Page 7

SYNSPUNKT:

Fra Normisjons klimatilpasningsprosjekt «Helsehagen i Tomora» i Mali.

7

Klimarettferdighet  

Magasin om tro, teologi og klima. Om kirkens engasjement i klimaspørsmålet. Teologisk refleksjon og oppfordring til handling. Utgitt av Pr...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you