Page 1


Stephen Co & Eric B. Robins, M.D. with John Merryman Your Hands Can Heal You 2004 ESMAKORDSELT EESTI KEELES Raamatu eesti keeles kirjastamise õigus kuulub eranditult kirjastusele ERSEN. Selle raamatu reprodutseerimine, tõlkimine ja levitamine ilma valdaja loata on õigusvastane ja seadusega karistatav.

Kaane kujundanud Reet Helm Toimetanud Annika Kohv Korrektor Inna Viires © 2002 by Master Stephen Co, Eric B. Robins, M.D., and John Merryman The original publisher is Free Press, a Division of Simon & Schuster, Inc. All rights reserved. © 2009 Kirjastus ERSEN B03184909 ISBN 978-9949-12-684-2

Kirjastuse ERSEN kõiki raamatuid võite osta Interneti-poest aadressil www.ersen.ee


Sisukord EESSÕNA Suurmeister Choa Kok Sui

xi

SISSEJUHATUS Eric B. Robins, M.D. Märkus mõistestiku kohta

1 6

ESIMENE OSA – KUIDAS TEIE MÕISTUS JA KEHA TOIMIVAD 1. PEATÜKK

Te olete võimeline ravitsema. Teie energeetiline anatoomia

2. PEATÜKK

Teie mõistuse tõeline loomus – kuidas see teid kaitseb ja teile haiget teeb

9

31

tEINE OSA – KUuS SAMMU ENESERAVITSEMISENI 1. SAMM: Negatiivsete emotsioonide ja piiravate uskumuste puhastamine 3. PEATÜKK

Kõik puhtaks! Emotsioonidel põhinevate energeetiliste blokeeringute eemaldamine

45

2. SAMM: Praana-hingamine Hingake sügavalt sisse – praana-hingamine

62

3. SAMM: Energiamanipulatsioon 5. PEATÜKK Käed üles! Skaneerimine: käetundlikkus ja üldine skaneerimine

82

4. PEATÜKK

6. PEATÜKK

7. PEATÜKK

8. PEATÜKK

Käed üles! Rohkem skaneerimist: spetsiifiline skaneerimine ja tulemuste tõlgendamine

98

Vana välja – ummistunud energia ärapühkimine, aura puhastamine

112

Üles pumpamine – Tühjenenud piirkondade virgutamine

143 iii


◆ Sisukord

9. PEATÜKK

Vikerkaare vägi – Värvide kasutamine

157

4. SAMM: Energeetiline hügieen 10. PEATÜKK Püsige puhas – Energeetilise hügieeni tähtsus

179

5. SAMM: Meditatsioon 11. PEATÜKK Lihtsad viisid mõistuse rahustamiseks – Vaikuse ja rahu meditatsioonid

201

6. SAMM: Energia tootmise harjutused 12. PEATÜKK Sisselülitamine, laadimine – Kaks võimsat energia tootmise harjutust

222

KOLMAS OSA – TERVE JA ENERGILISENA PÜSIMINE 13. PEATÜKK Eneseravitsemise juhend – Energeetilised lahendused 24 levinuma terviseprobleemi puhuks

247

14. PEATÜKK Retsept rohkema energia ja parema tervise jaoks – “Ravitse end oma kätega” igapäevarutiin

265

VIIES OSA – ROHKEM KUI FÜÜSILINE TERVIS 15. PEATÜKK Teil on hing – Kehaline tervis, vaimne areng ja veel edasigi…

