensimmäisen kerran. Kyseessä on teknisesti haastava sävellys, ja juuri tekninen haastavuus on ollut yksi säveltäjän tavaramerkeistä. Dupré on Romppasen mukaan yksi tärkeimmistä urkumusiikin uudistajista, jonka tyylisuuntana oli myöhäisromantiikka. –Saint Sulpice kytkeytyy myös häneen, sillä hän oli aikanaan Widorin seuraaja kyseisen kirkon urkurina. Viikon viimeisen Keski-Porissa pidettävän konsertin artisti on ranskalainen

Sophie-Véronique Caucher-Choplin, joka hänkin on Saint Sulpicen urkuri. –Hän on ensimmäinen nainen, joka on voittanut Chartresin kansainvälisen improvisaatiokilpailun. Sen seurauksena hänellä avautui varma ura. Häntä voidaan pitää naisurkureiden esitaistelijana, Romppanen toteaa. Koko lauantainen konsertti Keski-Porin kirkossa on improvisointia. Caucher-Choplin paitsi improvisoi urkusinfonian annetuista neljästä teemasta, myös improvisoi Raamatun luomiskertomuksen näyttelijä Kari Hakalan lausuessa tekstejä. Viikon keskeisiä esiintyjiä on amerikkalais-ranskalainen urkuri Kurt Lueders, joka esittää keskiviikkona 12. kesäkuuta neljä eri teosta. Hän toimi aikanaan Porin seurakuntayhtymän kutsumana asiantuntijana Keski-Porin kirkon urkujen rakennusprojektissa.


Pori Organ 10.-16.6.2019 ohjelma

Ti 11.6. ”Urut ja Elokuva” -The Phantom of The Opera David Briggs, urut 10€

AJATUKSIA VIIKON RAAMATUNTEKSTISTÄ

David Briggs

Tiina Miettinen

KESKI-PORIN KIRKKO Ma 10.6.klo 19 Porin Filharmoninen kuoro, johtaa Ognian Vassilev, Sasha Vassileva, sopraano, Juhani Romppanen, urut. Davis Briggs: Messe pour Saint Sulpice 20€

SUOJATIE

Ilpo Laspas

Juhani Romppanen Kurt Lueders

Ke 12.6. klo 19 Kurt Lueders, urut 10€ To 13.6. klo 19 Pori Sinfonietta, Tibor Bogányi, kapellimestari, David Briggs, urut Briggs: Konsertto uruille ja orkesterille 25/20/7,50/4,50€ Pe 14.6. klo 19 Stephen Tarp, urut 10€

Ognian Vassilev

Sasha Vassileva

La 15.6. klo 19 Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin, urut, Kari Hakala, Raamatun tekstit/ ”Luominen.”

SIIKAISTEN KIRKKO Su 16.6. klo 19 Ilpo Laspas, urut 10€

Sophie-Véronique Tibor Bogányi Cauchefer-Choplin

Liput ennakkoon: Info Porin kirjakauppa, Antinkatu 15, ja tuntia ennen konserttia kirkon ovelta. Lisätiedot: www.poriorgan.fi

”Jeesus puhui näin: ´Mutta nyt minä menen hänen luokseen, joka on minut lähettänyt. Kukaan teistä ei kysy minulta, minne minä menen, vaan sydämenne on täynnä murhetta sen johdosta, mitä teille sanoin. Mutta minä sanon teille totuuden: teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei Puolustaja voi tulla luoksenne. Mutta mentyäni pois minä lähetän hänet luoksenne, ja hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä, hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio. /--/Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta.´”/--/ (Joh. 16: 5-15)

Pyhä Henki sulattaa jään sydämestä Stephen Tarp

Jeesus tiesi, että Hänen lähtönsä olisi hyväksi. Se toisi meille Pyhän Hengen. Ajattele Pyhän Hengen mahdollisuutta: kun Jeesus pystyi olemaan vain yhdessä paikkaa yhdessä hetkessä, Pyhä Henki voi olla kaikkialla maailmassa samaan aikaan, koska hän on Henki. Tämä on ihmeellistä. Pyhä Henki myös johdattaisi meidät Jeesuksen koko rakkauteen ja totuuteen. Pyhä Henki on armon ja totuuden Henki. Hän paljastaa meille syntimme ja pahuutemme, ilman että muserrumme, koska Jeesus antaa ne meille anteeksi. Tämän olen itse saanut kokea. Samalla itsetuntemus kasvaa. (Jos

Pori Sinfonietta

haluat lukea hyvän kirjan tästä, luin juuri “Minä ja muut, itsetuntemuksen kirjan” Markku Ojaselta ja suosittelen sitä lämpimästi). Ja samalla, kun Hän paljastaa syntimme ja Jeesus pesee puhtaaksi, Pyhä Henki täyttää Jeesuksen rakkaudella. Tätä toivon ja rukoilen sinulle: kun Pyhä Henki paljastaa sinulle syntisi, niin riennä Jeesuksen verihaavojen luokse ja pyydä Häntä pesemään sinut puhtaaksi. Siinä yhteydessä Pyhä Henki saa täyttää sinut Jeesuksen rakkaudella. Kun Jeesuksen rakkauden aurinko saa paistaa sydämeemme, routainen sydämen maa alkaa sulaa ja pikkuhiljaa kasvattaa toivoa, rauhaa, rakkautta ja anteeksiantoa.

Nyt on jo kevät, ja kesä on ihan kynnyksellä. On ihana ajatella, että Jumala on uskollinen. Rukoilen, että saisimme aina elää totuudessa ja Pyhässä Hengessä Jeesuksen rakkaudessa ja että saisimme tuottaa runsaasti satoa iankaikkisuutta varten. TANJA HÄKKINEN Länsi-Porin seurakuntapastori Filharmoninen kuoro

Porin Kirkkosanomat 4 / 2019

7


MUSIIKIN MAAILMA ON T Tie Neuvosto-Virosta Suomeen johdattui aikanaan kuin sattuman kautta. TEKSTI JA KUVA MATTI KUHNA

P

orin yliopistokeskuksen johtajana huhtikuun alussa aloittanut virolaissyntyinen signaalinkäsittelyn professori Tarmo Lipping on saanut nimityksensä myötä lukuisia kertoja vastata kysymykseen, mitä asioita hän aikoo uudessa virassaan muuttaa. –Täällä tehdään paljon kiinnostavaa tutkimusta. Jokainen tiimi koostuu oman alansa asiantuntijoista ja toimii itsenäisesti emoyliopistonsa alaisuudessa. Johtajan rooli on luoda toiminnalle suotuisat puitteet ja kehittää yhteisöllisyyttä. Itselläni ei ole kovaa tarvetta lähteä tekemään suurta määrää uusia asioita. Ajatuksia toiminnan kehittämisestä toki on. Eräänä haasteena on Lippingin mukaan, että tekniikan alan koulutus ja alueen tarve eivät nykytilanteessa kohtaa parhaalla mahdollisella tavalla. Ratkaisuna voisi olla tekniikan alan ylioppilaspohjainen koulutus yhdessä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa. –Toki on seurattava tarkasti sitä, milloin oikea aikaikkuna avautuu. Paljon riippuu siitä, miten ammattikorkeakoulun ja Tampereen korkeakoulusäätiön neuvottelut etenevät, Lipping sanoo.

IDEOITA OMILTA TEKIJÖILTÄ Lipping korostaa oman yliopistokeskuksensa monitieteisyyttä ja laajaa yhteistyötä yksiköiden kesken. –Vanha klisee on se, että tieteen rajapinnoilta syntyy uutta, edistyksellistä tutkimusta. Se pitää paikkansa, mutta kukaan ei voi toimia pelkästään rajapinnalla, vaan jokaisella tutkijalla on juuret omassa tieteenalassa. Tarvitaan kiinnostuneisuutta yli rajojen, luottamusta ja yhteistyötä, jotta monitieteisyydestä todellakin syntyisi uutta. Uusien ideoiden on synnyttävä tekijöiden keskuudessa, ei johdon sanelemana. Täällä meillä on huippuinnovatiivista porukkaa. Tuoreella johtajalla on viime aikoina riittänyt kiireitä monella saralla, kun hän joutuu hoitamaan edelleen myös omaa professuuriaan. Vt. johtajana hän on tosin toiminut jo viime elokuusta alkaen, mutta hoitanut nimitykseensä asti enimmäkseen vain juoksevia asioita.

Porin yliopistokeskuksen uusi johtaja, professori Tarmo Lipping on monessa mukana. Kalenterissa ei paljon ole tyhjää tilaa.

8

Porin Kirkkosanomat 4 / 2019


TÄRKEÄ TARMO LIPPINGILLE –Päivät kuluvat miltei tyystin akuuttien asioiden hoitamisessa. Vasta työpäivän jälkeen ehtii rauhoittua ja keskittyä vaikkapa keskeneräisen tutkimusmateriaalin työstämiseen.

POIKKEVIA ARVOVALINTOJA Tallinnassa vuonna 1967 syntyneen ja varttuneen Lippingin syntymäkoti oli akateeminen. Äiti oli koulutukseltaan lääkäri, isä diplomi-insinööri. Isä teki pitkään työtä suomalaista

tä joukossa oli niitä, jotka tekivät ”havaintoja.”

ELÄMÄÄ NEUVOSTOARMEIJASSA Heti yliopisto-opintojen alkuvaiheessa Lipping suoritti asepalveluksen neuvostoarmeijan riveissä vuosina 1985-1987. Hän oli sikäli epäonninen, että kaikkien oli noihin aikoihin suoritettava kahden vuoden asepalvelus, kun aikaisemmin yliopistoon päässeet olivat käyneet upseerikoulutuksen ja suorittivat lyhyem-

Uusien ideoiden on synnyttävä tekijöiden keskuudessa, ei yliopistokeskuksen johdon sanelemana. VTT:tä vastaavassa tutkimuslaitoksessa muun muassa osastonjohtajana, mutta jätti jossain vaiheessa työnsä ja ryhtyi pastoriksi vapaiden suuntien muodostamaan Evankeliumin kristityt ja babtistit -nimiseen liikkeeseen. –Olen siis tavallaan papin poika, vaikka se siinä ympäristössä tarkoitti hieman eri asiaa kuin Suomessa. Tarmo Lippingin omassa elämässä kristillinen arvopohja merkitsi sitä, ettei hän teini-ikäisenä liittynyt kommunistiseen Komsomol-järjestöön, jonka arvot perustuivat ateismiin. –Jonkinlainen valtavirrasta poikkeamisen tunne leimasi lapsuus- ja nuoruusaikaa. Oma arvopohja ei kuitenkaan enää muodostanut estettä koulunkäynnille eikä opiskelulle. Aiemmin kyllä tietyt tieteenalat, kuten kasvatustieteet, olivat poissuljettuja tunnustavilta kristityiltä. Tekniikan alalla samaa estettä ei ollut.

