Page 1

Kirkebladet Skjoldhøj Sogn marts april maj 2013


Forår

Det er forår – alting springer ud. Friske grønne farver lyser op overalt – også her i kirkebladet. Bladet er spækket med spændende foredrag, højtidelige arrangementer, sjove tilbud og hyggelige tiltag. Luk op for godteposen, og velkommen i Skjoldhøj Kirke!

Skjoldhøj Kirke

Hjemmeside: www.skjoldhoejkirke.dk Jernaldervej 425, 8220 Brabrand Kirkekontoret: Tlf. 8624 2061 Sognegården: Tlf. 8624 2787 Kordegn/kirkens kontor: Mandag-fredag kl. 10.00-13.00 og torsdag kl. 15.00-17.00 Niels Arne Sørensen · nas@km.dk Skjoldhøj Kirke, Jernaldervej 425, 8220 Brabrand · tlf. 8624 2061

Rund fødselsdag

Fredag den 17. maj fejres Ruth Wegebergs runde fødselsdag. Alle er velkomne til reception i sognegården kl. 13.00-17.00. Ruth er den første præst der blev ansat ved Skjoldhøj Kirke. 1000 tak til Ruth for mange års begejstring, indlevelse, medleven og nærvær. TILLYKKE med fødselsdagen!

Præster: Ruth Wegeberg True Byvej 6, 8381 Tilst. Tlf. 2443 2068 · rwc@km.dk Mandag fri Træffes bedst i kirken tirsdag - fredag kl. 12.00-13.00 Torben Nielsen Siøvænget 20, 8381 Tilst. Tlf. 8624 2338 · torn@km.dk Fredag fri Træffes bedst i kirken mandag - torsdag kl. 12.00-13.00

Tak for julehjælp

Kirketjenere: Alice Mørch Sørensen Pia Jepsen kt@skjoldhoejkirke.dk Tlf. i kirken 8624 2787 Graver: Poul Bødker · graver@skjoldhoejkirke.dk Tlf. 2160 5870 Træffes efter aftale

Menighedsrådets formand: Lis Glibstrup Siøvænget 24, 8381 Tilst Tlf. 8624 0390 · 9135@sogn.dk

I julen kunne Skjoldhøj Kirke igen dele julehjælp ud. Vi fik lavet nogle fine julekurve, som både var flotte og smagte godt. Mange havde sponsoreret gode ting til julehjælpen. Stor tak til Lions Club Brabrand, som gav penge til julehjælpen og til Legelandet, som igen i år gav fribilletter til småbørns-familierne. Tak til Super Best for chokolade og slik. Tak til Tilst Bageri for lækre julekager. Bolettes Blomster gav både blomster og søde trolde. Og MENY Kaffe sponserede kaffe. Stor TAK til jer alle!

Kirkeværge: Kim Strange Bjørnøvænget 21, 8381 Tilst Tlf. 8624 4909

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Organist: Hans Dammeyer · organist@skjoldhoejkirke.dk Tlf. 2380 9580 Sognemedhjælper: Laila Poulsen · poulsen.laila@gmail.com Tlf. 3069 2728 eller 4166 7753

Søndag den 10. marts er der sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Læs på side 7 om hvordan sidste års indsamling hjalp Kasif Nakatenda. Måske skulle du være indsamler i år?

Dette kirkeblad for Skjoldhøj Sogn er nr. 113, 29. årgang Kirkebladets redaktion: Laila Poulsen, Torben Nielsen, Anna Sørensen og Ruth Wegeberg (ansvarshavende redaktør) Deadline for næste nummer er den 24. april 2013 Omslagsbillede: Skjoldhøj Kirke. Foto: Ivar Mjell

2


Krist stod op af døde knæler nogle og kysser marmorpladen og lægger forskellige beklædningsgenstande og smykker derpå. Genstande, som man tager med sig hjem som minder og lykkebringere. Længere inde i kirken, under den store kuppel, er der en meget lille bygning med to rum. Først er der et forrum, kaldet Englenes Kapel. Bagved er selve gravrummet, den tomme grav. Det kan være svært at få adgang, for der er kun plads til et par stykker ad gangen, så der er som regel meget lange køer. Men det lykkes denne gang for mig en tidlig morgen kl. 6.00. Golgata I efterårsferien var vi 20 forventningsfulde sognerejsedeltagere fra bl.a. Skjoldhøj, Brabrand og Åbyhøj, der satte kursen mod Israel og Palæstina. Det blev otte rigtig dejlige dage med mange indtryk fra troens, historiens, naturens og politikkens verden. I Jerusalem boede vi fem dage. Jerusalem er jo simpelthen centrum for påskens begivenheder, og en af dagene gik vi ad Via Dolorosa, som man kalder den vej, Jesus efter traditionen bar korset – smertens vej mod kors og død. Til sidst på ruten går man ind i Gravkirken, der er en sand labyrint af flere kirker og mange kapeller. Der er en streng opdeling af områder og tider, som forskellige kirkesamfund, katolikker, ortodokse, armeniere m.fl. må bruge til deres ritualer og gudstjenester. De protestantiske kirker er for nye, så de er ikke blevet tildelt noget. Det betyder dog ikke, at protestanter ikke har adgang, for mens ceremonierne er i gang, er kirken også fyldt af besøgende, turister og pilgrimme fra hele verden. For det er fascinerende og stærkt at være i denne kirke, hvor man under samme tag finder både Golgata, hvor Jesus blev korsfæstet, og klippegraven, hvor Jesus blev lagt efter sin død langfredag og opstod påskemorgen. En smal trappe fører op til et repos oppe til højre, hvor Jesus blev naglet til korset. Og så er der selve Golgataklippen, nu beskyttet af glas. Stiller man sig i køen, kan man knæle og gennem et hul røre ved klippen. Man går ned ad en anden trappe og går forbi en marmorplade på gulvet, hvor Jesus blev lagt og svøbt ind i parfumerede linnedstykker. Her

