Page 1


PRACTICAL GUIDE TO CREATIVE VISUALIZATION: MANIFEST YOUR DESIRES Denning & Phillips 2008

ESMAKORDSELT EESTI KEELES Raamatu eesti keeles kirjastamise õigus kuulub eranditult kirjastusele ERSEN. Selle raamatu reprodutseerimine, tõlkimine ja levitamine ilma valdaja loata on õigusvastane ja seadusega karistatav. Kaane kujundanud Reet Helm Toimetanud Anu Rooseniit Korrektor Mari Mets „Translated from” PRACTICAL GUIDE TO CREATIVE VISUALIZATION: MANIFEST YOUR DESIRES Copyright © 1983, 1986, and 2001 Denning & Phillips. Published by Llewellyn Publications Woodbury, MN 55125 USA www.llewellyn.com All rights reserved. © 2009 Kirjastus ERSEN M11194309 ISBN 978-9949-12-770-2 Kirjastuse ERSEN kõiki raamatuid võite osta Interneti-poest aadressil www.ersen.ee


SISUKORD Sissejuhatus

9

1 Kontrollige ja suunake omaenese saatust 15 Inimesed visualiseerivad, olenemata sellest, kas nad on sellest teadlikud või mitte. Visualiseerimine on loov. Visualiseerimine soovitu saamiseks. Kõigi tasandite koostöösse kaasamine. Idamaiste kultuste viljelejad ja koopainimene: kujutlused, tegevus, lauleldused. Elav kujutlusvõime? Siduge see reaalsusega. Millal rääkida, millal vait olla. Kuidas alustada. Unistamine võib abiks olla: mõelge sellele, mida maailmas kõige enam ihkate. Meelde jäetud kujutise „nägemine”. Kasulikud abivahendid. Visualiseerige vaimusilmas, mitte silmadega. 2 Väering 35 Pinge on tegevusele eelnev loomulik eelmäng. Väljendamata pinge on vaenlane, seega arendage sisemise edu ja kehalise tervise tagamiseks lõdvestumisoskust. Joogi saladus. Loov lõdvestumisplaan. Teie olemus on puhas rõõm. Väering: suurem kehaline teadlikkus ja lõdvestumine. Rütmiline hingamine, loova lõdvestumise vajalik kaaslane. 3 Teid ootab suurepärane tulevik 53 Loova visualiseerimise harjumuste korrastamine. Psüühika mõistuslike tasandite maksimaalne kasutamine, andmata neile kontrolli ülevõtmise võimalust. Kõrgem mina, mis peaks praktilist mõistust juhtima ja kontrollima. Meie vajadus mõista,


et oleme universumi lahutamatu osa. Planeerige oma tulevikku rõõmuga ning laulge sellest. 4 Elu toitev vool 63 Edukaks loovaks visualiseerimiseks on vaja mõista külluse tõelist allikat. Inimese eksistentsi ja välise universumi neli tasandit: jumalik, vaimne, astraalne, materiaalne. Tasandite vastasmõju. Kanali loomine jumalikule väele. Üksnes astraalsete vahendite abil saavutatud muudatuste ajutine olemus. Ärge laske varjatud süütundel saada takistuseks kõrgematelt võimudelt abi palumisel. Loova visualiseerimise eetika. Uue Testamendi õpetused. Raha tähendus. Kõrgem mina. Väeni jõudmine ning selle kasutamine enda laadimiseks. 5 Vaimne küllus 82 Töötage oma ühe ja ainsa vaimse külluse allikaga, mitte paljude võimalike materiaalsete ressurssidega. Teie poolt visualiseeritud eesmärk kuulub teile kohe: astraalselt, vaimselt, hingeliselt. Materiaalne realiseerumine on tulekul. Miks teid hoiatatakse materiaalse külluse allika visualiseerimise eest. Muud vead, millest hoiduda. Teadvustage endale võimalikult sageli vaimse külluse allika olemasolu. Laul peletab hirmu. 6 Edu trepp 97 „Edu toodab edu.” Ärge üritage oma saladust lahti seletada: lihtsalt andke teada, mida selle abil saavutate. Teiste inimeste kujutlused aitavad teil edu saavutada, kuni need inimesed saavad end teiega samastada. Laadimistehnika ja põhimeetod: nende kasutamine teid ja teisi abistaval looval visualiseerimisel. „Äraspidise ennustuse” kasutamine koos laadimistehnikaga.


