Page 1

detaljeret avanceret enkelt


Resultatet af vores arbejde er tilfredse kunder hos dig! enkelt . avanceret . detaljeret Kirkholm Illutech frembringer den letforståelige produktdokumentation, som lovgivningen kræver og som tilfredse kunder forventer. Gerne med udgangspunkt i ingeniørernes 3D-modeller af produktet, men vi påtager os også gerne at modellere produktet med henblik på illustration. Resultatet er tekst og tegninger kombineret så kommunikationen med slutbrugeren er klar og entydig – hvad enten det handler om samlevejledninger, bruger- og vedligeholdelsesmanualer, reservedelslister eller for at give budskabet et ekstra touch. Vejledning kan også være i form af letforståelige animationer, der kan gøres tilgængelige via hjemmeside. Gennem professionel projektstyring kan vi levere den rigtige dokumentation, i den rigtige kvalitet, til det rigtige tidpunkt og til en konkurrencedygtig pris. Som kunde overdrages du alle rettigheder til arbejdets resultat, og kan få udleveret alle underliggende modeller mm. såfremt du ønsker det. Vores arbejde er omfattet af en rådgiveransvarsforsikring.


indholdsfortegnelse Om Illutech side TrĂŚ Design A/S side DNP Denmark A/S side Winther A/S side Dantruck A/S side HMF Group A/S side Johns. Tandrup Metalvarefabrik ApS side Egholm A/S side Egholm A/S side Siltech A/S side Fasterholm Maskinfabrik A/S side Aduro A/S side SPX Flow Technology Danmark A/S side M. Schack Engel A/S side Winther A/S side Om Kirkholm side

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 24 25 26 28 30


 



                                                                                                                    

Idé og layout: Igroeg.dk

Tryk: Clemenstrykkeriet A/S

Målet er forståelse, det skal opnås ved at gøre det komplicerede enkelt og præcist for brugerne. Afhængig af produktet kan vi udarbejde illustrationer der trinvis beskriver en proces, lave skematisk visning, bruge eksploderede tegninger, vise gennemskårede elementer og udnytte zoom-vinduer. Mulighederne er mange og i samarbejde med kunden finder Illutech den bedste løsning.

 

  

   







 

 

 

 



  

                                                                                                                         

 

I dag foregår alt arbejde på computer med anvendelse af de nyeste programmer til formålet.

   



 



  

Målet er forståelse Illutech´s store erfaring, baseret på mange år i branchen, sikrer det stigende krav til dokumentation fra både virksomheder samt myndigheder. Vi fokuserer på illustrationsteknikker der er med til at sikre bred forståelse af brugsanvisninger, montagevejledninger eller reservedelslister ved konsekvente synsvinkler og logiske snit. Det er svært at forestille sig en samlingsvejledning eller brugsanvisning uden brug af billeder eller tegninger. Gode tekniske illustrationer kan erstatte lange komplicerede tekstmængder, hvor der er stor risiko for at brugeren mister forståelsen. Illutech-medarbejder Viggo Johansen udtaler ”vores store erfaring fra samarbejdet med mange forskelligartede virksomheder gør at vi ikke er begrænset af daglige rutiner, ofte tilfører vi nye idéer, kreativitet og har den åbenlyse fordel at vi kan se tingene udefra”. 

Illu-tech havde rødder i det hedengangne Teknisk Illustration i Herning, der eksisterede i mere end 25 år. Teknisk Illustration var især kendt for de omhyggeligt udførte rumlige tegninger og eksploderede tegninger af maskiner og maskindele – alt sammen udført på tegnebord. Gennem tiderne er der løst opgaver for mange af de kendte industrivirksomheder i Danmark og Sverige og lavet afbildninger af alt fra hele skibe, mejetærskere og industrimaskiner til møbler.

 

Historie Kirkholm Maskiningeniører A/S overtog aktiviteterne i Illu-tech, Sunds, i sommeren 2008 da Knud Erik Hansen, ”K.E.”, ønskede at trappe ned. K. E. er stadig tilknyttet virksomheden i forskellige sammenhænge. Aktiviteterne videreføres som en afdeling i Kirkholm Maskiningeniører A/S under navnet Kirkholm Illutech.

Din fleksible ressource Er der travlt og kniber det for virksomheden med egne ressourcer tager Illutech ansvaret for hele dokumentationen eller giver en hjælpende hånd med dele af processen. Når alle medarbejdere arbejder på højtryk kan det være svært at få afsat tid til at lave en tilfredsstillende dokumentation, opdatere ændringerne og vedligeholde eksisterende dokumentation. Det problem indser mange af vores kunder og derfor henter de forstærkning hos Illutech der målrettet tilfører kompetencer og løser opgaverne professionelt og effektivt.


