Page 1

Kirkebladet Skjoldhøj Sogn marts april maj 2012


Her er det nye kirkeblad

Skjoldhøj Kirke

Jernaldervej 425, 8220 Brabrand Kirkekontoret: Tlf. 8624 2061 Sognegården: Tlf. 8624 2787. Hjemmeside: www.skjoldhoejkirke.dk Kordegn/kirkens kontor: Mandag-fredag kl. 10.00-13.00 og torsdag kl. 15.00-17.00 Niels Arne Sørensen · nas@km.dk Skjoldhøj Kirke, Jernaldervej 425, 8220 Brabrand · tlf. 8624 2061

Så er det tid til et nyt kirkeblad – og her er det så! Fyldt med aktiviteter for voksne og børn i alle aldre. Som noget nyt er der i kirkebladet en aktivitetskalender, hvor alle ting der sker i kirken står uge for uge. Der ligger også en kalender inde på kirkens hjemmeside www.skjoldhoejkirke.dk, hvor man nemt får overblik over, hvad der sker af aktiviteter og gudstjenester i kirken. Af spændende ting, man kan læse om i dette blad, kan bl.a. nævnes, at der er koncert med de talentfulde Westerberg-søskende, der har vundet flere talent-priser. Der er koncert med vokalensemblet Per Passione, og så er der påskemåltid og besøg af Klezmerduo. Rhythm&Joy – Skjoldhøj Kirkes nye ungdomskor – er kommet godt fra start, og hver onsdag aften bliver der sunget på livet løs i kirkens kælder. Og så er det muligt at komme på sognerejse til Israel/ Palæstina - læs mere inde i bladet. Den store landsindsamling, som Folkekirkens Nødhjælp står for, er søndag den 4. marts. Læs om muligheden for at blive indsamler og gøre en forskel for folk i nød. Bemærk også, at kirkens sommerlejr i år er i uge 32. Og sådan kunne man blive ved – masser af spændende ting at se frem til. God læselyst og velkommen i Skjoldhøj Kirke!

Præster: Ruth Wegeberg True Byvej 6, 8381 Tilst. Tlf. 2443 2068 · rwc@km.dk Mandag fri Træffes bedst i kirken tirsdag - fredag kl. 12.00-13.00 Torben Nielsen Siøvænget 20, 8381 Tilst. Tlf. 8624 2338 · torn@km.dk Fredag fri Træffes bedst i kirken mandag - torsdag kl. 12.00-13.00 Kirketjener: Ulla Eskildsen · kt@skjoldhoejkirke.dk Tlf. i kirken 8624 2787 Kirketjenermedhjælper: Alice Mørch Sørensen Graver: Poul Bødker Tlf. 2160 5870 Træffes efter aftale Organist: Hans Dammeyer · Tlf. 2380 9580 organist@skjoldhoejkirke.dk Sognemedhjælper: Laila Poulsen · poulsen.laila@gmail.com Tlf. 3069 2728 (privat 4166 7753)

Tak til sponsorer

Menighedsrådets formand: Lis Glibstrup Siøvænget 24, 8381 Tilst Tlf. 8624 0390 · 9135@sogn.dk Kirkeværge: Kim Strange Bjørnøvænget 21, 8381 Tilst Tlf. 8624 4909

I forbindelse med uddeling af julehjælp vil vi gerne sige tak til dem, der har sponsoreret gaver, blomster, kager og slik til det gode formål. Stor tak til Legelandet for gratis fribilletter, Bolettes Blomster for smukke juledekorationer, Netto på Bronzealdervej for julegodter og Konditorbageren i Langkærparken for julekager.

Dette kirkeblad for Skjoldhøj Sogn er nr. 109, 28. årgang Kirkebladets redaktion: Torben Nielsen, Laila Poulsen, Ruth Wegeberg og Anna Sørensen Deadline for næste nummer er den 24. april 2012 Omslagsbillede: Skjoldhøj Kirke. Foto: Ivar Mjell

2


Konfirmander har ordet Ved konfirmationsforberedelse hos Ruth Wegeberg, er der blevet fremstillet ikoner, altertavler og skrevet om kirken og kristendom. Her kan du se og læse nogle af konfirmandernes tanker. Jesus er for mig en, som lever videre i bøgerne og i min tro. Jeg ved ikke helt, om jeg skal tro på Gud eller Big Bang, men jeg tænkte, at det måske er lige meget om han har levet eller ej. Jeg tror mere på, at han har formet os som vi er i dag og vores tro. Det er som om, at jeg er omgivet af ham eller af Gud hele tiden og alle mine venner. Jeg synes bare at det er svært at tro på en som man ikke ved om er rigtig eller ej. Men jeg synes selv jeg er kristen…

Jeg beder hver aften, trosbekendelsen, fadervor, synger en sang og beder en personlig bøn, hvor jeg siger tak for dagen og at der kommer en ny. Kristendom er et symbol på fred og noget der er til for alle, det er som en fugl, der flyver eller som et frit voksende træ. Kristendom er ikke en livsstil, men en måde at være sammen med andre, for vi kan kun lære om os selv, hvis vi er sammen med venner og familie.

