Page 1


Colette Baron-Reid MESSAGES FROM SPIRIT 2008 Raamatu eesti keeles kirjastamise õigus kuulub eranditult kirjastusele ERSEN. Selle raamatu reprodutseerimine, tõlkimine ja levitamine ilma valdaja loata on õigusvastane ja seadusega karistatav. Raamatu autor ei jaga meditsiinilisi nõuandeid ega määra ühegi tehnika kasutamist ei otseselt ega kaudselt füüsiliste või meditsiiniliste probleemide lahendamiseks ilma arsti nõuandeta. Autori kavatsuseks on pakkuda vaid üldist laadi teavet, et aidata teid teie emotsionaalse ja vaimse heaolu otsinguil. Juhul, kui kasutate midagi raamatus pakutud teabest enda jaoks, mis on teie põhiseaduslik õigus, ei kanna autor ega kirjastaja mingit vastutust teie tegude eest. Kaane kujundanud PS Kujundus Toimetanud Evelin Piip Korrektor Inna Viires © 2008 by Colette Baron-Reid English language publication 2008 by Hay House Inc. All rights reserved. © 2014 Kirjastus ERSEN E02272914 ISBN 978-9949-25-542-9 Nüüd kõik raamatud meie veebipoest www.ersen.ee ja e-raamatud www.ebooks.ee


Sisu Z Eessõna Sissejuhatus: Hinge sõnumid

9 13

I OSA: TÕELISED KOHTUMISED HINGEGA 1. peatükk: 2. peatükk: 3. peatükk: 4. peatükk:

Kohv, tee ja mina Delfi oraakel hambaarsti juures Oraakli sõnum minule Loomad oraakli sõnumitoojatena

23 43 63 79

II OSA: JUMALIK DIALOOG 5. peatükk: 6. peatükk: 7. peatükk: 8. peatükk:

Tere tulemast Ühe Jumala Klubisse Keel, sildid ja piirangud Tavaline kledon E. T. kodutelefon?

99 115 135 147

III OSA: DIALOOGI-ORAAKLITE JUMALIK TÖÖRIISTAKAST 9. peatükk: Sinu elukaardi divinatsioon 10. peatükk: Kelner, mu supis on sõnum 11. peatükk: Tootemloomade leidmine

A

3

A

165 171 179


q

Märgid ülevalt

12. peatükk: See on vann, see on pilv, see on sõnum! 13. peatükk: 11.11 – märgid ja inglid 14. peatükk: Sina ütled ennustusküpsis, mina ütlen aleuromantia 15. peatükk: Kivid, mis räägivad 16. peatükk: 27 Universaalset Avanemist 17. peatükk: Pühade Märgikandjate teejuht

187 195 207 213 219 243

Järelsõna Tänusõnad Bibliograafia Autorist

271 273 277 280


Eessõna Z

See raamat on mõeldud kingituseks. Võib tunduda, et pakend on imelik ja kummalise paelaga kinni seotud, aga kui sul õnnestub pael katki lõigata ja raamat kortsus paberist vabastada, siis ilmub välja särav aare, tulvil ilu ja sügavust, lootust ja imet. Minule tehti see kingitus ja ma jagan seda sinuga, et saaksid teada seda, mida minagi – imed on kõikjal ja Hing sosistab sulle kõrva Jumaliku juhatuse ja armastuse sõnumeid, kui vaid tahad neid kuulda. Ma kirjutasin selle raamatu, et aidata sul meenutada, kuidas asuda vestlusse Hingega ja mõista keelt, mida ta on kasutanud aegade algusest peale. See keel saadab sulle armastavaid sõnumeid, et aidata sind spirituaalsetel rännakutel, kui väljendad Elu inimese kujul. Ma jõudsin sellesse kingituste jagamise kohta pikaajaliste kogemuste teed pidi. Viimased 20 aastat olen teeninud elatist intuitiivkonsultandina – ma pääsen Hinge maailmale ligi oma kuuenda meele kaudu, mis on nende inimeste teenistuses, kes on mind üles otsinud mu Nägemise (intuitiivsete võimete), objektiivsuse ja vaateviisi tõttu. Algul olin tõrges ega tahtnud pühenduda sellele, millest lõpuks sai mu töö, ning vältisin igati enda väljakuulutamist või mis tahes reklaami. Ma soovisin saada muusikuks, kes lindistab oma muusikat, ja ajasin seda unistust kangekaelselt taga. Mõneti vastu