Giv guider og manualer et løft Illutech råder over mange programmer heriblandt programmet 3D Via Composer, der anvendes til fremstilling af produktguider, manualer og instruktionsvideoer. Med 3D Via er det muligt at hente 3D modeller direkte fra Cad-systemer ind i programmet og derefter udarbejde senarier til vejledningen. Muligheden for at konvertere3D Cad filen til 3D Via gør arbejdet meget effektivt og sikre ensartede komponenter. Samtidig åbner det en verden af muligheder for hurtigt at levere flotte farvelagte illustrationer.

Vælg den bedste løsning Illutech kan bringe dine idéer ud i praksis. Hos Illutech ved vi at det vi laver er jeres ansigt mod jeres kunder og derfor er den visuelle præsentation yderst vigtig for at efterlade jeres kunder med et godt indtryk af produktet. Der er næsten ingen grænser for hvad der kan laves omkring illustrationer, om det er 2D tegninger, 3D grafik med farver afhænger af det visuelle indtryk i vil give jeres kunder. Vi er jeres totalleverandør der kan hjælpe med illustrationer, reservedelslister, beskrivelser og brugervejledninger. Vi kan levere filer til print, film, interaktive PDF manualer til hjemmesiden eller til at distribuere via CDrom. Vigtigst er det at løsningen findes i fællesskab men det er dig der bestemmer!

Reservedelstegninger og betjeningsvejledning Kravene til udformning af teknisk dokumentation stiger fortsat. Ikke alene stiger kravene fra myndighederne, men også forbrugerne kræver let forståelige og logisk opbyggede betjeningsvejledninger og reservedelslister. En god teknisk dokumentation er et godt salgsaktiv, og det første skridt på vejen til gensalg. Hos Illutech har vi samlet stor erfaring i fremstilling af teknisk dokumentation til mange forskellige brancher.

Illutech har Kirkholm som bagland Gennem vores fællesskab med Kirkholm Maskiningeniører A/S har vi adgang til dyb faglig ingeniørmæssig viden og Cad-kompetencer. Kirkholm arbejder bl. a. i Solid Works, Solid Edge, Inventor, ProEngineer og Catia samt forskellige beregningsprogrammer. Derfor kan vi modtage og behandle 3D modeller i næsten alle forekommende formater. Det nære fællesskab med Kirkholm Maskiningeniører A/S gør det desuden muligt at yde ingeniørmæssig bistand i forbindelse med dokumentationsopgaver. Således kan vi også varetage arbejdet omkring CE-mærkning og myndighedsgodkendelse.


6


Samlevejledning

TrĂŚ Design A/S Horsens SolidWorks, farvelagt i 3DVIA


M책let er forst책else...

8


Montagevejledning

dnp denmark a/s Karlslunde AutoCAD


10


...efterlader jeres kunder med et godt indtryk af produktet...

Reservedelstegning

WINTHER A/S Them AutoCAD


12

Reservedelstegning

DanTruck A/S Uldum AutoCAD


14

Giv guider og manualer et løft...


Brugermanual

HMF Group A/S Højbjerg SolidWorks, farvelagt i 3DVIA


  

 

   

   

 

     



 



 

   

 

 

 

   

  

                                                     

                                           

 





  



















   







  







   



 







 



 





















16 





      



 





 


                                                                                                                      

Monteringsvejledning

Johns. Tandrup Metalvarefabrik ApS

Allerød

SolidWorks, farvelagt i 3DVIA


18

Reservedelstegning

EGHOLM A/S Lemvig

SolidWorks, Konverteret til AutoCAD 2D, farvelagt i 3DVIA


20


Animation

EGHOLM A/S Lemvig 3DVIA, baseret p책 SolidWorks


22 Produktkatalog

SILTEC A/S Silkeborg SolidWorks


En god teknisk dokumentation er et godt salgsaktiv, og det første skridt pü vejen til gensalg... Reservedelstegning

Fasterholt Maskinfabrik A/S Brande AutoCAD


24 Opstillingsvejledning

Aduro A/S Hasselager

SolidWorks, farvelagt i 3DVIA


Reservedelsliste/forsidetegning

SPX Flow Technology Danmark A/S Silkeborg 3DVIA


26

...vi er ikke begrænset af daglige rutiner, ofte tilfører vi nye idéer, kreativitet og har den åbenlyse fordel at vi kan se tingene udefra...


