Page 1


Barbara Wren Cellular Awakening 2009

ESMAKORDSELT EESTI KEELES Raamatu eesti keeles kirjastamise õigus kuulub eranditult kirjastusele ERSEN. Selle raamatu reprodutseerimine, tõlkimine ja levitamine ilma valdaja loata on õigusvastane ja seadusega karistatav. Vastutusest lahtiütlemine Selles raamatus mainitud meditsiiniinfo ja kirjeldatud protseduurid ei ole mõeldud asendama professionaalset arstiabi ega arsti nõuandeid. Kõik lugejad, kes langetavad oma tervise või arstiabiga seoses nende arvates raamatus sisalduvatel ideedel põhinevaid otsuseid, teevad seda oma vastutusel. Raamatu autor ja kirjastaja ei võta vastutust raamatus sisalduva info ja soovituste kasutamisest tulenevate ebasoodsate mõjude ega tagajärgede eest, vaid pakuvad seda materjali informatsiooniks, mida igaühel on õigus kuulda ja kasutada oma äranägemisel. Kaane kujundanud Reet Helm Toimetanud Evelin Piip Korrektor Inna Viires Copyright © 2009 by Barbara Wren Originally published in 2009 by Hay House (UK) Ltd. All rights reserved. © 2013 Kirjastus ERSEN E04256413 ISBN 978-9949-25-373-9

Nüüd kõik raamatud meie veebipoest www.ersen.ee ja e-raamatud www.ebooks.ee


SISUKORD

Eessõna, Andy Baggott I osa: Kuidas meie hämmastav keha universumiga kaasa võngub 1. peatükk: Ühenduse loomine sisemise tarkusega 2. peatükk: Vesi: ülalt alla vedelkristall 3. peatükk: Valgus: meie ühendusniit 4. peatükk: Universaalsed tsüklid, mille saatel me „tantsime” 5. peatükk: Tervenemist suunavad põhimõtted 6. peatükk: Ajatud juhtnöörid

9

15 31 48 58 69 85

II osa: Kuidas „tantsida” looduse rütmide järgi 7. peatükk: Enda väestamine oma loost lähtuvalt 8. peatükk: Kolm ravietappi 9. peatükk: Tehnikate maagia 10. peatükk: Lõppsõna

103 127 143 186

Lisa 1: Kolm lühikest haiguslugu Lisa 2: Jood

193 201

Sõnastik Allikad Autorist

205 207 214


EESSÕNA

Esimest korda Barbara Wreniga kohtudes tajusin kohe tema energias midagi meeldivat. Ta kõneleb tervisest ja tervendamisest väga tõsiselt, ent tema silmis on alati aimatav mingi sädelus. Tema õpetuse puhul väärib imetlust värskendav tõsiasi, et see aitab saavutada kontakti sügava sisemise teadmisega. Igas tema sõnas peitub terviklikkus ja aisting, mis heliseb kaasa teatud tunnetega, mida oleme kunagi tundnud, ent millel oleme võib-olla minna lasknud. Ta on rääkides otsekohene, sest elab iga päev oma filosoofia järgi. Ehkki mul olid juba temaga kohtudes tervisest ja tervendamisest põhjalikud teadmised, inspireeris tema arutelu valguse säilitamise ja kasutamise viisidest mind tema juurde õppima minema. Sain kaheaastase kursuse vältel teavet keha ja selle ühenduse kohta suurema universumiga ning süüvisin sügavale iseendasse. Barbara töö muudab meeldivaks isikliku vastutuse ja väestamise ümber keerlev alusfilosoofia. Ta innustab kõiki õpilasi oma elu üle kontrolli haarama ning alustama rännakut tervise, õnne ja vabaduse sügavamatele tasanditele. Kui olete pidanud pika- või lühiajaliselt haigusi taluma, ühendab see raamat teid arusaamaga, mis aitab saavutada pikaajalises mõttes tõelise tervise. Kui juba rändate tervendamisrajal, leiate vahendeid, mis võivad protsessi oluliselt kiirendada ning kärmeid ja võimsaid muutusi esile kutsuda. Enne kui ma Barbara õpetused avastasin, olin aastaid tunda saanud head

