Page 1

Aare Kartau- pealtAnett-Hildegard Laarmann- julge eesti näha tagasihoidlik, kuid tegelikkuses naine, kelle huviorbiidist ei puudu hea krutskeid täis klassivend. Ta on väga Saamaks aimu, kes on need inimesed, kes 20. kosmeetika ja ajakiri Cosmopolitan. Lisaks abivalmis ja suur juunil jätavad Kilingi-Nõmme Gümnaasiumiga äärmisele naiselikkuajaloohuviline. Mees, kes loeb kor- hüvasti, iseloomustasid õpilased sele ja aktiivsusele oskab väga hästi kladades rohkem kui üksteist klassisiseselt. Fotod: verit mängida omab räägib. Lisaks kõigele sellele oskab erakogu. suurepäraseid teadmisi väga hästi lauamänge: male, kabe, bioloogias. koroona, lauatennis. Kristo Savi- tehnokratt, kelle käes nutitelefonid, arvutid ja muud tehnilised Kert Prink-viisakas, sõbKristiina Vinkelvidinad on justkui mänguasjad. Alati ralik, asjalik ja vaoshoisport ja tervislikult rõõmus ja armastab naerda. Tal on tud pähklite armastaja, toitumine on tema suurepärane pere. kellel automargiks roheeluviis. Armastab Maria Tammiste-väga tagasihoidline põkk. Viisakas, jutujoonistada ja hoiab lik, südamlik, siiras, sõbralik ja viikas ja nägus noormees. oma sõpru. Tüdruk, sakas neiu, kes armastab jalgpalli. kes saab peaaegu Väga intelligentne ja tubli tüdruk, Merlin Saar- hästi kõige hakkama. kes on isegi mõnest oma klassi poi- püüdlik, sõbralik, Mattias Abramsist pikem. aus ja nutikas naivaoshoitud, sõbMartin Neemsalune, kes armastab ralik, tark ja asjaviisakas, sportlik, enesüüa ja sporti teha. lik vana kooli sekindel eesti mees, Väga otsekohene, mees, kellel on kellel hea huumor alati tagataskust korralik ja eleganthea keeletaju. võtta. Tahab alati siis õppida, kui ne. Käitub kui tõeline džentelmen ja võtab üksinda väga kõik teised jutustavad. Au- ja äriRando Tõnisson- klassi mees, kes jagab klassiõdedele süüa. huvitavaid asju ette. geenius, kes on väga Geidi Grant- jutukas, ilus, sõbralik Eva-Liisa Kasela- vaikne, lahke ja abivalmis. Tüütüdruk, kes teeb head nalja. kuid tegus tüdruk, kellel piline eesti mees- räägib Väga siiras ja suure südamega on väga ilus käekiri ja lühidalt ja konkreetselt. pokkerineiu. Ta on alati valmis lisaks sportimisele oskab Meeletult sõbralik ja kanenda tulemuste parandamise väga hästi kõhutantsu. natlik. jaoks vaeva nägema, samuti Koolis näeb teda suhteliärgitab ka teisi õppima. selt harva, kuid alati on Triin LeppRait-Eino ta rõõmsameelne ja sõbvaikne, tagasihoidlik ja Laarmannralik kõigi vastu. sõbralik tütarlaps, kes tulevane poliitik, kes seisab Carl-Martin Teearuklassist suhtleb kõige oma õiguste eest ja armastab meeldiv, vaikne, viisakas rohkem Priiduga. Savaielda. Ta ei loobu oma põhija töökas inimene, kes muti üks edukaim koomõtetest ja rügab kõvasti heaajab oma seltskonnas oma liskäija. Väga kohusede tulemuste nimel. asja. Klassiõed märgivad tundlik ja ilus neiu. Keili Paru- ilus, tark, aktiivne ja ära ka väga hea välimuse vaikne tüdruk, kes ei pea ideaalja klassivennad kiidavad Urmet Tihane- sõbkaalus püsimise nimel vaeva nägekiiruse eest jooksmises. ralik, jutukas ja naljama. Ta on aktiivne olümpiaadidel kas klassivend, kes Kerli Kore- enesekindel, käija ja suur kohvinautleja. Ta on armastab head huusõbralik, väga aktiivne ja tüdruk, kes teab, morit ja lihtsat elu. juhtpositsiooni armastav mida ta räägib. Talle meeldib osta, tüdruk, kes võitleb oma Timo Tamm- viisamüüa ja vahetada arvamuse kaitseks. Inikas, sõbralik, abivalmis ja siiras ning südamest naerda. mene, kelle peale võib klassivend. Tubli maletaja ja pokkeloota ja kes on klassirimängija. Vahetundidel või tundikaaslaste silmis sõltumade ajal käib kodus kohvitamas. Pintu aktivist. gutab vaid hädavajadusel. Klassijuhatajad:

Kes nad on?

