Page 1

Kirkebladet Skjoldhøj Sogn september oktober november 2012


Ny spændende sæson

Skjoldhøj Kirke

Jernaldervej 425, 8220 Brabrand Kirkekontoret: Tlf. 8624 2061 Sognegården: Tlf. 8624 2787 Hjemmeside: www.skjoldhoejkirke.dk Kordegn/kirkens kontor: Mandag-fredag kl. 10.00-13.00 og torsdag kl. 15.00-17.00 Niels Arne Sørensen · nas@km.dk Skjoldhøj Kirke, Jernaldervej 425, 8220 Brabrand · tlf. 8624 2061 Præster: Ruth Wegeberg True Byvej 6, 8381 Tilst. Tlf. 2443 2068 · rwc@km.dk Mandag fri Træffes bedst i kirken tirsdag - fredag kl. 12.00-13.00

Så er sommeren ved at være ovre, og mange af efterårets aktiviteter i Skjoldhøj Kirke er allerede godt i gang. Der er arrangementer for voksne og børn i alle aldre, og vi har lagt os i selen for at kunne tilbyde et varieret udbud af aktiviteter. Samtidig med de mange spændende arrangementer, der er gengangere, er der også nye tiltag. Af spændende oplevelser kan nævnes gospelworkshop og koncert med Julie Lindell lørdag den 1. september, Faurés Requiem på allehelgensdag og koncert med Jysk Akademisk Kor i oktober. Og så er der musikcafé om Benny Andersen, teater for børn, BUSK-gudstjeneste og adventskranse-binding. Som noget nyt er der én eftermiddag hver måned Englebixen, som er for de1-3årige børn og deres forældre. Og så er der gudstjeneste-værksted, for dem der gerne vil være med til at planlægge en gudstjeneste. Én af de store oplevelser, der kan ses frem til, er julekoncerten med Iver Kleive søndag den 9. december. Iver Kleive vil sammen med sit kor og Skjoldhøj Kirkes Folkekor samt solister og musikere opføre Juleevangeliet. Læs mere om de mange spændende arrangementer, gudstjenester og koncerter her i bladet. På gensyn i Skjoldhøj Kirke!

Torben Nielsen Siøvænget 20, 8381 Tilst. Tlf. 8624 2338 · torn@km.dk Fredag fri Træffes bedst i kirken mandag - torsdag kl. 12.00-13.00 Kirketjener: Ulla Eskildsen · kt@skjoldhoejkirke.dk Tlf. i kirken 8624 2787 Kirketjenermedhjælpere: Alice Mørch Sørensen Pia Jepsen Graver: Poul Bødker Tlf. 2160 5870 Træffes efter aftale Organist: Hans Dammeyer · Tlf. 2380 9580 organist@skjoldhoejkirke.dk Sognemedhjælper: Laila Poulsen · poulsen.laila@gmail.com Tlf. 3069 2728 eller 4166 7753 Menighedsrådets formand: Lis Glibstrup Siøvænget 24, 8381 Tilst Tlf. 8624 0390 · 9135@sogn.dk Kirkeværge: Kim Strange Bjørnøvænget 21, 8381 Tilst Tlf. 8624 4909 Dette kirkeblad for Skjoldhøj Sogn er nr. 111, 29. årgang Kirkebladets redaktion: Laila Poulsen, Torben Nielsen og Anna Sørensen Deadline for næste nummer er den 24. oktober 2012 Omslagsbillede: Skjoldhøj Kirke. Foto: Ivar Mjell

2


Tro Tillid Tvivl?

Er tro ikke bare det modsatte af viden? For eksempel kan jeg jo tro, at vandet er dybt nok til, at jeg kan springe på hovedet i fra vippen. Når jeg har undersøgt det, ved jeg, om der er dybt nok eller ej. Og hvis der nu ikke er dybt nok, så må jeg jo bare ”tro om igen”...

erfaringer og forklaringer. Man er på dybt vand. Man tager Gud på ordet og springer ud, fordi man tror på og har tillid til, at Gud griber én. I bund og grund handler kristen tro om tillid til, at Gud siger til hver enkelt af os: ”Jeg kender dig, jeg elsker dig, og jeg har tillid til dig. Jeg forventer noget godt af dig!”

Hvis det er sådan, vi forstår ”tro”, så er videnskab det modsatte af tro, og så handler det bare om, at vi alle bliver så kloge, at vi ved så meget, at vi kan klare os uden ”tro”. Men forholder det sig sådan, at jo mere videnskaben vinder frem, jo mindre kan vi tro? Tro kan også betyde noget andet. Tro kan betyde tillid. To, som elsker hinanden, de giver hinanden deres ja og deres tro. Her ligger betydningen ”tillid” i ordet ”tro”. Det er denne tro, denne tillid, som ingen mennesker kan leve uden. Tilliden hører med til vores måde at leve på. Det er uholdbart og uudholdeligt at leve uden tillid. Hvis man hele tiden skal overveje, om det, som man hører, nu også er rigtigt, så er livet svært at leve. Så kan man ikke holde ud at være sammen med andre, for der er intet fællesskab uden tillid. Tilliden er i vores liv, uden at vi tænker over det. Det er først, når den ikke er der, at vi opdager, hvor vigtig den er. Et liv præget af tro på Gud, er et liv præget af tillid. Tillid til Gud. Man kan sige, at tro er det centrale udtryk for vores tillidsforhold til Gud. At tro på Gud er lidt som at springe ud fra en vippe. Man springer ud, hvor man ikke kan bunde, der er intet sikkerhedsnet i form af viden,