Du kom til vor runde jord, barn på bare fødder. Og det gjorde han fuldstændig ligesom os andre. Han blev født den 24. dec. år 0. Min tro på Jesus: Ja, jeg tror på Jesus måske lidt på en anden måde. Jeg tror faktisk på de fleste fortællinger i Bibelen. Jeg tror også han er med overalt og at det hjælper at bede til ham, hvis man har det dårligt eller kender nogen der har det dårligt. Min tro er på en måde fra dag til dag, så hvis jeg er ked af det tror jeg at han holder hånden over mig og ser mig som den eneste. At gå i kirke betyder faktisk ikke så meget for mig men alligevel lidt, for det er der man altid bliver accepteret ligegyldigt hvem du er eller hvad du er. Jeg vil konfirmeres fordi jeg tror på Gud og Jesus, jeg tror på at der er noget efter døden og jeg tror på at der er en eller anden der holder hånden over mig og min familie.

Jesus brugte det meste af sit liv på at velsigne og helbrede folk og ikke mindst fortælle historier om Gud og Guds rige.

Kirken er mere et hyggeligt sted, hvor man mødes end et sted der er helligt. Kirken er en friplads hvor alle kan komme og være sammen om noget fælles. Kirken betyder noget for alle kristne, men har ikke den samme betydning for to. Kirken er som musik, det er frit og vigtigt, men også som en familie med glæde, sorg, død og oplysning.

Jesus er meget flink mod de folk han møder. Han er meget god mod børn, men bliver rimelig meget fornærmet når folk mistror ham eller svarer ham imod, han er meget rolig og ser meget ydmyg ud. Han går heller ikke i fint tøj.

Kristendommen betyder for mig, at jeg har noget at slutte mig til.

3


usik Musik Musik Musik Musik Musik Musik

Forårskoncert

Rhythm&Joy

– Skjoldhøj Kirkes ungdomskor Hver onsdag aften kl. 19.00-20.30 mødes vi til øvning i Skjoldhøj Kirkes kælder. Rhythm&Joy er for alle sangfreaks fra 7. klasse og op. Mød op, hvis du er til fede rytmer, cool musik, rytmiske salmer og sange om Gud og hvermand. Samtidig med at vi bruger masser af tid på at synge, er der også tid til hyggesnak, når vi får forfriskning. Tilmelding på mail til poulsen.laila@gmail.com eller sms til 41 66 77 53 med navn, alder, mobilnummer og mailadresse. Vi forventer sangerne har lidt korerfaring. Ledere i koret er Anne Højgaard Ramballe, sognemedhjælper Laila Poulsen og organist Hans Dammeyer.

Tirsdag den 8. maj kl. 20.00 inviteres til forårskoncert med Skjoldhøj Kirkes Folkekor under ledelse af Hans Dammeyer. Lyse og lette toner, nyt og gammelt, sange og salmer, klassisk og rytmisk, kendt og ukendt, vokalt og instrumentalt vil klinge i kirkerummet denne forårsaften. Der bliver også lejlighed til, at publikum kan synge med på nogle af vore kendte forårssange. Efter koncerten kan der købes forfriskninger i sognegården. Alle er velkomne, og der er gratis adgang.

Musikcafé med eventyrlig oplæsning

Violinkoncert med Westerberg-søskende

Vi mødes i våbenhuset onsdag den 7. marts og onsdag den 2. maj kl. 19.30 til uformelle aftner med musik, caféstemning og eventyrlig oplæsning. Sognepræst Ruth Wegeberg læser eventyr op, så sprogtonen bevares, og organist Hans Dammeyer spiller til sange fra Højskolesangbogen og andre sange, der passer til emnet.

Torsdag den 24. maj kl. 19.30 er det muligt at få en oplevelse ud over det sædvanlige. For i Malling bor en familie, hvor musik er langt mere end bare noget, der kommer ud af radioen. Familien Westerberg rummer nemlig fire usædvanligt store musikalske talenter. Tre af dem, alle violinister, giver snart koncert i Skjoldhøj Kirke. Det er Kirse, 15 år, og tvillingerne Birk og Kern på 18 år. Sidstnævnte er kendt fra TV med Danmarks Radios konkurrence ”Spil for livet”, som han vandt før jul sammen med en pris på 100.000 kr. En lang række andre priser har de musikalske søskende hentet hjem, blandt andet Berlingske Tidendes klassiske Musikkonkurrence, Jacob Gade Violinkonkurrence og Unge Spiller Klassisk. Prøver på deres talent kan høres på www.youtube.com/user/kernsonne.

Skjoldhøjkoret

Skjoldhøj Kirkes Folkekor er et stort kor, som øver hver tirsdag aften kl. 19.00-21.00 under organist Hans Dammeyers ledelse. Det er en festlig flok, som hygger sig, både når der arbejdes seriøst med musikken, og når der holdes pause med kaffe og kage. Koret medvirker til nogle årlige gudstjenester, både som en gedigen forstærkning af menighedssangen samt med koncertindslag. Derudover afholdes både forårskoncert og julekoncert. Den kommende forårskoncert er programsat til tirsdag den 8. maj kl. 20.00, og desuden medvirker koret til gudstjenesten den 25. marts.

