Page 1


Neil Somerville YOUR CHINESE HOROSCOPE 2010 Originally published in the English language by HarperCollinsPublishers Ltd. 2009

Raamatu eesti keeles kirjastamise õigus kuulub eranditult kirjastusele ERSEN. Selle raamatu reprodutseerimine, tõlkimine ja levitamine ilma valdaja loata on õigusvastane ja seadusega karistatav.

Kaane kujundanud Peeter Sepping Toimetanud Anneli Sihvart Korrektor Mari Mets Ó Neil Somerville 2009 All rights reserved. Ó 2009 Kirjastus ERSEN M07201609 ISBN 978-9949-12-839-6

Kirjastuse ERSEN kõiki raamatuid võite osta Interneti-poest aadressil www.ersen.ee


Rosile, Richardile ja Emilyle


SISUKORD Tänuavaldus ja soovitused Sissejuhatus Hiina kalendri aastad Tere tulemast tiigriaastasse

9 11 13 17

ROTT PÜHVEL TIIGER KASS DRAAKON MADU HOBUNE KITS AHV KUKK KOER SIGA

21 45 69 93 117 141 165 189 213 237 261 285

Lisad Isiklikud suhted Töösuhted Sinu tõusumärk Kuidas oma Hiina horoskoobi märki ja tiigriaastat ära kasutada Autorist

307 308 309 310 313 333


TÄNUAVALDUS JA SOOVITUSED Kirjutades “Sinu Hiina horoskoopi aastaks 2010” tahaksin tänada kõiki neid, kes pakkusid mulle seejuures abi ja hindamatut toetust. Tahaksin tänada Theodora Laud tema “Hiina astroloogia käsiraamatu” (“The Handbook of Chinese Horoscopes”, Harper & Row, 1979; Arrow, 1981) eest, mis oli mulle mu uuringutes suureks abiks. Peale Lau raamatu soovitan neile, kes Hiina astroloogia vastu huvi tunnevad, ka järgmisi teoseid: Kristyna Arcarti, “Chinese Horoscopes for Beginners” (Headway, 1995); Catherine Aubier, “Chinese Zodiac Signs” (Arrow, 1984), mis on kaheteistkümnest raamatust koosnev sari; E. A. Crawford ja Teresa Kennedy, “Chinese Elemental Astrology” (Piatkus Books, 1992); Paula Delsol, “Chinese Horoscopes” (Pan, 1973); Barry Fantoni, “Barry Fantoni’s Chinese Horoscopes” (Warner, 1994); Bridget Giles ja Diagram Group, “Chinese Astrology” (HarperCollins Publishers, 1996); Kwok Man-Ho, “Complete Chinese Horoscopes” (Sunburst Books, 1995); Lori Reid, “The Complete Book of Chinese Horoscopes” (Element Books, 1997); Paul Rigby ja Harvey Bean, “Chinese Astrologics” (Publications Division, South China Morning Post Ltd, 1981); Ruth Q. Sun, “The Asian Animal Zodiac” (Charles E.Tuttle Company, Inc., 1996); Derek Walters, “Ming Shu” (Pagoda Books, 1987) ja “The Chinese


SINU HIINA HOROSKOOP AASTAKS 2010

Astrology Workbook” (The Aquarian Press, 1988); Suzanne White, “The New Astrology” (Pan, 1987), “The New Chinese Astrology” (Pan, 1994) ja “Chinese Astrology Plain and Simple” (Eden Grove Editions, 1998).