Priit Lepp- vaikne, sõbralik ja abivalmis noormees, kes kõige rohkem suhtleb Triinuga. Ta on väga tubli ja püüdlik. Üks kõige korralikum kooliskäija.

Kerli Ruul- ainuke õpilane, kes õpib nii nagu õppima peab. Eriti hästi oskab reaalaineid. Ta on väga hoolas ja tubli inimene, kellel hea süda ja alati valmis teistele abikätt ulatama.

Kersti Soomets (12R) Inge Post (12RL)


Kerli Saar- sõbralik tüdruk, kes enamjaolt hoiab omaette. Ta on rahulik, vaikne ja tagasihoidlik. Teisi sõnu: vaga vesi, sügav põhi. Andres Kaskrahulik ja elutark mees, kellel jutt jookseb ja huumor paitab kõrvu. Ta on väga sõbralik, lahe ja intelligentne. Eliise Palu- ülimalt energiline inimene, kellel pidevalt naeratus suul. Kõikidest inimestest 4x lõbusam. Ta on abivalmis, äkiline, tore ja väikestviisi naiivitar. Kristjan Puusepp- ei tea, kas asi on pikkuses, kuid kõik teemad jõuavad talle 5 minutit hiljem kohale. Ta on lihtsameelne, huvitav, abivalmis ja tore "pisike" klassivend

Jane Kalmet- enesekindel ja tõsine naine, kes on pidevalt mõtlik, kuid samas ka väga jutukas. Vahel käivad ka mõned tujud kallal. Ta on arukas, tark ja tore.

Raili Link- väga lõbus ja rõõmsameelne tütarlaps, kellele meeldib jutustada. Tal on alati oma kindel arvamus. Tark, tore ja leebe neiu.

Kristo Karbus- käib koolis nagu kuuvarjutus. Ta on väga abivalmis, sõbralik ja tagasihoidlik. Enne mõtleb ja siis ütleb. Kui sedagi.

Enrico Elblaus- tõeline eesti mees, kes ei armasta tühja juttu ajada. Ta on väga vaikne, taibukas ja hea huumoriga mõnus mees.

Liina Laasmeväga edev, ettearvamatu, kilkav, tujutsev ja energilinetäpselt selline nagu tõeline naine olema peab. Väga tore ja lõbus klassiõde.

Iiri Teraväga ägeda naeruga väike neiu, kes võib ka vahel tujutseda nagu tõeline naine. Ta on ülimalt hoolas ja töökas. Reiko Tamm- mees, kes armastab vaielda ja mõtelda. Teab, kes ta on, ja ei pelga seda teistelegi näidata. Ta on rahulik, sõbralik ja enesekindel.

Lugupeetud lugeja!

Nende vahvate täiskasvanute inimeste pidulik koolitee lõpuaktus toimub 20. juunil algusega 18.00 Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi aulas. Selle flaieriga sissepääs tasuta!


Kersti Soomets ja Inge Post– 65.lennu klassijuhatajad 2012. aasta maskiballil.

20. juunil lõpetab 32 65.lennu õpilast pidulikult KilingiNõmme Gümnaasiumi. Päris alguses oli meid rohkem, kuid aja möödudes mõned leidsid paremad jahimaad ja mõned lihtsalt ei pidanud vastu. Täpselt nii nagu kõik ses elus on muutuv, muutus ka 65. Lend kolme aasta vältel.

Mis nad tegid? Kerli KORE esimesel aastal võitis multimeediagrupp üleriigilisel konkursil animatsiooniga kolmanda koha. Kusjuures, multimeedia õppeainet hakati õpetama KilingiNõmme Gümnaasiumis ka esimest aastat.