Trioen akkompagneres på kirkens nye flygel af Anne-Marie Meineche, uddannet pianist fra Det Jyske Musikkonservatorium. Til koncerten er der gratis adgang.

4


påske påske påske påske påske påske påske

Påskeforberedelse

Når gudstjenesten er færdig inviteres til påskemåltid i sognegården bestående af lam, brød, grønne urter, saltvand, æg og vin. Desuden vil Klezmerduo med Ann-Mai-Britt Fjord og Henrik Bredholt spille og synge for og sammen med os, når vi har spist. Påskemåltidet koster 75 kr. at deltage i, og der er tilmelding enten på opslag i våbenhuset eller på kirkens kontor på tlf. 86242061 eller på mail til nas@km.dk.

Passionskoncert efter påsken Fredag den 30. marts kl. 18.00 er der påskeforberedelse for hele familien i sognegården. Påskeforberedelse ligger lige efter BørneKirke, som alle er velkomne til (se mere under BørneKirke). Kl. 18.00 er der spisning i sognegården, hvorefter vi laver påskepynt. Der vil være materialer til rådighed, men man kan også selv tage nogle med. Til sidst synger vi et par påskesalmer. Det koster 30 kr. for voksne og er gratis for børn. Tilmelding på opslag i våbenhuset eller på poulsen. laila@gmail.com.

Torsdag den 12. april kl. 19.30 er der koncert med det århusianske vokalensemble Per Passione. På repertoiret er musik fra renæssancens England; ”Music Of The Chapel Royal”. Her er musik af nogle af Englands allerstørste komponister: William Byrd, Thomas Tallis og Henry Purcell. Disse tre herrer var, blandt mange andre, hver især tilknyttet det kongelige hofkapel i England, the Chapel Royal, som var de kongeliges musikerensemble, med kor og komponister. Hofkapellet fulgte tronbesidderen på alle rejser og lagde stemmer til alt fra den daglige evensong til kroningsceromonierne. Vi skal blandt andet høre musik fra netop en af disse, James den 2.s kroning i 1685, hvortil Henry Purcell skrev sin overdådige motet I Was Glad. Vokalensemblet Per Passione blev stiftet i 2007 af stud.mag.art. Erik K. Knudsen, som også i dag er ensemblets tenor og leder. Ensemblet, der tæller fem medlemmer, specialiserer sig i musik fra renæssancen og den tidlige barok. Meget af musikken på denne tid blev skrevet til netop vokalensembler med én sanger pr. stemme, og når musikken synges på denne måde, opnås en meget større intimitet og fleksibilitet end tilfældet er med kor med flere sangere på hver stemme. Ensemblets leder, Erik K. Knudsen, er i øvrigt bosat som en af Skjoldhøj Kirkes nærmeste naboer, så koncerten den 12. april har en helt speciel betydning for Per Passione. Entré: 70 kr. Studerende 50 kr.

Skærtorsdag med påskemåltid

Skærtorsdag den 5. april kl. 16.00 er der gudstjeneste, hvor en del af musikken vil være Klezmermusik. Det bliver en anderledes gudstjeneste, men med det klassiske fokus: Hvorfor fejrer vi skærtorsdag? Ved det sidste måltid Jesus holdt med sine 12 disciple i Jerusalem, indstiftede han nadveren, som vi fejrer søndag efter søndag. Jøderne fejrede udfrielse af Egyptens fangenskab, og Jesus giver så måltidet en helt ny betydning.

Støt vore annoncører

5


Børn Børn Børn Børn Børn Børn Børn Børn

Zapperklubben

BørneKirke

Hver torsdag kl. 15.30-17.00 er der Zapper-klub for alle, der går i 0.-4. klasse. Vi hører om Gud, laver fede aktiviteter og får zapper-forfriskning. Der kommer ca. 15-20 børn hver gang, og der er altid plads til flere. Det er gratis at være med! I foråret skal vi bl.a. spille hockey, bage, bygge en by, male på t-shirts og holde påskefest.

BabySalmeSang Den sidste torsdag i måneden kl. 17.00 er der BørneKirke. Datoerne for BørneKirke er den 23. februar, den 30. marts (bemærk det er fredag, og at der bagefter er påskeforberedelse – se mere under påske), den 26. april og den 7. juni. Først er der frugt og hyggesnak i våbenhuset, og bagefter er der en børnevenlig gudstjeneste, hvor vi synger sammen og hører noget fra Bibelen. Tilsidst spiser vi sammen og hygger os med hinanden. Det er gratis for børn at være med, og det koster 30 kr. for voksne. Af hensyn til madlavningen skal man tilmelde sig, hvis man vil være med til spisning, senest tirsdagen før kl. 12.00, til sognemedhjælper Laila Poulsen på poulsen.laila@gmail.com eller på tlf. 3069 2728.