iv

271


1. osa Kuidas teie m천istus ja keha toimivad


1. peatükk

Te olete võimeline ravitsema. Teie energeetiline anatoomia „Ühe oma ravisessiooni ajal töötas suurmeister Choa Kok Sui inimesega, kes oli alkohoolik, kuigi ta seda enne ravimise algust ei avaldanud. Suurmeister Choa leidis selle mehe energiakehas, täpsemalt tema maksas, märkimisväärse tasakaalutuse ning ütles talle, et ta peaks võimalikult ruttu raviarsti poole pöörduma. Mees läks arsti juurde ja tegi vereanalüüsi, kuid tulemused näitasid, et tema maksaga on kõik korras. Ta ei saanud mingisugust ravi. Sellegipoolest tekkisid mehel mitu kuud hiljem maksas tugevad valud. Sel ajal tehtud testid näitasid, et tal on hepatiit. Me räägime seda lugu õpilastele eesmärgiga demonstreerida, et meil on energeetiline anatoomia, just nagu meil on ka füüsiline anatoomia, ning et illustreerida seda, et haigused ilmnevad meie energiakehas (mida nimetatakse ka energeetiliseks anatoomiaks) enne seda, kui need ilmnevad meie füüsilises kehas.” Meister Stephen Co

T

eie keha juba ravib iseennast. Te võite võtta antibiootikume, et võidelda põletike vastu, doseerida endale aspiriini, et vähendada valu, panna murtud randmele kipsi või isegi lasta kirurgil oma ussripiku eemaldada, kuid ravimid ja meditsiinilised protseduurid iseenesest ei „ravi” teid. Need vähendavad põletikku, võtlevad bakteritega või kipsi või operatsiooni puhul muudavad õige paranemise võimalikuks. Kuid teie keha ravib ennast ise. Ja teeb seda suurepäraselt. Läbi protsesside, mida me täielikult ei mõista, on kehal hämmastav, loomuomane anne end ise parandada. 3


◆ Kuidas teie mõistus ja keha toimivad

Meditsiiniteadus suudab seletada neuroloogilisi ja biokeemilisi reaktsioone, mis on seotud haavatud sõrme paranemisega: närvid kannavad valuteate ajju, et määrat� leda probleem; valged verelibled kihutavad sündmuskohale, et võidelda mustuse ja pisikutega; vereliistakud tõkestavad verejooksu ja moodustavad kooriku ning koo� riku all taastub nahk. Kuid meditsiiniteadus ei tea, kust keha teab, kuidas seda teha, ega tea, milline vägi annab raviprotsessile jõudu. Me teame intuitiivselt, et eneseravimise võime taga peab olema teadvus, selline, mis teab, kuidas toimida, samamoodi nagu meie keha teab, kuidas hingata ilma, et peaksime oma kopsudele andma käsklusi sisse ja välja hingamiseks. Meil on laohoone energiaga, mida meie keha paranemiseks kasutab. Muul juhul ei oleks valged verelib� led võimelised paljunema ja infektsiooni ning põletikku haava juurest kõrvaldama. Naharakud ei oleks võimelised paranema ning uut kudet moodustama. Traditsioo� niline meditsiiniline mõtlemine arvab, et nii tervenemine kui selle käigus kasutatav energia on väljaspool meie tahtlikku kontrollimisvõimet. Kuid mis siis, kui inimene oleks suuteline teadlikult kontrollima seda oletatavalt ebateadlikku eneseravimise protsessi? Mis siis, kui inimene võiks õppida kasutama selle protsessi kõige elutähtsa� mat komponenti, paranemisenergiat, mida keha kasutab enda tervendamiseks? Mis siis, kui inimene suudaks õppida seda suurendama ning seda ravienergiat suunama enda heaolu arendamiseks ning teatavate terviseprobleemide leevendamiseks? Käesolev raamat annab selle võime.

OMA PARANEMISENERGIA RAKENDAMINE Läbi������������������������������������������������������������������������������������������ järkjärguliste, kergesti omandatavate, lihtsalt läbiviidavate harjutuste seeria õpite ra� kendama oma keha paranemisenergiat, jõudu, mis on hiinlastele tuntud kui chi, polünees� lastele kui mana ja Indias kui praana. Te õpite tervet eneseravimise süsteemi, mille raamis� tikuks on kõige ulatuslikum ja tõhusam energiameditsiini printsiip – praana-ravitsemine.