Englenes Kapel Og jo, det er stærkt at stå alene i dette rum, til sidst kun med en kirketjener, der siger, at næste gudstjeneste skal hurtigt i gang, så … Men det er heldigvis ikke en nødvendig forudsætning for den kristne tro at have været her. Vi protestanter har altid understreget, at troen, også påsketroen, kommer af det som høres. Med Guds og Helligåndens hjælp – og ved dåben – kan troen skabes i os, tilliden til Gud, der gør os åbne for livet i hans navn, for det, han vil med os. Troen, der også kan få os til at tænke på andre end os selv – og handle derefter. Alt det, der også kan lyde og ske i en dansk folkekirke. – Men det var stærkt i Jerusalem … Glædelig påske! Torben Nielsen, sognepræst

3


Musik & kunst Musik & kunst Musik & kunst

Salmecafé

Janne Mark: Salmer fra Broen

Torsdag den 28. februar kl. 19.30 er der Salmecafé. En levende kirke er en bevægelig kirke, og således er en levende salmesang også en foranderlig salmetradition. Vores salmebog fra 2003 er nu 10 år gammel og der skrives fortsat nye salmer. Det nye, især det uden for salmebogen, tager vi fat på denne aften. Det nye tonesprog, både i tekst og musik, er aftenens tema. Kom og vær med til hyggeligt cafésamvær omkring nye salmer i og udenfor salmebogen. Aftenen ledes af Torben Nielsen og Hans Dammeyer.

Torsdag den 11. april kl. 19.30 er der release-koncert i Skjoldhøj Kirke, da vi bliver én af de første kirker i landet til at præsentere sangene fra Janne Marks nye CD. Janne Mark er forsanger i Brorsons Kirkes band, og med sig har hun som sædvanlig topmusikerne Henrik Gunde fra Radioens Big Band på klaver, Jesper Kofoed, trommer og orkestrets kapelmester Esben Eyermann på bas og banjo. Kendetegnende for musikken er den nye musikalske profil i den danske folkekirke, som Brorson Kirke i København er fortrop for. Stilen er singer/songwriter-salmer med et præg af folk, jazz og visetradition solidt forankret i nordisk musikalsk retning. Den stærke fællessangbare melodi er i centrum og tekstligt rummer koncerten årstidssalmer, salmer om kirkens rum og gudstjenestens nu, salmer om tro, håb og sorg, om dåb og konfirmation. Entréen er gratis. Efter koncerten kan der købes CD’er og noder samt forfriskninger i våbenhuset.

Koncert med Fossetta Musicale

Søndag 10. marts kl. 15.00 er der klassisk koncert i Skjoldhøj Kirke. Fossetta Musicale betyder ’det musikalske smilehul’ - og smil og glæde er et tema, når denne kammermusikgruppe bringer musikken ud. Trods deres unge alder, 19-25 år, er disse musikstuderende erfarne folk og flere af dem prisvindere. Da denne dag også er indsamlingsdag til Folkekirkens Nødhjælp, er der kaffe på kanden til alle fra kl. 14.30, uanset om man er en af de flittige indsamlere, koncertgænger eller begge dele. Der er gratis adgang til koncerten, men bidrag til Folkekirkens Nødhjælp modtages med tak.

Forårskoncert

Nordens toner

Tirsdag den 7. maj kl. 20.00 afholdes den traditionelle forårskoncert, hvor kirkens eget folkekor under ledelse af Hans Dammeyer, samt orkester vil synge og spille. På programmet er nyt og gammelt, klassisk og rytmisk, hjemmebagte og hjembragte kompositioner, både til lytning for publikum og til deltagelse. Efter koncerten kan forfriskninger købes i våbenhuset.

Tirsdag den 9. april kl. 9.30 er der koncert med pianist Pojken Flensborg m.fl. Pojken Flensborg vil præsentere nogle af de velkendte og populære nordiske sange. En folkemelodisk tone med et strejf af blid jazz. Det koster 60 kr. at deltage i koncerten.

4


Skjoldhøjkoret

Lørdag den 1. juni kl. 11.00 er der gospelworkshop, som slutter af med et brag af en gospelkoncert kl. 16.00. Sidste år havde vi besøg af Julie Lindell – og det var en kæmpe oplevelse. Derfor har vi igen inviteret gospeldivaen, som siden sidst har udgivet en plade, der på kort tid er blevet meget populær. Både enkeltpersoner og hele kor er velkomne til workshoppen. Tilmelding til poulsen.laila@gmail. com senest 2 dage før, hvis det drejer sig om enkeltpersoner og 2 uger før, hvis det drejer sig om hele kor. Kom og vær med, når gospelfeberen breder sig, og hele kirken bliver sat i bevægelse. Til koncerten vil også Zapperklubben medvirke, og synge et par sange. Det koster 50 kr. at deltage i workshoppen, som er inkl. frokost. Workshoppen er for alle 13-90 årige. Til selve koncerten er der gratis entré.

Musik & kunst Musik & kunst Musik & kunst

Gospeldag i Skjoldhøj

Den ugentlige øveaften er tirsdag kl. 19.0021.00. Selv om koret allerede er meget stort, er nye sangere velkomne. Især er der brug for flere alter og tenorer. Vi synger et blandet repertoire, fra folketoner til salmer. Lørdag den 13. april er der øvedag kl. 9.00-13.00. Folkekoret medvirker ved højmessen søndag den 14. april. Den 7. maj holder koret sin forårskoncert. Koret ledes af kirkens organist, Hans Dammeyer.