BabySalmeSang er et tilbud til dig, som er på barselsorlov og din baby (max 7 mdr. ved forløbets start). Vi starter i kirkerummet, hvor vi synger, sanser, danser og lytter. I ca. en halv time leger vi med sarte tørklæder, sæbebobler og får vilde luftture. Bagefter er der juice, frugt og hygge i sognegården. Næste hold starter tirsdag den 14. august, men er der nogle der gerne vil have opstart af et hold inden da, kan Laila kontaktes – det kræver dog, at der er nok tilmeldinger. Det er vigtigt at oplyse både mobilnummer, mailadresse og babys alder ved tilmelding. Tilmelding og flere oplysninger fås hos sognemedhjælper Laila Poulsen på mail til poulsen.laila@ gmail.com eller på tlf. 3069 2728.

6


Kirkelejr

Børn Børn Børn Børn Børn Børn Børn Børn

Dåbstræf

Sommerens kirkelejr er i år i uge 32, fra den 5. august til den 9. august.. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen, hvis du gerne vil med. Lejren er for alle børn der går i 0. – 7. klasse (inden sommerferien). Det er også muligt at komme med som leder kontakt sognemedhjælper Laila Poulsen for flere oplysninger på poulsen.laila@gmail.com.

Er du døbt i 2007, vil vi gerne invitere dig til dåbstræf torsdag den 7. juni kl. 17.00. Vi vil starte med at få lidt frugt i våbenhuset, hvorefter der er en kort børnevenlig gudstjeneste sammen med BørneKirken, og bagefter vil vi vise dig kirken med dåbsfad, orgel og kirkeklokker. Du må gerne tage dine forældre, bedsteforældre, søskende og faddere med, så de kan fortælle dig om den dag, du blev døbt. Til sidst spiser vi aftensmad sammen i sognegården. Vi er færdige ca. kl. 19.30. Af hensyn til maden er der tilmelding senest den 5. juni om morgenen til sognemedhjælper Laila Poulsen på poulsen.laila@gmail.com eller på tlf. 3069 2728.

Børnemail og facebook

Hver måned er det muligt at modtage en børnemail fra kirken. På den måde kan man altid være opdateret omkring arrangementer i Skjoldhøj Kirke. Tilmeld dig børnemail på poulsen.laila@gmail.com. Bliv også ven med Skjoldhøj Kirke på Facebook.

Konfirmander laver altertavler.

7


Gudstjenester 19. februar 10.30 Ruth Wegeberg Fastelavns søndag Familiegudstjeneste Luk. 18,31-43 Den blinde tigger Tøndeslagning efter gudstjenesten 23. februar 17.00 Torben Nielsen /Laila Poulsen Torsdag BørneKirke 26. februar 10.30 Ruth Wegeberg 1. søndag i fasten Luk. 22,24-32 Hvem er den største? 1. marts 19.30 (20.00) Torben Nielsen Torsdag, stillegudstjeneste Indledes med kaffe i sognegården 4. marts 10.30 Torben Nielsen 2. søndag i fasten Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp Mark. 9,14-29 Jesus helbreder en døv 11. marts 10.30 Ruth Wegeberg 3. søndag i fasten Joh. 8,42-51 Den, der er af Gud, hører Guds ord. 18. marts 10.30 Torben Nielsen Midfaste søndag Joh. 6,24-37 Jeg er livets brød 22. marts 19.30 (20.00) Torben Nielsen Torsdag, stillegudstjeneste Indledes med kaffe i sognegården

25. marts 10.30 Ruth Wegeberg Mariæ bebudelsesdag Skjoldhøj Kirkes Folkekor medvirker Luk. 1,46-55 Marias lovsang 30. marts 17.00 Torben Nielsen /Laila Poulsen Fredag BørneKirke + påskeforberedelse 1. april 10.30 Torben Nielsen Palmesøndag Mark. 14,3-9 Salvningen i Betania el. Joh. 12,1-16 Indtoget I Jerusalem 5. april 16.00 Ruth Wegeberg Skærtorsdag Musikgudstjeneste med Klezmerduo Joh. 13,1-15 Fodvaskningen og efterfølgende påskemåltid 6. april 10.30 Ruth Wegeberg Langfredag Passionsgudstjeneste Jesu lidelse og død

8


8. april Påskedag Matt. 28,1-8 Jesu opstandelse

10.30 Torben Nielsen

9. april 10.30 Torben Nielsen 2. påskedag Joh. 20,1-18 Maria Magdalene møder den opstandne 15. april 1. søndag efter påske Joh. 21,15-19 Jesus og Peter

10.30 Ruth Wegeberg

22. april 2. søndag efter påske Joh. 10,22-30 Mine får hører min røst

10.30 Torben Nielsen

26. april Torsdag

17.00 Ruth Wegeberg /Laila Poulsen BørneKirke

29. april 10.30 Ruth Wegeberg 3. søndag efter påske Joh. 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet 4. maj Bededag, 4. fredag efter påske