Mennesket med den stærke tro er ikke optaget af sig selv, men af Gud. Samtidig er det tilladt og meget menneskeligt at tvivle. Tvivlen kan være et udtryk for, at man er i bevægelse. Den kan være et udtryk for, at man arbejder med sin tro. En stærk tro er ikke uden tvivl. Et menneske med en stærk tro arbejder ofte både med sin tro og sin tvivl. Den stærke tro er ikke optaget af en fin facade, den viser sig derimod i handlinger. Et menneske med en stærk tro sidder ikke bare med hænderne i skødet og studerer andres svagheder. Mennesket med den stærke tro er ikke optaget af sig selv, men af Gud. Det er derfor, troen er stærk. Hanne-Lise Mandrup (vikar-præst i sommers)

3


Voksne Voksne Voksne Voksne Voksne Voksne

Bibelkreds

Litteraturkreds

Litteraturkredsen mødes i sognegården onsdage kl. 19.30-22.00. Her diskuteres månedens bog, som i efteråret er: Onsdag den 12. september Lisa Genova: Stadig Alice Onsdag den 10. oktober Linda Olsson: Alice & Veronika Onsdag den 14. november Jón Kalmar Stefánsson: Englenes sorg For mere info kontakt Jonna Clausen på tlf. 8624 0879.

Vi mødes i sognegården, læser i Bibelen og diskuterer livligt, synger, snakker og drikker kaffe. Vi mødes mandage kl. 19.30-21.30. Datoerne er den 3. september, den 1. oktober, den 5. november og den 3. december. Yderligere oplysninger fås hos Karen Margrethe Nedergaard på tlf. 8624 5361 eller 2332 1737.

Gang i Skjoldhøj

Vi går en tur ca. hver anden tirsdag kl. 9.30. Se datoerne i kalenderen på næstsidste side i dette blad. Mødested ved kirken. Kom og få frisk luft, socialt samvær og motion, mens vi nyder årstidens gang i den smukke natur.

Café Himmelblå

AA-møder

Hver torsdag kl. 17.00-18.00 mødes Anonyme Alkoholikere i sognegården. AA er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler erfaring, styrke og håb for at kunne løse deres fælles problem og derigennem hjælpe andre til at komme ud af alkoholismen. Det eneste, der kræves for at blive medlem, er et ønske om at holde op med at drikke. Der betales intet kontingent.

Voksen-nyhedsmail

Café Himmelblå er for alle, der nyder samværet omkring et måltid. Mødetid den anden mandag i måneden kl. 17.30-18.30, hvor der er drop in og der bliver dækket bord og hyggesnakket i køkkenet. Kl. 18.30 spiser vi sammen og synger et par sange. Vi slutter af med kaffe og er færdige ca. kl. 20.30. Vi mødes mandag den 10. september, mandag den 8. oktober og mandag den 12. november i sognegården. Pris 40 kr. pr. gang. Tilmelding til Anna Sørensen tlf. 4059 1777 senest mandag morgen.

Tilmeld dig nyhedsmailen ved at skrive til poulsen. laila@gmail.com. Derefter modtager du en mail hver måned, der fortæller om de ting, der sker for voksne i Skjoldhøj Kirke. Der vil være informationer om alle de aktiviteter, der foregår: Gudstjenester, koncerter, arrangementer mm. Når du tilmelder dig, må du gerne skrive, hvis du i forvejen går til en aktivitet i Skjoldhøj Kirke (skriv f.eks.: Med i folkekoret og til onsdagstræf ).

Bind en adventskrans Læs mere på side 5.

4


Højskoleformiddage

Voksne Voksne Voksne Voksne Voksne Voksne

Onsdagstræf

Vi mødes tirsdage kl. 9.30-12.00 til spændende foredrag. Det koster 400 kr. at deltage i hele kursusrækken. Prisen for at deltage i et enkelt foredrag er 60 kr. pr. gang. Tirsdag den 28. august Blandede fortællinger v. historiefortæller Ingrid Hvass, Holstebro. Vi hører fortællinger af bl.a. Selma Lagerlöf. Desuden vil der være dialog om fortællingerne. Tirsdag den 11. september Forundringsparathed v. forstander Jørgen Carlsen, Testrup Højskole, Mårslet. Vi hører altid om forandringsparathed – men hvad med forundringsparathed? Tirsdag den 25. september Maleren Poul Anker Bech, Vendsyssel-myter v. kunsthistoriker Anne Lie Stokbro, Vraa. Foredrag med fokus på hans brug af Vendsyssels landskab som scene i hans værker. Tirsdag den 9. oktober Det Lune Land - om liv på Mols v. dr. phil. Ole Thomsen, Risskov. Er landsbyer sladrevorne og dræbende, eller giver de sammenhæng og fællesskab? Tirsdag den 23. oktober Aarhus bys historie v. stadsarkivar Søren Bitsch Christensen, Aarhus. Søren Bitsch fortæller om Aarhus Stadsarkiv, bl.a. om hvordan borgerne skal engageres i arbejdet. Tirsdag den 6. november Syng – Jyden han er… v. cand. mag. i musik og historie Poul Smedegaard Andersen, Hornslet. Foredraget giver et billede af Hvidstengruppens betydning for den danske modstandskamp under 2. verdenskrig, samt et portræt af Marius Fiil. Tirsdag den 20. november Musikalsk oplæg til koncerten med Iver Kleive v. organist Hans Dammeyer og sognepræst Ruth Wegeberg. Optakt til koncerten den 9. december og fællessang. Herefter er der julefrokost. Søndag den 9. december kl. 16.00 Koncert med Iver Kleive, det norske Oslo Bach Kor samt Skjoldhøj Kirkes Folkekor ’Juleevangeliet’ komponeret af Iver Kleive, opføres i en skøn blanding af solister, orgel, oplæsning, flygel og over 100 korsangere. En koncert helt ud over det sædvanlige.