ENERGIAMEDITSIIN Energiameditsiin on lai valik alternatiivseid ravitsemispraktikaid, mis kasutavad esmase ravimeetodina universaalset elujõudu. Kuigi mõningaid energiameditsiini vorme kasutatakse alternatiivina ����������������������������������������������������� allopaatilisele�������������������������������������� või läänelikule meditsiinile, kasuta� takse enamikku neist meetoditest nüüd lisana tavameditsiini teraapiatele. Soovitame tungivalt, et kasutaksite praana-ravitsemist vaid lisana oma raviarsti määratud ravile. 4


Te olete võimeline ravitsema

Energiameditsiinis on hea tervis kehas sujuvalt ringleva energia tulemus, samas kui terviseprobleemid või vaevused tulenevad selle energia ebapiisavusest või blo� keeritusest. Energiameditsiinis sisaldub tavaliselt meetod, kuidas paranemise hõlbus� tamiseks kehas sisalduvat eluenergiat suurendada või stimuleerida. Mõned praktikad pooldavad energia ammutamist kehavälisest allikast, teised õpetavad praktiseerijaid oma elujõudu kasvatama ja seda seejärel ravimiseks kasutama. Mõned ühendavad eneseravitsemise, teised mitte. Nõelravi, chi kung, reiki, terapeutiline puudutus ja praana-ravitsemine on vaid mõned näited energiameditsiinist. Nõelravi on ilmselt tänapäeval kõige tuntum energiameditsiini liik. Nõelravis sisestatakse patsiendi keha teatavates punktidesse energiakanaleid ehk meridiaane mööda peened nõelad (vt allpool lisateavet peatükist „Teie energeetiline anatoo� mia”). Need nõelad avavad elujõu ehk chi vood läbi meridiaanide ning tasakaalusta� vad sel moel keha energiat ja hõlbustavad paranemist. Vahetevahel keerutab nõel­ ravitseja õrnalt nõelu, et kiirendada paranemisprotsessi või isegi saadab läbi nõelte madalsagedusliku elektrivoolu. Chi kung (sõnasõnaline tõlge „energia töö”) põhineb samadel idamaise filosoo� fia alustel nagu nõelravi, traditsiooniline Hiina meditsiin ja Hiina võitluskunstid, nagu t’ai chi. Selles sisaldub suur hulk eluenergiat tootvaid harjutusi ning prakti� kaid, mis on tuhande aasta vanused. On olemas mitu erinevat tüüpi chi kung’i, kuid üldiselt sooritavad chi kung’i praktiseerijad aastate jooksul rutiinselt ettekirjutatud hingamisharjutusi ning füüsilisi harjutusi, mis võimaldavad neil koguda chi’d oma� enda kehasse. Seejärel suunavad nad selle energia tervenemise esilekutsumiseks patsiendi kehasse. Siin raamatus õpime teistsugust, tõhusamat energia tootmise viisi, mis on praana-ravitsemisele ainuomane. Reiki on Jaapani���������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� käte peale panemisega energiasuunamise meetod, mida arva� takse pärinevat Tiibeti munkade esoteerilistest praktikatest. Reiki meister peab prak� tiseerijad kõiksuse tervenemisenergiale „häälestama”, pärast mida nad suudavad elu� energiat enda juurde tõmmata ning lasta sel voolata läbi ravi vajava inimese. Reiki praktikas on kolm tasandit: esimene aste, teine aste ja kolmas aste ehk reiki meister. Terapeutiline puudutus on energeetilise tervendamise meetod, mis hõlmab tra� ditsioonilist Hiina meditsiini, ajurvedat ja käsikontakti. Selle arendasid 1970nda� tel välja New Yorgi Õenduskõrgkooli filosoofiadoktor ja diplomeeritud õde Delores Krieger ning ravitseja ja kirjanik Dora Kunz ning see on võrreldav reiki kolmanda astmega. Terapeutilise puudutuse praktiseerija ei puuduta tegelikult patsienti, kuid viib käed kergelt üle patsiendi keha, et tabada ja seejärel, nagu öeldakse terapeutilise puudutuse terminoloogias, „lahti voltida” energeetilised blokeeringud. Seejärel suu� nab praktiseerija energia patsiendi kehasse, et toetada paranemisprotsessi. 5


