Page 1


THE MAXWELL DAILY READER John C. Maxwell 2007 ESMAKORDSELT EESTI KEELES Raamatu eesti keeles kirjastamise õigus kuulub eranditult kirjastusele ERSEN. Selle raamatu reprodutseerimine, tõlkimine ja levitamine ilma valdaja loata on õigusvastane ja seadusega karistatav.

Kaane kujundanud Reet Helm Toimetanud Jana Kuremägi Korrektor Inna Viires Ó 2007 by John C. Maxwell This Licensed Work published under license. All rights reserved. Ó 2009 Kirjastus ERSEN M07195609 ISBN 978-9949-12-783-2

Kirjastuse ERSEN kõiki raamatuid võite osta Interneti-poest aadressil www.ersen.ee


SISUKORD Sissejuhatus

7

Jaanuar

9

Veebruar

41

M채rts

71

Aprill

103

Mai

135

Juuni

167

Juuli

199

August

231

September

263

Oktoober

295

November

327

Detsember

359

Autorist

391

Annoteeritud bibliograafia

392

Allikad raamatute kaupa

401

Allikad kuup채evade kaupa ja paralleelsed l천igud

404


6


SISSEJUHATUS

M

illes seisneb edu võti? Mis eristab inimesi, kes saavutavad palju, neist, kes lihtsalt olesklevad? Nimelt see, mida nad iga päev tee-

vad. Teie edu saladuse võib leida teie päevaplaanist. Inimesed, kes realiseerivad oma potentsiaali, teevad seda sellepärast, et nad investeerivad endasse iga päev. Nad võtavad aega selleks, et lisada endale väärtust. Kui nad seda teevad, on nad võimelised lisama väärtust ka teistele. ”Maxwelli päevaraamat” on kavandatud aitamaks teil aasta igal päeval endasse investeerida. Iga sissekanne kujutab väljavõtet ühest minu raamatust, et teid julgustada, õpetada, esitada teile väljakutseid või õhutada teid kasvama. Ja igaüks neist lõpeb mõttega, mis võtab kokku päevase lugemispala tuuma ja aitab teil seda oma päevas rakendada. Te ei saa kasvada, kui te pole valmis muutuma. Ja te ei muutu, kui te iga päev midagi ei muuda. Minu soov on, et see raamat teid aasta kestel selles protsessis aitaks. John C. Maxwell