Der afholdes onsdagstræf i sognegården den 3. onsdag i måneden kl. 14.00 (bemærk nyt starttidspunkt). Onsdagstræf er foredrag, fortællinger, lysbilleder, sang, musik og udflugter. Onsdag den 19. september Med tog rundt i Bulgarien Ole Christiansen vil tage os med på tur fra Sortehavet til hovedstaden Sofia. Onsdag den 24. oktober Alle tiders Evergreens - en musikalsk rejse fra 1920’erne til 1980’erne ved Nils Adrian Espersen Onsdag den 21. november Kina - storfamilien i forandring Tao Jin Fen vil fortælle om sin egen familie, der samtidig giver et indblik i Kinas historie gennem de sidste 50 år - fra kulturrevolutionen op til i dag. Onsdag den 12/12 kl. 12.12 Julefrokost Mere info i næste kirkeblad. Yderligere oplysninger: Bodil Mortensen tlf. 8624 3536 eller Lena Grote tlf. 8624 0208.

5


Voksne Voksne Voksne Voksne Voksne Voksne

Invitation til menighedsrådsvalg

Sorggrupper

Når man har mistet, er det godt at mødes med ligesindede og dele smerten. Derfor tilbyder folkekirkesamvirket i Århus, at både børn og voksne kan deltage i sorggrupper. Deltagelse i sorggrupperne er gratis og åbent for alle. Læs mere på www.folkekirkesamvirket.dk eller ring til sekretariatsleder Flemming Lindeløf Rasmussen på tlf. 2481 5817, kontakt én af præsterne eller tag en folder i våbenhuset.

Gudstjeneste-værksted

Den 11. september kl. 19.00 inviteres du til menighedsrådsvalg i Skjoldhøj Kirke. Vil du have indflydelse på, hvad der sker i kirken, så mød op og afgiv din stemme. Alle medlemmer af folkekirken, der bor i Skjoldhøj Sogn eller har løst sognebånd til Skjoldhøj Kirke senest den 31. august 2012, er stemmeberettigede. Vi håber, at mange med interesse for Skjoldhøj møder op denne aften, så vi kan få en livlig debat om vores fælles kirke og få valgt et nyt menighedsråd. Menighedsrådet er vært ved en buffet kl. 21.00 samme aften. Ønsker du at stille op, er du velkommen til en samtale med valgambassadør Svend Ove Bøhm tlf. 8624 6264 eller valgformand Agnete Johnsen tlf. 8624 5871 eller kom og stil op på mødet, så vi kan få valgt et menighedsråd. Der bliver også brug for suppleanter.

Ja, hvad er det nu for noget? Jo, vores præster, Ruth og Torben og vores organist Hans har besluttet at indbyde til et par aftener, hvor man kan være med til at forberede og planlægge den gudstjeneste, der skal finde sted 10 dage senere. Og evt. selv få en opgave i den forbindelse. Det giver selvfølgelig også anledning til at diskutere, hvad en gudstjeneste i det hele taget er, og om der er noget, der virker forkert og skal laves om ved vores almindelige søndagsgudstjeneste, højmessen. Her får vi mulighed for at afprøve nye ting i praksis, så kom og vær med, deltag med meninger og indspark, så gudstjenesten kan blive ved med at give mening, også for mennesker i Danmark i 2012. Værkstedet slutter med en kort andagt i kirken. Der er planlagt to aftener: Torsdag den 20. september kl. 19.30, der lægger op til gudstjenesten den 30. september og Torsdag den 22. november kl. 19.30, hvor det er adventsgudstjenesten den 2. december, der skal arbejdes med.

Blomster til alterbordet

Høstgudstjeneste

Vil du gerne bidrage med en buket til alterbordet, så mail eller ring til Agnete Johnsen på agnetekj@ email.dk eller tlf. 8624 5871 eller 4092 0816. Buketten kan afleveres fredag mellem kl. 9.00 og kl. 13.00 i kirken. Vaser og oasis kan hentes i kirken i forvejen mellem kl. 9.00 og 13.00 på hverdage. Det er også muligt, at komme fredag i god tid, for at arrangere blomsterne i kirken. Der skal være to ens buketter eller én stor.