◆ Kuidas teie mõistus ja keha toimivad

PRAANA-RAVITSEMINE Praana-ravitsemise looja on Hiina-Filipiini spirituaalne õpetaja ja energiameister, keda kutsutakse suurmeister Choa Kok Suiks, kes veetis aastaid, uurides esoteeriliste õpetuste nagu jooga, chi kung, kabala (iidne juudi müstilis-spirituaalne traditsioon) ja paljude teiste õpetuste juuri, et luua lihtne, praktiline, efektiivne, „optimaalne” energeetilise ravitsemise meetod, mida igaüks suudaks õppida ja kasutada. Teismeeas oli suurmeister Choa juba meisterlik õpilane joogas, erinevates me� ditatsioonides ja spirituaalsetes meetodites. Kahekümnendates eluaastates jätkas ta intensiivselt kõrgetasemeliste esoteeriliste praktikate õpinguid, pühendudes eriliselt eluenergia kasutusele ravitsemises. Ta järeldas, et ravitsemine selle kõige baasilisemas osas koosneb puhastamisest ja energiaga laadimisest, mis tähendab määrdunud või blokeeritud eluenergia eemaldamist aurast ning aura täiendamist värske energiaga. Järgmisena kasutas suurmeister Choa, kes selleks ajaks oli teinud karjääri ärimehe ja insenerina, oma järelepärimistes rangelt teaduslikku lähenemist. Ta seadis Filipiini� del üles arvukalt ravikliinikuid, et katsetada käte peale panemist, chi kung’i ja teisi energiaravitsemise süsteeme. Iga ravitav patsient sai teatavat tüüpi energeetilist ravi ning tulemused või nende puudumine kasutatava meetodi puhul salvestati. Suur� meister Choal olid kõrgetasemeliste oskustega ravitsejad, kõrgendatud tundlikkusega inimesed, kel oli oskus näha eluenergiat, vaatlejad, kes jälgisid patsiente enne ja pärast ravimist, et ta saaks täpselt teada kõikide ravitsemiste energeetilise mõju. Neid eksperimente juhendasid ka hooldajad ja teised meditsiiniasjatundjad. Need ravikliinikud töötasid aastaid ning suurmeister Choa testis ja uuendas pide� valt määrdunud energia puhastamise ja tervenemisenergia suurendamise meetodeid. Lõpuks, 1987. aastal, avaldas suurmeister Choa oma esimese raamatu ning avas oma esimese kursuse Filipiinidel, et tutvustada praana-ravitsemist kui „parimast parimat” meetodit väga täpsete juhendite ja järjestusega kõikide kehaosade puhastamiseks ja energiaga laadimiseks, et saavutada järsku paranemist. Süsteem jõudis Ameerika Ühendriikidesse 1990. aastatel ning nüüdseks praktiseeritakse seda ülemaailmselt.

PRAANA-RAVITSEMINE VÕRRELDES TEISTE ENERGIAMEDITSIINI MEETODITEGA Praana-ravitsemine on võrreldes teiste kaasaegsete energiameditsiiniliste meetoditega, nagu reiki ja terapeutiline puudutus, laiahaardelisem ja kergemini õpitav ning lihtsa� mini kasutatav kui iidsed, ametlikud Hiina süsteemid, nagu nõelravi ja chi kung. 6

Ravitse end oma kätega  

Mis siis, kui hea tervise saladus ei peitugi operatsioonides ja ravimites, vaid teie peopesas? Uskumatu, kuid praana ravitsemise — “energiam...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you