Alustades algusest, võtsid Inge Post ja Kersti Soomets 11. klassi suureks märksõoma tiiva alla järgmised naks on uurimistöö. Terve gümnaasiumi õpilased. aasta räägiti meile sellest Enamus neist olid sama söögi alla ja söögi peale. kooli õpilased ka varem Lisaks uurimistöödele võt- Kert Prink oli selleaastase maskiballi meesõhtujuht. Eva-Liisa olnud, kuid oli ka täiesti sime ette mitmeidki tore- Kasela oli naisõhtujuht. Eliise koos Eva-Liisaga. uusi nägusid Talilt, Saaredaid ettevõtmisi. Üheks Foto: erakogu maalt, Pärnust ja Tartumaalt. 65. lend rebastena. Foto: erakogu suurimaks kujunes jõuluvõiks märkida ka märkimisball. väärse toetajate hulga nii kodukohast kui kaugemalt. Suur tänu kõigile, kes meie Jõuluballi korraldasime tegemist toetasid. traditsioonilises võtmes, kuid panime suuresti rõhku esinejatele, sponsoritele Jõuluballi korraldamine ja mõnusale õhkkonnale. ühendas tervet lendu niiÜheks toredaks esinejaks võrd palju, et sellest said kujunes mustkunstnik, kes alguse vabatahtlikud koolioli rahva seas peaaegu välised üritused. Näiteks nähtamatu, sest ei esineühine grillimine pärast nud laval, vaid liikus seltsuurimistööde edukat kaitskonnast seltskonna juurde mist. ja tegi paar võlutrikki. Ära 65. lend õpetajate päeva mõnusid nautimas. Foto: erakogu Esimeseks katsumuseks oli rebaste ristimine. Nagu ikka sisaldas see aeg endas parajaid intriige kahe paralleeli vahel. Võidu nimel pingutasid mõlemad klassid, kuid lõppvõit läks siiski Rklassile. Esimene aasta läks kui linnu -lennul. Harjuti uue õppekorraga ja raskemate õpitükkidega. Midagi suuremat korraldada ei jõutudki. Märkida võiks ära, et kohe


Kohe pärast seda hakkasime kiirelt pulmi korraldama. Läbi raskete vaidluste abiellusid omavahel Kristjan Puusepp ja Raili Link.

gudega, mis pakkusid pinget kõigile. Õhtu lõpus nautisime ka maitsvat pulmatorti. Klassiõhtu 65. lennu stiilis. Foto: Reiko Tamm.

Enne pulmi toimus tüdrukute muinasjutuline õhtu. Foto erakogu Lisaks korraldamisele aitasime ka teha head. Pärnu Kodutute Loomade Varjupaiga heaks korraldasime heategevuslikke muffini müüke. Kogu tulu annetasime varjupaigale. Kiiresti jõudiski kätte 12. klass. Programm, mille pidime kooliaasta jooksul ära korraldama oli katsumusterohke ja hirmutav, kuid tänu lennu ühtsusele ja aktiivsetele teotahtelistele inimestele saime kõigega suurepäraselt hakkama. Esimese suure üritusena nautisime abiturientideks ristimist ja peale seda kohe rebaste ristimist. Aeg oli „paitada“ uusi gümnasiste. Nautisime seda täiel rinnal. Loodame, et kümnendikud jäid meie pakutava programmiga rahule. Oktoobris ootas meid ees õpetajate päev. Õpetajaid

palusime kutsete vahendusel glamuursele Oscari galale. Ise proovisime nii palju kui võimalik näha välja päris õpetajatena. Ei puudunud toredad aksessuaarid ja iseloomulik riietus. Kooli sööklas toimus romantiline kihlumine ja spordihoone peeglisaalis pisaraid kiskuv laulatus. Pärast a m e tl ik k u os a suundusime Aasa puhkekeskuse saunamajja, et pidada maha tõeline pulmapidu. Reiko Tamm sisustas kogu õhtu traditsiooniliste pulmamänPruutpaar Raili Link ja Kristjan Puusepp. All pildil pidulikul vastuvõtul kogu 65.lend. Foto: Eva-Liisa Kasela

Lisaks peeti enne pulmi ka tüdrukute ja poiste õhtu. Tüdrukud olid kaks nädalat enne ametlikku laulatust kaunid muinasjututegelased. Aga nagu mehed ikka, kellel aega alati jalaga segada, korraldasid poissmeesteka paar tundi enne pulmi Resto baaris. Aja möödudes jõudis kätte kevad ja eksamiperiood. Enne seda tuli maha pidada lubatud kauni pruutpaari lahutus. Otsustavaks päevaks jäi tutipäev, mil päeval nautisime koerustükkide tegemist ja tänasime pedagooge, kes meid need kolm aastat välja on pidanud kannatama, neile iseloomulike kaardikestega.

Profile for Kilingi-Nõmme Gümnaasium

Kirjatark 62 abiturient  

Kirjatark 62 abiturient

Kirjatark 62 abiturient  

Kirjatark 62 abiturient

Profile for kirjatark
Advertisement