Rhythm&Joy

Hver onsdag aften kl. 19.00-20.30 mødes ungdomskoret Rhythm&Joy til øvning i Skjoldhøj Kirke. Rhythm&Joy er et rytmisk ungdomskor for alle sangfreaks fra 7. klasse til 33 år. Vi sætter pris på god stemning, og kommer ud i hver afkrog af stemmen. Og så kan vi kan slet ikke stå stille, når vi synger. Kig forbi og se, hvad vi laver. For mere info, skriv en mail til poulsen.laila@gmail.com. Ledere i koret er Anne Højgaard Ramballe, sognemedhjælper Laila Poulsen og organist Hans Dammeyer.

Grillaften og musik

Tirsdag den 18. juni kl. 18.00 er det muligt både at nyde musik og spise grillmad. Det er den fælles sommerafslutning, der byder på både noget godt til ørerne og ganen. Århus Marinekor synger et par sange i løbet af aftnen. Alle er velkomne til hyggeligt samvær på bålpladsen ved kirken. Mere info i næste kirkeblad. Tilmelding til Anna Sørensen på tlf. 4059 1777.

Kunst i sognegården

Elena Dobrynina Bering udstiller i øjeblikket kunst i sognegården. I sin billedkunst arbejder Elena med forskellige teknikker, både collage, akvarel, pastel og tusch. Elena er uddannet på Skt. Petersborg Kunstakademi, og underviser nu på AOF i Silkeborg. Kig forbi og nyd den fine udstilling!

t: 86 24 08 05 e: kmbygge@kmbygge.dk Blomstervej 46 8381 Tilst

Støt vore annoncører

5


Voksne Voksne Voksne Voksne Voksne Voksne

Bibelkreds

Gang i Skjoldhøj

Vi går en tur ca. hver anden tirsdag kl. 9.30. Se datoerne i kalenderen på næstsidste side i dette blad. Mødested ved kirken. Kom og få frisk luft, socialt samvær og motion, mens vi nyder årstidens gang i den smukke natur.

Nyhedsmail og hjemmeside

Se info om kirkens arrangementer på kirkens hjemmeside www.skjoldhoejkirke.dk. Du kan også tilmelde dig nyhedsmailen, så du én gang i måneden bliver opdateret omkring kirkens arrangementer. Skriv til poulsen.laila@gmail.com for at modtage nyhedsmailen.

Vi mødes i sognegården, læser i Bibelen og diskuterer livligt, synger, snakker og drikker kaffe. Vi mødes mandage kl. 19.30-21.30. Datoerne er mandag den 4. marts, den 8. april og den 6. maj. Yderligere oplysninger fåes hos Karen Margrethe Nedergaard på tlf. 8624 5361 eller 2332 1737.

Åbent AA-møde

Café Himmelblå

Café Himmelblå er for alle, der nyder samværet omkring et måltid. Mødetid den anden mandag i måneden kl. 17.30-18.30 hvor der er drop in, og vi dækker bord og hyggesnakker i køkkenet. Kl. 18.30 spiser vi sammen og synger et par sange. Vi slutter af med kaffe og er færdige ca. kl. 20.30. Vi mødes mandag den 11. marts, den 15. april og den 13. maj i sognegården. Pris 40 kr. pr. gang. Tilmelding til Anna Sørensen tlf. 4059 1777 senest mandag morgen.

Torsdag den 21. marts kl. 17.00-18.00 er der åbent AA-møde, hvor alle er velkomne. Det er 2 år siden Anonyme Alkoholikere startede med at holde møder i Skjoldhøj Sognegård – hver torsdag kl. 17.00-18.00. Det fejrer vi denne dag, med Åbent Hus, kaffe, the og Othellolagkage. Peter, ædru alkoholiker i 20 år, vil fortælle om sine erfaringer – med udgangspunkt i AA’s program: 12 trin og 12 traditioner. Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler erfaring, styrke og håb for at kunne løse deres fælles problem og derigennem hjælpe andre til at komme sig af alkoholisme. Det eneste, der kræves for at blive medlem, er et ønske om at holde op med at drikke. AA klarer sig selv økonomisk gennem egne, frivillige bidrag.

Litteraturkreds

Litteraturkredsen mødes i sognegården onsdage kl. 19.30-22.00. Her diskuteres månedens bog, som i foråret er: Onsdag den 13. marts Sijie Dai: Balzac og den lille kinesiske skrædderinde Onsdag den 10. april Auður Ava Ólafsdóttir: Stiklingen For mere info kontakt Jonna Clausen på tlf. 8624 0879.

AA i Skjoldhøj Kirke fylder 2 år.

6


Voksne Voksne Voksne Voksne Voksne Voksne

Højskoleformiddage

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Vi mødes tirsdage kl. 9.30-12.00 til spændende foredrag. Det koster 400 kr. at deltage i hele kursusrækken. Prisen for at deltage i et enkelt foredrag er 60 kr.

Søndag den 10. marts vil Skjoldhøj Kirke og Folkekirkens Nødhjælp gøre en fælles indsats i kampen mod sult og samle penge ind. Vi vil sende så mange indsamlere som muligt ud for at ringe på døre, så mange kan få hjælp. Vil du gerne være med, så Kasif Nakatenda var for meld dig som indsamunderernæret til at få ler på tlf. 8624 2061, gavn af sin hiv-medicin. send en mail til 9135@ To geder og en køksogn.dk eller skriv dig kenhave fra Folkekirkens på opslaget i våbenhuNødhjælp har bogstave- set. På selve dagen kan lig talt givet Kasif et nyt man samle ind fra kl. liv. Kasif ønsker held og 11. Mød op i våbenhulykke med indsamlingen, set og få tildelt en rute så flere kan få hjælp. og indsamlingsbøsse.