A

5

A


q

Märgid ülevalt

tahtmist korraldasin lugemisseansse, et arveid maksta. Mu klientide nimekiri kasvas suusõnalise informatsiooni kaudu ja sinna kuulus inimesi 29 maalt. Lauljakarjäär andis mulle plaadilepingu EMI-ga, aga intuitiivkonsultandi töö viis mu Hay House’i. Ehkki kõik algas minupoolse skepsise ja kartliku tõrksusega, suhtun nüüd avatud meele, siiruse, usu ja kirega oma töösse, milles olen ära tundnud tõelise kutsumuse. Ma nimetan end intuitiivkonsultandiks, mitte selgeltnägijaks, et see multisensoorne kogemus, mida me kõik jagame, oleks vastuvõetavam ja loodetavasti ka kättesaadavam. Ma teen intuitiivmeediumi tööd. Sest usun, et see, mida tuntakse üleloomuliku või paranormaalse all, on seotud surematu teadvusega, mis on meil kõigil olemas, ning sellele pääseme ligi ja seda saame tõlgendada kuuenda meele abil. Olen viimase 20 aasta jooksul sellesse maailma süvenenud, uurinud iidseid spirituaalseid traditsioone, õppinud ðamanismi ja psühholoogiat, lugenud sadu raamatuid, õpetanud ja lugenud seanssidel rohkem kui 40 000 inimesele, ning see, mida olen teada saanud ja kogenud, esitab sageli väljakutse eraldatuse illusioonile. Ma usun ka, et see, mida nimetame üleloomulikuks, on lihtsalt teine, suures osas hõlvamata ja vääriti mõistetud dimensioon, ning loomu poolest meile kõigile kättesaadav. Ma olen jõudnud niisugusele järeldusele, sest lapsepõlvest peale olen pidevalt näinud ja kogenud tõendeid, et aeg, ruum ja teadvus ei piirdu sellega, mida mulle on õpetatud. Elu ja Surm, inimkonna ja Looduse eraldatus ning kontseptsioon Jumalast, kes on meist eraldiasetsev, on kõik sellised käsitusviisid, mille on pidevalt proovile pannud mu isiklikud ja ametialased kogemused. Ehkki olin algul tõrges nõustuma, et kõik ongi tegelikult nii, mitte et sain pooljuhuslikult millelegi pihta, on selliste tõendite kordumine viinud mu järeldusele, et tegelikkus on midagi palju rohkemat, kui oskame ette kujutada. Me oleme midagi rohkemat, kui teame, ja samuti käib see loodusmaailma kohta.

A

6

A


Eessõna

q

Aastate jooksul, mil häälestasin oma meeled Loodusele ja kogu Elule, et astuda dialoogi Jumaliku juhatusega, olen näinud midagi imelist. Kui pöördusin juhatuse saamiseks Hinge poole ja õppisin vahet tegema sõnumitel, mille sain, hakkasin uskuma, et see jõud on kõikjal ja tahab alati meiega vestelda, kui me siiralt soovime Jumalikku tahet teada saada. Meil on vaid vaja teada, kuidas lugeda märke ja eristada tõde fantaasiast. See raamat pakub sulle võimaluse uurida seda maailma lugude ja harjutuste kaudu. Ma loodan, et need äratavad sinu surematus hinges mälestused ajast, mil teadsid, et Hing räägib sinuga kivide ja puude, jõgede ja merede, lindude ja neljajalgsete, ühe ja kõige kaudu. Ma loodan, et hakkad nõustuma sellega, et su lähedased ikka veel „elavad”, isegi kui nad on keha seljataha jätnud. Minu soov on, et see raamat annaks sulle müksu ja ärataks su teadvuse Ühtsusele, milles me kõik viibime, nii et avastad Looduse teise, Jumaliku näo, mis igatseb meiega partnerlussuhet. Oraaklite, ettekuulutuste ja märkide kui kõrgema juhatuse juurde pääsemise vahendite teema on lai, seetõttu on raamat jagatud kolmeks erinevaks osaks, ehkki need on üksteisega mõneti seotud. Esimene osa on pühendatud tõestisündinud lugudele, mis on valitud oraaklite, ettekuulutuste ja märkide tähenduse illustreerimiseks. Ma usun, et kõik meie elukogemused on õppevahendid, niisiis räägin alati oma lugu, sest isiklikud sündmused on pannud mind imesid uurima. Ma tahan, et mõistaksin sügavamalt nende tähendust teistele, ning jagan neid sinuga, et saaksid natukeseks ajaks end minu asemele panna ja näha, kas see viib su millegi olulise juurde. Kõik mu lood on tõsi, ehkki olen muutnud mõned nimed ja lisanud detaile, et kaitsta inimeste privaatsust. Kui olen kasutanud õigeid nimesid, siis olen saanud selleks kirjaliku loa. See raamat on autobiograafiline, aga siin on lugusid ka mu klientidelt ja sõpradelt. Sa kohtad huvitavaid inimesi minu elus, kes mulle