Uude aastasse astudes kanname igaüks endas oma lootusi, ambitsioone ja unistusi. Kord käib saatus ja asjade kulg meiega ühte sammu, kord seisame silmitsi pingutuste ja meeleheitega, ent astume siiski edasi. Neil, kes ei seisata ning oma püüdlusi elavana hoiavad, on suurim võimalus soovituni jõuda. Leia endas meelekindlust edasi minna – see tasub kahtlemata ära. Neil Somerville

8


SISSEJUHATUS Hiina horoskoopide päritolu on varjul aegade hämaruse katte all. Hiina astroloogide ennustamiskunsti tunti juba tuhandeid aastaid tagasi, kuid ka tänapäeval ei ole hiina astroloogia oma võlu kaotanud, vaid pakub inimestele jätkuvalt huvi. Hiina astroloogias on kasutusel kaksteist märki, mis kannavad kaheteistkümne looma nime. Ei ole küll täpselt teada, kuidas märgid nimed said, ent üks vana legend pajatab järgmist. Ühel Hiina kalendri vana-aastaõhtul kutsus Buddha kokku kogu kuningriigi loomad. Teadmata põhjusel ilmusid kohale aga vaid kaksteist looma. Esimesena saabus Rott, tema järel tulid Pühvel,Tiiger, Kass, Draakon, Madu, Hobune, Kits, Ahv, Kukk, Koer ja kõige viimasena Siga. Tänutäheks otsustas Buddha nimetada iga looma järgi ühe aasta ning teha nii, et vastava märgi all ilmale tulnud päriksid osa nende loomade omadustest. Seetõttu on pühvliaastal sündinud töökad, kindlameelsed ja kangekaelsed nagu pühvel isegi, samas kui koera-aastal sündinud on koera kombel truud ja ustavad. Loomulikult ei ole kellelgi ühegi märgi kõiki omadusi, ent sarnasusi on uskumatult palju ning just selles peitubki Hiina horoskoopide võlu. Peale kaheteistkümne märgi tuntakse Hiina astroloogias ka viit elementi, mis märkidele kas tugevdavat või nõrgendavat mõju avaldavad. Elementide mõju märgile selgitatakse lähemalt märkidele pühendatud peatükkides. 9


SINU HIINA HOROSKOOP AASTAKS 2010

Oma Hiina horoskoobi märgi leiad sünniaja järgi tabelist. Kuna Hiina horoskoop rajaneb kuukalendril, algab uus aasta alles jaanuari lõpus või veebruari alguses. Seetõttu peaksid neil kuudel sündinud oma märgi leidmiseks tabeli kuupäevi eriti hoolikalt jälgima. Lisades toodud kaks tabelit näitavad märkide omavahelist sobivust isiklikes ja tööalastes suhetes. Lisades on juttu ka sellest, milliseid kellaaegu mingid märgid valitsevad. Nõnda leiad sa oma tõusumärgi, millel on meile – nagu kinnitab ka läänemaailma astroloogia – samuti tähelepanuväärne mõju. Käesolevat raamatut kirjutades püüdsin ühendada Hiina horoskoopide põneva loomuse ning lääne huvi ennustamise vastu. Ennustuste aluseks on mitmed märkidega seotud tegurid. Mul on hea meel, et “Sinu Hiina horoskoobi” ilmumisaastate jooksul on nii paljud inimesed uue aasta ennustuste vastu huvi tundnud, ning ma loodan, et horoskoobist on neil ka kasu olnud. Sellegipoolest tuleb meeles pidada, et igaüks meist on ise oma saatuse sepp. Loodan siiralt, et käesolev raamat pakub eelseisvaks aastaks põnevat lugemist ja kasulikke nõuandeid.


HIINA KALENDRI AASTAD Kukk Koer Siga Rott P端hvel Tiiger Kass Draakon Madu Hobune Kits Ahv Kukk Koer Siga Rott P端hvel Tiiger Kass Draakon Madu Hobune Kits

22. jaanuar 1909 10. veebruar 1910 30. jaanuar 1911 18. veebruar 1912 6. veebruar 1913 26. jaanuar 1914 14. veebruar 1915 3. veebruar 1916 23. jaanuar 1917 11. veebruar 1918 1. veebruar 1919 20. veebruar 1920 8. veebruar 1921 28. jaanuar 1922 16. veebruar 1923 5. veebruar 1924 24. jaanuar 1925 13. veebruar 1926 2. veebruar 1927 23. jaanuar 1928 10. veebruar 1929 30. jaanuar 1930 17. veebruar 1931 11

kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni

9. veebruar 1910 29. jaanuar 1911 17. veebruar 1912 5. veebruar 1913 25. jaanuar 1914 13. veebruar 1915 2. veebruar 1916 22. jaanuar 1917 10. veebruar 1918 31. jaanuar 1919 19. veebruar 1920 7. veebruar 1921 27. jaanuar 1922 15. veebruar 1923 4. veebruar 1924 23. jaanuar 1925 12. veebruar 1926 1. veebruar 1927 22. jaanuar 1928 9. veebruar 1929 29. jaanuar 1930 16. veebruar 1931 5. veebruar 1932