10.30 Ruth Wegeberg Konfirmation

6. maj 4. søndag efter påske

10.30 Ruth Wegeberg Konfirmation

13. maj 5. søndag efter påske

10.30 Torben Nielsen Konfirmation

17. maj Kristi himmelfarts dag Luk. 24,46-53 Jesu himmelfart

10.30 Torben Nielsen

20. maj 10.30 Torben Nielsen 6. søndag efter påske Joh. 17,20-26 Jesu bøn for disciplene og for os 27. maj Pinsedag Joh. 14,15-21 Talsmanden

10.30 Ruth Wegeberg

28. maj 2. pinsedag Joh. 6,44-51 Jeg er livets brød

11.00 Friluftsgudstjeneste for hele Århus Vestre Provsti i Borum Se nærmere omtale inde i bladet

3. juni 10.30 Torben Nielsen Trinitatis søndag Matt. 28,16-20 Dåbs- og missionsbefalingen 7. juni Torsdag

17.00 Torben Nielsen/Ruth Wegeberg /Laila Poulsen Dåbstræf og BørneKirke

10. juni 1. søndag efter trinitatis Luk. 12,13-21 Den rige bonde

10.30 Ruth Wegeberg Indledes med True Walk

9


Gudstjenester i caféen på Kulturog Sundhedscenter Havkær

Kirkelige handlinger

Mosealléen 1-3, 8381 Tilst

Onsdag den 7. marts kl. 14.30 Torben Nielsen Onsdag den 4. april kl. 14.30 Ruth Wegeberg Onsdag den 2. maj kl. 14.30 Karin Gottlieb

Stillegudstjenester

Stillegudstjenester er for dig, der kan lide en eftertænksom og rolig gudstjeneste. Selve gudstjenesten begynder kl. 20.00, men allerede fra kl. 19.30 kan man komme og få en kop kaffe i sognegården, eller gå ind i kirken og nyde stilheden. Der er stillegudstjenester: Torsdag den 1. marts kl. 19.30 Torsdag den 22. marts kl. 19.30

Døbte i Skjoldhøj Kirke 30. oktober Thea Bach Larsen William Amaru Fernandez Thomsen Emilia Juliane Fernandez Thomsen 6. november Lucas Weibrecht Hougaard 8. januar August Kjærsgaard Rischel 15. januar Ella Margrethe Fredberg 22. januar Christian Walterdorff Lund Isabella Holm

True Walk

Bisættelser 5. november Iris Ragnhild Hougaard Hansen 25. november Flemming Bue Jensen 22. december Lissie Koefoed 7. januar Hugo Graversen 10. januar Ulla Hemdorff 12. januar Hans-Jørn Poulsen

Søndag den 10. juni kl. 9.30 indledes gudstjenesten med en fælles vandring fra True. Vi mødes i True ved den gamle købmand Krogstrup, og går derefter mod Skjoldhøj Kirke, som er pyntet med forårets smukke blomster.

Kunst i sognegården

I februar og marts udstiller Inge Elbek klovne i sognegården. I april og maj er det Pernille Ravn, der står for en udstilling af forskellige kunstnere, deriblandt hende selv. Kom til fernisering den 1. april efter gudstjenesten. I juni og juli er det den lokale Helle Børsen Rosholm, der udstiller malerier inspireret af natur, dyr, fugle og mennesker. Har du idéer til udstillere eller er du selv kunstner, og har lyst til at udstille i sognegården, så kontakt Anna Sørensen på tlf. 4059 1777.

Kirkebil

der kan bestilles kirkebil til alle gudstjenester og sognearrangementer. Bestilling på kirkekontoret tlf. 8624 2061.

10


Som noget nyt kan man tilmelde sig nyhedsmail for voksne. Send en mail til poulsen.laila@gmail.com og fortæl, du gerne vil på listen. Derefter modtager du en mail hver måned, der fortæller om de ting der sker for voksne i Skjoldhøj Kirke. Der vil være informationer om alle de aktiviteter der foregår: Gudstjenester, koncerter, arrangementer mm.

Voksne Voksne Voksne Voksne Voksne Voksne

Café Himmelblå

Voksen-nyhedsmail

Café Himmelblå er for alle der nyder samværet omkring et måltid. Mødetid den anden mandag i måneden kl. 17.30-18.30, hvor der bliver hyggesnakket i køkkenet, mens bordet dækkes. Kl. 18.30 spiser vi sammen og synger et par sange. Vi slutter af med at drikke kaffe og er færdige ca. kl. 20.30. Vi mødes på datoerne: Mandag den 12. marts, den 16. april og den 14. maj i sognegården. Pris 40 kr. pr. gang. Tilmelding nødvendig – sidste frist er mandag morgen til Anna Sørensen på tlf. 4059 1777.

Når du tilmelder dig, må du gerne skrive, hvis du i forvejen går til en aktivitet i Skjoldhøj Kirke (skriv f.eks.: Med i folkekoret og til onsdagstræf ).