5


Rakkude äratamine

tervist ja õnne. Ehk tekitab see teis mõtte, et tal ei olnud mulle eriti midagi pakkuda, kuid miski pole tõest kaugemal. Ma proovisin tema õpetused järele, uurisin paljude teda inspireerinud silmapaistvate arstide, teadlaste ja filosoofide töid, mis viis mu tõeliselt elumuutvale rännakule. Minu teadvuses on toimunud nihe nii mitu korda ning olen oma arusaamas tervisest ja tervendamisest loonud nii palju uusi seoseid, et olen selle protsessi väest endiselt vaimustatud ja hämmastunud. Barbara ei jaga mitte ainult oma filosoofiat, vaid on juba kolmkümmend aastat aidanud inimestel oma elus terviklikuks ja tugevaks muutuda. Selle aja jooksul on ta kogunud tööriistad „arstipaunaks”, mida ta kasutab tõhusalt, soodustamaks positiivset muutust nii enda kui ka aastaid tema tarkust otsinud paljude inimeste elus. Selles raamatus jagab ta neid tööriistu teiega ning kutsub üles seda ainulaadset väge ise kogema. Soovitan seda soojalt. Nende lihtsus ja jõud muudavad elusid. Kujutage ette, et oivalise auto omanikuna avastate äkki, et teie sees on olemas kõik teadmised, mida teil auto täiuslikus töökorras hoidmiseks tarvis läheb. Lisage neile kõik selle saavutamiseks vajalikud vahendid ning auto ei vaja enam kunagi remonti. Barbara samastab keha sõidukiga ning näitab meile, kuidas igaühes meis varjul olevad teadmised pinnale tuua, et tagada „sõiduki” parim seisund. Paljude õpinguaastate jooksul olen avastanud, et Barbara õpetused on ühed kõige võimsamad, millega ma iial olen kokku puutunud. Ta on ehtne visionäär. Tema õpetusi enda ja klientide elus rakendanud ja katsetanud, võin täie kindlusega väita, et need toimivad. Ent ärge mu sõnu uskuge – proovige ise järele. Küllap üllatute, kuidas teie enesetunne võib muutuda. Barbara filosoofia sobib väga hästi aega, milles me elame. Ta aitab inimestel luua ühenduse oma tõelise olemusega ning tunda ülimat väge. Tema arusaadavad sõnad tutvustavad tervi-

6


EESSÕNA

sesse ja tervendamisse suhtumise uut moodust. See raamat avaldab saladuse, kuidas olla terve, aidates teil vastutuse oma olemuse ja sihi eest enda kätte võtta. Barbara ei palu teil oma sõnu uskuda, vaid tõe võnkeid ise tunnetada. Me kõik oleme sündinud sisemise teadmisega enda tõelisest minast ja eesmärgist, kuid niivõrd paljud meist on selle unustanud ning elu kõrvalteele kaldunud. Barbara kutsub meid üles oma elu eest täielikku vastutust võtma ning meenutama, kui imelised ja hämmastavad me tegelikult oleme. Me oleme valgusolendid, kellel on potentsiaal talletada oma keha kõigis rakkudes ja nende ümber valgust. Nõnda saab valgustumise idee täiesti teise tähenduse ning meel avaneb uutele võimalustele. Niisiis, võtke istet, lõdvestuge ja valmistuge valla päästma oma hämmastav potentsiaal. Andy Baggott


Tänuavaldused Minu lastele ja lapselastele, kes on mänginud omal soovil ja muidu minu harimisel üüratut rolli. Eriline tänu kuulub minu pojale Benjaminile, kes töötas minu kõrval kogu kolledþi aja, mis esitab praegusele mõtlemisele endiselt väljakutse. Minu lugupidamine Andy Baggottile inspireeriva ja vaistul põhineva kaastöö ning talle ja tema elukaaslasele Debbiele pideva positiivse ja maagilise toetuse eest kogu raamatu loomise vältel. Aitäh Michelle Pilleyle ja kõikidele Hay House’i kirjastuse töötajatele, kes pakkusid mulle imelise võimaluse väljendada end ajal, mil kolledþis õpetamine on üha enam piiratud.


I OSA

Kuidas meie h채mmastav keha universumiga kaasa v천ngub


1. PEATÜKK

ÜHENDUSE LOOMINE SISEMISE TARKUSEGA

Me elame kõige põnevamal ajal. Maa teeb läbi märkimisväärseid muutusi ja meie galaktika liigub uude astroloogilisse ajastusse. Peaaegu iga päev tehakse uusi teaduslikke ja tehnoloogilisi avastusi. Loodusest leitakse uusi liike, uuesti tõusevad esile vanad teadmised ning meile on kättesaadav suur hulk uut infot. Me suhtleme üksteisega tasemel, mida pole kunagi varem saavutatud. Info on meile nüüd vabamalt saadaval kui kunagi varem ning näib, otsekui uued ideed, uued teaduslikud avastused ja uudised tulvaksid peale. Me teame iga päev rohkem kui eelmisel päeval. Iga päev meie teadvus avardub. Me ärkame igal hommikul, peas uued küsimused, olenemata sellest, kas oleme nendest teadlikud või mitte. Mõnda inimest painavad maised asjad, ent üha enam inimesi esitab sügavamaid küsimusi, mis puudutavad meie olemust ja elu eesmärki. Me saame meedia kaudu iga päev uut infot, milles osaliselt võivad peituda vastused meie küsimustele. Aga kuidas kogu see info läbi sõeluda ja otsustada, mis on meie puhul asjakohane ja mis mitte? Mis veelgi tähtsam, kuidas tajuda, mis on õige ja mis vale? Palju on vastuolulist infot, eriti selles osas, mis puudutab meie tervist. Ühel päeval on ðokolaad teile kasulik, järgmisel kahjulik.