SILMÄLLÄPITOA RIITTI Muitakin rajoituksia oli. Esimerkiksi Lippingin isä ei pyynnöistään huolimatta päässyt koskaan neuvostoaikana käymään ulkomailla. Seurakuntaelämä muodosti oman yhteisöllisyytensä. Kirkon ulkopuolella eivät seurakunnat saaneet toimia eikä esimerkiksi ulkoilmatilaisuuksia sallittu. Lippingin kaveripiirissä ei häneen kristillisyyden takia iskostettu voimakkaita leimoja eikä hyljeksintää tai paheksuntaa esiintynyt. –Päinvastoin, erilainen arvotausta herätti jopa kiinnostusta, koska usko koettiin tuolloin intellektuaaliseksi valinnaksi. –Esimerkiksi luokkakavereistani muutamat liittyivät myöhemmin ortodoksikirkkoon. Luokkaretkellä Moskovassa kävimme kavereiden kanssa virallisen ohjelman ulkopuolella puolisalaa katsomassa luostarielämää. Lipping ei toki kiellä mahdollisuutta, etteivätkö kristityt olleet silmälläpidon alaisia. –Kyllä KGB tiesi, ketkä käyvät kirkossa. Varsinkin jouluaattona, joka oli muuten tavallinen työpäivä, kun kirkot olivat illalla täynnä väkeä, tiedettiin, et-

män palvelusjakson upseereina yliopisto-opintojen jälkeen. Lipping palveli Volgogradissa, jonka sotahistoria tuntee paremmin Stalingradin nimellä. Natsi-Saksan tappioon päättynyttä Stalingradin veristä taistelua vuodenvaihteessa 1942-1943 on yleisesti pidetty toisen maailmansodan käännekohtana. Hän palveli toisten vähemmistökansallisuuksien mukana työpataljoonassa. Erityisesti väkeä oli Keski-Aasiasta. Mukana oli sellaisia, jotka eivät muualle kelvanneet, mutta myös sellaisia, jotka eivät olleet ”ideologisesti kypsiä.” Palvelusaika oli kaksi vuotta, jona aikana hän pääsi lomille vain kerran. –Vanhemmat sitten puolestaan kävivät katsomassa minua paikan päällä pari kertaa, hän toteaa. Armeijasta rivimiehenä kotiutunut Lipping muistelee suomalaisittain pitkää asepalvelusaikaansa vailla mitään suurta dramatiikkaa. Työpataljoona suoritti nimensä mukaisesti erilaisia työkomennuksia, kuten tehdastyötä sekä kuormien lastauksia ja purkamisia rekoista juniin ja päinvastoin. Lipping itse palveli tavara-asemalla. Rutiininomaisuus leimasi kaikkea vahvasti. –Kerran tavara-aseman päällikkö kysyi upseeriltamme, onko osastollamme tarjota nosturia. Upseerin mukaan ei, mutta annamme teille avuksi kymmenen sotilasta, hän muistelee nauraen. Suoranaista simputusta ilmeni Lippingin mukaan sitäkin jonkin verran. Koko palvelusaika oli selviytymistä hetkestä toiseen. –Kyse oli meidän varusmiesten keskinäisestä hierarkiasta, jossa etenkin toisena vuonna katsottiin, kuka kukin on. Jälkikäteen sitä ei osaa ajatellakaan, miten tuon kaiken oikein kesti. Yöunia se ei kuitenkaan ole koskaan häirinnyt.

NL:N HAJOAMINEN YLLÄTTI Armeijan jälkeen Lipping jatkoi radiotekniikan opintojan Tallinnan yliopistossa vuonna 1987. Tämän alan hän valitsi osittain sen haasteellisuuden vuoksi. –Radiotekniikalla oli maine opintoalana, jossa matematiikan rooli koros-

tui. Meillä oli teknisen yliopiston tutkinto-ohjelmista eniten matematiikan tunteja. Tarmo ja hänen vaimonsa Leelo tekivät päätöksen tulla Suomeen jatkamaan opiskelujaan keväällä 1991, vain joitain kuukausia ennen Neuvostoliiton hajoamista. Mukana oli heidän vajaan vuoden ikäinen esikoispoikansa Joonas. Vaihtoon lähdössä oli kyse sattumasta, sillä Tampereen teknillinen korkeakoulu haki ulkomaisia opiskelijoita vaihto-ohjelmaan. Lipping ei edes ollut sinä päivänä yliopistolla, kun tamperelaisprofessorit kävivät markkinoimassa ohjelmaa. Jälkikäteen täytetty ja palautettu lomake kuitenkin hyväksyttiin. Lippingit eivät arvanneet päätöstä tehdessään, että Neuvostoliitto hajoaisi ja vieläpä samana vuonna, joten tuolla asialla ei ollut mitään tekemistä heidän suunnitelmiensa kanssa. –Uskon, ettei kovin moni arvannut järjestelmän hajoavan. Vapauden merkkejä oli toki ilmassa ja Virossakin oli liikkeitä, jotka esimerkiksi nostivat esille omaa kulttuuriperintöä ja vastustivat luonnonvarojen holtitonta hyödyntämistä neuvostovallan taholta ja pitivät yllä vapauden aatetta. Suomen vuosinaan Lippingit ovat saaneet nähdä maailmaa hieman toiseltakin kannalta, sillä he asuivat 2000-luvun alussa vuoden verran Yhdysvalloissa Tarmon opiskeluiden vuoksi.

KALENTERI TÄYNNÄ Porissa Lippingit ovat asuneet vuodesta 2001. Nykyään Tarmo on monella tavalla mukana Länsi-Porin seurakunnan toiminnassa, lähinnä musiikkityössä. Hänen vaimonsa on kanttorina samassa seurakunnassa. –Leelon ansiosta musiikkiopintoni eivät ole valuneet hukkaan. Olen ollut mukana monessa hänen vetämässään kokoonpanossa soittamassa ja laulamassa. Se on tuonut elämään vaihtelua. Lipping on osallistunut myös toisen kanttorin Sakari Salmisen Bach-projekteihin, joissa on projektiluontoisesti opeteltu ja esitetty Bachin motetteja ja kantaatteja, kuten h-mollimessu tai motettia Jesu Meine Freude. Kirkollista ja hengellistä musiikkia Lipping on harrastanut lapsesta saakka esimerkiksi silloisessa kotiseurakunnassaan. –Kun seurakuntien toimintamahdollisuudet olivat kapeita, musiikkityön rooli korostui, Lipping muistelee. Ensimmäiset ulkomaanmatkat tehtiin eri kuorojen kokoonpanoissa vuoden 1988 jälkeen. Sen yhteydessä pääsi käymään muun muassa Ruotsissa, Suomessa, Tshekkoslovakiassa ja Länsi-Saksassa. Neuvostoaikana Virossa oli Porin Palmgren-opiston kaltaisia lasten musiikkikouluja, jollaisessa myös Lipping opiskeli viisi vuotta klarinettia. Myöhemmin tämä opiskelu jatkui musiikkiopistossa. –Viimeksi soitin klarinettia jouluaaton messussa erään huilistin kanssa kirkossamme.

Erityisen paljon Lipping on kiinnostunut renessanssimusiikista, jota on kuunnellut lapsesta asti. Kiinnostus on tarttunut myös omaan vaimoon. Nykymusiikista Lippingiä kiinnostaa maanmies Arvo Pärt. –Vaikka hän on useampana vuonna saanut eniten esitetyn klassisen nykysäveltäjän tittelin, on hän ihmisenä hyvin vaatimaton ja uskonnollinen. Myös jazzmusiikki kiehtoo. Lipping myöntää, että kalenteri on nykyään täynnä. Toisaalta hän sanoo nauttivansa siitä, että aika täyttyy mielekkäästä tekemiestä.

YHTEYDET KUNNOSSA Vaikka Lippingit ovat asuneet Suomessa jo näinkin pitkään, ovat yhteydet syntymämaahan edelleen kunnossa. Virossa tulee käytyä muun muassa sukuloinnin, juhlien ja työn tiimoilta. –Jospa tunneli valmistuisi aikataulussa ja jospa vielä Poristakin saisi junat kulkemaan kohtuuajassa, niin yhteydenpito helpottuisi entisestään.

Musiikin viisi parasta 1.

Renessanssimusiikilla on ollut nuoruudesta asti itselleni iso merkitys. Se on toiminut eräällä tavalla mieltä puhdistavana voimana.

2.

Jazzmusiikissa kiehtoo erityisesti improvisaatio ja siihen liittyvä flow-tila. Siitä on luovan työn johtamisessa paljon opittavaa.

3. Kuorolaulua olen harrastanut lapsesta asti. On myös tutkimuksellisesti osoitettu, että kuorossa laulaminen parantaa elämänlaatua ja pidentää elinikää.

4.

Osallistuminen seurakunnan musiikkitoimintaan on rikastuttanut elämää ja tarjonnut onnistumisen mahdollisuuksia.

5. Elektroakustiikan avulla voidaan mikä tahansa ympäristön ilmiö muuttaa musiikiksi. Olisi kiehtovaa paneutua tähän perusteellisemmin.

Porin Kirkkosanomat 4 / 2019

9


ILMOITUKSET Ilmoitusmyynti Pirjo Teva 040 680 4057 pirjo.teva@kotimaa.fi

Ihmisläheistä hautauspalvelua jo 100 vuotta

Itäpuisto 12 Pori p. 02 6332 707 www.rantasenhautaustoimisto.fi

Asiantuntevaa hautausalan palvelua vuodesta 1966

Hautaustoimisto Anja Viitala Oy Uusikoivistontie 40 28130 Pori (02) 635 1160 24h päivystys 050 569 3653 www.hautaustoimistosi.fi

Diakonialaitoksen Hautauspalvelut Pori, Eteläpuisto 10 Ulvila, Lauttaranta 5 Kartanon Kukka, Härmäntie 2, Pori Luvian Kukka Kukkakauppa Meriheinä, Merikarvia

(02) 632 7011 (02) 538 9090 (02) 646 9001 (02) 558 1364 044 373 6046

WWW.PDL.FI

Surun hetkellä omaisten apuna.

HAUTAUSPAKETIT alk.

495€ SOITA MEILLE 040 173 9866 www.pirtinhautauspalvelu.fi Piimäpirtinkuja 5–7, Pori

Kirkkopuistossa Soi – tapahtumassa tuttuja esiintyjiä Keski-Porin kirkossa ja puiston lavalla soi jälleen Jumalan kunniaksi 17.-21. heinäkuuta. Vuodesta 1996 järjestetty Kirkkopuistossa Soi -tapahtuma tarjoaa osana Porin superviikkoa hengellistä musiikkia kuudentoista ilmaiskonsertin verran. Tulevana kesänä esiintyvät muun muassa Jippu, Anne Mattila, Tenorissimo, Ida Elina ja Maksetut Viulut. Tapahtumaa toteuttavan toimikunnan puheenjohtajana aloitti viime syksynä pastori Sakari Kalliomaa Satakunnan Kansanlähetyksestä. Myös Kirkkopuistossa Soi-tapahtuman visuaalinen ilme on uudistettu. Edellisten vuosien tapaan festivaalin toteuttamisen mah-

dollistavat pari sataa paikallista vapaaehtoista, jotka vastaavat niin kuuluisan Kirkkopuisto-kahvilan toiminnasta, liikenteenohjauksesta, järjestyksenvalvonnasta, lasten hoidosta kuin myös muista osa-alueista. Kirkkopuistossa Soi -tapahtuman ohjelmavihko tulee jakoon kuluvan kuun aikana. Ohjelma kokonaisuudessaan löytyy myös tapahtuman Facebook-sivuilta ja kirkkoporissa. fi-osoitteesta. Kirkkopuistossa Soi -tapahtuman visuaalinen ilme on uudistettu kuluvan kevään aikana. Uudistustyön on tehnyt graafinen suunnittelija Tiina Liivola Porista.

Ruskamatka Kuusamoon syyskuussa Tervetuloa matkalle jylhään luontoon – matkalle omaan itseesi – matkalle kohti Jumalaa. Syyskuun loppupuoliskolla Kuusamoon tehtävä ruskamatka on irtiotto arjesta, kehon ja mielen hellimistä patikoiden ja kylpylässä nauttien. Kuntoilua voi harrastaa kuntonsa mukaan. Ohjelmassa on leppoisia ja leikkimielisiäkin iltahetkiä. Matkalla on mukana terapeutti Seija Leppänen, joka avaa luukkuja ”Matkalla elämään minuna.” Pastori Sakari Leppäsen kanssa avaamme luukkuja Luojaan. Matka järjestetään ma–to 16.–20. syyskuuta ja sen hin-

ta on 550 euroa. Matkalla majoitutaan Kuusamon Tropiikki-kylpylässä kahden hengen huoneissa. Bussi kulkee reittiä Pori–Vaasa–Oulu–Kuusamo.

Ilmoittaudu matkalle mahdollisimman pian joko sähköpostilla satakunnankl@sekl.fi tai puhelimitse 02 633 3468 tai Sakari, p. 0400 729 383.