Tirsdag den 5. marts Fra plovfuren til Folketingets talerstol ved tidligere formand for Folketinget Christian Mejdahl. I forlængelse af foredraget afholdes ordinær generalforsamling. Tirsdag den 19. marts Vi mødes kl. 10.00 i biografen Øst for Paradis hvor vi ser filmen ’Som i Himlen.

Tirsdag den 9. april Nordens toner ved pianist Pojken Flensborg, Vejle. Pojken Flensborg med orkester vil præsentere nogle af de velkendte og populære nordiske sange. En folkemelodisk tone med et strejf af blid jazz.

Udflugt til Vestkysten

Tirsdag den 21. maj kl. 7.30-19.00 går turen til Vestkysten, nærmere betegnet Ringkøbing og Vedersø præstegård. Morgenmaden indtager vi i bussen, mens vi drager mod vest. Vi har haft spændende foredrag om besættelsestiden og skal se kopien af den bunker, der dukkede op af sandhavet i 2011. Den stod, som da tyskerne forlod Danmark. Derefter skal vi til Ringkøbing Kirke og se dens smukke inventar, som Arne Haugen Sørensen er mester for. Vi spiser stjerneskud eller stegt flæsk, inden turen går til Vedersø Præstegård, hvor kampen mod tyskerne blev personificeret i Kaj Munk. Huset står i dag som det gjorde, da Kaj munk levede, med billeder, møbler og minder om danmarkshistoriens mest indflydelsesrige præst. Inden vi drager mod øst og hjem igen, skal vi drikke kaffe. Turen inkl. morgenmad, middagsmad og kaffe koster 450 kr. pr. person. Program og tilmeldingsblanket findes i våbenhuset. Alle er velkomne til at deltage, dog max. 47 deltagere, så derfor gælder princippet ’først til mølle’.

Onsdagstræf

Onsdagstræf er foredrag, fortællinger, lysbilleder, sang, musik og udflugter. Velkommen til onsdagssamvær i sognegården. Onsdag den 20. marts kl. 14.00 Karen Blixen Vi får besøg af cand. theol. og forfatter Peter Værum, der vil fortælle om Karen Blixens gravfærd i anledning af 50 året for forfatterindens død. Onsdag den 17. april kl. 14.00 Min tid i PET Pensioneret efterretningsmedarbejder Per Enevoldsen vil fortælle om sin tid i PET, et foredrag fra en lukket verden. Onsdag den 15. maj kl. 14.00 Til tops i Venezuela - og et smut til Mont Blanc Rejseforedrag ved Bodil Bjødstrup Kristensen. Onsdag den 12. juni kl. 14.00 Sommerhygge – læs mere i næste kirkeblad. Yderligere oplysninger: Bodil Mortensen, tlf. 8624 3536 eller Lena Grote tlf. 8624 0208.

7


Gudstjenester 24. februar 2. søndag i fasten Matt. 15,21-28 „Kvinde, din tro er stor.“

Der henvises til gudstjeneste i Helligåndskirken kl. 10.30/Åbyhøj Kirke kl. 10.30/ Brabrand Kirke kl. 11.00/Tilst Kirke kl. 10.30

3. marts 10.30 Ruth Wegeberg 3. søndag i fasten Luk. 11,14-28 Jesus overvinder dæmonerne 10. marts Midfaste søndag Joh. 6,1-15 Bespisning af 5000

10.30 Torben Nielsen Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp

17. marts 10.30 Ruth Wegeberg Mariæ bebudelsesdag Luk. 1,26-38 Jesu fødsel bebudes 24. marts 10.30 Ruth Wegeberg/Torben Nielsen Palmesøndag Familiegudstjeneste og dåbstræf Matt. 21,1-9 Indtoget i Jerusalem 28. marts Skærtorsdag Matt. 26,17-30 Nadveren indstiftes 29. marts Langfredag Jesu lidelse og død

16.00 Torben Nielsen Påskemåltid efter gudstjenesten

31. marts Påskedag Mark. 16,1-8 Jesu opstandelse

10.30 Ruth Wegeberg

10.30 Torben Nielsen Liturgisk musikgudstjeneste

1. april 10.30 Ruth Wegeberg 2. påskedag Luk. 24,13-35 Vandringen til Emmaus 7. april 10.30 Torben Nielsen 1. søndag efter påske Joh. 20,19-31 Tvivleren Thomas

8


14. april 10.30 Ruth Wegeberg 2. søndag efter påske Skjoldhøj Kirkes folkekor medvirker Joh. 10,11-16 „Jeg er den gode hyrde“ 21. april 10.30 Torben Nielsen 3. søndag efter påske Joh. 16,16-22 En kort tid … 26. april 10.30 Ruth Wegeberg Bededag, 4. fredag efter påske Matt. 3,1-10 Himmeriget er kommet nær 28. april 10.30 Ruth Wegeberg 4. søndag efter påske Joh. 16,5-15 Talsmanden kommer 5. maj 10.30 Ruth Wegeberg 5. søndag efter påske Konfirmation 9. maj 10.30 Torben Nielsen Kristi himmelfartsdag Konfirmation 12. maj 10.30 Torben Nielsen 6. søndag efter påske Konfirmation 19. maj 10.30 Torben Nielsen Pinsedag Joh. 14,22-31 Talsmanden skal lære jer alt 20. maj 2. pinsedag Joh. 3,16-21

Friluftsgudstjeneste for hele Århus Vestre Provsti i Botanisk Have kl. 11.00 Se nærmere omtale på side 10

26. maj 10.30 Ruth Wegeberg Trinitatis søndag Indledes med True Walk fra True Byvej 2 kl. 9.30 Joh. 3,1-15 I må fødes på ny 2. juni 10.30 Torben Nielsen 1. søndag efter trinitatis Luk. 16,19-31 Den rige mand og Lazarus 9 . juni 10.30 Ruth Wegeberg 2. søndag efter trinitatis Luk. 14,16-24 Det store festmåltid

Kirkebil

Der kan bestilles kirkebil til alle gudstjenester og sognearrangementer. Bestilling på kirkekontoret tlf. 8624 2061.