SINU HIINA HOROSKOOP AASTAKS 2010

Ahv Kukk Koer Siga Rott P端hvel Tiiger Kass Draakon Madu Hobune Kits Ahv Kukk Koer Siga Rott P端hvel Tiiger Kass Draakon Madu Hobune Kits Ahv Kukk Koer Siga Rott P端hvel Tiiger Kass

6. veebruar 1932 26. jaanuar 1933 14. veebruar 1934 4. veebruar 1935 24. jaanuar 1936 11. veebruar 1937 31. jaanuar 1938 19. veebruar 1939 8. veebruar 1940 27. jaanuar 1941 15. veebruar 1942 5. veebruar 1943 25. jaanuar 1944 13. veebruar 1945 2. veebruar 1946 22. jaanuar 1947 10. veebruar 1948 29. jaanuar 1949 17. veebruar 1950 6. veebruar 1951 27. jaanuar 1952 14. veebruar 1953 3. veebruar 1954 24. jaanuar 1955 12. veebruar 1956 31. jaanuar 1957 18. veebruar 1958 8. veebruar 1959 28. jaanuar 1960 15. veebruar 1961 5. veebruar 1962 25. jaanuar 1963 12

kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni

25. jaanuar 1933 13. veebruar 1934 3. veebruar 1935 23. jaanuar 1936 10. veebruar 1937 30. jaanuar 1938 18. veebruar 1939 7. veebruar 1940 26. jaanuar 1941 14. veebruar 1942 4. veebruar 1943 24. jaanuar 1944 12. veebruar 1945 1. veebruar 1946 21. jaanuar 1947 9. veebruar 1948 28. jaanuar 1949 16. veebruar 1950 5. veebruar 1951 26. jaanuar 1952 13. veebruar 1953 2. veebruar 1954 23. jaanuar 1955 11. veebruar 1956 30. jaanuar 1957 17. veebruar 1958 7. veebruar 1959 27. jaanuar 1960 14. veebruar 1961 4. veebruar 1962 24. jaanuar 1963 12. veebruar 1964


HIINA KALENDRI AASTAD

Draakon Madu Hobune Kits Ahv Kukk Koer Siga Rott P端hvel Tiiger Kass Draakon Madu Hobune Kits Ahv Kukk

13. veebruar 1964 2. veebruar 1965 21. jaanuar 1966 9. veebruar 1967 30. jaanuar 1968 17. veebruar 1969 6. veebruar 1970 27. jaanuar 1971 15. veebruar 1972 3. veebruar 1973 23. jaanuar 1974 11. veebruar 1975 31. jaanuar 1976 18. veebruar 1977 7. veebruar 1978 28. jaanuar 1979 16. veebruar 1980 5. veebruar 1981

kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni

1. veebruar 1965 20. jaanuar 1966 8. veebruar 1967 29. jaanuar 1968 16. veebruar 1969 5. veebruar 1970 26. jaanuar 1971 14. veebruar 1972 2. veebruar 1973 22. jaanuar 1974 10. veebruar 1975 30. jaanuar 1976 17. veebruar 1977 6. veebruar 1978 27. jaanuar 1979 15. veebruar 1980 4. veebruar 1981 24. jaanuar 1982