Diakonian leirikesä 2019 Junnila: Mielenvirkistysleiri 21. – 23.5. Ilm. viim. 3.5., Sundell p. 0400 309 864, Arvela-Halminen p. 0400 309 764 — Kuurojen leiri 17.–20.6. Ilm. viim. 31.5., Taimi p. 0400 309 761 — KuuskytPLUS leiri 1.–5.7. Ilm. viim. 14.6., Sassila p. 0400 309 861, Virén p. 0400 309 784 — Kehitysvammaisten perheleiri 8.–12.7. Ilm. viim. 20.6., Arvela-Halminen p. 0400 309 764, Anttila p. 044 730 9712 — Yksinasuvien leiri 15.–18.7. Ilm. viim. 20.6., Johansson p. 0447 309 713, Verho p. 0400 309 767 — Hengähdä hetkeksi -leiri 22.–25.7. Ilm. viim. 20.6., Eloranta p. 0400 309 828, M. Salminen p. 0400 309 851 —

10

Porin Kirkkosanomat 4 / 2019

Omaishoitajien ja hoidettavien leiri 29.7. – 2.8. Ilm. viim. 20.6., Virtalaine p. 0400 309 821, Korkeaoja p. 0400 309 763 — Eläkeläisten leiri 5.–9.8. Ilm. viim. 20.6., Saarinen p. 0400 309 801, Ojavalli p. 0400 309 738 — Eloleiri 12.–16.8. Ilm. viim. 20.6., Kulha p. 0400 309 865, Lahtivirta p. 0447 310 204 — Leskien leiri 19.–20.8. Ilm. viim. 6.9., Sassila p. 0400 309 861, Virén p. 0400 309 784 Silokallio: Toukokuinen voimaleiri 13.–16.5. Ilm. viim. 26.4., Lukka p. 0400 309  762, Heino p. 0400 309 862 — Perheleiri 24.–27.6. ilm. viim. 1.6., Kangas p. 0447 309  652, Rantamaa p. 0400

309 834 —Perheleiri 1.– 4.7. Ilm. viim. 1.6., Leino p. 0400 309 869, Piittala — #RAUHA PERHEIDEN VIIKONLOPPU SILOKALLIOLLA 6.9 – 8.9. Ilm. viim. 16.8., Leino p. 0400 309 869, Katila p. 0400 309 866 Ilm: kirkkoporissa.fi/osallistu/ leiritoimintaa


SEURAKUNNISSA TAPAHTUU 16.5.-13.6.2019 Facebook, Instagram ja Twitter: Keski-Porin seurakunta #keskipori #mukirkkosomes Pa p i t : H i e t a n e n H e i m o p. 0400309805, Hyttinen-Koponen Henrika p. 0400309804, Järvinen Minna p. 0400309832, Sippola Anne p. 0400309830, Kärmeranta Hanna p. 0400309826, Virta Pasi p. 0400309790, Saravuoma Sami p. 0400309833, Johansson Jani p. 0400309829.

Keski-Porin kirkko

Messu su ja pyhäpäivisin klo 10, ellei toisin mainita: su 19.5. Sanajumalanpalvelus, Kaatuneitten muistopäivä, H. Kärmeranta, Porin Poikakuoro, joht. Vuokko Järvenpää, Milla Virta (sopraano), Aapo Suominen (baritoni), Soitinyhtye Viole d’Amour, Juhani Romppanen, seppeleenlasku, kahvi, Porin kaupunki ja Lottaperinneyhdistys. — Su 26.5. Järvinen, Sippola, Kirkkokuoro, Guido Kriik, Heikki Nummijärvi kertoo Gideonien toiminnasta, kahvi, Gideonit. — Helatorstai 30.5. Virta, Johansson, Päivi Holkko. — Su 2.6. Johansson, Saravuoma, Sempre-Balanssi, joht. Ognian Vassilev, Romppanen. — Su 9.6. Konfir.messu (Junnila 3.-7.6.) Järvinen, Anne Saarela, Romppanen. — Su 9.6. klo 14 Konfir.messu (Kaupunkiripari 3.-7.5.6.) Ilona Koivisto, Tiina Jokiperä, Mikko Jokinen. Konsertti la 18.5. 19 Porin Poikakuoro, joht. Vuokko Järvenpää, Milla Virta, Soitinyhtye Viole d´Amour, Romppanen. Tuomasmessu su 19.5.18. Päiväkerhojen päätöskirkko su 26.5. 15, Saravuoma, Holkko. Sanan ja rukouksen ilta ti 18.30: 21.5., Pirkko Heikkilä, Minna Guley, 28.5. Heimo Hietanen Cantores Vesperi -kuoro, juonto Heikki Nummijärvi. Pori Organ festivaali 10.-16.6., ks. s.

Keski-Porin kirkkotupa

Pormestarinluodon seurakuntakoti

Vauvaklubi pe 10–11.30, viim. krt. 17.5. alle vuoden ikäisten esikoisten vanhemmille, Rantamaa p. 0400 309 834. Porkan yhteinen aamiainen ti 10-11, viim. 28.5.

Lyttylän rukoushuone

Vuokraa omiin juhliin yms., p. 0447 309 636.

Toejoki

Tipurinkatu 20 Diakonissan vastaanotto 1 krt/kk, 16.5., 13.6. (kesähartaus) tied. Lea Rantamaa, p. 0400 309 834.

Vanhustentalot

Ruskahovi (Peräsimentie 3): Kevätjuhla ti 21.5. 13, Sippola, Teija Eloranta, päiväkerho. Ruskakoti (Peräsimentie 5): Kuukausihartaus to 13.30, 16.5. Sippola.

Musiikkitoiminta

Seurakuntakeskus, 5. krs musiikkisali: Kirkkokuoro ke 15–16.15 ja Kamarikuoro Vox Humana ke 17, Kriik p. 0400 309 837 — Tuomaskuoro ja soittajat, Holkko p. 0400 309 838. —Porin Seniorilaulat, ke 16, Kaia Tontti p. 044 080 3388. — Cantores Vesperi pe 16, Kriik. Ruosniemen kirkko: Ruosniemen seurakuntakuoro, ma 14, Holkko.

Mikonkatu 8

CafeHuone parittomat la 18–22, 25.5. Gospel lattarit ma 18.15, tied. Rantamaa p. 0400 309 834. Teetupa parilliset la 18–22, 18.5. Perhekerho Mikonkadun Muksupiiri ke 10–11.30, tied. Lindholm p. 0447 309 641.

Kuntokerho

Ti 10–11, SAMK, Lea Rantamaa, p. 0400 309 834.

Muualla

Miesten Raamattupiiri (4.krs) parilliset ma 18, 27.5., 10.6. Timo Tamminen p. 040 505 0598, Matti Bergius p. 02 646 0892. Kesäraamattupiiri ke 13, alk. 5.6., käydään läpi Johanneksen kirjeitä, tied. H. Kärmeranta. Rukouspiiri to 8–9.30 Gideonit.

Palvelukoti Palmu-Pori: Hartaushetki 1krt./kk ke 10.— Aamupäivätuokio ti 28.5. 10.30, tied. Pirkko Heikkilä p. 040 504 903. Puutarhakoti Hartaushetki 1 krt./kk ma 13.

Ruosniemen kirkko

Keski-Porin srk:n diakoniatyöntekijät, ajanvaraus puhelimitse. Srk-keskus (Eteläpuisto 10 A, 4. krs.): Tiia Verho p. 0400 309 767, keskusta, 5. osa. — Mikko Salonen p. 0447 309 648, Karjaranta, Aittaluoto, Lukkarinsanta. — Satu Helenius p. 0400 309 834, Toejoki, Lyttylä, Toukari. Pormestarinluodon srk-koti (Alahangantie 1): Teija Eloranta p. 0400 309 828, Pormestarinluoto. Ruosniemen kko (Ruosniementie 162): Elina Virtalaine p. 0400 309 821, vuosiloma 15.6.–14.7. Ruosniemi, Hyvelä, Isojoenranta.

Messu su klo 12: su 19.5. Hyttinen-Koponen, Cantores Vesperi, Kriik. — Su 26.5. Kansanlaulukirkko, Järvinen, Projektikuoro ja muusikot, Holkko, messun jälk. keittolounas ja kahvit. — Su 2.6. Koponen, Kriik. — Su 9.6. Kärmeranta, Holkko. — 16.6. Minna Järvinen. Ei messuja heinä- ja elokuussa. Keski-Porin seurakunnan yhteinen syyskauden aloitus su 1.9. Keski-Porin kirkossa, sen jälkeen messut jatkuvat vasta 8.9. lähtien Ruosniemen kirkolla joka sunnuntai 12. Kevätkauden päätös to 16.5. 12–15, Hopeakerholaiset, Tarinatupalaiset, Annaja Arvo vapaaehtoiset, tied. Virtalaine p. 0400 309 821. Projektikuoron harjoitukset Messukuoro/muusikot ma 20.5. 18. jos sinulla on halu laulaa, lähde mukaan! Esiintyminen Ruosniemen kirkossa su 26.5. 12 Kansanlaulukirkko, tied. paivi.holkko@ evl.fi, p. 0400 309 838. Kesäraamattupiiri ti 11.6. 18, Kärmeranta Ruosniemen kirkon tilat (Ruosniementie 162) vuokrattavissa srk:n perhejuhliin. Kastejuhlia varten maksuttomat. Srk-toimisto p. 044 730 9636

Seurakuntakeskus

Retkipiiri pe 31.5. 18. Raamattupiiri to 10, viim. krt. 16.5. 1.krs, salissa, H.Kärmeranta. Virsi ja sana iltapäivä parittomat ti 14.30, 1. krs, 21.5., 4.6., jatkuu koko kesän ajan., Irma Kiviniemi, Marketta Lehto. Yksineläjät — kevätretki ke 22.5. alkaa Satasairaalan D-rakennuksen edessä 10.45, sairaalapastori Eeva-Riitta Koivisto esittelee työtään, kahvit D-talon kokoushuone 1 (1. krs), tutustuminen ortodoksikirkkoon klo 12, tied. Kärmeranta, p. 0400 309 826.

Tiina Miettinen

ɬɬKESKI-PORI

Diakoniatyöntekijät

Varhaiskasvatus

Päiväkerhot: Syksy 2019 ilmoittaudu: päiväkerhot 3-6 v. Ruosniemen kko, Srk-keskus, Pormestarinluodon srk-koti, kirkkoporissa.fi/keski-porin-seurakunta/ lapset-ja-perheet/paivakerho, tied. Sami Saravuoma, 0400 309 833. Perhekerhot toiminta on maksutonta: Ruosniemen Tiistai-Taaperot ti 14– 15.30, pienet eväät mukaan, tied. Terhi Kujansuu, 0447 309 645. Ruosniemen keskiviikkoperhekerho ke 10–11.30, pienet eväät mukaan, tied. Paula Brander, 0447 309 644. Mikonkadun Muksupiiri ke 10–11.30, aamupalaa, tied. Eija Lindholm, 0447 309 641, Pormestarinluoto ke 10–11.45, aamupalaa, tied. Marja Kaski, 0447 309 646, viim. krt. retki 15.5. Avoin päiväkerho ma 13–16, Srk-keskus 3.krs, 3-6-v., tied. Eija 044 730 9641 / Marja 044 730 9646 Kesäkerhot Puuhaa Puuvillassa ti 15-17, Kauppakeskus Puuvillan Puuhavillaan lastenohjaajamme Paula Ja Kristiina valmistelevat lapsille erilaista puuhaa, leikkiä ja toimintaa. Tarkemmin sisällöistä paikan päällä. Tiedustelut Sami Saravuoma, 0400 309 833. Suvilinnun lauluja lauletaan ti 21.5. 1517. MISSÄ

JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA F

Perhediakoni Satu Katilan tekeillä olevassa lohtuhuivissa värit aaltoilevat surun lailla vaaleista sävyistä tummempiin.