9


Gudstjenester i caféen på Kultur- og Sundhedscenter Havkær Mosealléen 1-3, 8381 Tilst Onsdag den 20. marts kl. 14.30 ved Karin Gottlieb Onsdag den 17. april kl. 14.30 ved Lars Lindgrav-Sörensen Onsdag den 15. maj kl. 14.30 ved Karin Gottlieb Onsdag den 26. juni kl. 14.30 ved Torben Nielsen

Friluftsgudstjeneste

Påskeforberedelse

Fredag den 15. marts kl. 18.00 er der påskeforberedelse for hele familien i sognegården. Vi starter med at spise sammen, hvorefter vi er kreative og laver diverse påskepynt. Der er som sædvanlig flere ting at vælge imellem, så der er noget for alle aldersgrupper. F.eks. kan man arbejde med filt, male påskeæg eller så karse. Der er materialer til rådighed, men man er også velkommen til selv at tage noget med. Vi slutter af med at synge et par påskesalmer. Det koster 40 kr. for voksne at deltage, og er gratis for børn. Tilmelding senest 3 dage før arrangementet på mail til poulsen.laila@gmail.com eller på opslag i våbenhuset.

2. pinsedag mandag den 20. maj kl. 11.00 inviteres du til kæmpe friluftsgudstjeneste på Amfiscenen i Botanisk Have. Gudstjenesten er fælles for hele Århus V. Der er højt til loftet og plads til både børn og voksne ved årets friluftsgudstjeneste. Udfordrende ord, stærke sange, himmelske bønner og fælles ånd. Velkommen til gudstjeneste under åben himmel! Før og efter gudstjenesten er der live-musik, aktiviteter for børn og pinseevents. Man kan købe mad og drikke eller selv medbringe madkurv.

Besøgsven på Havkær

Vil du gerne gøre en forskel for et andet menneske? Så meld dig som besøgsven på Havkær. Som besøgsven kan du være med til at skabe glæde hos mennesker. Som besøgsven kan man mødes og hyggesnakke over en kop kaffe, gå ture og være den, der gør dagen til noget specielt for et andet menneske. Hvis du har lyst til at deltage i Besøgsvenneordningen, kan henvendelse ske til Kultur- og Sundhedscenter Havkær på tlf. 87 13 47 00 eller til Brugerrådet i Havkærs café torsdage kl. 11.00-12.00. For mere info kontakt Karen Jakobsen tlf. 6126 2710.

Skærtorsdag med påskemåltid

Skærtorsdag den 28. marts kl. 16.00 er der gudstjeneste, hvor vi gennem musik og ord vil sætte fokus på Jesu sidste måltid med sine disciple. Efter gudstjenesten indbydes alle til påskemåltid med lam, brød, urter og vin m.m. Et helt særligt måltid, der vil belyse sammenhængen mellem jødernes påske – til minde om befrielsen fra slaveriet i Egypten – og den kristne påske. Det koster 50 kr. at deltage i måltidet. Tilmelding på opslag i våbenhuset eller på kirkens kontor på tlf. 86242061 eller på mail til nas@km.dk senest mandag morgen den 25. marts.

Danske Kirkedage i Aalborg

Den 9.-12. maj er der Danske Kirkedage, hvor 5000 mennesker samles i Kristi Himmelfartsferien i Aalborg til et brag af en kirkefest. Danmarks største tværkirkelige arrangement, Danske Kirkedage, byder velkommen under temaet ’Menneske, hvor er du?’ Læs mere om arrangementet på www.kirkedage.dk eller tag en folder i våbenhuset.

10


Pilgrimsvandringer fra Skt. Lukas Kirke

Kjære Ruth! … Men aller først vil jeg takke for et fantastisk opphold hos deg og dine! For en utrolig gjestfrihet og for en utrolig hygge og sosialt samkvem vi opplevde i Skoldhøy!!! Mine kormedlemmer er helt over seg når vi snakker om Danmarksturen, enda det både var snø og ruskevær ute. Dere dansker har nok en gang vist at dere innehar noen egenskaper som vi Nordmenn ikke har, dere vet å vise omsorg og entusiasme og raushet både på den ene og andre måte. De fantastiske måltidene vi fikk ha sammen, konsertopplevelsene med de søde danske sangere, din fremragende utlevering av juleevangeliet som mange snakker om her ennu, og den søde eldre kvinde som trakterte meg med gin og tonic og det hele. Og hele din stab og organist som sto på for oss i hele helgen. Gi dem alle sammen en varm takk og hilsen fra meg.

I hele 2013 vil Skt. Lukas Kirke invitere alle til en månedlig pilgrimsvandring, hver den første søndag i måneden. Vandringerne tager sin begyndelse fra Skt. Lukas Kirke, hvorefter man vil gå gennem by, skov og strandområder ud til Moesgaard Stavkirke og tilbage igen. Vandringerne ledes af forskellige præster fra Århus og omegn, og finder sædvanligvis sted kl. 11.30. Se mere på Lukaskirkens hjemmeside www.sktlukaskirke.dk. Søndag den 3. marts ledes turen af sognepræst Torben Nielsen, Skjoldhøj, og denne dag er der afgang allerede kl. 8.00 fra Lukaskirken. Denne søndag afsluttes vandringen med en musikgudstjeneste i Lukaskirken kl. 16.00. Da ruten er fysisk krævende, 20-22 km og 5-6 timer i raskt tempo, er det vigtigt at man er i rimelig fysisk form. Medbring mad og drikke til eget forbrug. Husk vand, frugt og kulhydrater. Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig. For mere info se folderen i våbenhuset.