Bibelkreds

Der er også plads til dig i Bibelkredsen! Vi mødes i sognegården, læser i Bibelen og diskuterer livligt, synger, snakker og drikker kaffe. Vi mødes mandage kl. 19.30 og slutter ca. kl. 21.30. Datoerne er mandag den 5. marts, den 26. marts og den 30. april. Kom når du har tid og lyst! Yderligere oplysninger fås hos Karen Margrethe Nedergaard på tlf. 8624 5361 eller 2332 1737.

Litteraturkreds

Litteraturkredsen mødes i sognegården onsdage kl. 19.30-22.00. Her diskuteres ’månedens bog’, som i foråret er: Onsdag den 14. marts Clara Cramer: ”Claras krig” Onsdag den 11. april Sofi Oksanen: ”Renselse” For mere info kontakt Jonna Clausen på tlf. 8624 0879.

Gang i Skjoldhøj

Nattergale-tur Vi går en tur tirsdage kl. 9.30 på datoerne 28/2, 13/3, 27/3, 3/4, 10/4, 24/4, 1/5, 8/5, 22/5, 29/5 og 5/6. Mødested ved kirken. Kom og få frisk luft, socialt samvær og motion, mens vi nyder årstidens gang i den smukke natur.

11

Fredag den 1. juni kl. 20.00 er der nattergaletur. Vi mødes i Kasted Kirke og synger sammen. Derefter er der forfriskning og så går turen ud i mosen, hvor vi hører nattergalens smukke sang.


Voksne Voksne Voksne Voksne Voksne Voksne

Kom og oplev et AA-møde

Onsdagstræf

Det er snart 1 år siden, Anonyme Alkoholikere startede fast møde hver torsdag kl. 17.00-18.00 i Skjoldhøj Sognegård. Det vil vi gerne fejre med et Åbent Møde torsdag den 22. marts kl. 17.00-18.00. En ædru alkoholiker vil fortælle sin livshistorie. Og der serveres kaffe/the og flødeboller. Alle er velkomne! Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler erfaring, styrke og håb for at kunne løse deres fælles problem og derigennem hjælpe andre til at komme ud af alkoholismen. Det eneste, der kræves for at blive medlem, er et ønske om at holde op med at drikke. Der betales intet kontingent. AA klarer sig selv økonomisk gennem egne, frivillige bidrag.

Der afholdes onsdagstræf den 3. onsdag i måneden kl. 14.30-16.30 i sognegården. Onsdagstræf er foredrag, fortællinger, lysbilleder, sang, musik og udflugter. Program: Onsdag den 21. marts Israel/Palæstina i Jesu fodspor Vores egen sognepræst, Torben Nielsen, fortæller og viser billeder fra sin tur til Israel/Palæstina i januar måned sidste år. Onsdag den 18. april Mit liv Fhv. borgmester i Århus, Flemming Knudsen, fortæller om sit spændende liv fra Vibydreng til borgmester, rådmand og regionsrådsmedlem.

Fælles sommerafslutning

Onsdag den 16. maj Storm P. Skuespiller Anne Mette Nørgaard Jørgensen vil fremføre Storm P-monologer og give sjove fortællinger fra hans liv som skuespiller.

Mandag den 11. juni kl. 18.00 er der fælles sommerafslutning. Det foregår under åben himmel, hvor der inviteres til grillaften på bålpladsen ved kirken.

Onsdag den 13. juni (bemærk 2. onsdag i måneden) Sommerhygge - omtales i næste kirkeblad Yderligere oplysninger: Bodil Mortensen tlf. 8624 3536 eller Lena Grote tlf. 8624 0208.

Tilmelding til Anna Sørensen på tlf. 4059 1777.

knud mortensen bygge a/s murer-, tømrer- og entreprenørfirma blomstervej 46 - 8381 tilst

telefon 86 24 08 05

Støt vore annoncører

12


Sognerejse til Israel/ Palæstina 2012

Vi mødes tirsdage kl. 9.30-12.00 til spændende foredrag. Kom og vær med, og bliv klogere på livet, få inspiration og udfordringer. Prisen for et at deltage i et enkelt foredrag er 60 kr.

Tempelbjerget i Jerusalem med klippemoskéen.

Sognepræst Torben Nielsen, Skjoldhøj, og sognepræst Kirsten Stejner, Brabrand, arrangerer i samarbejde med Unitas Rejser en tur til Israel den 19.-26. oktober 2012. Vi skal se de kendte steder i Jerusalem, køre en tur til Betlehem og se fødselskirken m.m. Vi kører til Galilæa og sejler en tur på Genezareth Sø og kører op i Golanhøjderne. Selvfølgelig skal vi også til Jeriko og Nazareth. Forud for turen bliver der 3 forberedelsesaftener i Skjoldhøj Kirke. Disse aftener er i høj grad generelle og henvender sig til alle med interesse for situationen i Israel/Palæstina, både historisk og aktuelt. De to første aftener er med dr. theol. Knud Jeppesen, der har rejst meget i Israel, været professor og vicerektor på Tantur i Jerusalem. Tantur er et institut for økumeniske studier og ligger mellem Jerusalem og Betlehem. Desuden er Knud Jeppesen forfatter til mange artikler og bøger om Det Gamle Testamente. Den første aften er afviklet i februar.

