Page 7

SYNSPUNKT:

Fra Normisjons klimatilpasningsprosjekt «Helsehagen i Tomora» i Mali.

7

Profile for Kirkerådet

Klimarettferdighet  

Magasin om tro, teologi og klima. Om kirkens engasjement i klimaspørsmålet. Teologisk refleksjon og oppfordring til handling. Utgitt av Pr...

Klimarettferdighet  

Magasin om tro, teologi og klima. Om kirkens engasjement i klimaspørsmålet. Teologisk refleksjon og oppfordring til handling. Utgitt av Pr...

Profile for kirken
Advertisement