Og takken er gensidig: Til Iver Kleive, som har komponeret og arrangeret det musikalske, til solisterne Yngve og Maria, til Oslo Bachkor, som brugte deres tid og stemmer hos os – de var en gave på alle måder. Og tak til alle ’Skjoldhøjere’, som virkeliggjorde drømmen, til organist Hans, som det ganske efterår holdt fanen højt, og til Skjoldhøjkoret, som lagde arbejdskraft og stemmer til. Tak til alle de frivillige arbejdskræfter, staben som gjorde alt for at få det praktiske til at hænge sammen, til højskolebestyrelsen og Folkekoret, som lagde penge i kassen, og menighedsrådet, som i sidste ende garanterede de mange penge. Og til alle jer der mødte op og med begejstring tog imod ’Juleevangeliet’ – som lydmanden sagde: ”Den her kirke rykker for vildt”. 1000 tak! Ruth Wegeberg

Tak for julekoncerten

I julen blev Gud menneske. Guds søn blev født. Et stykke af himlen blev sat på jord. De dybeste lag i mit hjerte har set et forklarelsens land, hvor alt var et fuldkomment billed, og lykken var evig og sand, men kun som et glimt, som en lysning, der strøg over marker og vand. I strejf lå mit landskab forklaret som livets og kærligheds land. Jens Rosendal DDS 28 vers 2

True Walk

Vi fik ’et glimt som en lysning’, vi, der stod midt i julekoncerten med Iver Kleive og det norske kor den 9. december 2012. Her en hilsen fra Iver Kleive:

11

Søndag den 26. maj kl. 9.30 indledes gudstjenesten med en fælles vandring. Vi starter kl. 9.30 fra Byvej 2 i True og går derefter mod Skjoldhøj Kirke. Alle der har lyst til en frisk gåtur er velkomne.


Børn Børn Børn Børn Børn Børn Børn Børn

Dåbstræf og brunch

Kirkelejr

Er du døbt i 2008, vil vi gerne invitere dig, dine forældre og faddere, bedsteforældre og søskende til dåbstræf søndag den 24. marts kl. 9.00. Vi starter med at spise morgenmad sammen, hvorefter vi ser nærmere på døbefonten, orglet og kirkeklokkerne. Kl. 10.30 slutter vi af med gudstjeneste. Af hensyn til beværtning er der tilmelding senest 3 dage før på mail til poulsen.laila@gmail.com.

Sommerens kirkelejr er traditionen tro på Oddesundlejren. Det er i uge 32, fra den 4. august til den 8. august. Lejren er for alle børn, der går i 0.-7. klasse (inden sommerferien). I starten af juni vil der blive delt indbydelser og tilmeldingsblanketter ud på Egebakkeskolen og Skjoldhøjskolen. Går man på en anden skole, kan man tage et program i våbenhuset. Der er desuden tilmeldingsblanket i næste kirkeblad. Tilmelding kan ikke ske via mail. Torsdag den 13. juni kl. 19.00 er der info-møde om lejren. Denne aften er også sidste tilmeldingsfrist. Det koster 400 kr. at komme med på lejren, og er man flere søskende der skal af sted, koster første barn 400 kr. og efterfølgende børn 300 kr. Du kan også komme med som leder – har du lyst til det, så kontakt sognemedhjælper Laila Poulsen for mere info på poulsen.laila@gmail.com.

Englebixen

Nyhedsmail for børnefamilier

Hver måned er det muligt at modtage en børnemail fra kirken. I børnemailen står der, hvad der sker for børn og deres familier den næste måned i Skjoldhøj Kirke. På den måde kan man altid være opdateret omkring arrangementer. Tilmeld dig for at modtage børnemailen på poulsen.laila@gmail.com. Har du én gang før tilmeldt dig, men ikke modtager nyhedsmailen, så send en mail igen.

Én onsdag hver måned er der Englebixen, som er for 1-3 årige børn og deres forældre/søskende/ bedsteforældre. Alle sanser tages i brug, når vi synger salmer og sange, spiller på tromme og leger med faldskærm. Hver gang er der en lille historie fra Bibelen og en bøn. Der er drop-in kl. 16.45-17.00, hvor der står frugt fremme. Kl. 17.00 går selve programmet i gang, hvor vi synger og leger i en halv times tid. Det er gratis at være med. I foråret mødes vi: Onsdag den 27. februar Onsdag den 20. marts Onsdag den 24. april Onsdag den 22. maj

12


Konfirmand-info

Hver torsdag kl. 15.30-17.00 er der Zapperklub for alle, der går i 0.-4. klasse. OBS: lørdag den 1. juni skal børn fra Zapperklubben synge til gospelkoncert i Skjoldhøj Kirke, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Se mere under koncerter. Til Zapperklub er der 20-30 børn og 3-4 ledere hver gang. Vi hører om Gud, laver fede aktiviteter og får zapper-forfriskning. Det er gratis at være med! Forårets program ser sådan ud: 7. marts Vi laver mega-engle 14. marts Flere mega-engle 21. marts Rulle påskeæg 4. april Zapper-lys 11. april Bryllupsfest 18. april Blinde lege 25. april Bøn og Zapper-sang 2. maj Vi zapper på Kirkegården 16. maj Skattejagt 23. maj Bage-dag 30. maj På tur til Gitte. Husk badetøj! 1. juni Gospelkoncert - OBS lørdag!