7 Tähetehnika ja paljundamine 122 Vähem tähtsate loova visualiseerimise tehnikate kasutamisel saavutatav edu ei ole põhimeetodi tulemustega samaväärne, kuna tehnikad pole niisama terviklikud, kuid on samas vägagi võimsad. Nende eriline väärtus ajal, mil teil on vaja keskenduda tugeva aluse rajamisele. Tähetehnika üks eelis on võimalusi pakkuda. Tähetehnika ja selle kasutamine. Mis juhtub, kui teil on vajalik osaliselt juba olemas, kuid see jääb teatud määral ebapiisavaks. „Saladus” lahtiseletatult. Paljundamistehnika. 8 Julgege olla kõikvõimas 139 Loov visualiseerimine eesmärkide puhul, mida on raskem visualiseerida. Väliste varade ja sisemise arengu tasakaalustatud kasvatamine viisil, mis tagab mõlema nautimise. Loova lõdvestumise erilised väärtused. Harjumusest vabanemise programmeerimine: kuidas loobuda näiteks suitsetamisest. Loov visualiseerimine mälu parandamise abivahendina: kõned, näitekunst, faktid. Sõnade meeldejätmine vastukaaluks tähenduste meeldejätmisele. Üldine hajameelsus. Mis on abivahendid? Pereliikmete sünnipäevad – elementaarne astroloogia võib „sõnad” „tähenduseks” muuta. Lisa A: Loova visualiseerimise protsessi 160 katkestamine Loova visualiseerimise ühe eesmärgi vajalikus mahus saavutamise järel ning teadliku mõtlemise keskendamisel järgmisele eesmärgile järgib emotsionaal-instinktiivne loomus reeglina selle eeskuju. Miks see alati nii ei pruugi olla. Tehnika loova visualiseerimise protsessi katkestamiseks vajaduse tekkides. Antud tehnika kasutamine tahtmatult loodud kujundiga seotud visualiseerimise katkestamiseks.


Lisa B: Teiste abistamine enda 167 visiooni nägemisel Te peate suutma teisi oma visiooni nägemisel abistada ning sellele vastavalt tegutsema suunata. Õpetajad, kirikuõpetajad, poliitikud, advokaadid, lektorid ja teised, kelle jaoks nimetatud oskus elulist rolli mängib, peavad alustama enda võimalikult positiivseks ja dünaamiliseks muutmisest loova lõdvestumise tehnikat kasutades. Ärge olge takistuseks enda loodava pildi tekkimisel. Inimesed sulgevad ukse ratsionaalsele mõtlemisele; emotsionaal-instinktiivset loomust nad maha suruda ei saa. Võimalus saada ära kuulatud. Veenmise eetika. Kuidas ebaeetiline veenmine oma mõju kaotab. Mida visualiseerida ja kuidas sellest rääkida. Lisa C: Teadmiste eredalt põlev lamp 177 Tarkuseterad, mis aitavad teil loovat visualiseerimist õppida ning motivatsiooni leida. Lisa D: Loova visualiseerimise kasutamine 182 palvetamisel ja jumala teenimisel Loova visualiseerimise oskuse omandamine on lihtsam kindlaks kujunenud kuvandiga religiooni järgijatel. Kuidas välja kujundada oma isiklikke palve- ja kultusrituaale. Kujutluse ja hinge vaheline seos. Altari ehitamine. Palverituaali kujundamise etapid. Vahepealse olendi kasutamine. Konkreetsele jumalusele keskendumine. Lisa E: Hea tervise säilitamine 189 Teil on võimalik kasutada loovat visualiseerimist hea tervise tagamiseks. Loov visualiseerimine ja kehakaalu kontrollimine. Loov visualiseerimine võib olla abiks sügava ja rahuliku une saavutamisel. Sügav mõistus on võimas instrument, mida peab kontrollima konkreetse ja ratsionaalse mõtlemise abil. Õige hingamine on põhiline.