Lohtuhuiveja tarjolla myös porilaisille TIINA MIETTINEN

M

aaliskuun loppupuolella Teljän seurakunnan perhediakoni Satu Katila luki netistä artikkelin lohtuhuiveista. Jutulla oli häneen voimakas vaikutus. – Innostuin asiasta todella paljon, ja aloin saman tien tekemään lohtuhuivia. Samalla heräsi ajatus siitä, että olisi hienoa saada tämä sama toiminta meille tänne Porin ev.lut. seurakuntayhtymään, hän kertoo. Lohtuhuivi on alkujaan tamperelaispastori Minnamaria Tammisalon ajatus. Se sai alkunsa, kun kastesukkien joukossa oli huiveja, joiden käytöstä ei ollut tietoa. Eräässä muistotilaisuudessa Tammisalo halusi kietoa huivin surevan lesken ylle, jotta se voisi häntä lämmittää, kun puoliso ei siihen enää yltäisi. Tilanne oli koskettava ja sai osakseen paljon positiivista palautetta. Tammisalo päätti, että aikoisi myöhemminkin tarjota surevalle omaiselle konkreettista lohtua ja jakoi ilmoituksen Facebookiin, jossa hän pyysi ihmisiä osallistumaan lohtuhuivien tekemiseen. Lohtuhuivi nousi nopeasti someilmiöksi. Katila liittyi lohtuhuivin Facebook-ryhmään ja alkoi suunnitella, miten saisi kaikki Porin seurakunnat mukaan toimintaan. Hän kertoi ajatuksestaan Teljän seurakunnan kirkkoherralle Kaisa Huhtalalle, joka kannusti häntä toteuttamaan suunnitelmansa. Toimelias Katila sai sovittua paikan sekä ajan, jolloin käsityön ystävät pää-

sisivät yhdessä tekemään lohtuhuiveja. – Otin yhteyttä lanka- ja käsityöliike Lavikon omistajaan Merja Lepomäkeen, joka lähti innolla yhteistyöhön mukaan. Lavikon tiloissa neulotaan joka toinen lauantai, joten sovimme Merjan kanssa, että joku kerta tekisimme lohtuhuiveja. Häneltä saa ohjeita ja neuvoja huivin tekoon sekä tempauspäivänä että myös muulloin. Lisäksi tempauspäivänä Lavikossa on erä huivilankoja tarjouksessa, Katila kertoo hymyillen. Jatkossa valmiita lohtuhuiveja voi toimittaa Lavikon toimitiloihin tai seurakuntayhtymän hallintoviraston ensimmäiseen kerrokseen. Yleisin lohtuhuivimalli tehdään Nikolai-kaavan mukaan. Puolalaisen suunnittelijan luvalla hänen malliaan saa käyttää lohtuhuivien tekemiseen. Nikolai-ohje on jaettu Facebook-ryhmässä ja sieltä löytyy myös muita neuvoja, niksejä ja videoita aiheesta. Tekemisessä ei ole kuitenkaan tärkeintä malli tai tekniikka vaan ajatus. – Huomasin huivia tehdessäni, että siihen ikään kuin neuloo mukaan lohdutuksen ajatuksia. Kyllä sen parissa tekeminen poikkeaa tavallisesta neuletyöstä, Katila kertoo omista kokemuksistaan. Neulontapäivään toivotaan mukaan paljon osallistujia. Suuri innostus aiheeseen voi poikia uuden toiminnan seurakunnille. – Jos halukkuutta riittää, voi olla, että syksyllä alkaa jonkinlainen neulontapiiri, Katila paljastaa.

Lohtuhuivien neulontapäivä lauantaina 18. toukokuuta klo 10–15 lanka- ja käsityöliike Lavikossa Teljäntorilla, os. Antinkatu 16 B.

Porin Kirkkosanomat 4 / 2019

11


Sairaalakerho työstetään omia kokemuksia sairaalamaailmasta. Lastenohj. Sirpa Koski, Satak. keskussairaalan Lasten- ja naistentalo arkisin p. 045 121 1167. Päivähoitoyhteistyö lastenohj. Eija Lindholm päiväkodeissa, mukana Saravuoma tai Kaski. Tied. Lindholm p. 044 730 9641. Kirjepyhis maksuton kirjepyhäkoulu joka on tarkoitettu eri ikäisille lapsille perheineen. Kirjepyhiksessä lapset ja vanhemmat selvittävät kirjeessä olevia tehtäviä. Ja voivat lopuksi viettää yhteisen hiljentymishetken kirjeen materiaaleja hyväksi käyttäen. Kirje ilmestyy noin 4 kertaa vuodessa: Pääsiäiseksi, Juhannukseksi, Mikkelinpäiväksi ja Jouluksi, Tiedustelut Sirpa Koski, sirpa.koski@evl.fi, 045 121 1167. Jos haluat saada Kirjepyhiksen kotiin ilmoittaudu tilaajaksi; kirkkoporissa.fi/keski-porin/lapset ja perheet/kirjepyhis. Facebook ja Instagram: Face: Keski-Porin seurakunnan lapsi- ja perhetyö. Insta: keskiporinseurakunta.

MENOVINKIT Kesäillan musiikkisarja Länsi-Porissa Tiina Miettinen

Länsi-Porin kirkolla järjestetään kesäkuussa kolmen konsertin musiikkisarja. Konsertit ovat tiistai-iltaisin kahdeksalta. Sarja alkaa 4. kesäkuuta Vox Cordium -lauluyhtyeen kesäkonsertilla, jossa pianoa soittaa Jussi Rinta. Kuoroa johtaa kanttori Leelo Lipping. Seuraava konsertti on 18. kesäkuuta, jolloin esiintyy Soitinyhtye Barocco. Johtamassa on Sakari Salminen. Musiikkisarjan päättää 25. kesäkuuta tilaisuus Suomalaisia yksinlauluja, joita laulaa Reetta Haavisto. Pianoa soittaa Sakari Salminen.

Lähde mukaan kokemaan elämyksellinen Raamattukylä-retki Lohjalla sijaitsevaan Kansan Raamattuseuran Vivamon toimintakeskukseen. Raamattukylä Vivamo Bible Village luo puitteet Raamatun sanoman elämiselle ja kokemiselle. Paikan päällä nähdään näytelmät Laupias samarialainen ja Paratiisin portit. Koko päivän kestävä retki järjestetään 6. kesäkuuta. RetKohtaus näytelmästä Paki on kaikenikäisille. Alle neliratiisin portit. vuotiaan retkestä ei veloiteta. Alle 12-vuotiaan retken hinta on 27 euroa ja aikuisen 40 euroa. Hinta sisältää matkat, lipun ja lounaan. Ohjaajina toimivat nuorisotyönohjaaja Eija Kymäläinen, p. 0400 309 795 sekä Erkki Karp, Eeva Nurmenniemi ja Pertti Kymäläinen. Matkan järjestää Teljän seurakunta. Ilmoittaudu 30. toukokuuta mennessä osoitteessa kirkkoporissa.fi/osallistu/leiritoimintaa.

kuva www.yllas.fi -sivuilta

Länsi-Porin seurakunta järjestää elokuun lopulla matkan, jonka kohteena on Ylläs ympäristöineen. Matka alkaa lauantaiaamuna 24. päivä elokuuta. Ylläksellä majoitutaan kahden hengen huoneisiin Lapland Hotels Saagassa. Sunnuntaina osallistutaan Kolarin seurakunnan jumalanpalvelukseen. Matkaan kuuluu pieniä vaellusmatkoja. Vaihtoehtoisesti vierailija voi nauttia kylpylähotellista. Ohjelmaan kuuluu myös päivämatka Leville, jossa tutustutaan Tonttulaan sekä osallistutaan Marian kappelin viikkomessuun. Paluu on perjantaina 30. päivä elokuuta. Matkan hinta on 520 euroa, johon sisältyvät kuljetukset, majoitus, ruokailut ja lippu Tonttulaan. Matkalle lähtevät mukaan seurakuntapastori Reija Nordström ja diakoniatyöntekijä Kirsi Sassila. Ilmoittautumiset 14. kesäkuuta mennessä Sassilalle, p. 0400 309 861.

12

Porin Kirkkosanomat 4 / 2019

Avoinna pe 9.30–12. Lauluhetki pe 10, 17.5., 7.6. Marina.

Matkat

Kevätretki ke 22.5. Silokallio, lähtö 11 kirkon p-paikalta, palkkiomatka Tämmösten Tuvan emäntinä ja isäntinä toimineille, muille 20 €. Ohjelma: 11 lähtö, 11.30 lounas, 12.30 suvilinnun laulut ja luontopolku, 14 päätöskahvit, 14.30 paluu. Ilm. viim. 17.5. p. 0447 310 201.

ɬɬLÄNSI-PORI Länsi-Porin kirkko

ɬɬLAVIA Lavian kirkko

Lattomeren kirkko

Keski-Porin srk:n poikatyö, 1–6 lk pojille. Nuorisotyönohj. Jokinen p. 0400 309 823., facebook. com/KeskiPorinSrknPoikatyo. Tervetuloa mukaan! Poikatyö tied. Mikko Jokinen, p. 0400 309 823 — Tyttötyö toied.Anne Saarela p. 0400 309 836.

Nuorisotyö

Mikonkatu 8 Isoskoulutus parilliset ke 17–18.30. — Leiriavustajakoulutus parittomat ke 17–18.30. — Nuortenillat to 17–21. Hartautta, opetusta, purtavaa. — Poppari-illat pe mahd. mukaan, mukavaa yhdessä oloa. — Café Huone illat parilliset la 18–22, gospelmusiikkia, virvokkeita.

Messu su ja pyhäpäivisin 10, ellei toisin mainita. Jumalanpalvelukset: kirkkoporissa.fi/tutki-uskoa: su 19.5. Tuija Kruus, Marina Hämäläinen, seppeleiden laskut, kahvit. — Su 26.5. Kruus, Heikki Hesso, Leena Toivonen, kahvit kirkossa. — To 30.5. Anu Jokinen-Lundén, Leena Toivonen. — Pe 31.5. 9, Koululaisjumalanpalvelus, Osmo Ojansivu, Hämäläinen. — Pe 31.5. 17.30, Esikoululaisten kouluun siunaaminen, Jokinen-Lundén, Hämäläinen. — Su 2.6. Kruus, Hämäläinen. — Su 9.6. Kruus, Hämäläinen. — Su 16.6. 18, Jokinen-Lundén, Hämäläinen. Virsi-ilta ma 20.5. 18, Hämäläinen. Kevätjuhla to 23.5. 18, kerhotyö ja lasten musiikkiryhmät.

Seurakuntakoti

Ylläs kutsuu elokuussa

Tämmösten Tupa

Messu su ja pyhäpäivisin klo 10, ellei toisin mainita: su 19.5. Kärmeranta, Lipping — Su 26.5. Marjaniemi, Salminen — To 30.5. Vapaaehtoisten kiitosjuhla, Nordström, Lipping, Vox Cordium-lauluyhtye — Su 2.6. Kärmeranta, Salminen — Su 9.6. Kansanlähetyksen kirkkopyhä, Heikki Nurmijärvi, Kyytinen, Nieminen, kahvit ja lähetystilaisuus. Pyhäkoulu su 10–10.45, ks. varhaiskasvatus. Ystävyyden ilta su 19.5. 17, puhumassa Marjaniemi, musiikista vastaa Lipping ja Vox Cordium. Vapaaehtoisten kiitosjuhla to 30.5. 10, ilm. viim. 22.5. srk-toimistoon p. 044 7309 655 tai lansi-pori@evl.fi. Keskustelua ja tukea ma­–pe 10–13, srk-toimistossa, pappi on tavattavissa. Kesä-elokuussa ole yhteydessä toimistoon p. 0447 309 655. Tule mukaan toimintaan messuavustajaksi, tied. Kyytinen p. 0400 309 867, vapaaehtoisiin palvelutehtäviin, tied. Heino, p. 0400 309 862. Satakielet-lapsikuoron kevätkauden päätöskonsertti su 26.5. 16, srk-Sali, ohjel. 5 e, sis kahvin. Kesäillan konsertti sarja ks. s. 12.

Varhaisnuorisotyö

Pekka Kaskinen

Elämyksellinen Raamattukyläretki Vivamoon

EU-elintarvikkeiden jako ma 10–12, 20.5. alakrt.

