Page 1


Trish MacGregor and Rob MacGregor The Seven Secrets of Synchronicity 2010

Raamatu eesti keeles kirjastamise õigus kuulub eranditult kirjastusele ERSEN. Selle raamatu reprodutseerimine, tõlkimine ja levitamine ilma valdaja loata on õigusvastane ja seadusega karistatav.

Kaane kujundanud Reet Helm Toimetanud Ulve Määrits Korrektor Inna Viires

Copyright © 2010 by Trish MacGregor and Rob MacGregor All rights reserved. © 2014 Kirjastus ERSEN

M06275014 ISBN 978-9949-25-563-4

Nüüd kõik raamatud meie veebipoest www.ersen.ee ja e-raamatud www.ebooks.ee


P端hendusega Meganile, igaveses armastuses.


TÄNUSÕNAD Ühtegi raamatut ei kirjutata vaakumis. Me võlgneme tänusõnad kõigile meie blogi külastajatele, käesolevas raamatus leiduvate lugude allikatele ning neile, kelle teadmised sünkroonsuse müsteeriumist on meie teadmisi laiendanud. Lisaks suur aitäh meie agendile Al Zuckermanile, kes vaatas selle raamatu läbi pisima detailini, ning Pisces Paula Munierile, kes keskendus suuremale pildile.


SISUKORD

SISSEJUHATUS ................................................................. 9 ESIMENE OSA

Saladused 1. saladus: TEADMINE ..................................................... 17 2. saladus: SÜDA ............................................................... 35 3. saladus: TEOORIA ........................................................ 55 4. saladus: LOOVUS .......................................................... 77 5. saladus: KLASTRID ...................................................... 95 6. saladus: TRIKSTER ..................................................... 117 7. saladus: GLOBAALNE ................................................ 133 TEINE OSA

Maagia JUMALIKUSTAV SÜNKROONSUS ............................ 155 LOOMORAAKLID ........................................................ 173 TEEKONNAD ................................................................ 191 SUHESTUMINE JUMALIKUGA ................................. 215 LÕPPSÕNA .................................................................... 233 KASUTATUD KIRJANDUS .......................................... 235


Seitse s端nkroonsuse saladust


SISSEJUHATUS

2009. aasta veebruari alguses käivitasime nii uuringuvahendina kui käesoleva raamatu jaoks materjali kogumiseks sünkroonsusele keskenduva blogi. See oli meie esimene kogemus blogimise vallas ning me ei osanud ennustada protsessi toimimist ja üleüldist reaktsiooni. Postitasime mitmeid isiklikke lugusid tähenduslikest kokkusattumistest ja kutsusime lugejaid üles panustama oma lugudega. Esimese nädala lõpuks külastati meie blogi kolmkümmend kaheksa korda. Valdavalt oli tegemist sõprade ja pereliikmetega. Ent me polnud saanud ühtki lugu. Näis, et pidime leidma mooduse oma blogi esiletoomiseks rohkem kui 100 miljoni internetis eksisteeriva blogi seast. Seadistasime Google’i otsinguteavituse mõistele „sünkroonsus“ ning iga päev voolas meie postkasti nüüd kümneid linke viidetega mõistet mainivatele blogidele ja veebilehtedele. Me vaatasime need läbi ja otsisime dramaatilisi kogemusi sünkroonsusest, kutsudes inimesi üles oma lugusid meile saatma. Paar nädalat enne blogi aastast sünnipäeva oli külastatavus kerkinud 50 000 piirimaile ja kogunenud lugude arvu võis mõõta sadades. Ühest küljest üllatas meid niivõrd laialdane huvi, samuti aga ka lugejate valmidus ise panustada ja oma lugudega raamatus osaleda. Sünkroonsus oli küll meie elu osa olnud aastaid, ent uurimuse ja raamatu kirjutamise käigus sagenesid meie endi kogemused tohutult. Näis, justkui tõmbaks teemale keskendumine aina uusi kogemusi ligi ning raamatut polnud enam võimalik kirjutada teemat „väljastpoolt“ jälgides. Meist pidid saama „insaiderid“.