Koer Siga Rott P端hvel Tiiger Kass Draakon Madu Hobune Kits Ahv Kukk Koer

25. jaanuar 1982 13. veebruar 1983 2. veebruar 1984 20. veebruar 1985 9. veebruar 1986 29. jaanuar 1987 17. veebruar 1988 6. veebruar 1989 27. jaanuar 1990 15. veebruar 1991 4. veebruar 1992 23. jaanuar 1993 10. veebruar 1994

kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni

12. veebruar 1983 1. veebruar 1984 19. veebruar 1985 8. veebruar 1986 28. jaanuar 1987 16. veebruar 1988 5. veebruar 1989 26. jaanuar 1990 14. veebruar 1991 3. veebruar 1992 22. jaanuar 1993 9. veebruar 1994 30. jaanuar 1995

13


SINU HIINA HOROSKOOP AASTAKS 2010

Siga Rott Pühvel Tiiger Kass Draakon Madu Hobune Kits Ahv Kukk Koer Siga Rott Pühvel Tiiger

31. jaanuar 1995 19. veebruar 1996 7. veebruar 1997 28. jaanuar 1998 16. veebruar 1999 5. veebruar 2000 24. jaanuar 2001 12. veebruar 2002 1. veebruar 2003 22. jaanuar 2004 9. veebruar 2005 29. jaanuar 2006 18. veebruar 2007 7. veebruar 2008 26. jaanuar 2009 14. veebruar 2010

kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni

18. veebruar 1996 6. veebruar 1997 27. jaanuar 1998 15. veebruar 1999 4. veebruar 2000 23. jaanuar 2001 11. veebruar 2002 31. jaanuar 2003 21. jaanuar 2004 8. veebruar 2005 28. jaanuar 2006 17. veebruar 2007 6. veebruar 2008 25. jaanuar 2009 13. veebruar 2010 2. veebruar 2011

Märkus. Hiina astroloogia raamatutes võivad loomamärkide nimetused pisut erineda. Pühvlit võidakse nimetada ka Härjaks või Pulliks, Kassi Jäneseks või Küülikuks, Kitse Lambaks ning Siga Kuldiks. Märkide iseloomulikud omadused sellest ei muutu.

14


HIINA KALENDRI AASTAD

TERE TULEMAST TIIGRIAASTASSE Jõuline, silmatorkav ja kiire Tiiger sisendab meisse austust… ja hirmu. Mitte keegi ei saa – ei söanda – tema kohalolekut mitte märgata.Tiigriaasta võib kujuneda üsnagi pöördeliseks. See võib tuua pingelist tegevust, muutusi ning kahetsusväärsel kombel ka konflikte ja katastroofe. Tiigriaastal toimuvad sündmused kiiresti ja nende tagajärjed võivad olla kaugeleulatuvad. Just tiigriaastal said alguse Esimene maailmasõda ja Kuuba raketikriis, Hiina väed tungisid Tiibetisse samuti tiigriaastal.Viimane tiigriaasta tõi kaasa ägedad lahingud Kosovos ning ameeriklaste õhurünnakud Sudaanis ja Iraagis. Selgi tiigriaastal oleme tõenäoliselt edasiste konfliktide tunnistajad, kuigi mõnes valdkonnas tõotab rahvusvaheline sekkumine tuua kiireid lahendusi. Ülitõsistele olukordadele vaatamata jõuavad poliitikud mõningate ajalooliste kokkulepeteni.Viimasel tiigriaastal sõlmiti näiteks Belfasti kokkulepe ehk suure reede kokkulepe, mis tõi viimaks Põhja-Iirimaale rahu. Lisaks märkimisväärsetele rahvusvahelistele sündmustele on eelseisval aastal mitmel maal oodata ka siseriiklikke muutusi. Tiigriaastal korraldatavad valimised muudavad sageli valitsuste koosseise, millega kaasnevad ka arvukad uudsed algatused. Samuti satuvad nii mõnedki juhid oma varasemate tegude või väärsammude eest uurimise alla. Just tiigriaastal astus USA president Nixon pärast Watergate’i juurdlust tagasi ning president 15

Sinu Hiina horoskoop aastaks 2010 / Neil Somerville  

Sinu Hiina horoskoop aastaks 2010 / Neil Somerville