Samlevejledning

M. Schack Engel A/S Højer AutoCAD


460 G

Y GB

NIN

R LEA

LEAR

28

NING

Pos. 1

G

3

46000 Versio n

50504 50505

4 5

50553 50540

6 7

50507

8

50508 50532

9 10

50547 50563

11 12

-

13

-

14

-

15

-

16 17

460

50502 50538

2

18

3.0

dele erve Res Parts DK. pare teile S tz UK. Ersa DE.

BY M OVIN

DK. Reserv edele UK. Spare Pa DE. Ersatzt rts eile

VIN MO

50573 A. Win

ther A/S . DK

8653 The

m . Tel.

+45 86

84 72

88 . Fax +45

86 84

85 28 . www.a

.dk ther

a-win

-winthe

r.com . win@a

-winthe

.com inther

r.dk

hem

53 T

ther

in A. W

A/S

. DK 86

. Tel. +

84 45 86

72 88

. Fax

+45

86 84

85 28

.a-w . www

. win@


450

LEARNING BY MOVING

DK. UK. DE.

ASTM F 963 ANSI Z315.1 16 CRF 1303

Reservedele Spare Parts Ersatzteile

LEA

RNIN

G BY MOV IN

DK. Rese UK. rv Spare edele DE. Ersa Parts tzteil e A. Winther A/S . DK 8653 Them . Tel. +45 86 84 72 88 . Fax +45 86 84 85 28 . www.a-winther.com . win@a-winther.dk

Reservedels & Monteringsvejledninger

WINTHER A/S Them

SolidWorks konverteret til AutoCAD 2D

Pos. 1 2 3 4 5

3.0 5050 2 5053 8 5050 4 5050 5

4600 0 Versi on

G

460


Overordnede projektopgaver: Produktudvikling Omfatter hele udviklingsforløb hvor kirkholm er med fra de første skitser til det færdige produkt sendes på markedet. Alle nedenstående faser indgår i dette forløb.

30

i alle projekter er der mange brikker at holde styr på

Decos

Specifikke projektopgaver: Krav- & projektspecifikation Beskrivelse af ønsker og krav til produktet. Idearbejde/skitsering Struktureret forløb hvor problemstillingen bearbejdes systematisk og output er ideer, der visualiseres til konkrete løsningsforslag.

Viden Metoder Ressourcer “Vi tilbyder dig vores viden, metoder og ressourcer. Men vi tilbyder dig først og fremmest tryghed i små som store projekter!”


Projektstyring En fast bestanddel i alle projekter. Kunsten at sikre at opgaven løses til den aftalte tid og pris. Projektstyring adskiller sig fra projektledelse ved, at det er den enkelte, der løser hele opgaven.

Projektledelse Koordinering af aktiviteter og beslutninger hos kunden.

- vi tilbyder dig tryghed i puslespillet!

Analyse/Beregning Analyser kan være i forbindelse med produktoptimering – er dette den bedste løsning i verden? Det kan også være: hvorfor støjer nogle produkter i en serie og andre ikke? Kan vi fremstille dette produkt ved en anden proces? Og hvordan…. Beregninger indgår i de fleste projekter i større eller mindre omfang. Det kan være styrkeberegninger – hvor meget bøjer denne bjælke ved en given belastning. Det kan være for at mindske uønskede vibrationer i emnet. Det kan være termiske beregninger, hvor man tidligt i projektforløbet ønsker at sikre sig at køleprofilet kan fjerne den varme, der genereres i enheden. Det kan også være at man ønsker at hæve performance på et eksisterende produkt og i den forbindelse bruger CFX-analyser (termiske analyser) til denne optimering.

Konstruktion 3D model baseret på resultatet af idearbejdet og leverandørens specifikationer. Dokumentation Fremstillingsdokumentation & samlevejledninger. Prototype Fremstilling af prototype hos kunden eller hos en af vore eksterne samarbejdspartnere. Produkt Produktmodning og klargøring til produktion.


detaljeret avanceret enkelt

Christiansmindevej 12 8660 Skanderborg Tel. +45 87 88 20 60 www.illutech.dk

Illutech  

Grafisk virksomhed med teknisk indsigt Illutech leverer teknisk illustration til en bred vifte af kunder og har mange års erfaring i branc...

Illutech  

Grafisk virksomhed med teknisk indsigt Illutech leverer teknisk illustration til en bred vifte af kunder og har mange års erfaring i branc...

Advertisement