Børn Børn Børn Børn Børn Børn Børn Børn

Zapperklubben

Aftner for forældre og konfirmander: Torsdag den 7. marts kl. 19.00 for 7. kl. på Egebakkeskolen Torsdag den 14. marts kl. 19.00 for Skjoldhøjskolens 7.b Torsdag den 21. marts kl. 19.00 for Skjoldhøjskolens 7.a

Konfirmationer 2013:

Skjoldhøjskolen, b-klassen: søndag den 5. maj kl. 10.30 Egebakkeskolen: Kristi himmelfartsdag, torsdag den 9. maj kl. 10.30 Skjoldhøjskolen, a-klassen: søndag den 12. maj kl. 10.30

Konfirmandindskrivning

Vi glæder os til at se det kommende års konfirmander onsdag den 22. maj kl. 19.00. Da er det nemlig tid for indskrivning til konfirmationsforberedelse. Indskrivningen begynder med en kort gudstjeneste i kirken og fortsætter derefter i sognegården. Husk at medbringe dåbsattest eller fødsels-navneattest (gerne kopi) og tilmeldingsblanket, som bliver uddelt til 6. klasserne på Skjoldhøjskolen, Ellekærskolen og Egebakkeskolen. Bor man i Skjoldhøj Sogn og går i 7. klasse efter sommerferien på en anden skole, kan man også blive konfirmeret i Skjoldhøj Kirke. Mød bare op til indskrivningen.

BabySalmeSang

BabySalmeSang er et tilbud til dig, som er på barselsorlov og din baby (2-7 mdr. ved forløbets start). Vi starter i kirkerummet, hvor vi synger, sanser, danser og lytter. Vi leger med sarte tørklæder, sæbebobler og får vilde luftture i ca. en halv time. Bagefter er der juice, frugt og hygge i sognegården. Næste forløb begynder tirsdag den 30. april og kører frem til den 18. juni. Vi mødes hver tirsdag kl. 10.00 (der er dog ingenting den 28. maj pga. kursus). Tilmelding og flere oplysninger om forløbet fås hos sognemedhjælper Laila Poulsen. Send en mail til poulsen.laila@gmail.com eller ring på tlf. 4166 7753. Ved tilmelding: Husk at oplyse både navn, mobilnummer, mailadresse og babys alder.

Konfirmationer 2014:

Med forbehold for uforudsigelige omstændigheder er datoerne for konfirmationerne for de nuværende 6. klasser i 2014 fastsat til: Egebakkeskolen: Søndag den 4. maj Skjoldhøjskolen, x-klassen: Søndag den 11. maj Skjoldhøjskolen, z-klassen: Søndag den 11. maj Ellekærskolen: Søndag den 11. maj

Konfirmationer 2015

offentliggøres den 1. september på kirkens hjemmeside skjoldhoejkirke.dk og i kirkebladet der udkommer tidligst 1. september.

13


Kirkelige handlinger Døbte i Skjoldhøj Kirke 28. oktober Leia Kim Hoang Fridthiof Vo Jasmin Alouie Kempel Carlsen 25. november Oskar Abildgaard Svenstrup Niklas Bakholm Husted Liam Skærbæk Rosenkilde 16. december Ida Vestergaard Odgaard

Sorggrupper

26. december Desi II Feliz Vibe Haugaard Freja Lily Copus

Bisættelser 16. november Anni Maria Frantzen 10. januar Bjarne Orla Larsen 19. januar Nina Lystrup

Uanset alder skal man føle sig velkommen og set. Kirken skal simpelthen være et omdrejningspunkt i Skjoldhøj, et socialt og kulturelt samlingssted. Hvad er Skjoldhøj Kirke god til? Skjoldhøj Kirke er god til at lave aktiviteter for mange forskellige aldersgrupper. Højskoleformiddage og Folkekoret er nemt at komme til, også for dem der ikke er vant til at komme i kirke. Og så er der mange gode aktiviteter for børn, som andre aktiviteter i kirken kan lade sig inspirere af. Sommerlejrene er et hit. Og så er der fremragende koncerter på et højt musikalsk niveau. Højmessen søndag formiddag er rigtig dejlig at komme til. Hvad skal der være endnu mere fokus på i Skjoldhøj Kirke? Skjoldhøj Kirke skal udvikle sig hele tiden. Der skal være mere kommunikation via nye platforme. Desuden skal de eksisterende platforme forbedres. Diakoni skal opprioriteres, gerne i samarbejde med nabosognene. Vi skal i det hele taget se på, hvad der fungerer i andre kirker og lade os inspirere. Vi skal tiltrække endnu flere frivillige, så folk føler et medansvar for kirkens liv og vækst. Det kunne være spændende med sociale fællesskaber, hvor ture ud af huset vægtes højt. F.eks. at gå i teater sammen. Det er meget sjovere, når man er en flok, der tager af sted samlet.

Når man har mistet, er det godt at mødes med ligesindede og dele smerten. Derfor tilbyder Folkekirkesamvirket i Århus, at både børn og voksne kan deltage i sorggrupper. Deltagelse i sorggrupperne er gratis og åbent for alle. Læs mere på www.folkekirkesamvirket.dk, eller ring til sekretariatsleder Flemming Lindeløf Rasmussen på tlf. 2481 5817. Du kan også kontakte en af præsterne eller tage en folder i våbenhuset.

Derfor er Skjoldhøj Kirke vigtig for mig!

I december 2012 kom der et nyt menighedsråd. De har fået tre skarpe spørgsmål, og et sammendrag af svarene lyder: Hvad er Skjoldhøj Kirkes vigtigste opgave? Det kristne budskab skal ud til det moderne menneske. Guds kærlighed, medmenneskelighed, at der er én højere magt – det skal kommunikeres ud til mennesker, så de forstår det. Vores aktiviteter skal være så gode, at folk slet ikke kan sige nej til at komme. Kirken skal være for ALLE i Skjoldhøj Sogn.