Søndag den 23. september kl. 10.30 er der høstgudstjeneste for hele familien. Alle er velkomne til at tage noget med til det store høstbord i kirken. Det kan f.eks. være frugt, grøntsager, bagværk, blomster eller andet. Efter gudstjenesten sælges alle de gode ting fra bordet, og de indkomne penge går til Folkekirkens Nødhjælp.

knud mortensen bygge a/s murer-, tømrer- og entreprenørfirma blomstervej 46 - 8381 tilst

telefon 86 24 08 05

6


Kirkelige handlinger 3. juni Clara Thavam Jegatheswaran Andersen 10. juni Lea Lund-Bangsgaard Nikolaj Enci Dalentoft 17. juni Signe Grangaard Christiansen 24. juni Albert Øhlenschlæger Vad

Døbte i Skjoldhøj Kirke

Vielser

29. april Karoline Hovmand Christiansen 20. maj Iris Aurora Dibbern Lund 27. maj Leonora Mulvad Bentien Karoline Bang Byrialsen

9. juni Morten Nicolas Rasmussen & Pernille Fredberg 30. juni Johnny Finsen & Cæcilia Glavind Finsen

Konfirmandinfo

11. maj Lizzie Jensen 18. maj Hans Peter Pedersen 29. maj Helle Beck Reinau 31. maj Frede Rasmussen 14. juni Kirsten Nørgaard Frisk 22. juni Lea Jungersen Skall 25. juli Ole Christen Andreasen

Konfirmationer 2013: neste for konfirmander og forældre.

Konfirmationsundervisningen begynder for Egebakkeskolen onsdag den 5. september og for de øvrige konfirmander, Skjoldhøjskolen m.fl., er det tirsdag den 4. september. Der kommer brev ud med klokkeslæt.

Bisættelser og begravelser

Mandag den 1. oktober kl. 19.00 er der konfirmand-forældreaften, både for konfirmander og forældre, hvor vi bl.a. skal møde Søren Østergaard, der er ungdomsforsker ved CUR, Center for ungdomsstudier og religionspædagogik i København.

Søndag den 16. september kl. 19.00 er der velkomst-gudstjeStøt vore annoncører

7

Skjoldhøjskolen, a-klassen: søndag den 12. maj Skjoldhøjskolen, b-klassen: søndag den 5. maj Ellekærskolen: søndag den 5. maj Egebakkeskolen: Kristi himmelfartsdag, torsdag den 9. maj

Konfirmationer 2014:

Med forbehold for uforudsigelige omstændigheder er datoerne for konfirmationerne for de nuværende 6. klasser i 2014 fastsat til: Skjoldhøjskolen, x-klassen: Søndag den 11. maj Skjoldhøjskolen, z-klassen: Søndag den 11. maj Ellekærskolen: Søndag den 11. maj Egebakkeskolen: Søndag den 4. maj


Gudstjenester

26. august 10.30 Hanne-Lise Mandrup 12. søndag efter trinitatis Matt. 12,31-42 Profeten Jonas’ tegn 2. september 10.30 Torben Nielsen 13. søndag efter trinitatis Matt. 20,20-28 Menneskesønnen er kommet for at tjene 9. september 10.30 Ruth Wegeberg 14. søndag efter trinitatis Joh. 5,1-15 En lam ved Betesda dam 16. september 10.30 Ruth Wegeberg 15. søndag efter trinitatis 19.00 Torben Nielsen/Ruth Wegeberg Luk. 10,38-42 Hos Martha og Maria Velkomstgudstjeneste for konfirmander 23. september 10.30 Torben Nielsen 16. søndag efter trinitatis Høstgudstjeneste. Efter gudstjenesten auktion over medbragt Joh. 11,19-45 Opvækkelsen af Lazarus frugt mm. 30. september 10.30 Torben Nielsen 17. søndag efter trinitatis Forberedt på gudstjenesteværksted Mark. 2,14-22 Ung vin på nye sække 7. oktober 10.30 Ruth Wegeberg 18. søndag efter trinitatis Joh. 15,1-11 Jesus, det sande vintræ 14. oktober 10.30 Torben Nielsen 19. søndag efter trinitatis Joh. 1,35-51 De første disciple 21. oktober 10.30 Ruth Wegeberg 20. søndag efter trinitatis Matt. 21,28-44 To lignelser om vingårde 28. oktober 10.30 Ruth Wegeberg 21. søndag efter trinitatis BUSK-gudstjeneste. Morgenkaffe kl. 9.30 Luk. 13,1-9 Lignelsen om figentræet Spejdere og minikonfirmander medvirker

8


4. november Allehelgens søndag Matt. 5,13-16 (el. 5,1-12) I er jordens salt og verdens lys

10.30 Torben Nielsen/Ruth Wegeberg med oplæsning af navnene på årets døde

11. november 10.30 Torben Nielsen 23. søndag efter trinitatis Mark. 12,38-44 En fattig enkes gave 18. november 10.30 Torben Nielsen 24. søndag efter trinitatis Skjoldhøjkoret medvirker Joh. 5,17-29 Jesus har fuldmagt fra Gud, sin far 25. november 10.30 Ruth Wegeberg Sidste søndag i kirkeåret Matt. 11,25-30 „Kom til mig, jeg vil give jer hvile.“ 2. december 10.30 Ruth Wegeberg 1. søndag i advent Forberedt på gudstjenesteværksted Matt. 21,1-9 Indtoget i Jerusalem 9. december 10.30 Torben Nielsen 2. søndag i advent Skjoldhøj Kirkes 28 års fødselsdag Luk. 21,25-36 Jesu genkomst

Gudstjenester i caféen på Kultur- og Sundhedscenter Havkær Mosealléen 1-3, 8381 Tilst

Onsdag den 26. september kl. 14.30

Ruth Wegeberg

Onsdag den 17. oktober kl. 14.30

Karin Gottlieb

Onsdag den 14. november kl. 14.30

Lars Lindgrav-Sörensen

Kirkebil

Der kan bestilles kirkebil til alle gudstjenester og sognearrangementer. Bestilling på kirkekontoret tlf. 8624 2061.

