Page 1


Aneesha Dillon Tantric Pulsation 2005

Raamatu eesti keeles kirjastamise õigus kuulub eranditult kirjastusele ERSEN. Selle raamatu reprodutseerimine, tõlkimine ja levitamine ilma valdaja loata on õigusvastane ja seadusega karistatav.

Kaane kujundanud Reet Helm Toimetanud Anu Murakas Korrektor Inna Viires

Copyright © 2005 by Aneesha Dillon All rights reserved. © 2014 Kirjastus ERSEN

M06277814 ISBN 978-9949-25-591-7

Nüüd kõik raamatud meie veebipoest www.ersen.ee ja e-raamatud www.ebooks.ee


Sisukord

Esimene osa: Loomulik tervis versus emotsionaalne kahju Kahju hindamine .................................................................. 13 Hingamise pulsatsioon ......................................................... 26 Orgasmi valem ..................................................................... 39 Kaitserüü – seitse segmenti ................................................... 54 Tunnetepaarid ...................................................................... 68 Teine osa: Kaitserüü eemaldamine Keha ettevalmistamine .......................................................... 85 Maski eemaldamine näolt: silmad ....................................... 101 Maski eemaldamine näolt: suu ja kõri ................................. 115 Südame vabastamine kaitserüüst ......................................... 129 Läbi puuriukse ................................................................... 143 Sügavustesse ....................................................................... 155 Juurte juurde ...................................................................... 169 Kolmas osa: Naudingukaart Tantrakogemus ................................................................... 187 Tantristlik miljöö ................................................................ 201 Uurime tðakraid ................................................................. 216 Valgusring .......................................................................... 231 Tantristlik elustiil ................................................................ 246


Sissejuhatus

Olen alati tundnud, et minu töö on justkui kutsumus, milleks ma olen sündinud. Kaua aega tagasi, lugedes kursust Californias Esaleni Instituudis, valdas mind äkitselt tunne, et asi, mida ma hetkel tegin, oligi täpselt see, mida olin määratud oma elutööna tegema. See oli ekstaatiline tunne, sügavalt rahuldustpakkuv, küllastav ja täitev. See tunne pole muutunud, vaid on olnud minuga kogu pulsatsioonitegevuse ajal. Mõned aastad hiljem, kui ma kohtusin Oshoga ja tundsin temas ära oma vaimse õpetaja, muutus too tunne minu töö suhtes tugevamaks ja sügavamaks. Loodan käesolevas raamatus esitleda inimese energia kohta õpitut – kogemuslikke taipamisi, mille olen saanud Reichi keha ja emotsioone puudutavate teooriatega töötades. Kuigi olen pea kolmkümmend aastat aktiivselt viljelenud Osho teraapiat ja meditatsiooni, olen ühendanud tantra Reichi baastehnikatega. Minu avastused jätkuvad. Aina enam sulandub minu töö tantrapool emotsioonide vabastamise ja keha energiaga küllastamise baasdünaamikaga.


Minu jaoks pole l천ppu olemas. See on arengu ja avastamise j채tkuv protsess. Kui see raamat annab teile inspiratsiooni oma eluenergia avastamiseks, elusolemise ja ekstaasi uute tasandite leidmiseks, siis on see oma eesm채rgi t채itnud.


Tänusõnad

Püüdsin aastaid seda raamatut ise kirjutada, kuid tundus, et mul polnud selle jaoks kunagi aega ega ruumi minu tiheda töögraafiku tõttu, mis sisaldas rühmatöid ja koolitusi Euroopas, Indias ja mujal. Minu vana sõber Subhuti – kellega ma olen viimastel aastatel jaganud paljusid tähelepanuväärseid projekte, kaasa arvatud neli muusikaetendust – veenis mind lõpuks, et selleks ajaks, mil mul on aega maha istuda ja raamatuga algust teha, on temal see valmis ja mulle kätte antud. Seega tegime algust igapäevaste intervjuudega, mille kestel ma valasin välja oma arusaamu ja kogemusi. Tõepoolest jõudis raamat minu kätte nagu lubatud. Tänan teda oma südame põhjast sellise efektiivsuse, huumori ning minu veenmise ja tüütamise eest. Tahan tänada ka kõiki inimesi, kes aastate jooksul minu rühmadesse tulid ning kes olid minu suurimad õpetajad. See, mida nad avasid ja paljastasid usalduse ja armastuse keskkonnas, aitas muuta nii minu kui nende elu. Soovin avaldada tänu Charles ja Erica Kelleyle, minu Reichi õpetajatele, kes andsid mulle vahendid väliseks tööks, ning veelgi


sügavamalt tänada Oshot, minu vaimset õpetajat, kes andis mulle vahendid sisemiseks tööks. Osho sõnad on kolmkümmend aastat minu hinge toitnud, tema vaikus on puudutanud minu sügavat keset ning tema globaalse budavälja tantsiv energia toetab jätkuvalt minu teekonda. Rohkema info saamiseks Osho, tema visiooni ja meditatsioonide kohta vaadake võrgulehekülge www.osho.com.