A

7

A


q

Märgid ülevalt

kõigepealt tutvustasid Hinge maailma ja ennustusvahendeid, millest tuleb juttu järgnevatel lehekülgedel. Samuti oled kutsutud uurima uusi vaatenurki, mis on seotud su loomadest kaaslaste rolli ja nende kuulumisega Jumaliku vestluse juurde. Teine osa tegeleb divinatsiooni unikaalse ajalooga, meetoditega, mida inimesed kasutasid Jumaliku juhatuse saamiseks, ja spirituaalsete traditsioonide päritoluga. Samuti saad teada, kuidas praegused kultuurilised eelarvamused ja loobumine oraaklitest, ettekuulutustest ja märkidest on mõjutanud meie vanu religioosseid uskumusi. Mõned mu vaadetest võivad näida veidi vastuolulised, olenevalt su enda seisukohtadest, aga mu eesmärk on pigem tegelda dialoogiga, mitte korrata vanaaegseid dogmasid. Kõik, mida ma palun, on avatus (ja siis võta, mis meeldib, ning jäta ülejäänu kõrvale, kui see on su valik). Kolmas osa on pühendatud sellele, kuidas Hing sinuga räägib ja kuidas sa saad temaga vestlust alustada. Peale paljude lugude on selles arvukalt iidsete divinatsioonisüsteemide tänapäevaseid viise, et saaksid nendega tegelda ja neist hämmastuda. Sa leiad ka ulatusliku sümbolite teejuhi, mis aitab sul mõista Hinge sümboolset keelt, nii et võiksid hakata kogema seda tavalise elu ebatavalist osa, mis on kaua aega tagasi unustatud ja igatseb, et see jälle meelde tuletataks. Ma palusin täna Hinge saata mulle sõnum, et jagada seda sinuga – see oleks selle maailma, mida sind uurima kutsun, initsiatsioonikingitus. Läksin autosse ja panin raadio mängima, ning mu meeled võimendusid ja kätel oli kananahk. Just sinule laulis üks kaunis naisehääl, et me kõik oleme rännakul, kus imed kunagi ei kao. Tea, et oled õnnistatud. Colette Baron-Reid

0


q Sissejuhatus Hinge sõnumid

Ma läksin täna randa ja palusin selle raamatu kohta märki. Kirjutamine terve möödunud aasta jooksul on toonud palju vastuseid, aga ka palju küsimusi, millega tuleb veel tegelda. See on hea ja väljendab juhatuse otsimise tõelist tuuma. Tegelikult selline ongi ühenduse võtmine Jumalikuga. See pole staatiline ega määratlusega piiritletud, vaid areneb alati, nagu ka meie. Ükskõik, kas ütleme Hing, Jumalik või kuidagi teisiti, ilmutab tohutu Teadlikkus end meile ja meie kaudu, alati muutudes ja midagi uut luues. Tõeline ime sünnib siis, kui tunneme ära, et see Teadvus on olemas meie sees ja igal pool. Hing räägib meiega Looduse, inimeste ja kogu Elu kaudu, olles pidevas igavesti voolavas dialoogis. Oraaklite, ettekuulutuste ja märkide territoorium on vaid üks viis selle keele uurimiseks. See on sügavuse, ilu ja ilmutuse vald. Niisiis, mida see kõik laiemas perspektiivis tähendab? Mis see on, milles ma tahan sind veenda, kutsudes uurima oraaklite, ettekuulutuste ja märkide spirituaalset territooriumi? Kuidas ma loon tee, et see viiks eemale ebausust, hirmust ja väärtõlgendustest, mis on moodustanud müürid ja teinud tarad okastraadist ja klaasikildudest, eraldades meid Tõest? Nii palju on selles keeles keerukusi, värve, kujusid ja sümboleid. Kuidas ma saaksin kõik selle lihtsaks teha?