9


ørn Børn Børn Børn Børn Børn Børn Børn

Englebixen

gudstjenesten den 28. oktober kl. 9.30, hvor hele familien er inviteret med. Der vil blive uddelt indbydelser på Skjoldhøjskolen og Egebakkeskolen et par uger før forløbets start. Bor du i sognet, men går på en anden skole, er du også velkommen. Tilmeldingsskema kan fås på kirkekontoret. For mere info kontakt Laila Poulsen på poulsen.laila@gmail.com.

– for dig der er blevet for stor til BabySalmeSang

BabySalmeSang

Én gang hver måned er der som noget nyt Englebixen, som er for de 1-3årige børn og deres forældre/bedsteforældre. Vi mødes den sidste onsdag i måneden. Alle sanser tages i brug, når vi synger salmer og sange, spiller på tromme og leger med faldskærm. Hver gang er der en lille historie fra Bibelen og en bøn. Store søskende er også velkomne, og der vil være et store-børns-hjørne med bøger og legetøj. Der er drop-in kl. 16.45-17.00, hvor der står frugt og kiks fremme. Kl. 17.00 går selve programmet i gang, hvor vi synger og leger i en halv times tid. Tilbuddet er for alle – også dem der ikke har gået til BabySalmeSang. I efteråret mødes vi: Onsdag den 26. september Onsdag den 31. oktober Onsdag den 28. november

BabySalmeSang er et tilbud til dig, som er på barselsorlov og din baby (2-7 mdr. ved forløbets start). Vi starter i kirkerummet, hvor vi synger, sanser, danser og lytter. Vi leger med sarte tørklæder, sæbebobler og får vilde luftture i ca. en halv time. Bagefter er der juice, frugt og hygge i sognegården. Næste forløb begynder tirsdag den 23. oktober kl. 10.00, hvorefter det kører hver uge indtil 27. november. Tilmelding og flere oplysninger om forløbet fås hos sognemedhjælper Laila Poulsen. Send en mail til poulsen.laila@gmail.com eller ring på tlf. 4166 7753.

Minikonfirmander

BUSK-gudstjeneste

Søndag den 28. oktober er der BUSKgudstjeneste, hvor spejderne og minikonfirmanderne medvirker. Inden gudstjenesten er der morgenmad kl. 9.30, som vi nyder sammen, indtil gudstjenesten begynder kl. 10.30. Velkommen til en gudstjeneste i børnehøjde, hvor alle aldersgrupper er velkomne.

Torsdag den 13. september kl. 13.50 starter vi igen minikonfirmand-undervisning for børn, der går i 3. klasse. Vi lærer en masse om Gud og kristendom, laver sjove aktiviteter og hygger os sammen. Vi mødes hver torsdag (undtagen uge 42) kl. 13.50-15.00 indtil den 22. november, hvor vi slutter af med at se teaterforestillingen ’Splejsen og kæmpen’ sammen med en masse andre børn. Undervejs i forløbet vil vi også deltage i BUSK-

10


Børn Børn Børn Børn Børn Børn Børn Børn

Zapperklubben

les af bugtalerdukken David, mens skuespiller Jens Jødal tager sig af alle de øvrige roller. I fællesskab formidler skuespilleren og bugtalerdukken historien om den musikalske fårehyrde David, der bliver optaget i kongens hof og pludselig havner i en tvekamp på liv og død med den gigantiske kriger Goliat. En spændende og humoristisk forestilling, der blander teater, bugtaleri og rapmusik, og hvor forestillingens publikum ikke får lov at sidde stille ret længe ad gangen. Alle børn, familier og barnlige sjæle er velkomne til en oplevelse ud over det sædvanlige. Der er gratis entré, men større grupper (f.eks. SFO’er) skal tilmelde sig på forhånd.

– også for alle børn fra 0. klasse

Hver torsdag kl. 15.30-17.00 er der Zapperklub for alle, der går i 0.-4. klasse. Vi hører om Gud, laver fede aktiviteter og får zapper-forfriskning. Det er gratis at være med! Efteråret byder bl.a. på street-art, leg og bio. Torsdag den 22. november er der teaterforestilling kl. 14.00, hvor SFO’erne også bliver indbudt. Dvs. der er ikke Zapperklub som der plejer kl. 15.30, men i stedet er vi med til teaterforestillingen kl. 14.00. Som noget nyt er der åbent hus den første torsdag i måneden. Søskende, forældre og andre interesserede, er velkomne til en kop kaffe/saftevand kl. 16.50.

Bind en adventskrans

Torsdag den 8. november kl. 16.50 er der fernisering på street-art-udstillingen

Teater for børn: Splejsen og kæmpen

Fredag den 30. november kl. 18.00 er der optakt til advent og jul, hvor man kan lave adventskranse, dekorationer mm. Man kan købe lys og kranse mm. men tag gerne selv materialer med. Vi begynder med fællesspisning, som koster 40 kr. for voksne og er gratis for børn. Arrangementet er for både ældre, unge og børn. Tilmelding til poulsen.laila@gmail. com senest 3 dage før arrangementet.

Nyhedsmail for børnefamilier

Hver måned er det muligt at modtage en børnemail fra kirken. I børnemailen står der, hvad der sker for børn og deres familier den næste måned i Skjoldhøj Kirke. På den måde kan man altid være opdateret omkring arrangementer, også selvom man ikke lige kan finde kirkebladet! Tilmeld dig børnemail på poulsen.laila@gmail.com. Har du én gang før tilmeldt dig, men ikke modtager nyhedsmailen, så send en mail igen. Bliv også ven med Skjoldhøj Kirke på facebook.