6. marts Tur i biografen ’Øst for Paradis’ Vi mødes ved biografen kl. 10.00 Vi skal se filmen: "Things we lost in the fire". 20. marts Toves Tango v. skuespiller Lene Sejr Sørensen En kabaret skabt omkring Tove Ditlevsens digte og den argentinske tango. Poesien dramatiseres gennem dans og sang. I forlængelse af forestillingen er der ordinær generalforsamling.

17. april Inden for Murene v. fængselspræst Dorte Ørtved, Brande Et fængselsophold er en stor belastning for den indsatte og dennes pårørende. Kontakten til præsten, som har tavshedspligt overfor systemet, mødes med stor velvilje og forventning. 15. maj Udflugt Vi tager på udflugt til Dybbøl Banke og guides rundt på det fine historiecenter, der ligger i tilknytning hertil. Vi skal på Sønderborg slot og spise formidabel frokost på Sønderborghus. Afgang fra Skjoldhøj Kirke tidlig morgen og hjemkomst efter aftensmad. Prisen er 450 kr. og program og tilmeldingssedler kan hentes i kirkens våbenhus fra medio april.

Torsdag d. 29. marts 2012 kl. 19.30 Den nuværende politiske situation i Israel/Palæstina – og forholdet mellem religionerne v. Knud Jeppesen. Torsdag d. 19. april 2012 kl. 19.30 Informationsaften, hvor Torben Nielsen og Kirsten Stejner fortæller om turen og viser billeder fra de steder, der skal besøges. Vel mødt til disse aftener i Skjoldhøj Kirke, der ikke kræver tilmelding. Der vil i våbenhuset kunne afhentes skriftligt materiale med program, pris, tilmeldingsfrist m.v. for sognerejsen.

13

Voksne Voksne Voksne Voksne Voksne Voksne

Højskoleformiddage


Konfirmand-info

i år valgmenighedspræst Poul Nyborg fra Aarhus Valgmenighed, og alle kirkernes kor og sangere samles i ét stort kor. Vi håber, at mange igen i år vil komme og gerne også blive og nyde deres frokost i det grønne efter gudstjenesten. Man kan selv medbringe mad eller på stedet købe øl/vand og mundgodt fra grillen. Parkering henvises til området ved Borum Kirke, hvorfra der for gangbesværede arrangeres fælles transport. Tag gerne klapstol eller tæppe med. Vel mødt til en dejlig dag i Borum.

Aftner for forældre og konfirmander: Torsdag den 8. marts kl. 19.00 for Skjoldhøjskolens 7.a Torsdag den 15. marts kl. 19.00 for Egebakkeskolen Onsdag den 21. marts kl. 19.00 for Skjoldhøjskolens 7.b m.fl.

Folkekirkens Nødhjælps Indsamling

Søndag den 4. marts sender flere end 1.300 sogne tusindvis af frivillige indsamlere på gaden ved den årlige Sogneindsamling. Også Skjoldhøj Kirke er med, når der skal samles penge ind til arbejdet blandt verdens fattigste. Så meld dig som indsamler, og gør en forskel! Alle der har lyst til at samle penge ind her i området mødes fra kl. 11.00 i Skjoldhøj Kirke, hvor der bliver uddelt ruter og indsamlingsbøsser. Der hænger kort over ruter i våbenhuset fra begyndelsen af februar, så man har mulighed for at vælge en rute på forhånd. Når man har været ude at samle ind, vil der være kaffe/te, rug- og franskbrød med pålæg og ost – og hyggesnak i sognegården. Sidste år var der 14 indsamlere, som fik 16.000 kr. i kassen, hvilket gav et gennemsnit på godt 1000 kr. per indsamler. I år er målet dobbelt op – altså dobbelt så mange indsamlere og dobbelt så mange penge. Derfor er der brug for både dig og din nabo som indsamlere. Og så er der selvfølgelig brug for en masse glade givere, der tager godt imod indsamlerne og giver en rundhåndet gave. Meld dig som indsamler på kirkekontoret på tlf. 8624 2061, e-mail 9135@sogn.dk eller på opslag i våbenhuset.

Konfirmandindskrivning

Vi glæder os til at se det kommende års konfirmander tirsdag den 22. maj kl. 19.00. Da er det nemlig tid for indskrivning til konfirmationsforberedelse. Indskrivningen begynder med en kort gudstjeneste i kirken og fortsætter derefter i sognegården. Husk at medbringe dåbsattest eller fødsels- og navneattest og tilmeldingsblanket, som bliver uddelt til 6. klasserne på Skjoldhøjskolen, Ellekærskolen og Egebakkeskolen. Bor man i Skjoldhøj Sogn og går i 7. klasse efter sommerferien på en anden skole, kan man også blive konfirmeret i Skjoldhøj Kirke.