7


8


JAANUAR 1. Hoolitsege väikeste asjade eest

17. Seoste seadus

2. Juhtimisvahend

18. Võtke aega inimeste mõistmiseks

3. Läbinägelikkus

19. Kolmekümne sekundi seadus

4. Te olete iseenda suurendusklaas

20. Enne alustamist arendage suhteid

5. Pange inimesed (õigesse) paika

21. Aja väärtus

6. Iseloom otsustab kõik

22. Teiste ülendamine

7. Mõju seadus

23. Volitamise barjääride ületamine

8. Juhtige tähelepanu inimeste tugevatele külgedele

24. Juhid ei saa oma iseloomu piirangutest kõrgemale tõusta

9. Keskendumise jõud

25. Visioon

10. Kursi kaardistamine 11. Prioriteetide seadus

26. Igaüks mõjutab kedagi

12. Inimesed vajavad teadmist, et nad on aidanud

27. Juhtimise süda 28. Tegutsege end muutuma

13. Kontrollige, mis teis on

29. Andke inimestele teada, et te vajate neid

14. Juhid näevad avaramalt

30. Järgige kurssi

15. Olge muljetele vastuvõtlik, mitte muljetavaldav

31. Kasvamine oma potentsiaalini

16. Tegelge oma hoiakuga iga päev 9


1. JAANUAR

HOOLITSEGE VÄIKESTE ASJADE EEST

K

ui ma konverentsil esinen või raamatut esitlemas käin, usaldavad inimesed vahel mulle, et nemad tahaksid ka raamatuid kirjutada. „Kuidas ma peaksin alustama?” küsivad nad. „Kui palju te praegu kirjutamisega tegelete?” küsin mina omakorda. Mõni räägib mulle artikli või muu kirjatüki kirjutamisest ja neid ma lihtsalt julgustan, kuid enamasti vastavad nad juhmilt: „Noh, tegelikult pole ma veel midagi kirjutanud.” „Siis tuleb teil kirjutama hakata,” selgitan mina. „Te peate alustama vähesest ja edasi pingutama.” Juhtimisega on sama lugu. Te peate alustama vähesest ja edasi pingutama. Inimene, kes pole varem kunagi juhtinud, peab proovima mõjutada üht inimest. See, kellel on pisut mõju, peaks proovima moodustada meeskonda. Alustage just sellest, mis on vajalik. Assisi Franciscus ütles: „Alustage selle tegemisest, mis on vajalik, seejärel tehke seda, mis on võimalik, ja äkki suudate teha võimatut.” Juhtimine algab sealt, kus te olete. Napoleon oli see, kes ütles: „Ainsad võidud, mis on püsivad ega tekita kahetsust, on meie võidud enda üle.” Väikesed kohustused, mis seisavad teie ees praegu, on esimene suur juhtimisvõit, mille te peate saavutama. Ärge püüdke vallutada maailma, enne kui olete hoolitsenud asjade eest omaenda tagaõues. „The 360° Leader” MISSUGUSE VÄIKESE, KINDLA SAMMU JUHTIMISOSKUSE TEEL VÕITE ASTUDA TÄNA?

10


2. JAANUAR

JUHTIMISVAHEND

J

ohn W. Gardner märkis: „Kui ma peaksin nimetama üheainsa universaalse juhtimisvahendi, siis on see suhtlemine.” Kui te olete ehk tuttavad minu raamatutega juhtimisest, siis teate mu usku sellesse, et kõik algab ja lõpeb juhtimisega. Kuid varem pole ma maininud, et juhtimine algab ja lõpeb suhtlemisega. Oma meeskonda juhtides järgige inimestega suhtlemisel pidevalt neid standardeid: Olge otsusekindel. Miski ei tekita meeskonnaliikmeis rohkem tuska kui juhid, kes ei suuda otsusele jõuda. Üks asjadest, mis võitis lennukompanii Continental Airlines meeskonna Gordon Bethune’i poole, oli tema suhtlemise järjekindlus. Tema alluvad teadsid alati, et võivad temale ja ta sõnadele kindlad olla. Olge arusaadav. Teie meeskond ei saa tegutseda, kui selle liikmed ei tea, mida te tahate. Ärge püüdke kedagi pimestada oma intelligentsusega, avaldage inimestele muljet oma otsekohesusega. Olge viisakas. Igaüks on ära teeninud austuse, ükskõik missugune on teie arvamus temast või mis varasemad lood teil temaga olla võivad. Olles oma inimeste vastu viisakas, annate tooni kogu oma asutusele. Ärge unustage kunagi, et kuna te olete juht, siis annab teie suhtlemine tooni teie inimeste vahelistele suhetele. Meeskonnad peegeldavad alati oma juhti. Ja ärge iial unustage, et hea suhtlemine ei ole kunagi ühesuunaline. See ei tohi olla üleolev või diktaatorlik. Parimad juhid kuulavad, kutsuvad kaasa ja seejärel julgustavad osa võtma. „The Indisputable Laws of Teamwork” PIDAGE TÄNA SILMAS, ET TEIE SUHTLEMISVIIS ANNAB TOONI INIMESTE HULGAS, KEDA TE JUHITE.