Torsdag den 22. november kl. 14.00, er der teaterforestilling i Skjoldhøj Kirke ved Jens Jødal fra Kirketeateret. Forestillingen er for 7-12årige. Jens Jødal vil dramatisere den gamle historie om David og Goliat, hvor den lille David spil-

11


Musik & kunst Musik & kunst Musik & kunst

Gospelkoncert og workshop med Julie Lindell

Koncert den 1. september kl. 16.00:

Lørdag den 1. september er der gospelworkshop og koncert med gospelsangerinden Julie Lindell fra København. Julie har levet som professionel sanger, dirigent, sanglærer og sangskriver lige siden hun fik studenterhuen fra Sankt Annæ Gymnasium i ’97. Hun laver kor- og studiearbejde for mange forskellige artister, bl.a. Sanne Salomonsen, Remee, Andraé Crouch og mange andre. Hun er autoriseret underviser i Komplet Sangteknik og underviser på Complete Vocal Institute, København. Med sig har hun sin mand Markus Lindell, som er en af de allerbedste og mest erfarne gospel-pianister i Danmark. Siden 2004 har han levet af at spille gospel og har gennem årene spillet med navne som Andraé Crouch, Warryn Campbell (Mary Mary), Alvin Slaughter, James Sampson, Linda Andrews m.fl.

Velkommen til et brag af en gospelkoncert, hvor Julie Lindell, workshopkoret og Rhythm&Joy, Skjoldhøj Kirkes ungdomskor, synger, så det er svært at sidde stille. Stilen er moderne gospel og enkelte negro spirituals. Koncerten er GRATIS for børn og unge under 22 år, og koster 50 kr. for voksne. Billetter købes ved døren.

Workshop den 1. september kl. 11.00:

En workshop for unge (ca. 13-33-årige). Vi skal øve gospelsange, som vi skal synge til koncerten kl. 16.00. Vi vil blive udfordret musikalsk og nyde gospelmusikkens glade og ligefremme budskab. Invitér vennerne med, og få en gospeloplevelse ud over det sædvanlige Det koster 50 kr. at deltage i workshoppen, som er inkl. frokost. Tilmelding på mail til poulsen.laila@ gmail.com senest en uge før.

Rhythm&Joy

Skjoldhøjkoret

Skjoldhøjkoret har første øveaften efter sommerferien tirsdag den 18. september kl. 19.00 Vi springer fluks ud i efterårets store projekt med indstudering af Iver Kleives Juleevangeliet, som uropføres i Danmark søndag den 9. december under ledelse af komponisten selv. Dette værk indeholder både klassisk og rytmisk musik, som i øvrigt fint dækker folkekorets musikalske profil. Lørdag den 17. november holder koret øvedag, og søndag den 18. november medvirker koret til højmessen. Den ugentlige øveaften er tirsdag kl. 19.00-21.00. Selv om koret allerede er meget stort, er nye sangere velkomne. Især er der brug for flere alter og basser. Medbring noderne fra sidste år. Koret ledes af kirkens organist, Hans Dammeyer.

Hver onsdag aften kl. 19.00-20.30 mødes ungdomskoret Rhythm&Joy til øvning i Skjoldhøj Kirkes kælder. Rhythm&Joy er et rytmisk ungdomskor for alle sangfreaks fra 7. klasse til 33 år. Samtidig med at vi bruger masser af tid på at synge, er der også tid til hyggesnak, når vi får forfriskning. Tilmelding på mail til poulsen.laila@gmail.com eller sms til 4166 7753 med navn, alder, mobilnummer og mailadresse. Vi forventer sangerne har lidt korerfaring. Ledere i koret er Anne Højgaard Ramballe, sognemedhjælper Laila Poulsen og organist Hans Dammeyer.

12


Musik & kunst Musik & kunst Musik & kunst

Koncert med Jysk Akademisk Kor

meyer, i samarbejde med fire andre kirkers kor og organister, nemlig: Hasle Kirke v. Lene Buch Rasmussen, Møllevangskirken v. Ole Dreyer og Gellerup Kirke v. Martin Lysholm Hornstrup. Koncerten bliver gentaget i Gellerup Kirke samme dag kl. 19.30. Den traditionelle navneoplæsning af dem, der er døde i årets løb, vil finde sted i forbindelse med dagens højmesse kl. 10.30.

Torsdag den 11. oktober kl. 19.30, er der efterårskoncert med Jysk Akademisk Kor i Skjoldhøj Kirke. Det meget traditionsrige kor har siden oprettelsen i 1948, været en vigtig bestanddel af det århusianske musikliv. Koret har til huse på Musikvidenskabeligt Institut på Aarhus Universitet, og korsangerne og dirigenterne er studerende. Derfor har koret haft et utal af dirigenter, og mange dygtige sangere har sunget koncerter i ind- og udland med dette fortrinsvist klassiske kor. En af Skjoldhøj Kirkes tidligere organister har tidligere været dirigent, og dette er nok grunden til korets helt konkrete tilknytning til Skjoldhøj Kirke - nemlig at deres omfattende nodearkiv har til huse i tårnværelset som nabo til klokkerne. Koncerten vil byde på et bredt varieret program af toner fra dette lager øverst oppe under taget i Skjoldhøj Kirke. Alle er velkomne til koncerten, hvor der er gratis adgang.