SISSEJUHATUS Loov visualiseerimine. Mida see endast täpselt kujutab? Enne sellele küsimusele vastamist lubage endale kinnitada, et see pole üldsegi raske (tegelikult teeme seda kõik, kuid suurem osa inimestest teeb seda „negatiivselt”, saades endale kahjulikke tulemusi). Raskem töö tehti ära kaua aega tagasi – imetlusväärse, keeruka ning võimsa olevuse, inimese arenemise protsessi käigus. Me räägime „loodusvarade säästvast kasutamisest”, kuid kasutame minimaalselt omaenese potentsiaali – olles nii kõige alakasutatum ressurss üldse. Meie käsutuses on imepärane kompuuter nimega aju, lisaks sellele on meil olemas teadvus ning me oleme lõputu universumi üks osa. Meil on kõike sedavõrd palju, et tegelikult on isegi vale väita, nagu „kasutaksime 10 protsenti oma potentsiaalist”. Tegelikkuses me seda ei tee – 10 protsenti võiks ehk olla standardiks tänapäeva maailmas keskmiselt eduka inimese puhul, kuid enamik kasutab oma potentsiaali oluliselt väiksemas mahus. Just seetõttu ei saada enamikku edu. Mida me „edu” all silmas peame? Mitte pelgalt rikkust või kõige soovitu saamist. Me räägime sisuka elu elamisest täiel rinnal, saavutades seejuures kõik endale seatud eesmärgid – olla terve ja õnnelik, tunda end turvaliselt abielus, rahaasjades, õpingutes; maalida pilte või ehitada sildu; olla parim oma ametis; saades inimeseks, kes me olla tahame. Mis on loov visualiseerimine? Seda võiks nimetada „edu energiaks”. See tähendab idee või kuvandi loomise soovitust;


10

LOOVA VISUALISEERIMISE PRAKTILINE KÄSIRAAMAT

teadvustamist, et eesmärkide (olenemata sellest, millised need on) saavutamiseks peame kujutlema hetkereaalsuse muutumist meie soovitud olukorraks ning seejärel vastava muutumise läbi viima. Lisaks võib öelda, et loov visualiseerimine eristab inimest muudest eluvormidest, kelle puhul edukus on seotud peamiselt ellujäämisega. Lisaks on meil endil võimalik oma saatust juhtida – aktsepteerides seda oma ülesandena. Abirahadest elamine ei taga meile rikkust ega turvatunnet; varastamine võib mõneks ajaks küll rahaga kindlustada, kuid toob kaasa veelgi suuremaid probleeme järgnevate päevade vajaduste rahuldamisel – täpselt nii, nagu seemnevilja söömine täidab küll täna kõhtu, kuid jätab meid ilma vahenditest, mida vajame järgmiseks külviks ja saagi saamiseks. Edu tähendab enamat kui lihtsalt ellujäämist. Meil on rohkesti eesmärke, mis on enamasti mõõdetavad kaugusena ellujäämistasandist – majanduslikus või vaimses mõttes. Me võime ihaldada „asju”; me võime tahta olla ilusad, atraktiivsed, lugupeetud ja imetletud; me ihaldame armsamat, elukaaslast, last, sõpra; me püüdleme teadmiste, oskuste, võimete poole. Me võime oma eesmärgid püstitada redeli või trepina, mille astmed viivad meid järjest suuremate tulemusteni. Igalt astmelt pääseb järgmisele. Me võime koostada kava või kaardi ühelt saavutustasandilt järgmisele liikumiseks. See on igati mõistlik – ning päris kindlasti tuleb teil õppida oma eesmärke lähemalt uurima ning niisugust kava koostama. Ühe eesmärgi saavutamine teise järel ei ole veel kogu edu sisu. On olemas asjaolu, mida nimetatakse „õnneteguriks” – võime ligi meelitada võimalusi, mis aitavad edu saavutada. Soov on üks energia vorme, võib isegi öelda, et