Raamattun äärellä – naisille ma 14, 3.6. Miesten raamattupiiri to 19, 23.5. Kuorot: Kirkkokuoro ke 18, Lastenkuoro to 17.10, Pianistit sovitut ajat.

Muualla

Kesät laulajaiset Tellervolla su 19.5. 15, Mäntysaarentie 136, Siionin kannel, Marina. Lähetyksen iltapäiväkahvit ma 20.5. 14, Lutikontie 22, Leena ja Yrjö Kortelahti, Antti Saarenketo tuo terveisiä Ugandan pakolaisleriltä.

Hartaudet

Kotiranta 1 hartaus pe 24.5. 13, Anne-Maarit, pe 7.6. 13 Suvivirsi-lauluhetki, Marina, Anne-Maarit. — Kotiranta 2 ke 5.6. 14, Anne-Maarit, Marina. — Aleksinhovi ke 5.6. 13 Suvivirsi, lauluhetki

Nuoret

Isoskoulutus ma 15–17, 20.5. srk-kodilla — Nuorten ilta ma 20.5. 17–18.30, srk-kodilla

Lapset

Avoin päiväkerho ti 9.30–11.30, srk-koti, alle kouluikäiset aikuisen kanssa — Varhaisnuorten kerho ti 13.15–16.30, srk-kodin vintti. — Kerhojen viim. krt. 21.5.

Seurakuntatoimisto

Avoinna ma 14–17, pe 9–12, p. 044 7310 201. — Suljettu 17.5 ja 20.5.

Messu su 12, 2.6. Kärmeranta, Salminen. Diakonissan vastaanotto ma 9–10, ei 20.5.

Preiviikin kirkko

Messu su 19.5. 12 Kärmeranta, Lipping.

Muualla

Kesäseurat ma 10.6. 18, Tuula ja Jaakko Lehmusjärvellä, Vesimyllyntie 3, mukana Kyytinen. Sana- ja lauluilta käppärän pieni kappeli ke 18 5.6. Nordström, 12.6. Kyytinen, Kärmeranta.

Diakoniatyö

Vastaanotot ja kotikäynnit ajanvarauksella: Aki-Petri Heino p. 0400 309 862 yksinasuvat ja pariskunnat, alle 60 v., Tiia-Maria Leino p. 0400 309 869 lapsiperheet, Kirsi Sassila p. 0400 309 861 yli 60 v., etunimi.sukunimi@ evl.fi.

Kuorot

Lapsikuoro Satakielet to 16 — Nuortenkuoro Vox Cordium to 17.30 — Kirkkokuoro pe 16.30 – Tied. Lipping p. 045 121 1153.

Varhaiskasvatus

Pyhäkoulu 4–10 v. su 10, messun aikana, L-P kko, opetusta, leikkiä, tied. Kärmeranta 0400 309 853. Kesäkerhot 4–8 v. 3.–20.6, ma-to, klo 9–12 ja 13–16, L-P kirkolla ja Pietniemessä, L-P kirkon iltapäiväryhmään otetaan myös 3 v. lapsia, ilm. kirkkoporissa.fi/kesakerhot Kesäkahvila pe 7.6. ja 14.6. 10–12 L-P kirkolla ja Pietniemessä, ei tarvitse ilmoittautua. Syksyn päiväkerhot 3–6 v. lapset, ilm. kirkkoporissa.fi/osallistu/kerhoja-lapsille Tietoa marja.lehtonen@evl.fi p. 0400 309 818

Nuoret

Länsi-Porin kirkko: Isoskoulutus pe 24.5. 17 — Nuorten ilta pe 24.5. Lähdemme Helagospeliin Noormarkkuun, tied. jonathan.kyffin@evl.fi p. 0400 309 859, tai hans.salosensaari@ evl.fi p. 0400 309 816 — Leiriavustajakoulutus pe 17, 24.5.— Iltamessu ja Olohuoneilta kesätauolla.

Syksyn kerhojen ilmoittautumisajat löytyvät: kirkkoporissa.fi/osallistu/kerhotoiminta

Soppiklubi ke 5.6. 18–20 Pietniemen srk-talo, pizzaa, pelejä, hiljentymistä, Kärmeranta 0400 309 853. Perjantaisähly pe 19–20, 17.5. Herttuan koulu, Maantiekatu 10, tied. Kärmeranta p. 0400 309 853.

Matkat

Lapin matka Ylläkselle 24.–30.8. ks. s. 12.

ɬɬMERI-PORI Ahlaisten kirkko

Jumalanpalvelus su ja pyhäpäivisin klo 10, ellei toisin mainita: su 19.5 Sanajumalanpalvelus, Pertti Hannus, Hanneli Grönlund, av Kristiina Renfors. — Su 26.5. Juhantalo, Vartio, av. Virve Usva-Tuomela ja Altti Tuomela. — To 30.5. Juhantalo, Eeva Lindholm, av. Marika Länsivierto. — Su 2.6 Sanajp, Helena Kuusiranta, Sini Tuomisalo. — Su 9.6. Riikka-Eliina Juhantalo. Luontokirkko su 26.5. 15, Uppgårdinmäellä, opastus kirkolta, ks s. 16. Avoimet kylät la 8.6. 9–13 kirkossa avoimet ovet.

Pihlavan kirkko

Jumalanpalvelus su ja pyhäpäivisin klo 10, ellei toisin mainita: su 19.5. Riikka-Eliina Juhantalo, Eeva Lindholm, av. Hannu Laitila, kahvit M-P Martat. — Su 26.5. Pirjo Tiira, Lindholm, av. T. Heino, kahvit M-P Eläkkeensaajat. — To 30.5., 70 ja 75 -vuotiaiden Juhlamessu, Kuusiranta, Tiira, Hannus, Grönlund, av Evita Vestola. — Su 2.6. Pertti Hannus, Lindholm. — Su 9.6. Tiira.

Reposaaren kirkko

Jumalanpalvelus su ja pyhäpäivisin klo 12: su 19.5. Sanajumalanpalvelus, Hannus, Grönlund. — Su 26.5. Juhantalo, Vartio. — To 30.5. Juhantalo, Lindholm. — 2.6. Sanajp. Kuusiranta, Sini Tuomisalo.— Su 9.6. Juhantalo.

Metsäkappeli

Iltakirkot kesätorstaisin 19, 6.6. Hannus, Grönlund, 13.6. Kuusiranta, Grönlund.

Ahlaisten seurakuntakoti

Raamattupiiri parittomat ma 13, viim. 20.5.

Reposaaren pappila

Raamattupiiri ti 12, viim. 21.5.

Vanha seurakuntatalo

Reposaaren pappilan vieressä Kudontamahdollisuus joka päivä, tied. p. 050 328 6975.

Muualla

Seurakuntaretki ke 22.5. Vuojoen kartanoon ja Eurajoen kirkkoon, Hinta 40 € sis. bussi, ruokailu, kartanokierros. Kahvila Almassa omakustanteinen kahvitauko. Ilm.17.5. mennessä Saarinen p. 0400 309 801, Kangas p. 0447 309 652.

Diakonia

Vastaanotot: Ahlainen ti 9–11, muuten sop.muk. Saarinen p. 0400 309 801. Reposaari ti 9–11, Kangas p. 044 7309 652. — Pihlava ma ja pe 9–11, Ojavalli p. 0400 309 738, Kangas.

Lapsi- ja perhetyö

Päiväkerho 3–6 v: Haku syksyn kerhoihin käynnissä. Lukukausi 38 €, sisaralennus 50%, ilm. lomake kirkkoporissa.fi. tied ja ilm. tanja.lahti@evl.fi p. 0400 309 777. Kesäkerhot 3.–20.6. 4–12 v. lapsille.


SEURAKUNNISSA TAPAHTUU 16.5.-13.6.2019 Perheiden kesäkahvila pe 10–12, 7.6., 14.6. Pihlavan ja Kyläsaaren srk-talot, kaikki lapset huoltajan seurassa tervetulleita.

Varhaisnuorisotyö

Ilmoittautuminen kesäleireille 6.5.– 19.5., kirkkoporissa.fi/osallistu/leiritoimintaa Lisätietoa kaikista leireistä: Maija Hannonen, p. 0400 309 772, maija. hannonen@evl.fi

ɬɬNOORMARKKU Seurakuntatoimisto palvelee p. 0447 309 700 — Noormarkun pappila ma–ke 9–14 — Pomarkun pappila to 9–14.

Yhteystiedot:

etunimi.sukunimi@evl.fi, ellei toisin mainita. Papisto: Penttinen Kari, kirkkoherra 0447 309701, kari. j.penttinen@evl.fi —Anttoora Hannu 050 3240625.— Rainerma Jaakko 0447 309703.— Kanttorit: Markku Lahti 0447 309727, Hilkka Toikka 050 3398427.—Diakoniatyöntekijät: vastaanotot ajanvarauksella: Anttila Carita 0447 309712.—Johansson Kristiina 0447 309713.— Piittala Hanna-Leena 050 324 0612. — Nuorisotyönohjaajat: Anja Jalonen 050 3387533.— Seija Katajisto 0447 309729.— Raimo Törmälehto 0447 309714, työpäivät ajalla kk:n 1-14 pv. — Miia Hämäläinen 0400 309461 työpäivät ajalla kk:n15.-viimeinen pv.— Lastenohjaajat: vastaava ohjaaja Anne Laikkola 0447 309717.— Elina Rajamäki 0447 309716, elina.k.rajamaki@evl.fi — Irene Suomi 050 3249873.—Srk.siht. Paula Toiviainen-Mäkelä 0447 309700.

Noormarkun kirkko

Messu su ja pyhäp.klo 10, ellei toisin mainita: su 19.5. Rainerma, Heli Lehtonen.— Su 26.5. Työväen kirkkopyhä, Kalliomaa, Penttinen, Lahti, Tauno Wrang, torvisoittokunta — To 30.5. Kansanlaulukirkko, Rainerma, Lahti, Viuluryhmä.— Su 2.6. Rainerma, Lahti.— Su 9.6. Kari Teikari, Rainerma,Kalle Suomi. Kirkko- ja kirkkomaahetki 3–5 v. lapsille to 16.5. 9.30–11. Piilitien päiväkerho sekä eskarilaisten siunaus ma 27.5. 18. Penttinen. Ylistys- ja rukousilta ti 28.5. 18. Rukousta ja vapaata ylistystä, Mika ja Hanna-Leena Piittala. Koululaisjumalanpalvelukset pe 31.5. 8.15 ja la 1.6. 8.15.

Noormarkun pappila

Aamurukoushetki ma. 8.30. — Missiokuoro su 18: 19.5. — Miesten Raamattu- ja rukouspiiri ma 18.30.— Miesten piiri ti 13, 21.5. — Käsityöpiiri ti 10.

Noormarkun seurakuntatalo

Naisten piiri parilliset to 13–15, 16.5. kevätretki–täynnä. — Kivipiiri to 18. — Nuorten illat ke ja pe 19: vuoroin pappilassa tai srk-talolla. Kerhot: Kokkikerho ma 16 4–6 lk, ti 16.30 1­–3 lk, ke 16 ulkoilua ja leikkiä 1–4 lk, to 17 kokkaus, askartelu 1–3 lk. tytöt,

Keskusrekisteri

pe 17.30 kuviskerho 3–6 lk, Kysy vapaista paikoista Seijalta.

Lassila

Kirkko: Messu su 13, ellei toisin mainita: Su 19.5. Penttinen, Toikka. — Su 2.6. Rainerma, Lahti. Pappila: Kyläkahvila to 13, 23.5 Kotikirkko Salolla ke 22.5, 18 Lassilan Järvikulmantiellä.

Muualla

Hartaus: Snällintupa parittomat ke 14. — Lähipalvelukeskus to 12.30.— Mäntylinna parilliset ke 13.

Lastentalo

Päiväkerhoryhmä 4–6 v. ma ja ke 9–11.45. tied. Anne Laikkola. Perhekerho kesätauolla. Kesäkahvila pe 10–12, 7.6. ja 14.6. Lastentalon pihamaa, sateella sisälle. Puuha- ja seikkailukerho to 13.30– 15, tied. Laikkola. EKAVEKARA-RYHMÄ ti 9.15–11.15.