Musikcafé om Benny Andersen dagen, livet og kærligheden

Torsdag den 8. november kl. 19.30. Sognepræst Torben Nielsen havde 3 måneders orlov i efteråret 2011, bl.a. for at studere Benny Andersens forfatterskab. Torben vil fortælle om Benny Andersen og læse digte og noveller op. Få en smagsprøve på bagsiden af dette kirkeblad. Og så skal der selvfølgelig synges, for Benny Andersen er en stor sangskriver, der har oplevet, at adskillige af hans viser har fået klassikerstatus, plantet solidt i den danske folkesjæl! Vel mødt til en festlig aften i Skjoldhøj Kirkes våbenhus. Der vil være mulighed for at købe forfriskninger undervejs. Der er fri entré.

Den troende tvivler Jeg er kommet i tvivl om min tro Jeg tror i hvert fald jeg er i tvivl men kan man tro og tvivle samtidig det tvivler jeg da på sådan set da men på den anden side tror jeg nok der er noget om det i hvert fald inden for retsvæsenet hvor tvivlen skal komme den anklagede til gode så det ville være passende hvis jeg var anklaget for et eller andet men jeg tvivler på at man ville kunne finde et eneste anklagepunkt ud over min tvivl tror jeg da … Jeg vil skynde mig videre til et andet digt.

Faurés Requiem for kor, orgel og solister

Søndag 4. november kl. 16.00 opføres Faurés Requiem i Skjoldhøj Kirke. I år vil vi som noget nyt i Skjoldhøj Kirke lægge os op ad en meget kendt allehelgens-tradition med opførelse af Faurés Requiem for kor, orgel og solister. Requiem betyder dødsmesse, og Fauré skrev denne messe til ære for de døde i 1888. Værket er sidenhen blevet det mest opførte blandt requier, nok pga. det smukke og lyriske udtryk, der ikke vægter jammer og dommedagsskrig, men tværtimod: Fred, trøst og Paradis. Denne musikalske og eftertænksomme eftermiddag i Skjoldhøj Kirke, vil Faurés Requiem blive opført af kirkens kammerkor under ledelse af Hans Dam-

Benny Andersen i Digtsamlingen ”Nu og da” fra 2011

13


Musik & kunst Musik & kunst Musik & kunst

Julekoncert med Iver Kleive

Søndag 9. december kl. 16.00, er der dansk uropførsel af Iver Kleives Juleevangeliet. Det er kirkens store julekoncert, der i år er et dansk-norsk samarbejde mellem komponist, arrangør og organist Iver Kleive og vores eget store folkekor. Med sig fra Norge bringer Iver Kleive sit eget kor, Oslo Bachkor med 50 sangere, samt solister og musikere. Der er lagt op til en musikalsk oplevelse ud over det sædvanlige, når Juleevangeliet fortælles, som en blanding af moderne rytmiske toner, kendt mariamusik og engelske christmas carols i nye arrangementer. Undervejs vil der være oplæsning ved sognepræst Ruth Wegeberg. Iver Kleive, der til daglig er organist i Helgerud Kirke ved Oslo, er kendt, også uden for landets grænser, som fornyer af kirkemusikken inkl. orgelmusikken. Mange CD-indspilninger er det blevet til. Fx er udgivelsen ”Jul i Betlehem” solgt i 350.000 eksemplarer og ”Nåde over nåde” som han udgav sammen med guitaristen Knut Reiersrud, modtog Danish Music Awards i 2007, som ”Årets udenlandske album”. Forsalg af billetter på kirkekontoret begynder den 1. november. Pris 125 kr. Børn under 12 år gratis adgang.

Kunst i sognegården

Torsdag den 8. november kl. 16.50 er der fernisering på en street-art-udstilling i våbenhuset. Det er børn fra Zapperklubben, der står bag udstillingen, og alle interesserede, forældre og venner er velkomne til ferniseringen, hvor der både er ’champagne’ og den røde snor skal klippes. Det er dybt hemmeligt indtil da, hvad der er tema på udstillingen og hvilke materialer, der er brugt til at lave kunstværkerne. Dog kan det afsløres, at det bliver en både farverig og anderledes udstilling. I november og december er det Helle Børsen Rosholm der udstiller kunst i sognegården. Hun skriver om sig selv: Jeg hedder Helle, og er født i 1980. Jeg er uddannet cand. mag. i kunsthistorie, og har studeret et år ved Seminariet for Kunst og Håndværk, ligesom jeg har fulgt diverse tegne– og malekurser. Det kreative rum er mit fristed, hvor indtryk og stemninger manifesteres. Min motivverden er figurativ og fantasifuld; nøgleordene er leg, kærlighed og livsglæde. Jeg er inspireret af det levende omkring mig, som naturen, dyr, fugle og mennesker. Også mine rejser til bl.a. Asien, Afrika og Sydamerika bliver fortolket i mine billeder. Jeg arbejder primært med akryl på lærred, og af og til udtrykker jeg mig også i akvarel, blyantstegning, smykkearbejde og tekstil - og nogle gange blander jeg materialerne.

14


September

Lørdag 1.

11.00 Gospelworkshop 16.00 Gospelkoncert

Mandag 3. Tirsdag 4. Onsdag 5. Torsdag 6.