SISSEJUHATUS

11

„emotsionaalne elekter”. Millegi vooluvõrku ühendamisel tekib alati magnetväli, kuid see võib toimida kahes suunas. Franklin Delano Roosevelt on öelnud: „Hirm on ainus, mida me peame kartma.” Hirm tõmbab ligi just neid asju, mida me ei soovi. Hirm on ülivõimas emotsioon ning just seesama energia, olles ühendatud kujutluspildiga kardetust, loobki tingimused, milles kardetu teoks saab. Lihtne näide: tasasele pinnale asetatud lauda mööda kõnnime probleemideta, kuid paneme sellesama laua kahte treppredelit ühendama ning meie kujutluspilt kardetust muutub sedavõrd tugevaks, et suure tõenäosusega kukumegi (kuid hüpnoosi all, kus kujutluspilt kukkumisest asendatakse „illusiooniga”, mille kohaselt laud lamab endiselt põrandal, tuleme kõndimisega tõenäoliselt toime). Käesolevas raamatus õpetatavate eesmärkide eduka saavutamise tehnikaga võrreldes on õnneteguri näol siiski tegu millegi enama kui endale „illusiooni loomisega”. See on üldine positiivne dünaamika, mida me reeglina käsitleme „enesekindluse”, „stabiilsuse”, „võitmisena” jne. Selle osaks on positiivne enesehinnang, milles näeme ennast selliste inimestena, nagu me olla soovime, elades elu, mida olema alati ihaldanud – tervete, rikaste, õnnelike, edukate ja ilusatena, olles ümbritsetud sõpradest ja võimalustest. Võimalus ei koputa meie uksele ainult ühel korral. Edukas inimene tõmbab võimalusi ligi – kuid võimalused on nagu põld, millel külvame, taimede eest hoolitseme ning lõikame saagina konkreetseid eesmärke. Ja nii hämmastav kui see ka poleks, tundub võimas õnnetegur sageli eemale hoidvat läbikukkumise või kahju saamise võimalusi. Tegemist on omamoodi aura või „jõuväljaga”, milles luuakse konkreetne keskkond. Mis on ühe inimese edu ja teise ebaedu taga? Läbi kukuvad ka haritud inimesed – seega pole põhjus üksnes hariduses.


12

LOOVA VISUALISEERIMISE PRAKTILINE KÄSIRAAMAT

Läbikukkujaid on nii „headest” kui ka „halbadest” perekondadest ja edulugusid saab rääkida nii „õigete” kui ka „valede” inimeste puhul; seega ei ole asi üksnes „kontaktides” või „klassikuuluvuses”. On inimesi, keda saadab ebaõnn, olenemata sellest, millega nad tegelevad, kui palju valitsus neid toetab või kui mitu korda nad ukse koputavale võimalusele avavad. Ja on ka inimesi, kes lõpuks edu saavutavad, ületades seejuures kõik takistused ja komistuskivid, ka siis, kui nad on varem läbi kukkunud. Ja on inimesi, kes on edukad kõiges, mida nad ette võtavad; kes pole kordagi kogenud vähimatki ebaedu. Mõnikord on nende edu sedavõrd suur või neid saatev „õnn” niivõrd imekspandav, et arvame neid õnnistatud olevat. Need on inimesed, kes „endasse” ning ettevõetusse usuvad; nende visioon on sageli sedavõrd võimas, et hõlmab rahvust, inimkonda, maailma. Olenemata sellest, millena me seda näeme, on edu energia sisuks antud raamatus kirjeldatavad loova visualiseerimise tehnikad. Tunnistades tõsiasja, et meie käsutuses olev potentsiaal on oluliselt suurem sellest, mida me tegelikult kasutame, ütleme endale, et loov visualiseerimine on tehnika oma sisemiste ressursside mobiliseerimiseks edu nimel. Meie kõigi sees on võimas arvuti, mis reeglina töötab minimaalse võimsusega; lisaks on olemas „programmeerija”, kes suudab kogu selle tohutu ressursi tööle panna soovitu kasutamiseks. Loov visualiseerimine on juhendite andmine programmeerijale. Mõtleme kolmemõõtmeliselt, rääkides vahel neljas mõõtmes, kuid tegelikult elame paljudest dimensioonidest koosnevas universumis ning mõnda neist dimensioonidest on võimalik kasutada eduni viivate võimaluste ligimeelitamiseks. Loov visualiseerimine on meetod nendest dimensioo-