11


Rakkude äratamine

Ühel päeval pikendab punavein teie eluiga, kaitstes südamehaiguse eest, järgmisel päeval võib see teie elu lühendada, muutes teid maksahaigustele vastuvõtlikumaks. Me ei tea, mida uskuda. Läänes langeme suurimasse pettuse lõksu. Meile on õpetatud, et leiame tarkuse ja teadmised endast väljastpoolt. Meile on õpetatud, et elutähtsat infot talletatakse raamatukogudes, ülikoolides ja teiste inimeste peas. Meile pole kunagi õpetatud enda sisse vaatama. Ehkki viimastel aastatel on paljud alustanud meditatsiooni, jooga ja teiste idamaade praktikatega rännakut tagasi enda juurde, otsitakse ikka veel teistelt nõu selle kohta, kuidas olla see, kes me oleme. Ent iga kord, kui siirdume endast väljapoole oma tarkust otsima, saab sellest jalamaid kellegi teise ja mitte meie tarkus. Me pole suutelised oma ainulaadsusega, oma tarkusega universaalsele plaanile, suuremale tervikule panustama. Ja me peame elama oma ainulaadsust, sest nii loome suuremas tervikus korra. Niipea kui pöörame pilgu seestpoolt väljapoole, saab maakeral valdavaks keskpärasus, standardite poole pürgimine ja kontroll. Vastuse igale tekkivale küsimusele leiate enda seest. Tõde ei asu „kusagil väljaspool”, vaid teie hämmastavas olemises, sest te olete midagi palju enamat, kui suudate ette kujutada. Me ei ole eraldi, isoleeritud indiviidid, vaid mitmemõõtmelised, üksteisega seotud valgusolendid, kes elavad ühendatud universumis. Sellel, mis meie ümber lahti rullub, on meie kehale otsene ja käegakatsutav mõju ning samamoodi avaldab meie eluviis universumile vahetut mõju. Oma kõige põhilisemal tasandil oleme energia ja teadvuse kombinatsioonist koosnevas vibratsioonilises universumis elavad vibratsioonilised olendid. Me igaüks loome teadvuse kaudu oma reaalsust, ent selle teadvuse „sõidukiks” on keha. Tasakaalutus kehas ei saa teadvus end täielikult väljendada. Selle tagajärjel muutume ahtamaks ning kokku tõmbub ka meie maailm.

12


ÜHENDUSE LOOMINE SISEMISE TARKUSEGA

Universumiga on kõik korras, ta on täiuslikus tasakaalus. Tegemist pole staatilise, vaid dünaamilise tasakaalu seisundiga, sest universum on pidevas voolamises ja avardumises. Ta on teadvel ning teab, kuidas end pideva avardumise võimalikkuse nimel tasakaalustada. Tema koesse on põimitud arusaam, kuidas seda tasakaalu saavutada. Seda arusaama nimetatakse universaalseks tarkuseks, mis kujutab endast harmoonia tarkust. Universaalne tarkus läbistab kõike. See asub kogu mateerias, igas planeedis, igas elusolendis ning pisemaski osakeses. Samamoodi on emakese Maaga kõik korras, sest ta on teadliku universumi osa ning ka temas on tasakaalus püsimise tarkus. Ükskõik, mida me, inimesed, oma planeedile teeme, loodus viib alati kõik tasakaalu. Loodus täidab ja puhastab ajapikku koha, kus me oleme Maa läbi uuristanud ja saastanud. Tegemist on suure jõuga, tänu millele saab elu jätkuda. Rudolf Steiner ütles, et kui tahame terveks saada, peame esmalt ise tervendama, ning tema sõnade taga peitub tõepoolest suur tarkus. Emake Maa on meie helde varustaja ning mida rohkem hoolitsust ja tähelepanu me tema suhtes üles näitame, seda rohkem saame temalt vastu. Kui tal lubatakse, pakub ta oma kõige võimsamal ja jõulisemal kujul kõike, mida me vajame, et tagada meie heaolu ning pidev avardumine. Meie loomulik seisund on olla Maa ja universumiga kooskõlas. Vanad targad said sellest aru. Kui meie mikrokosmos, rakutasandi energiad, ja makrokosmos, kehast väljapoole jääv maailm, omavahel sobivad, pole olemas midagi, millega me hakkama ei saa. Me sündisime selleks, et unistada ning need unistused siis oma avarduva teadvuse kaudu teoks teha. Me sündisime selleks, et suurepäraseid ideid leida ja need ellu rakendada. Millist elu te elada tahate? Milliseid kogemusi te tahaksite saada ning, mis veelgi tähtsam, milliseid kogemusi te tahate vältida? Kui elame makrokosmosega kooskõlas, on