19.30 9.30 10.00 19.00 15.30 17.00

Bibelkreds Gang i Skjoldhøj BabySalmeSang Rhythm&Joy Zapperklub AA-møde

Mandag 10. 18.30 Tirsdag 11. 9.30 10.00 19.00 Onsdag 12. 19.00 19.30 Torsdag 13. 13.50 15.30 17.00 Søndag 16. 19.00

Café Himmelblå Højskoleformiddag BabySalmeSang Menighedsrådsvalg Rhythm&Joy Litteraturkreds Minikonfirmander Zapperklub AA-møde Velkomst-gudstjeneste for konfirmander

Tirsdag 18. Onsdag 19. Torsdag 20. Søndag 23.

9.30 10.00 19.00 14.00 19.00 19.00 13.50 15.30 17.00 19.30 10.30

Gang i Skjoldhøj BabySalmeSang Skjoldhøjkoret Onsdagstræf Rhythm&Joy Menighedsrådsmøde Minikonfirmander Zapperklub AA-møde Gudstjeneste-værksted Høstgudstjeneste

Tirsdag 25. Onsdag 26. Torsdag 27.

9.30 10.00 19.00 17.00 19.00 13.50 15.30 17.00

Højskoleformiddag BabySalmeSang Skjoldhøjkoret Englebixen Rhythm&Joy Minikonfirmander Zapperklub AA-møde

Oktober

Mandag 1. 19.00 19.30 Tirsdag 2. 9.30 10.00 19.00 Onsdag 3. 19.00 Torsdag 4. 13.50 15.30 17.00

Forældreaften for konfirmander Bibelkreds Gang i Skjoldhøj BabySalmeSang Skjoldhøjkoret Rhythm&Joy Minikonfirmander Zapperklub AA-møde

Mandag 8. 18.30 Tirsdag 9. 9.30 10.00 19.00 Onsdag 10. 19.00 19.00 19.30 Torsdag 11. 13.50 15.30 17.00 19.30

Café Himmelblå Højskoleformiddag BabySalmeSang – sidste Skjoldhøjkoret Rhythm&Joy Menighedsrådsmøde Litteraturkreds Minikonfirmander Zapperklub AA-møde Koncert med Jysk Akademisk Kor

Tirsdag Torsdag

16. 18.

9.30 17.00

Gang i Skjoldhøj AA-møde

Tirsdag 23. 9.30 10.00 19.00 Onsdag 24. 14.00 19.00 Torsdag 25. 13.50 15.30 17.00 Søndag 28. 9.30

Højskoleformiddag BabySalmeSang – nyt hold Skjoldhøjkoret Onsdagstræf Rhythm&Joy Minikonfirmander Zapperklub AA-møde BUSK-gudstjeneste med morgenmad

Tirsdag 30. Onsdag 31.

9.30 10.00 19.00 17.00 19.00

Gang i Skjoldhøj BabySalmeSang Skjoldhøjkoret Englebixen Rhythm&Joy

Torsdag 1. Søndag 4.

13.50 15.30 17.00 16.00

November

Minikonfirmander Zapperklub AA-møde Koncert: Faurés Requiem

Mandag 5. 19.30 Tirsdag 6. 9.30 10.00 19.00 Onsdag 7. 19.00 Torsdag 8. 13.50 15.30 16.50 17.00 19.30

Bibelkreds Højskoleformiddag BabySalmeSang Skjoldhøjkoret Rhythm&Joy Minikonfirmander Zapperklub Fernisering på street-art udstilling AA-møde Musikcafé om Benny Andersen

Mandag 12. 18.30 Tirsdag 13. 9.30 10.00 19.00 Onsdag 14. 19.00 19.30 Torsdag 15. 13.50 15.30 17.00 Lørdag 17.

Café Himmelblå Gang i Skjoldhøj BabySalmeSang Skjoldhøjkoret Rhythm&Joy Litteraturkreds Minikonfirmander Zapperklub AA-møde Øvedag for Skjoldhøjkoret

Tirsdag 20. 9.30 10.00 19.00 Onsdag 21. 14.00 19.00 19.00 Torsdag 22. 14.00 17.00 19.30

Højskoleformiddag og julefrokost BabySalmeSang Skjoldhøjkoret Onsdagstræf Rhythm&Joy Menighedsrådsmøde Teaterforestilling for børn AA-møde Gudstjeneste-værksted

Tirsdag 27. Onsdag 28. Torsdag 29. Fredag 30.

Gang i Skjoldhøj BabySalmeSang – sidste Skjoldhøjkoret Englebixen Rhythm&Joy Zapperklub AA-møde Bind en adventskrans

15

9.30 10.00 19.00 17.00 19.00 15.30 17.00 18.00


Så dyp en kjærlighet Impuls Jeg har en far, en far ulik alle andre en som kjente meg før dagen jeg ble til Han ser til meg, om mitt liv er fyllt av glede eller om jeg strever for å helt forstå Så dyp en kjærlighet en fars hengivenhet, utstilt på et kors så gjennomtrengende og livsforvandlende din omsorg er for meg Du er min far og jeg er ditt barn Jeg kommer med mine nederlag og seire Med mitt jag for selvbehag i dette liv Jeg legger ned alt jeg er i dine hender her vet jeg at du vil være god mot meg Gud jeg faller ned Gud jeg faller ned I dine armer

Lyt til sangen på www.youtube.com Søg på teksten: Impuls så dyp en kjærlighet

K

2012 sep., okt. og nov.  

Kirkeblad for Skjoldhøj Kirke

Advertisement