7


Seitse sünkroonsuse saladust

Näiteks toimetas Rob kord õhtul üht lugu sünkroonsusest ja selles oli kirjas järgnev lause: „Hea õhkkond, head sõbrad, hea vestlus, hea vein, head raamatud – ja ruum nende vahel.“ Ta peatus hetkeks, lugedes viimast fraasi „ruum nende vahel“, ja jätkas siis toimetamist. Järgmisel hommikul avas ta F. David Peati autobiograafia „Pathways of Chance“ („Juhuse teerajad“) seigalt, milles autor kõneleb sõprusest doktor David Bohmiga. Esimeses silma jäänud lõigus seisis: „Sõltumatult meie kohtumistest ja aruteludest mõtisklesin mina sellest, mida nimetaksin ruumiks nende vahel. Seda ideed saaks rakendada mitmes vallas, iseäranis kunsti vaatlemisest või kirjandusteose lugemisest kõneldes. See on ruum, mis paikneb vaatleja ja vaadeldava vahel; loova akti ruum on luuletuse või kunstiteose elustaja.“ Ja ruum on ka sünkroonsuste sünnitajaks. Sellele järgnes koheselt teine sünkroonsus, kui üks sõber meile remondi osas nõu andis. Elutoa lagi lekkis ja arvasime, et selle algseks põhjuseks võib olla 2005. aasta oktoobris möllanud orkaani Wilma käigus tekkinud kahjustus. Meie sõber, kellel oli kogemusi nii kindlustuse kui ka ehituse valdkonnas, märkis, et kui tahame, et remonditööd liigituks majakindlustuse alla, peame tõestama lekke seost orkaaniga. Trish läks välja posti järele ja naasis katuseehitusfirma flaieriga, millel pakuti tasuta katuse ülevaatust. „Kui teie katusel on orkaan Wilma põhjustatud tuulekahjusid, siis saame teid aidata katuse parandamiseks vajaliku raha hankimisel.“ Kuigi me seda pakkumist ei kasutanud, saabus flaier just tol hetkel, kui katusest rääkisime, kusjuures sellel mainiti koguni neli aastat varem aset leidnud orkaani.

Sünkroonsuse maailm Sünkroonsuse maailmal on mõned kõhedusttekitavad paralleelid populaarse telesarjaga „Teadmata kadunud“. Seriaalis kukub üksikule saarele lennuk ja ellujääjad seisavad silmitsi erinevate veidrate sündmus-

8


Sissejuhatus

te, sisekaemuste ja omavaheliste sünkroonsete seostega minevikust. Miski pole selline, nagu näib. Tegelased võitlevad ellujäämise nimel, moodustavad kogukonna, nende nõrkused ja tugevused paljastavad nende isiksuste keerulisi sisemisi kihistusi, lisades omakorda keerdkäike järgmise osade süþeeliinidesse. Vaatajaid intrigeeritakse, üllatatakse, tekitades samas lõputu hulga küsimusi. Sünkroonsus on paljuski just selline – maagiline seiklus, mis laiendab meie võimalikkuse kontseptsiooni. Meie jaoks algas see seiklus 12. detsembril 1981. Sel päeval leidis aset meie esimene kohting, kus Trish küsis möödaminnes Robilt, kas viimane on midagi kuulnud sünkroonsusest. Rob oli sellest kuulnud ja… meie elud muutusid sellest hetkest alates. Hüppame nüüd aastasse 1984. Me abiellusime ja loobusime igapäevatööst, keskendudes täielikult kirjutamisele. Osa ajast kulus reisiartiklite kirjutamisele, samuti liitusime tutvumisreisiks ühe reisiagentide rühmaga. Sihtkoht Nashville polnud just meie arusaam ideaalreisist, ent reis oli tasuta ja me olime kõigele avatud. Lennu ajal ütles üles meie väikelennuki konditsioneer ja temperatuur kerkis kiiresti ebamugavalt palavaks. Olime väga häiritud, samuti näljased. Meie kõrval istuv meesterahvas hakkas rääkima lennureiside piinadest ja peagi kaeblesime juba vastastikku. Saime teada, et too Germani-nimeline mees oli sündinud ja kasvanud LõunaAmeerikas nagu Trishki. Tema perekonnale kuulus mitu hotelli Columbias, talle endale reisibüroo Miamis ning lisaks oli tal sidemeid Avianca Airlinesiga. Sel perioodil kippusid Ameerika turistid Colombiat ja Peruud vältima seal lokkava narkoäri pärast. Avianca otsis uusi mooduseid turismi hoogustamiseks nendes piirkondades. Germanil tekkis idee, et Avianca võiks jagada tasuta lennupileteid reisikirjanikele. Tema võiks omalt poolt korraldada majutuse ning vastutasuks kirjutaksid reisikirjanikud artikleid Colombiast ja Peruust. Meie otsiksime kirjanikud ja juhiksime reise ning hiljem koguksime kokku artiklid ja saadaksime Aviancale. Kas midagi sellist pakuks meile huvi?