Pomarkun alue

Messu kirkossa su klo 10, ellei toisin mainita: su 19.5. Penttinen, Toikka, Kirkkokuoro, Avoin lauluryhmä. — Su 26.5. Perhemessu, Anttoora, Toikka, partiolaiset.— To 30.5. Vanhan käsikirjan ehtoollisjumalanpalvelus, Anttoora, Timo Laato — Su 2.6. Anttoora, Toikka.— Su 9.6. Penttinen, Toikka. Päivä- ja perhekerhon kevätjuhla to 16.5. 18.— Kevätkonsertti su 26.5. 18, Hilkka ja Jussi. — Koulutielle siunaaminen ke 29.5. 18.— Yhteiskoulun ja lukion kevätkirkko pe 31.5. 11,45. Seurakuntakoti: Kirkkokuoro to 16.30.— Naisten raamattupiiri ke 22.5. 18.30.—Ruokailu ja seurat to 30.5. 13, Puhujina Elias Rantanen, Ilkka Perttula. Pappilassa: Aamurukoushetki ma 8. — Nuortenilta pe 17.5. 18, 24.5. klo 18.30 Lähtö pappilasta Helagospeliin Noormarkkuun, ilmoittaudu Anjalle mukaan 21.5. mennessä.

ɬɬPORIN TELJÄ Instagram: porinteljanseurakunta Facebook: Porin Teljän seurakunta Youtube: Porin Teljän seurakunta

Yhteystiedot

etunimi.sukunimi@evl.fi, ellei toisin mainita. Papisto: Huhtala Kaisa, kirkkoherra 0400 309810. — Kavasto Silja-Maaria 0400 309787. — Pelto-Piri Janne 0400 309792. — TT Sattilainen Seppo 0400 309791. — Tapiainen Noora 0400 309789. — Väisänen Juha 0400 309788. — Westerlund Lauri 0400 309 460. — Willman Jarkko 0400 309786. Kanttorit: Grundstén Anne-Marie 0400 309854. — Salminen Hanna 0400 309860. — Ylitalo-Maunula Pia 0400 309855. Diakoniatyöntekijät: Vastaanotot alueittain etukäteisajanvarauksella. Kulha Tiina, Aravien alue, Tiilimäki, 6. osa, Pinomäki, 0400 309865, Esivallank. 6. — Paukkunen Pirjo, Uusikoivisto, Koivula, Herralahti, Tupala, Riihiketo, Tuomolantie, 0400 309863, Teljän kirkko. — Sundell Marja-Terttu, Sampola, Impola, Vanha-Koivisto, 0400 309864, Sampolan kerhohuone, Puhurint. 22. — Salminen Minna, lapsettomat pariskunnat ja yk-

Keskusrekisteri sijaitsee seurakuntien hallintorakennuksessa osoitteessa Hallituskatu 9 b, 1. kerros. Avoinna ma–pe klo 8.30–15, torstaisin avoinna klo 17 asti (joulu-, ja pääsiäisviikolla, sekä juhannusaattoa edeltävällä vkolla ei iltavirastoa klo 15–17). Arkipyhinä keskusrekisteri ja kaikki srk-toimistot ovat kiinni: Helatorstai 30.5. Keskusrekisterin yhteinen sähköpostiosoite on keskusrekisteri.pori@evl.fi, p. 044 730 9605. Palvelut: virkatodistukset, sukuselvitykset, sukututkimukset, avioliiton esteiden tutkinta, ev. lut. kirkon jäsenyys. Avioliiton esteiden tutkinta sähköisenä osoitteessa esteidentutkinta.fi.

sinasuvat: Harmaalinna, Kalaholma, Kartano, Koivistonluoto, Metallikylä, Mikkola ja Väinölä, 0400 309851, minna.m.salminen@evl.fi, Väinölän kirkko, Päkintie 1. — Katila Satu, perheja parisuhdetyö, lapsiperheiden avustustyö, 0400 309866, satu.m.katila@ evl.fi, Väinölän kirkko. — Väisänen Juha, diakoniapappi, Syke-toiminta ja Yhteisvastuukeräys, 0400 309788. Lähetys- ja kansainvälisen työn sihteeri: Rainerma Elisa 0400 309450 virkavapaalla 31.12. 2019 asti. — ma. Hännikkälä Sinikka 0400 309450 31.12.2019 asti. Nuorisotyönohjaajat: Kymäläinen Eija 0400 309795. — Nurmenniemi Eeva 0400 309 797. — Saarela Vesa 0400 309794. —Lastenohjaajat: Fisk Sari 044 7309680. — ma. Murto Kirsi 044 7309667. — Noppari Jenni 044 7309670. — ma. Uurainen Jaana 044 7309668. — Yrjölä Susan 044 7309673. Emäntä: Puputti Pirjo 044 730 9624. Seurakuntatoimisto: Mattila Johanna 044 7309666. — Toiviainen Tapani 044 7309636.

Teljän kirkko

Koivistonpuistikko 50 Messu su ja pyhäp. klo 10, kirkkosalissa ”Nooan arkki” – leikkitila lapsille, lapsille puuhakassit messun ajaksi: Su 19.5. Hanna Lindberg, Willman, Huhtala, Grundstén, luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen, kahvi (maahanmuuttajatyö). — Su 26.5. Kavasto, Westerlund, Ylitalo-Maunula, kahvi (emäntä). — To 30.5. Westerlund, Huhtala, H. Salminen, Teljän kirkkokuoro, kahvi (emäntä). — Su 2.6. Pelto-Piri, Sattilainen, H. Salminen, kirkkokahvi (nuorisotyö). — Su 9.6. Mario Heinilä, Huhtala, Grundstén, kahvi (lähetystyö). Teljän SYKE – Siunaavan yhteyden keskiviikko 12-15 joka ke 29.5 asti, jonka jälkeen kesätauko. Ohjelmaa: 12.15– 12.30 rukoushetki, 12.30–14 lounas ja kahvi (vap.eht. maksu), 13.15–13.30 Viisi virttä viikossa, 13.30–13.45 Hengen Lento eli Raamattua selityksin, 13.45– 14.40 Rukouspiiri. — Helmikellari-kirpputori ke 13–14.30, lahjoituksista voi ilm. p. 0400 309 863. Kirjallisuuspiiri, joka kk:n 1. to 18– 19.30, jatk. 8.8. (poikkeuksellisesti kuun 2. to), tied. arja.palonen@gmail. com.

Väinölän kirkko

Päkintie 1 Messu ja pyhäkoulu joka su 16, yht. työssä Sley:n kanssa, lasten ryhmät: alle kouluikäiset ja alakouluikäiset, pyhäkoulu messun aikana, sitten kahvit: Su 19.5. Willman. — Su 26.5. Helkkula. — Su 2.6. Helkkula. — Su 9.6. Willman. Käsityöpiiri kesätauolla, Eeva Siira. Diakonian aamupalahetki ti 21.5. 9-10.30, Puputti, Katila, Salminen, toiminta jää kesätauolle. Kesäseurat ke 12.6. 13, pastori, Grundstén, Salminen, kahvituksessa Itä-Porin Martat. Tervetuloa! Aikuisten antiikkinallekerho, parittomat ma 16.30–19, 13.5. materiaalimaksu, tied. Yrjölä.

Martintalo

Metsämiehenkatu 2 K Messu su 14: Su 19.5. Keltto. — Su 2.6. Keltto.

Hautauspalvelut

Muualla

Hengelliset keskustelupiirit: DiaVire 2.krs to 17–18, 16.5.Sattilainen. — Ruskalinna ke 13, kesätauko.

Raamattupiirit

Teljän kirkko: parittomat ma 17, 20.5. Kevään viimeinen kerta aiheesta Evankeliumi Markuksen mukaan, Pirkko Heikkilä 040 5049403. — Petäjäkoti kesällä 1 krt/kk ma 14, 10.6., Tietoa Evankeliumijuhlasta, Willman, 1.7., Virsiä ja laulua, kanttori Grundstén,19.8. Seurakuntamme lähetystyö, lähetyspappi Kavasto, Pirkko Heikkilä 040 5049403. — Muut raamattupiirit kesätauolla, syksyn tiedot Kirkkosanomissa myöhemmin .— Iltahetki raamatun äärellä, Sampolan kerhoh., toiminta ei jatku syksyllä 2019, kiitos

kaikille mukana olleille! Birgitta Komulainen 040 7392375.

Lähetystyö

Sampolan lähetyspiiri, jatk. 10.9. — Ketjun kokoojat jatk. 11.9. — Kylväjä-piiri kesätauko. — Toivoa naisille -ryhmä ke 29.5. 17 Anneli Rannan mökillä, Soukonlahdent. 60, Lavia, kysy kyytiä 0400 309 787. — Tuunausryhmä kesätauolla. — Tied. lähetyspappi p. 0400 309 787, -sihteeri 0400 309 450.

Diakoniatyö

Diakoniapiirit: Pinomäen koulu 2krt/kk kesätauko. — Väinölän piiri kesätauolla, jatk. 5.9. vetäjä M. Salminen.

JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA F

SEURAKUNTA PALVELEE

Hautauspalvelut sijaitsee Käppärän hautausmaalla, Kellarikuja 2, 28120 Pori Avoinna ma-pe klo 8.30–15.00. hautauspalvelut@porievl.fi, p. 0400 309 782, 0400 309 779 ja 0400 309 778

••Hautapaikka-asiat, hallinta-ajan jatkaminen, hautaoikeuden haltijan nimeäminen, asiakastietojen päivittäminen

Hautauspalveluissa voi hoitaa hautaukseen liittyviä asioita: ••Ajanvaraukset Käppärän ja metsähautausmaan kappeleihin ••Metsähautausmaan muistotilaisuuspaikat ••Uurnanlaskusta sopiminen

Tuhkaukseen liittyvät varaukset ••Tuhkausaika ••Uurnan noutoajan sopiminen, kun uurna haudataan muualle kun seurakuntayhtymän hautausmaille

Hautojen hoitoasiat ••Hoitosopimusten tilaaminen

Kirkoissa tapahtuvat siunaukset sekä seurakuntien muistotilaisuuspaikat varataan suoraan kyseisestä seurakunnasta seurakuntasihteereiltä. ••Lavian kirkko ja kappeli, ma klo 14–17 ja pe 9–12, p. 044 731 0201 ••Ahlaisten ja Reposaaren kirkko ma-pe klo 9–12, p. 044 730 9660 ••Noormarkun ja Lassilan kirkko, ma-ke 9–14, p. 044 730 9700

Perheneuvonta Ajanvaraus ma-pe klo 10–11 p. 0400 309 785 Porin seurakuntakeskus, Eteläpuisto 10 A, 28100 Pori

Ammatillista ja luottamuksellista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa.

Porin Kirkkosanomat 4 / 2019

13


SEURAKUNNISSA TAPAHTUU 16.5.-13.6.2019 Päiväpiirit: Sampolan Tähti kesätauko.— 400 -vuotiskoti kesätauko.— Teljän kirkko kesätauko. — Uudenkoiviston vanhustentalo kesätauko. Toivon majakka kesätauko. Valon Pisara-ryhmä mielenterveyskuntoutujille (Esivallankatu 6), n. 1 krt/ kk, 14.30, alk. to 14.2., tied. Kulha.

Linnunlaulua ja hiljaisuutta

Kuorot

Teljän Kamarikuoro (Väinölän kko) ma 18, Grundstén. — Kirkkokuoro (Teljän kko) to 18, H. Salminen. — Luminoso-kuoro (Teljän kko) pe 16.30, H. Salminen. — Iltapäiväkuoro (Srk-keskus 5. krs) to 14, Ylitalo-Maunula. — Lapsikuoro Tuhannet sydämet (Väinölän kko., Päkint. 1) ke 17.30–18.15, tied. Ylitalo-Maunula. – Kuoroissa tilaa, maksutonta.

Nuorisotyö

Väinölän kirkko: Tiistai22, ti 18–22. — X-öniä ke 18.30–21 — Nuortenillat pe 18–22.30. — tied. Pelto-Piri.