13


Rakkude äratamine

kõik võimalik. Niisugune on inimese potentsiaali tõeline tähendus. Oma potentsiaali teostamisest kuuleme tänapäeval suhteliselt vähe ning see, mida me kuuleme, maalib väga lahja pildi. Potentsiaali teostamine tähendab tänapäeva ühiskonnas näiteks seda, et saame hea hariduse, leiame hea töö, omame kinnisvara, oleme maksevõimelised ning kogume pensionipõlveks raha. Nende ideede taga peitub hirm kehva tervise tõttu mitte olla suuteline seda potentsiaali saavutama. Lastena unistame kõik sellest, kelleks me tahame suurena saada, kuid vanemana õpetatakse meid tavaliselt oma unistustega kompromissile minema, üles ärkama ning elama „päris maailmas”. Tegelikult on meil kästud uinuda ja tegelikust elust eralduda. On ainult üks asi, mis takistab teil tegemast seda, mida te päriselt teha tahate, ja see on hirm. Tänapäeva ühiskonnas pööratakse hirmu põlistamisele nii palju tähelepanu, sest see on kõige tõhusam viis masse kontrollida. Me kardame vaesust, haigusi, sõda ja terrorismi ning valitsused teevad kõik, et me jätkuvalt nendele teguritele keskenduksime, lubades kõigele, mida me kardame, sõja kuulutada. Hirmuga võitlemisest aga pole kasu, sest igasugune sõda üksnes suurendab hirmu. Võibolla on meil aeg pöörata tähelepanu sellele, mida me tahame, mitte sellele, mida me ei taha. Kas te kujutate ette, kui imeline tunne võib olla elada hirmuta? Kas poleks tore mõista oma keha nii hästi, et tagada kiiresti ja tõhusalt selle tasakaal ja harmoonia? Kas poleks vahva, kui teil oleks võimalik elada igal tasandil täiuslikus külluses, elada oma unistuste elu? Kui õpime hirmust vabanema ja oma sisemise tarkusega ühendust looma, pole midagi, mida me teha ei suudaks. Väidetavalt kasutame oma ajust ainult 10%. Kujutage vaid ette, mida

14


ÜHENDUSE LOOMINE SISEMISE TARKUSEGA

me saavutaksime, kui tooksime pinnale ka ülejäänud 90%. Kuhu me rassina oma arengus jõuaksime ja milline oleks maailm siis, kui suudaksime seda tajuda avaramalt? Õnn, tervis ja vabadus on iga inimese sünniõigus ning iga inimene sellel planeedil võib need saavutada. Ükskõik, kus te oma elus olete, milline on teie tervislik seisund, teil on võime jõuda õnne, tervise ja vabaduseni. Sedamööda, kuidas me oma potentsiaali nähtavale toome, saab meist teiste jaoks kõndiv ime. Ükski haigus pole enam „ravimatu”, sest me mõistame, et eranditult kõik haigused on täielikult ja ühemõtteliselt ravitavad seestpoolt. Enam ei ole meil hirmu tuleviku ees, sest me käime nüüdsest ringi sisemise teadmisega, et igaüks on ise oma õnne sepp. Just selles inimese potentsiaal seisnebki. See seisneb oma elu valgustamises veelgi võimsamal ja põnevamal viisil. See seisneb julguses unistada ja nendele unistustele avasüli hirmuta vastu minna. See tähendab seda, et me oleme need, kes päriselt oleme, kelleks me oma südames oleme määratud. Suurim stress, mis meil võib tekkida, on see, kui me ei suuda olla need, kes oleme. Selleks tuleb meil tagada õiged sidemed Maa ja universumiga, sest nii saame olla kõige end ümbritsevaga kooskõlas. See tähendab, et meie mikrokosmos, meie rakutasandi võnge, ja makrokosmos, maailm meie ümber, ühilduvad. Lääne õpetused ja ainult ühe probleemi tahuga tegelev reduktsionism on salanud tõsiasja, et meil on keha. Mina nimetan seda keha „sõidukiks”. Sel „sõidukil” on võime enda seest lähtuvalt manifesteerida kõike välises universumis esinevat. Ent alles tasakaalu- ja harmooniaseisundis olles pääseme päriselt ligi universaalsele tarkusele ning saame selle rakutasandil enda omaks teha.

15

Rakkude äratamine. Enesetervendamise tunnid  

Rakkude äratamine. Enesetervendamise tunnid

Advertisement