Friluftsgudstjeneste

2. pinsedag den 28. maj kl. 11.00 er der fælles friluftsgudstjeneste for hele Århus Vestre Provsti. Gudstjenesten finder sted på det naturskønne rekreative areal ”Kringlen” i Borum, der ligger ned mod Lyngbygaards Å, og som sidste sommer blev indviet med friluftsscene, bålpladser og andre faciliteter. Denne dag flytter vi ud af kirkerne til fælles gudstjeneste i det fri med præster, personale og kirkegængere fra alle sogne i provstiet. Prædikant bliver

Menighedsrådsmøder

Der er menighedsrådsmøder hver måned kl. 19.00 på følgende datoer: Onsdag den 14. marts, onsdag den 18. april og onsdag den 23. maj. Dagsorden for møderne hænger på opslagstavlen i våbenhuset en lille uge før. Møderne er åbne for alle.

14


Aktivitetskalender Marts Torsdag 1. 15.30 Søndag 4. 11.00

Zapperklub Sogneindsamling

Onsdag 11. Torsdag 12.

Mandag 5. 19.30 Tirsdag 6. 10.00 10.00 19.00 Onsdag 7. 19.00 19.30 Torsdag 8. 15.30 19.00

Bibelkreds Højskoleformiddag BabySalmeSang Skjoldhøjkoret Rhythm&Joy Musikcafé Zapperklub Konfirmand-forældreaften

Mandag 16. Tirsdag 17. Onsdag 18. Torsdag 19.

18.30 09.30 14.30 19.00 19.00 15.30 19.30

Café Himmelblå Højskoleformiddag Onsdagstræf Rhythm&Joy Menighedsrådsmøde Zapperklub Info om Israel-rejse

Mandag 12. 18.30 Tirsdag 13. 09.30 10.00 19.00 Onsdag 14. 19.00 19.00 19.30 Torsdag 15. 15.30 19.00

Café Himmelblå Gang i Skjoldhøj BabySalmeSang Skjoldhøjkoret Rhythm&Joy Menighedsrådsmøde Litteraturkreds Zapperklub Konfirmand-forældreaften

Tirsdag 24. Onsdag 25. Torsdag 26.

09.30 19.00 19.00 15.30 17.00

Gang i Skjoldhøj Skjoldhøjkoret Rhythm&Joy Zapperklub BørneKirke

Mandag 30. 19.30

Tirsdag 20. 09.30 Højskoleformiddag 19.00 Skjoldhøjkoret Onsdag 21. 14.30 Onsdagstræf 19.00 Rhythm&Joy 19.00 Konfirmand-forældre aften Torsdag 22. 15.30 Zapperklub 17.00 AA Åbent møde Mandag 26. Tirsdag 27. Onsdag 28. Torsdag 29. Fredag 30.

19.30 09.30 19.00 19.00 15.30 19.30 17.00 18.00

Bibelkreds Gang i Skjoldhøj Skjoldhøjkoret Rhythm&Joy Zapperklub Israel-foredrag BørneKirke Påskeforberedelse

April Tirsdag 3. 09.30 Torsdag 5. 16.00

Gang i Skjoldhøj Musikgudstjeneste og påskemåltid

Tirsdag 10. 09.30 19.00

Gang i Skjoldhøj Skjoldhøjkoret

19.00 19.30 15.30 19.30

Rhythm&Joy Litteraturkreds Zapperklub Koncert Per Passione

Bibelkreds

Maj Tirsdag 1. Onsdag 2. Torsdag 3.

09.30 19.00 19.00 19.30 15.30

Gang i Skjoldhøj Skjoldhøjkoret Rhythm&Joy Musikcafé Zapperklub

Tirsdag 8. 09.30 20.00 Onsdag 9. 19.00 Torsdag 10. 15.30

Gang i Skjoldhøj Forårskoncert med Skjoldhøjkoret Rhythm&Joy Zapperklub

Mandag 14. Tirsdag 15. Onsdag 16.

Café Himmelblå Skjoldhøjkoret Onsdagstræf Rhythm&Joy

18.30 19.00 14.30 19.00

Tirsdag 22. 09.30 19.00 Onsdag 23. 19.00 19.00 Torsdag 24. 15.30 19.30

Gang i Skjoldhøj Konfirmand-indskrivning Rhythm&Joy Menighedsrådsmøde Zapperklub Koncert med Westerberg-søskende

Tirsdag 29. 09.30 Onsdag 30. 19.00 Torsdag 31. 15.30

Gang i Skjoldhøj Rhythm&Joy Zapperklub

15


Bønner skrevet af konfirmander Kære Gud. Jeg beder dig om at tilgive dem, der er ked af det de har gjort og lad dem komme i himlen ligesom alle andre. • Kære Gud. Vær sød og hjælp os. Pas på os, hvis vi nu skulle have gjort en fejl. Jeg beder om hjælp til at tage livet med min sport lettere. Amen • Jeg takker dig, Gud fordi du gav mig livet og fordi du gav mig mine venner og familie og fordi du gav dem livet. Amen • Jeg beder om hjælp til at blive glad og om at føle at jeg har venner. Amen • Kære Gud. Hjælp mig med at få et liv. Jeg er alt for meget på facebook. Amen

K

2012 marts, april og maj  

Kirkeblad fro skjoldhøj kirke

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you