A

9

A


q

Märgid ülevalt

Ma ütlen vaid ühe palve – ainsa, millele on tõesti kunagi vastatud, ja vastatud sama lihtsalt, kui palun: „Palun, Hing, aita mind.” Kui ma täna järve ääres kõndisin, lasin oma teadlikkusel avarduda, kutsudes loodusmaailma olema Jumaliku juhatuse vahendiks. Rand on mulle nagu püha palvetee. Seal leian ma palju vastuseid, lihtsal jalutuskäigul veepiiril.

Ole kohal Kui mu teadlikkus hakkas jalutamisele endale keskenduma, sain oma esimese märgi, mis käskis mul tähele panna ja olla täielikul teadvusel käesolevas hetkes. Esiteks, las ma selgitan. Mul on komme jalutada üht ja sama rada pidi. Ma alustan ühe betoonmuuli juurest, mille lähedal on kohalike koertest kodanike jooksuala ja kus ma koeri nimepidi tervitan (ehkki enamasti olen unustanud nende omanike nimed). Ma sirutan end, nägu ida suunas, ja tavaliselt naeratan. Ma seisan samas kohas, ütlen oma palve, seejärel kõnnin vee äärde ja lähen mööda rannajoont umbes poole miili kaugusele teise muuli juurde, mis on tehtud looduslikest kividest. Siin pööran ümber ja jalutan tagasi. Niisiis, milleks seda tähele panna? Noh, on päevi, kui ma ei pane ümberringi midagi tähele. Ma mõtlen teistele asjadele või on mul peas „nagu päriselt” vestlused inimestega, kes ei tea, et ma nendega tegelen. Ikka ja jälle tuleb midagi vahele, isegi kui hakkan paluma: „Milline on su tänane tahe minuga seoses?”, võin lõpetada mõttega: Ma olen nii kohutavalt endast väljas, et see-ja-see niimoodi ütles! Või: Ma ei suuda uskuda, et see nii palju maksis. Vahel mõtlen, et olen vaenlase tagalas. Ma ei pane tähele märke, mida mulle näidatakse, sest ma pole hetkes kohal. Kui ma selline olen, ei saa mu intuitsioon ühendust oraakliteadvusega – igaühes meist peituva kõrgema teadlikkusega, mis tunneb ettekuulutuste ja teiste Jumaliku juhatuse vormide keelt.

A

10

A


Sissejuhatus

q

Olla kohal ja teadlik on kõige olulisem. Suurim jõud on hetkes. Mu järgmine märk tuletas mulle meelde elu pidevalt ilmuvaid ja arenevaid muutusi. Jalutades märkasin, kui teistmoodi oli kõik siis, kui päev varem sedasama rutiini järgisin. Siis oli rand vaikne, lained loksusid tasa. Täna olid lained tugevad ning tõukasid randa mererohtu, mis meelitas merikajakaid, parte ja luiki. Täna oli tuules tunda mu lemmikparfüümi L’eau de Poisson – jah, see on peenem nimi kui öelda, et õhk lõhnab kala järele. See räägib mulle, et järv on elus. Tuul ei pruugi alati niiviisi lõhnata, aga sel päeval lõhnas, ja mulle see meeldis. Kivid, mida ma eile nägin, polnud täna needsamad. Märkasin kõiki neid kauneid, siledaid, läikivaid kivisid, mis helkisid liivas nagu kirbumängu nupud. Ma polnud neid kunagi varem näinud. Iga samm sellel teel oli märgatavalt teistsugune. Kas pole see mitte samasugune nagu Elu? Miski ei jää samaks, isegi kui kordame oma samme ikka ja jälle. Kõik muutub, areneb ja kasvab. Jumalik jõud kõigis asjades on pidevalt loov. Kõik muutub ühest olekust teise. See on Loodus, Jumalik impulss, mis loob end manifesteeruvas vormis, alati ilmub teadvus, mis kirjutab uut lugu vanadest lugudest, ikka ja jälle. Pole tähtis, kuidas sisu muutub, Lõpmatuse tuum Elus on Hing. Me oleme kogu selle draama lahutamatu osa, sest oleme tehtud Hingest, nagu kõik manifesteerunud maailmas. Me oleme ka varasemate lugude tõlkijad ja need, kes uusi kirjutavad, laenates korduvalt tükikesi sellest, mis oli varem, muutes neid, et illustreerida seda, mis on praegu. Ma jalutasin pisut veel, olles täielikult hetkes ja mediteerides maailma üle mu ümber, olles osa sellest, minnes oma sisemisse teadlikkusse. Seejärel tõmbas mu tähelepanu midagi säravat, mis oli liival.

A

11

A

Märgid ülevalt  
Märgid ülevalt  
Advertisement