SISSEJUHATUS

13

nidest lähtuvate kanalite avamiseks ning universumi pakutavate rikkuste meieni toomiseks. Antud raamat teeb palju enamat igasugu imelistest asjadest rääkimisest… see ei ütle pelgalt seda, et rikkus, õnn ja edu on kättesaadavad üksnes siis, kui „usute” või „mõtlete positiivselt”. Lihtsate harjutuste seeria annab teile võimaluse programmeerida psüühikat soovide reaalsuseks muutmiseks vajalikus suunas. Teile avaneb võimalus oma elu muuta. Loov visualiseerimine paneb universumi teie huvides tööle. Lisaks tekitab loova visualiseerimise tehnikate kasutamine positiivsed seosed universumi dünaamikaga. Iga loov tegu loob suurema harmoonia teie ning selle kõige taga oleva „jõu vahel”. Jõud olgu teiega. Carl Llewellyn Weschke Kirjastaja


1

KONTROLLIGE JA SUUNAKE OMAENESE SAATUST

OLULISED PUNKTID

1. Loov visualiseerimine on loomulik võime, mida valdame kõik. a. Järjepidevalt, teadlikult ja targalt kasutades muudab loov visualiseerimine teie elu. b. Enamik meist tegeleb pidevalt loova visualiseerimisega, ent kuna me ei tee seda teadlikult, efektiivselt ega tulutoovalt, on see sagedasti pigem destruktiivne kui konstruktiivne – tuues meile „hea õnne” asemel „halba õnne”. 2. Suurem osa loovast mõttejõust läheb lihtsalt kaotsi, kuna määratlemata soovid ning instinktid ning põhjendamatud hirmud ei lase meil edukad olla. 3. Et vabastada loomulik võime oma soovide täitmiseks, tuleb teil koondada kõik oma ressursid, meeled ning aju „ühendatud jõuväljaks”, kõrvaldades samal ajal „sisemised”


16

LOOVA VISUALISEERIMISE PRAKTILINE KÄSIRAAMAT

barjäärid, mis ei lase teil edu saavutada. Sellise ühtsuse saavutamiseks on vaja meetodit, mis: a. Oleks kontrollitav ratsionaalse mõistuse abil. b. Emotsionaalsel tasandil toimiks. c. Oleks aktsepteeritav instinktide tasandil. d. Kasutaks ära füüsilisi meeli (mõelge sellest kui RIFEvalemist – ratsionaalne mõistus, instinktid, füüsilised meeled, emotsioonid –, tuleb luua tingimused, mis aitavad valitud eesmärgil küpseda). 4. Esimene tingimus on käsitletav unistamisena ning seda kasutatakse emotsionaalse olemuse äratamiseks: a. Looge kujutluspilt eesmärgist, mida soovite saavutada. b. Võimendage kujuteldavat eesmärki reaalsete või kujuteldavate füüsiliste tegevustega; sel moel ühendate omavahel sisemised ja välimised maailmad. 5. Kirjeldatud unistamise tulemusi aitab võimendada: a. Vaikimine. Ärge raisake sisemisi energiaid sisemistest toimingutest rääkides. b. Visualiseerige oma eesmärgiga seotud asju – nähke asju sellistena, nagu need olema saavad. c. Tundke emotsionaalset rahuldust, mis teile osaks saab – nautige seda kohe praegu.

Loova visualiseerimise praktiline kasiraamat  

Loova visualiseerimise praktiline kasiraamat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you