11


3. JAANUAR

LÄBINÄGELIKKUS

L

äbinägelikkust võib kirjeldada kui võimet leida asja tuum ning see põhineb niihästi intuitsioonil kui ka ratsionaalsel mõtlemisel. Läbinägelikkus on asendamatu omadus juhi jaoks, kes soovib maksimeerida tulemuslikkust. See aitab teha mitmeid tähtsaid asju. Avastada olulisi põhjusi. Suurte organisatsioonide juhid peavad iga päev toime tulema hiigelsuure kaose ja keerukustega. Neil pole kunagi võimalik koguda piisavalt informatsiooni täieliku pildi saamiseks. Seetõttu peavad nad toetuma läbinägelikkusele, et näha osalist pilti, täita puuduvad osad intuitiivselt ja leida asja tegelik tuum. Soodustada probleemi lahendamist. Kui te suudate näha oma probleemi peamist põhjust, suudate selle ka lahendada. Mida lähemal on juht oma loomupäraste annete valdkonnale, seda tugevam on tema intuitsioon ja võime näha peamisi põhjusis. Kui te tahate oma läbinägelikkuse potentsiaali ära kasutada, siis töötage oma tugevaimate võimete valdkonnas. Hinnata valikuid maksimaalseks panuseks. Juhtimiskonsultandil Robert Helleril on soovitus: „Ärge ignoreerige kunagi kõhutunnet, kuid ärge kunagi uskuge, et ainult sellest on küllalt.” Läbinägelikkus ei põhine ainult intuitsioonil, kuid see ei põhine ka ainult intellektil. Läbinägelikkus võimaldab teil kasutada parima valiku leidmiseks nii kõhutunnet kui ka mõistust. Mitmekordistada võimalusi. Inimesed, kellel puudub läbinägelikkus, on harva õigel ajal õiges kohas. Kuigi mõnele vaatlejale tundub, et suurtel juhtidel veab, usun mina, et juhid loovad oma „vedamise” läbinägelikkusega, valmidusega kasutada oma kogemusi ja järgida oma vaistu. „The 21 Indispensable Qualities of a Leader” KASUTAGE TÄNA LÄBINÄGELIKKUST, ET VÕIMALDADA ENDAL JA OMA MEESKONNAL EDUKAS OLLA.

12


4. JAANUAR

TE OLETE ISEENDA SUURENDUSKLAAS

S

ee, kes te olete, määrab selle, kuidas te asju näete. Te ei saa oma isiksust lahutada oma vaatenurgast. Kõik see, kes te olete ja mida olete kogenud, annab värvi sellele, kuidas te asju näete. See on teie suurendusklaas. Siin on see, mida ma silmas pean. Üks suurele linnale lähenev rändaja küsis tee ääres istuvalt vanalt mehelt: „Missugused on selle linna inimesed?” „Missugused nad olid seal, kust te tulete?” küsis mees. „Kohutavad,” teatas rändaja. „Ülbed, ebausaldatavad, igas mõttes jälestusväärsed.” „Nojah,” ütles vana mees, „te leiate, et teie ees seisvas linnas on nad samasugused.” Vaevalt oli esimene rändur oma teed läinud, kui peatus teine, et küsitleda tema ees seisva linna inimeste kohta. Vana mees küsis jälle inimeste kohta tolles paigas, kust rändur oli äsja lahkunud. „Need olid kenad inimesed – ausad, töökad ja eksinu vastu suuremeelsed,” kinnitas teine rändur. „Mul oli kahju lahkuda.” Vana mees vastas: „Te leiate, et siin on inimesed täpselt samasugused.” See, kuidas inimesed teisi näevad, on nende endi peegeldus. Kui ma olen usalduslik inimene, näen ka teisi usaldusväärseina. Kui olen kriitiline isik, siis näen teisi kriitilistena. Kui olen hooliv inimene, näen ka teisi kaastundlikena. Kui te ennast muudate ja saate selliseks inimeseks, nagu te soovite olla, siis hakkate nägema teisi uues valguses. Ja see muudab viisi, kuidas te kõigis oma suhetes käitute. „Winning with People” OLGE TÄNA TEISTE INIMESTEGA SUHELDES TEADLIK OMA „SUURENDUSKLAASIST”.