Menighedsrådsmøder er åbne for enhver, og i foråret er datoerne: Onsdag den 20. marts kl. 19.00 Onsdag den 17. april kl. 19.00 Onsdag den 15. maj kl. 19.00

14


Marts

Søndag 3. 8.00 Pilgrimsvandring fra Skt. Lukas Kirke

Mandag 15. Tirsdag 16.

Mandag Tirsdag

Onsdag 17.

4. 19.30 5. 9.30 10.00 19.00 Onsdag 6. 19.00 Torsdag 7. 15.30 17.00 19.00 Søndag 10. 11.00 15.00

Bibelkreds Højskoleformiddag + generalfors. BabySalmeSang Folkekor Rhythm&Joy Zapperklub AA-møde Møde for konfirmander og forældre fra Egebakkeskolen Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp Koncert med Fossetta Musicale

1 1. 12. Onsdag 13.

18.30 Café Himmelblå 9.30 Gang i Skjoldhøj 10.00 BabySalmeSang 19.00 Folkekor 19.00 Rhythm&Joy 19.30 Litteraturkreds Torsdag 14. 15.30 Zapperklub 17.00 AA-møde 19.00 Møde for konfirmander og forældre fra 7.b. Skjoldhøjskolen Fredag 15. 18.00 Påskeforberedelse

Torsdag

18.

Tirsdag

23.

Onsdag

24.

Torsdag

25.

19. 20.

10.00 10.00 19.00 Onsdag 14.00 17.00 19.00 19.00 Torsdag 21. 14.00 15.30 17.00 19.00 Søndag 24. 9.00

3 0. 9.30 Gang i Skjoldhøj 10.00 BabySalmeSang 19.00 Folkekoret

Onsdag Torsdag

1 . 19.00 2 . 15.30 1 7.00 5. 10.30

Søndag Mandag Tirsdag

Højskoleformiddag i biografen BabySalmeSang Folkekor Onsdagstræf Englebixen Rhythm&Joy Menighedsrådsmøde Sangeftermiddag på Havkær Zapperklub Åbent Hus AA Møde for konfirmander og forældre 7.a. Skjoldhøjskolen Dåbstræf og brunch

Onsdag Torsdag Søndag

Tirsdag 26. 9.30 Gang i Skjoldhøj Torsdag 28. 16.00 Gudstjeneste og påskemåltid 17.00 AA-møde Tirsdag

2.

9.30 19.00 Onsdag 3. 19.00 Torsdag 4. 15.30 17.00

April

Gang i Skjoldhøj Folkekor Rhythm&Joy Zapperklub AA-møde

Mandag 8. Tirsdag 9. Onsdag 10. Torsdag 11. Lørdag

19.30 Bibelkreds 9.30 Højskoleformiddag 19.00 Folkekor 19.00 Rhythm&Joy 19.30 Litteraturkreds 15.30 Zapperklub 17.00 AA-møde 1 9.30 Koncert: Salmer fra Broen 13. 9.00 Folkekorets øvedag

15

Café Himmelblå Gang i Skjoldhøj Folkekoret Onsdagstræf Rhythm&Joy Menighedsrådsmøde Zapperklub AA-møde Gang i Skjoldhøj Folkekoret Englebixen Rhythm&Joy Zapperklub AA-møde

Tirsdag

Mandag Tirsdag

Tirsdag

18.30 9.30 19.00 14.00 1 9.00 19.00 15.30 17.00 9.30 19.00 17.00 19.00 15.30 17.00

6 . 19.30 7. 9.30 10.00 20.00 8. 19.00 9. 10.30 17.00 9 .-12. 1 2. 10.30

Maj

Rhythm&Joy Zapperklub AA Konfirmation Bibelkreds Gang i Skjoldhøj BabySalmeSang Forårskoncert Rhythm&Joy Konfirmation AA Danske Kirkedage i Aalborg Konfirmation

Mandag Tirsdag

1 3. 18.30 14. 9.30 10.00 19.00 Onsdag 1 5. 14.00 19.00 19.00 Torsdag 16. 15.30 17.00 Fredag 17. 13.00

Café Himmelblå Gang i Skjoldhøj BabySalmeSang Folkekor - sommerafslutning Onsdagstræf Rhythm&Joy Menighedsrådsmøde Zapperklub AA-møde Reception pga. Ruths fødselsdag

Mandag 20. 11.00 Tirsdag 21. 7.30 10.00 Onsdag 22. 17.00 19.00 19.00 Torsdag 23. 15.30 17.00 Søndag 26. 9.30

Friluftsgudstjeneste i Botanisk Have Udflugt BabySalmeSang Englebixen Rhythm&Joy Konfirmandindskrivning Zapperklub AA-møde True Walk

Tirsdag 28. 9.30 Gang i Skjoldhøj Onsdag 29. 19.00 Rhythm&Joy Torsdag 30. 14.00 Sangeftermiddag på Havkær 15.30 Zapperklub 17.00 AA-møde


Sct. Patricks velsignelsesbøn Må Kristus være foran dig og vise dig vejen Må Kristus være ved siden af dig og ledsage dig Må Kristus være bagved dig og beskærme din ryg Må Kristus være nedenunder dig og holde dig oppe, når du falder Må Kristus være indeni dig og fylde dig med sin ånd Må Kristus være omkring dig og bevare dig fra alt ondt Må Kristus være oven over dig og velsigne dig Herren velsigne dig og bevare dig Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred

K

Kirkeblad marts april maj 2013  

Kirkebladet for marts, april og maj 2013

Kirkeblad marts april maj 2013  

Kirkebladet for marts, april og maj 2013

Advertisement