9


Seitse sünkroonsuse saladust

Tänu õnnelikule sünkroonsele juhusele, et sattusime lennukis istuma Germani kõrvale, alustasime me seiklusreiside korraldamist Lõuna-Ameerikas. Viisime läbi mitmeid laevareise Amazonase ülemjooksul ning Lõuna-Ameerika sihtkohtades. Kõik need andsid ainest romaanidele, reisi- ja populaarteaduslikele artiklitele. Seega andis just sünkroonsus meie tegevusele tõelise hoo sisse. Septembris 1984 andis Trish trükki oma esimese romaani „In Shadow“ („Varjus“) ja Rob hakkas tööle ühe Washingtonis asuva firma tegevjuhi variautorina. Selle kontakti leidis ta ajakirjaartikleid kirjutades. Aasta hiljem avaldas Rob oma esimese romaani „Crystal Skull“ („Kristallpealuu“). Oma igapäevatöö juurde ei naasnud me enam kunagi. Kahekümne kuue abieluaasta vältel oleme kirjutanud kuuskümmend raamatut, nii ilukirjandust kui ka muud. Oleme kulgenud täpselt sinna, kuhu sünkroonsused meid juhivad. Olime mitmeid kordi arutanud ideed kirjutada raamat sünkroonsusest, aga ei teadnud, kuidas seda teha, kuidas teemale läheneda või kust alustada. Carl Jung tundus alustamiseks loogiline koht, arvestades asjaoluga, et termin „sünkroonsus“ on just tema loodud. Ent aastate vältel kulus meie aeg teistele projektidele ja sünkroonsuse raamat jäi toppama. Meie kogemused sünkroonsusest kasvasid selle aja jooksul aga mitmekordseks. Ühel jaanuariõhtul 2009 hakkasime idee üle uuesti arutlema. Meile pakkusid huvi naljakad lood, mis näitlikustavad sünkroonsuse maagiat ja müstikat. Ometigi ei suutnud me teemat kuidagi sõnastada. Paar päeva hiljem taipasime, et kõik need sünkroonsete kogemustega täidetud aastad on andnud meile laialdasema arusaama nn tähenduslike kokkusattumiste olemuse erinevatest kontseptsioonidest. Nendest kontseptsioonidest said 1. osas vaatluse alla võetud saladused. Kuigi saladused ütlevad sünkroonsuse fenomeni kohta palju, tundus, et olemas on ka nn maagiline element, mille kaudu inimesed saavad sünkroonsusse sekkuda ja seda oma eesmärkidest johtuvalt suunata. Sellest maagiast räägib käesoleva raamatu 2. osa.

10


Sissejuhatus

Tehnoloogia, st internet, blogid ning e-post lihtsustasid meie uurimistööd, võimaldades koguda sünkroonsusi kõikjalt maailmast. Ilmselt polnud me valmis raamatut kirjutama seni, kuni puudus efektiivne tehnoloogia, mille abil saanuksime luua uusi kontakte ja koguda lugusid üle maailma.

Aga mida see tähendab? Sünkroonsus võib lihtsalt häälestada sinu teadlikkust, tuletada meelde, et igapäevaelu pealispinna all on reaalsus ja ühtsus, mis ei ole ehk koheselt nähtavad. Sünkroonsus võib osutuda suunavaks, hoiatavaks, kinnitavaks, loovaks inspiratsiooniallikaks, aga ka isiksusliku või psühholoogilise kasvu tõendusmaterjaliks. See võib pakkuda pilguheitu tulevikku ning anda sulle mõista, et oled õigel teel, naudid ja oled täpselt seal, kus pead olema. Kõigil sünkroonsuskogemustel, isegi süngetel ja hoiatavatel, on müstiline olemus. Käesolev raamat suurendab meie teadlikkust sünkroonsusest. See aitab deðifreerida sünkroonsuse kohati krüptilist sõnumit ning rakendada selle väge oma elu ja heaolu parandamiseks. Teeme seda lugude ja sünkroonsuse praktikate esitlemise teel, võimaldades lugejail luua seoseid ning tõlgendada metafoore ja sümboleid. Teisisõnu, käesoleva raamatu materjal aitab otsida vastuseid omaenda alateadvusest. Seda silmas pidades sukelduge saladustesse ning võtke omaks oma enda elus toimima hakkavad sünkroonsused. Jean Shinoda Bolen on oma teoses „The Tao of Psychology: Synchronicity and the Self “ („Psühholoogia tao: sünkroonsus ja ise“) öelnud: „Sünkroonsus hõlmab lubadust, mille kohaselt kaasnevad meie sisemise muutumisega ka muutused välise elu mustrites.“

11

Seitse sünkroonsuse saladust  

Teejuht tähenduse otsimisel väikestes ja suurtes märkides