13


5. JAANUAR

PANGE INIMESED (ÕIGESSE) PAIKA

I

nimese ümberpaigutamine vihatud töölt õigele tööle võib muuta tema elu. Üks tegevjuht, keda ma intervjueerisin, rääkis, et ta on paigutanud üht personaliliiget oma asutuses neljale erinevale kohale, püüdes leida õiget, mis tollele sobib. Kuna ta oli nii palju kordi valesti paigutanud, oli ta peaaegu valmis sellest naisest loobuma. Aga ta teadis, et tollel on suur potentsiaal ning et ta on asutuse jaoks õige inimene. Viimaks, kui ta oli naise jaoks õige töö leidnud, sai tollest staar! Kuna see tegevjuht teab, kui tähtis on, et iga isik töötaks oma õigel kohal, küsib ta oma personalilt üks kord aastas: „Kui te võiksite teha midagi muud, mis see võiks olla?” Nende vastustest saab ta vihjeid igaühe kohta, kes võib olla vales rollis. Püüd õige inimene õigele tööle saada võib võtta palju aega ja energiat. Vaatame seda lähemalt. Kas juhil poleks kergem panna lihtsalt inimesed sinna, kuhu on kõige mugavam, ja oma tööd jätkata? Kordan, see on valdkond, kus juhtide soov tegutseda töötab nende vastu. Võidelge oma loomuliku kalduvuse vastu otsus teha ja edasi liikuda. Ärge kartke inimesi ümber paigutada, kui nad ei sära nii, nagu nad teie arvates võiksid. „The 360° Leader” OTSIGE VIHJEID SELLE KOHTA, ET KEEGI VÕIKS OLLA TEIE MEESKONNAS PAREMINI PAIGUTATUD.

14


6. JAANUAR

ISELOOM OTSUSTAB KÕIK

M

is paneb inimesi tahtma juhile järgneda? Miks inimesed nõustuvad ühe juhiga vastumeelselt, samal ajal kui võivad teisele kiindunult järgneda kas või maailma lõppu? Mis eristab juhtimisteoreetikuid edukaist juhtidest, kes tegelikus elus tulemuslikult juhivad? Vastus seisneb iga inimese iseloomuomadustes. Mu sõber, kas te teate, kas teis on seda, mida on vaja saamaks suureks juhiks, selliseks, kes võlub inimesi ja paneb asjad liikuma? Ma pean silmas, et kui te võtate aega tõeliselt sügavale enda sisse vaadata, kas leiate siis omadused, mida on vaja teie julgeimate unistuste elluviimiseks, nii suurte, et te ei ole kunagi söandanud neid kellegagi jagada? See on küsimus, mida igaühel meist peab olema julgust ausalt küsida – ja millele vastata –, kui me tahame rakendada oma tõelist potentsiaali. „The 21 Indispensable Qualities of a Leader” ARENDAGE ISELOOMUOMADUSI, MIS ON VAJALIKUD, ET OLLA EDUKAS, KIRGLIK JUHT.

15


7. JAANUAR

MÕJU SEADUS

J

uhtimisoskuse tõeline mõõdupuu on mõju – ei midagi enamat ega vähemat. Tõelist juhtimisoskust ei saa kinkida, määrata ega loovutada. See tuleneb ainult mõjust ja selleks ei saa kohustada. See peab olema ära teenitud. Juhtimisoskuse proov tuleb ilmsiks järgnejais. Miks kerkib mõni inimene esile juhina, kuid teised ei suuda kedagi mõjutada, ükskõik kuidas nad ei püüaks? Ma arvan, et mängu tuleb hulk faktoreid: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Iseloom – kes nad on. Suhted – keda nad tunnevad. Teadmised – mida nad teavad. Intuitsioon – mida nad tunnevad. Kogemus – kus nad on olnud. Varasem edu – mis nad on teinud. Võimekus – mida nad suudavad teha.

Mulle meeldib juhtimise vanasõna, mis ütleb: „See, kes arvab, et ta juhib, kuid kellel pole järgnejaid, see ainult jalutab.” Kui te ei suuda inimesi mõjutada, siis nad ei järgne teile. Ja kui inimesed ei järgne, siis ei ole te juht. „The 21 Irrefutable Laws of Leadership” KAS INIMESED JÄRGNEVAD TEILE VÕI TE AINULT JALUTATE?

16

Maxwelli päevaraamat / John C. Maxwell  

Maxwelli päevaraamat / John C. Maxwell