Pojille ja tytöille

Kokkikerho, Teljän kko: ma 14–15.30, 3–4 lk. lapset. — Väinölän kko: ti 14.30– 16, 1–2 lk. lapset. — Ilm. kokkikerhoon s-postilla, Nurmenniemi, jatk. syyskuussa. Luova kerho, Väinölän kko, ma 16.30– 18, 7-11 v. tytöt, ilm. Nurmenniemi. Tytöille: Tähti-kerho 7–14 v. Teljän kko, ma 16–17.30, Kymäläinen. Pelikerho Teljän kko, ke 13–14.30, tytöt ja pojat, painottuu lautapeleihin, Ilm. s-postilla, Nurmenniemi. Pojille: Pienoismallikerho, Väinölän kko ke 18–19.30 — Nikkarikerho, srk-keskus (Eteläpuisto 10), to 18–19.30 — Poikien sählykerho, Väinölän koulu

Mikonkatu 8

Cafe Huone -illat la 18–22, 25.5. Teetupa Beetel la 18–22, 18.5. Grilliilta, M. Guley.

la 25.5. klo 6 alkaen.

Mummun Kamari

Lähdemme liikkeelle Teemuluodon parkkipaikalta Katontekijäntien päästä. Lintujen luo johdattamassa Hannes ja Pirjo Tiira. Mukaan ei tarvitse ilmoittautua, lisätietoja Pirjolta p. 0400 309 731.

Hartaudet

Himmeli, kesätauko. — Honkala kesätauko. — Ruskalinna, Kouvonraitti 12, 1krt/kk ke 13.30, 22.5.— Mainiokoti Akseli kesätauko. — Suomalainen palvelukoti Sairaalantie 2, parittomat to 14 (1.krs) ja 14.30 (2krs), 16.5.— Diavilla kesätauko. — Dialinna kesätauko. — Latokartanon hoivakoti kesätauko.  — Hoivakoti Porin Helmi Seipikuja 8, 1krt/kk to 14, 16.5.

du pian: satakunnankl@sekl.fi, p. 02 633 3468 tai Sakari 0400 729 383.

(Luodont. 1) pe 17–18.30 — Isä-poika sähly, Väinölän koulu pe 18.30–20 — Tied. Saarela, kirkkoporissa.fi.

Partio

Väinän vartijat ry 7–11 v. pojille. Antti Koivula p. 044 559 0544, antto.koivula97@gmail.com. Teljän Tuikkeet ry 7 -vuotiaista aikuisiin. Minna Viinamäki p. 040 591 3954, minna.viinamaki@gmail.com

Lapsille ja perheille

Perhekerhot kesäkahvilana: pe 7.6. 10.30 – 12, Kalaholman kerhoh. (Uittomiehent. 8 b), Fisk ja Uurainen. — Väinölän kirkko, Päkintie 1-3 Yrjölä, Murto. — Teljän kko, Noppari, Uurainen. — Esivallankatu 6 pe 9–11, Yrjölä, Murto. — Sampola Puhurintie 22 ti 9–11, Yrjölä, Murto. Vauvakahvila: Väinölän kirkko, Päkintie 1-3, aamupala 9–10.30, loruttelua n. 10.45–12 viim. kert. 21.5. Noppari, Uurainen. Päiväkerhot: 3–6 v. maksu 38 €/kausi, sis. vakuutus. Ryhmät kokoontuvat 2 krt./vk. Mukaan tossut ja eväät. Teljän kko, ma ja to 9–12 ja 13–16, Noppari, Uurainen. — Väinölän kko. ma ja to 9–12 ja 13–16, Yrjölä, Murto. — Kalaholman kerhoh. ma ja to 9–12, ti ja pe 9–12, Fisk. Kevään viim. kerhokerrat 20. ja 21.5. Päiväkerholaisten yhteinen kevätkirkko Väinölän kko ke 22.5.18. Päiväkerhoihin Ilmot.: kirkkoporissa.fi/osallistu/kerhoja-lapsille. Lapsille ja perheille -tapahtuma Silokallio ma 27.5. alkaen klo 15-19.00, omin kuljetuksin, omat eväät, yhdessä-

Kesän viim. aukiolopäivä 13.6. Itäpuisto 14. Auki ma-to 11–15, pe 11– 14, su 13–15. Viikko-ohjelma: Ma Viikonavaus 11.30. suljettu 20.5. vapaaehtoisten virkistäytymispäivän vuoksi. — Ti Tuolijumppa 10.15, Kamarikerho 11, 28.5. osallistumme Suvivirsi -tapahtumaan Eetunaukiolla, eli suljemme klo 14 — Ke kahvipannu kuumana 11–15 — To Tuolijumppa 10.15, Hartaus 13, ei 30.5. — Pe avoinna 11–14, ei 31.5.— Su Sunnuntaikerho 13–15, viim. krt. 9.6.

oloa, tekemistä koko perheelle, mahdollisuus saunomiseen, uintiin ja makkaran paistoon, sään mukainen vaatetus, ulkoilmatapahtuma, pieni sisätila sateen sattuessa. Tied. perhe- ja päiväkerhoista suor. lastenohjaajille t. lapsityön past. Tapiainen. Facebook: Porin Teljän Lapsi- ja perhetyö. Lasten musakerho Väinölän kko, alk ti 5.2., 3-4 v. 17–17.45. — 5-6 v. 18– 18.45.viim.14.5 ilm. ja tied. Murto. Iltakerho ti 17–19, Kalaholman kerhoh., 4 v. ja nykyisille päiväkerholaisille viim.21.5., Fisk.

Torstai-Akatemia

Srk-keskus 2.krs, to 14: 16.5. Retki Pettu-Eerikkiin Kankaanpään Venesjärvellä, á 30 €, ilm. Salonen. — Tied. Mari Korhonen, Porin kesäyliopisto, p. 044 701 5961, Mikko Salonen, K-P srk, p. 044 730 9648, Ulla-Maija Viren, yht. diakonia, p. 0400 309 784.

ɬɬYHTEINEN TOIMINTA

ɬɬKRISTILLISET YHDISTYKSET

Kehitysvammaiset: Toiminta jatkuu syksyllä Päiväkerho ke 13–14.30, Srk-keskus, 2. krs. — Iltakerho ti 17.30– 19, Srk-keskus, 2. krs. Hartaus Hyviksellä joka toinen to 14– 15, 16.5. Ryhmä Mielenterveyskuntoutujille ma 13–14.30, 20.5. Srk-keskus, Tukikeskus (Eteläpuisto 10 B) 2.krs.

Herättäjä-Yhdistys

Siionin virsiseurat to 16.5. 19, kevätkauden päätös, srk.keskus, Itäpuisto 14, 1. krs.

Porin seudun Esikoiset ry

Aatuntie 21 seurat su klo 15, 19.5.,26.5.,2.6.,9.6. — Pyhäkoulu klo 16.45:19.5., Aatuntien Lasten tapahtuma klo 18: 24.5. —Raamattuilta to 18, 16.5.,23.5. — Käsityöilta klo 18, 22.5.

Matkat

Ruskamatka ma–to 16.20.9. Kuusamo, 550 €/ 2 hlö huoneessa, Irtiotto arjesta, kehon ja mielen hellimistä patikoiden ja kylpylässä. Kuntoilua kunnon mukaan. Ohjelmallisia iltahetkiä. Seija Leppänen, Terapeutti Seija Leppänen avaa luukkuja matkalla elämään minuna ja Sakarin kanssa luukkuja Luojaan. Bussireitti: Pori–Vaasa–Oulu–Kuusamo. Ilmoittau-

Porin seudun Kristilliset Eläkeläiset ry Seurakuntakeskus parilliset ti 12.30 kahvit, 13 tilaisuus: 28.5. Kevätjuhla, Eeva-Liisa Haanpää.

.

14

Porin Kirkkosanomat 4 / 2019

Porin SLEY

Messut Väinölän kko su 16: 19.5. Helkkula, 26.5. Helkkula. Varvinkatu 3: Nuorten raamis ti 19. — Perhekerho parittomat ke 10–12 Vakkari-illat facebookissa: Sley Porin lasten kotiryhmä Perjantaisähly pe 19 Herttuan koulu. Ajankohtaista tietoa: Facebook: Sley Porissa

Kansanlähetys

Lähetyskoti, Srk-keskus, 5. krs. satakunnankl.fi, auki ma-to 10–15 ja sop. mukaan: Epin piiri parilliset ma 16.30. — Starttipiiri ti 18 — Kohtaamisillat ke 18: Raamatun äärellä, eri teemoja, 22.5. ”Kristus meissä-kirkkauden toivo”, Marja Mattila. — Naisten raamattupiiri to 18 — Rukousaamu pe 9. — Satakunta rukoilee to 23.5. 18, kristittyjen yhteinen rukousilta, Hanna-Maria Vahala. Seurakuntakeskus: Musikkisali: Kohtaamispaikkamessu klo 16, pyhäkoulu, ehtoollinen, mus. Houseband, iltakahvi/tee, 19.5. ”Taivaan kansalaisena maailmassa”, saarna ja lit. Sakari Leppänen.

Rauhanyhdistys

Louhentie 4: Seurat su 26.5.16, to 30.5. 16, su 2.6. 16 vierailevat puhujat, su 9.6. 16, su 16.6. 16 vierailevat puhujat. — Seurat ja lasten kevätjuhla su 19.5. 16. — Ompeluseurat ke 22.5. 18.30 — Miesten järjestämät myyjäiset la 8.6. 18.30.

NNKY

Kamalat äidit tied. Katriina Mäki p. 0400 309 774.

NTKY

Esivallankatu 6: Kultaisen iän kerho parilliset ma 13 — Lähetyspiiri parittomat ma 16 — Helatorstai 30.5. 15 kokoonnutaan NTKY:lle muistelemaan menneitä vuosia sekä keskustellaan yhdistyksestä nykypäivän ajassa. Kahvitarjoilu kakkujen kera. — Kevätjuhla su 19.5. 15 Keskustelupiiri kk:n 1. su 14.30, Liisankatu 26 as. 32

Tapahtumia myös netissä:

www.kirkkoporissa.fi/tapahtumat


Tiina Miettinen

Vaula Wrang

HYVÄ KYSYMYS

Flunssa-aalto heijastui viime vuonna yhtymässä

Vuosi sitten Porin Ässien pelaajat, samassa rivissä istuvat puolustaja Teemu Vuorisalo (vas.) sekä hyökkääjät Mikko Salmio ja Sami Lähteenmäki olivat avustamassa palvelukotien asukkaita Eetunaukiolla pidettyyn Suvivirsi-tapahtumaan.

Suvivirsi-tapahtuma luvassa tutuin eväin MATTI KUHNA

J

o perinteeksi muodostunut Suvivirsi-tapahtuma on jälleen saamassa jatkoa. Saattajien apua tarvitaan tiistaina 28. toukokuuta klo 13-16 välisenä aikana, jolloin vapaaehtoiset saattavat Karjarannan palvelutalojen asukkaita Eetunaukiolle ja tilaisuuden jälkeen takaisin palvelutaloon. Saattajia tarvitaan tällä kertaa mukaan noin 50-100 aivan sen mukaan, kuinka paljon väkeä palvelutaloista on lähdössä tapahtumaan. Osallistujien määrä ratkeaa aivan näinä päivinä. Tapahtuman osallistujamäärä on kasvanut vuosi vuodelta. Viime vuonna tapahtuma veti Eetunaukiolle noin 550 henkeä. Tapahtuman saamaa suurta suosiota avitti tuolloin lämmin ja aurinkoinen sää. Avustajiksi myös saatiin pelaajia Ässistä ja Pesäkarhuista. Pari vuotta sitten tapahtuma siirrettiin sateen vuoksi seurakuntakeskuksen suureen saliin, joka täyttyi ääriään myöten. Seurakuntapalveluiden diakoniatyöntekijän Emilia Korkeaojan mukaan säävaraus-

ta ei tällä kertaa ole. Tämä tarkoittaa sitä, että sateen sattuessa tapahtumaa ei siirretä sen enempää seurakuntakeskukseen kuin Keski-Porin kirkkoonkaan turvanormien vuoksi. Tapahtuman järjestäjät ovat asettaneet tavoitteeksi viime vuoden suuruisen väkimäärän saamisen tälläkin kertaa mukaan. –Ilman muuta saderiski on olemassa. Aivan pieni sade ei vielä merkitse mitään, sillä pari vuotta sitten monet mukaan päässeet palvelutalojen asukkaat pitivät pelkästään hyvänä vaihteluna sitä, että saivat pitkästä aikaa kokea sadetta, sillä useimmat eivät enää kykene itse liikkumaan asunnoistaan ulos, Korkeaoja sanoo. Suvivirsi-tapahtuman yhteistyökumppaneita ovat Porin kaupungin perusturva ja Kirkon Ulkomaanapu. Jälkimmäiselle kerätään tapahtumassa kolehti. Säestäjänä toimii Sami Nieminen ja esilaulajana on 2000-luvun alkuvuosien tangoprinssi Rami Rafael. Tilaisuudessa lauletaan kaikille tuttuja kesäisiä lauluja ja virsiä.