ESIMENE OSA

Loomulik tervis versus emotsionaalne kahju


Tantristlik pulsatsioon


Esimene peatükk

KAHJU HINDAMINE

Olen tõrges revolutsionäär. Minu töö seab mind vastakuti kaasaegse ühiskonna tavade ja moraaliga, kuna näitab mulle kahju, mida ühiskond tavainimesele toob. Kuid ma pole sellist tüüpi inimene, kes seisaks puust kastil ja peaks raevukaid kõnesid. Mul puudub suur kirg hetkeseisu kummutamiseks. Näen lihtsalt seda, mis mulle peegeldub, kui surun oma sõrmed õrnalt minu juurde klientidena tulnud inimeste lihastesse. Näen selles peegelduses nii kahju kui ka tervenemist, nii haigust kui ka ravi. Olen viimased kolmkümmend aastat olnud praktiseeriv neoreichistlik terapeut, rakendades põhimõtteid, mille avastas Wilhelm Reich, kahekümnenda sajandi esimesel poolel elanud teedrajav teadlane ja psühhoterapeut. Praktiliselt tähendab see, et ma kasutan Reichi hingamis- ja liikumisharjutusi, et tekitada kliendi kehas tugev energialaeng, mis omakorda tekitab sama tugeva tunnete ja emotsioonide vabanemise. Teatud mõttes on minu töö umbisikuline, kuna neid põhimõtteid rakendades läbivad peaaegu kõik inimesed ühe ja sama

11


Tantristlik pulsatsioon

protsessi – energia kogunemine ning tunnete väljendamine ja vabastamine. Teisalt aga on see sügavalt isiklik, kuna kõik, mis koos tunnetega välja tuleb – abiks minu käed keha masseerimas ja julgustamas – on tõendid valest kohtlemisest, mille käes inimene on kannatanud. Ja ma pole neutraalne vaatleja. Ma ei saa end eraldada protsessist, mis minu silme ees avaneb. Olen iga kliendi puhul intiimselt kaasatud, tundes valu koos temaga, kui ta leiab ühenduse oma ammuunustatud emotsionaalsete haavade ja allasurutud tunnetega, ning kogedes nende vabanedes kergendust, kergust ja rõõmu. Ma pole traditsiooniline psühhoanalüütik, kes istub turvaliselt diivani taga toolil, kuni patsient südant puistab. Olen täiesti kohal, matil, juhendades klienti kogunenud pinge ja mälestuste miiniväljale, otsides plahvatamisvalmis miini ning torkides seda, kuni see plahvatabki. Ja selles, mis koos plahvatusega väljub, saab eranditult süüdistada viisi, kuidas meid üles kasvatati ja elama õpetati. Näete siis, kuidas ma ei saa midagi parata, et olen revolutsionäär, kuna minu tööks on saada lahti valest kasvatusest tingitud kroonilistest probleemidest ning anda inimesele võimalus kogeda, milline tunne on olla vaba, terve ja mässumeelne inimene. Kuna mässumeelsus näib olevat inimese lahutamatu osa, kaasneb sellega revolutsioonilisus. Kuid kui inimesed minu juurde tulevad, on sügavamad vihjed nende kogetust tavaliselt pilgu eest varjul. Pealispindsed sümptomid on need, mis ajendavad neid minuga töötama. Tihti mõistavad inimesed sellise töö vajalikkust, kui nad hakkavad tundma end õnnetutena või näib nende elu olevat mingisse mustrisse takerdunud, suundumata kõrgemale või madalamale ning jätkudes monotoonselt ja rutiinselt. Inimesed tulevad ka siis, kui emotsioonid hakkavad kontrolli alt väljuma ning nad ei tea täpselt, miks see juhtub. 12

Tantristlik pulsatsioon  

Inimese energia teekond loomalikkusest vaimse õitsenguni

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you