Suvivirsi-tapahtuma järjestetään Eetunaukiolla ti 28. toukokuuta klo 14-15. Käveltävä matka on yhteensä 3 kilometriä pyörätuolia työntäen. Vapaaehtoisilla on mahdollisuus osallistua pyörätuolilla kuljettamisen opastukseen seurakuntakeskuksessa ma 20. toukokuuta klo 17.00 alkaen. Ilmoittautuminen saattajaksi ja koulutukseen 13. toukokuuta mennessä joko osoitteessa https://www.kirkkoporissa.fi/vapaaehtoiset/tulemukaan tai puhelinvaihteeseen 02 623 8700. Lisätiedot: diakoniatyöntekijä Ulla-Maija Virén, p. 0400 309 784.

KIRKKOPORISSA.FI

Julkaisija: Porin evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä Päätoimittaja: Heimo Hietanen Toimitussihteeri: Matti Kuhna

Työhyvinvointi puhuttelee ihmisiä ammattialasta riippumatta. Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä työhyvinvoinnista vastaa henkilöstöpäällikkö Eeva Uusimäki, joka tässä valottaa sitä, miten työntekijöiden työhyvinvointia käytännössä seurataan ja millaisia keinoja ongelmien ennaltaehkäisyyn suositellaan. Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hallinto-, talous- ja henkilöstöpäällikkö Eeva Uusimäki, mikä näyttäisi olevan seurakunnallisen työntekijän kannalta se kaikkein kuormittavin tekijä? – Hengellisessä työssä työajattomuus ja yksin tehtävä työ voivat olla kuormittavia tekijöitä. Yhtymässä on myös ajoittaista kiirettä. Yhtymässä on paljon eri työalojen työntekijöitä. Mitä henkilöstöpäällikön on osattava huomioida näin monipuolisen joukon jaksamisessa työssä? – Henkilöstöhallinnon tehtävänä on luoda sellaiset puitteet, että kaikki voivat tehdä työnsä turvallisesti hyvissä oloissa. – Yksilöhyvinvointi puolestaan jakautuu esimiehille. Miten esimiehiä on ohjeistettu työuupumuksen seurannassa? – Tietoa annetaan esimerkiksi esimiespäivillä. Lisäksi on olemassa varhaisen tuen toimintamalli, joka tulee esimiesten avuksi. Osaatko arvioida, mikä aika vuodesta on haastavin työssä jaksamiselle? – Joulu ja pääsiäinen ovat kirkkovuodessa sellaisia aikoja, jotka lisäävät merkittävästi työtehtäviä. Kuormitushuiput on ennakoitava. Mistä erottaa tavallisen väsymyksen ja uupumuksen? – Väsymyksen pystyy nukkumaan pois, uupumusta ei. – Työuupumus voi näkyä mielenkiinnon menettämisenä tai siten, ettei työntekijä pysty suoriutumaan tehtävistään. Tällaisina hetkinä työntekijän olisi hyvä osata pyytää apua. Hoitamaton työuupumus voi johtaa pitkälle sairaslomalle. Miten työntekijä voi pitää huolta omasta jaksamisestaan työssä? – Mielekkäät harrastukset ja liikunta ovat tehokkaita keinoja ehkäistä uupumusta. Viime vuoden henkilöstötilinpäätöksestä ilmenee, että sairauslomat lisääntyivät, mutta toisaalta yli 60 päivän poissaolot vähenivät. Onko tässä jotain erityistä, johon tulisi puuttua? – Lukuja on jälkikäteen käyty yhdessä läpi. Tarkistimme, olivatko useimmat sairaslomapäivät viikonlopun yhteydessä joko maanantai tai perjantai, tai toistuivatko sairaslomat jollain tietyillä ihmisillä. –Näin ei ollut ja todetuksi tuli, että viime vuosi oli poikkeuksellisen ärhäkkä flunssavuosi.

TIINA MIETTINEN

Toimitusneuvosto: Porin seurakuntien viestinnän neuvottelukunta Osoite: Hallituskatu 9 b, 28100 Pori / 0400 309 815 / tiedotus@porievl.fi Taitto: Janne Isaksson/Mediakumppanit Oy Paino: Alma Manu Oy Jakelu: Posti Oyj. Jakeluhuomautukset p. 0400 309 815 llmoitusmyynti: Kotimaa Oy, Pirjo Teva, p. 040 680 4057 Seuraava numero ilmestyy 13.6.2019 Lehden näköisversio osoitteessa kirkkoporissa.fi

Porin Kirkkosanomat 4 / 2019

15


Matti Kuhna

Aviomieskin sanoo aina, että minä puhun papit pyörryksiin.

–Olen saanut laulun lahjan, jolla haluan auttaa ja ilahduttaa toisia ihmisiä, pitkän linjan kuoroaktiivi Brita-Helena Railola toteaa.

Kun kuorotoiminnasta tuli elämäntapa Brita-Helena Railola on ollut mukana Keski-Porin kirkkokuorossa jo 38 vuotta.

P

orilainen Brita-Helena Railola päätyi aikanaan kirkkokuorotoimintaan nuorimman tyttärensä syntymän jälkeen. –Se oli vuosi 1981, kun menin pyynnöstä mukaan Teljän Kamarikuoroon. Sitten Eeva Virtanen, tulevan presidentti Martti Ahtisaaren täti, otti yhteyttä ja pyysi mukaan Keski-Porin kirkkokuoroon. Sillä tiellä olen edelleen. Railolan mielestä asiat pitää tehdä hyvin. Hänen vastuunsa Keski-Porin kirkkokuorosta on iso, sillä puheenjohtajuuden lisäksi hän hoitaa myös sihteerin tehtäviä ja huolehtiikin sen tiimoilta kuntoon kaikki vuosikokouksissa tarvittavat paperit. –Valvon välillä öitäni, kun stressaan asioista niin paljon, hän tunnustaa.

VIIME VINKIT

PERIKSI EI ANNETA Yksi asia on varma. Niin kauan kuin Railola on remmissä mukana, Keski-Porin kirkkokuoro on ja pysyy hengissä. –Tämän asian kanssa menen vaikka tuomiokapituliin asti, hän nauraa. Huhtikuun lopulla 95-vuotisjuhliaan viettänyt Porin vanhin kirkkokuoro on

MATTI KUHNA käynyt läpi monenlaisia vaiheita ja on ollut jossain vaiheessa pienimmillään neljän naisen vahvuudellaan lopetusuhan alla. Railola on kuitenkin laittanut tiukasti vastaan. –Kävin asiasta aikanaan kuoromme johtajan Guido Kriikin kanssa kovasanaisen keskustelun, ja lopputulos oli se, että me jatkamme toimintaanne. Nyt meitä on sitten jo 14 kuorolaista, joista kolme on miehiä. Guidonkin on ollut pakko nauraa meidän sitkeydellemme. Osaltaan Railolan itsepäisyyttä selittää se, että hän aikanaan lupasi kuoron edelliselle puheenjohtajalle Pulu Riihimäelle, että kuoro pidetään hengissä.

mitä Railola kaipaisi. –Kun vain löytyisi joku tekijä, niin hyvä olisi, hän huokaa. Huhtikuun lopulla pidetyssä Keski-Porin kirkkokuoron 95-vuotisjuhlassa Railola sai Kirkkomusiikkiliiton myöntämän erityisansiomerkin tunnustuksena pitkäaikaisista ansiostaan kuorotoiminnan hyväksi. –Merkin saamiseksi on säädetty kovat kriteerit, joten ei näitä helposti myönnetä. Olen kiitollinen kuoron puolesta, Railola sanoo. Omalta äänialaltaan hän on sopraano. Hän pitää omaa lauluääntään kovana, minkä hän aina huomioikin esiintymisten yhteydessä.

ARVOKAS TUNNUSTUS Porissa vaikuttaa tällä hetkellä kuusi kirkkokuoroa. Jossain vaiheessa on väläytelty sitäkin mahdollisuutta, että Keski-Porin ja Ruosniemen kirkkokuorot yhdistyisivät. Jälkimmäisen vahvuus on kahdeksan henkeä. –Yhdistymisestä ei kuitenkaan tule mitään, kun ruosniemeläiset eivät sitä halua, Railola toteaa heti perään. Keski-Porin kirkkokuorosta ei ole koskaan tehty historiikkia. Se on asia,

VAIN YHTÄ PUUTTUU Railola on monessa mukana. Touhukas nainen toimii Keski-Porin kirkkokuoron lisäksi puheenjohtajana Karjala-Seurassa ja taloyhtiönsä hallituksessa. –Vain yhtä on jäänyt puuttumaan. En ole koskaan ollut ehdolla seurakuntavaaleissa, kun ei kukaan ole huomannut kysyä. Karjalaiset sukujuuret omaava Railola luonnehtii itseään kovaksi puhujak-

si sekä sosiaaliseksi, temperamenttiseksi, kiltiksi ja tunteelliseksi luonteeksi. –Aviomieskin sanoo aina, että minä puhun papit pyörryksiin.

KUKA?

Brita-Helena Railola

ɬɬ Syntynyt Merikarvialla vuonna 1956. ɬɬ Perheeseen kuuluu aviomies, kolme aikuista tytärtä perheineen ja kolme lastenlasta. ɬɬ Tehnyt työuransa lastenhoitajana päiväkodissa sekä asiakaspalveluassistenttina Satakunnan Museolla. ɬɬ Harrastaa kuorotoiminnan lisäksi muun muassa näyttelemistä, matkustelua, kissojen ja akvaarion hoitoa sekä lukemista.

Yksineläjät ortodoksikirkolle

Luontokirkko tarjolla Ahlaisissa

Ylistysilta Noormarkussa

Yksineläjien kevätretki järjestetään keskiviikkona 22. toukokuuta. Ohjelmassa vierailu ortodoksikirkolla ja tutustuminen sairaalasielunhoitoon. Kokoontuminen kaupunginsairaalan D-rakennuksen edessä klo 10.45. Lisätiedot: Hanna Kärmeranta, p. 0400 309 826.

Luontokirkko järjestetään ensimmäisen kerran Uppgårdinmäellä Ahlaisissa sunnuntaina 26. toukokuuta klo 15 alkaen. Opastus Ahlaisten kirkolta. Luontokirkko järjestetään yhteistyössä Ahlaisten Ankkurien ja Ahlaisten Nuorisoseuran kanssa ja se on tarkoitettu kaikenikäisille. Ohjelmassa on luontoaiheinen kirkkohetki.Partiolaiset paistavat lettuja, tarjolla myös makkaraa ja mehua.

Noormarkun kirkolla järjestetään ylistys- ja rukousilta tiistaina 28. toukokuuta kello 18 alkaen. Ohjelmassa on luvassa rukousta ja vapaata ylistystä. Illassa ovat mukana Mika ja Hanna-Leena Piittala. Tervetuloa!

Profile for Kirkkosanomat

Porin Kirkkosanomat 4-2019  

Porin Kirkkosanomat 4-2019