Page 1


Michelle Haintz Quanten-Bewusstheit Selbst-Befreiung durch die Kraft der Welle 2011

Raamatu eesti keeles kirjastamise õigus kuulub eranditult kirjastusele ERSEN. Selle raamatu reprodutseerimine, tõlkimine ja levitamine ilma valdaja loata on õigusvastane ja seadusega karistatav.

See raamat ei soovi ega saa asendada arstide diagnoose ja teraapiat. Soovitused, mis te siit leiate, on autorid mitmeid kordi järele proovinud ja need on osutunud mõjuvaiks, siiski ei saa anda nende toimejõule mingit garantiid! Nii on vastutus igasuguste kahjustuste eest välistatud. Kirjastus ja autorid ei saa vastutada tagajärgede eest, mis võivad tekkida raamatus esitatud juhiste valesti kasutamise korral. Selles teoses olev informatsioon on hoolsalt läbi töötatud. Siiski ei saa täielikult välistada vigu, ja kirjastus, autorid ega tõlkijad ei võta endale juriidilist või mingisugust vastutust ebaõigete andmete ja nende tagajärgede eest.

Kaane kujundanud Reet Helm Toimetanud Anu Murakas Korrektor Inna Viires Copyright © 2011 by ACABUS Verlag All rights reserved. © 2014 Kirjastus ERSEN M02269314 ISBN 978-9949-25-506-1 Nüüd kõik raamatud meie veebipoest www.ersen.ee ja e-raamatud www.ebooks.ee


Selle raamatu pühendan ma oma imelisele tütrele Simone Teresale, kes saabus mu ellu minu lapsena, kuid kellest nüüdseks on saanud minu tark sõbratar, armas kriitiline toimetaja ja saatja loomingulisel teel. Me jagame oma kunsti nagu energiatki, ja keegi teine ei pane mind niiviisi naerma kui tema. Ma tahaksin teda südamest tänada!


SISUKORD

EESSÕNA Rudolf Bernhard Geissmannilt ................... 11 EESSÕNA Martina & Frank Klimpelilt ....................... 15 AUTORI EESSÕNA ................................................... 17 PÕHIALUSED ........................................................... 23 Teadvus versus teadlikkus .............................................. 23 Kvantteadlikkus ........................................................... 28 Eesmärgiga tegelemine polaarses maailmas ................... 32 Energia järgneb tähelepanule ....................................... 34 Komplimendid ............................................................. 43 Kahe punkti meetod ..................................................... 47 Kvantlaine .................................................................... 50 PRAKTILINE TEOSTUS ........................................... 55 Eesmärgi valimine ........................................................ 56 Positsiooni valimine ..................................................... 59 Kvantteadlikkuse saavutamine ...................................... 66 Erinevad variandid meie aju „sisse lülitamiseks“ ............. 67 Mõlema ajupoole sihipärane integratsioon ..................... 71 Vaatleja positsioonile asumine ........................................ 73


Oma kõrgema minaga ühinemine .................................. 74 Mõttespiraalid ............................................................... 75 Hingamise aeglustamine ................................................ 75 Tuumikpunkt ................................................................. 77 Südame avamine / „Oma armastuses võnkumine“ .......... 78 Kahe punkti leidmine ja ühendamine ............................ 82 Üheskoos lainega mängimine ....................................... 88 Kahe punkti meetodi seminarid .................................... 91 PRAKTILINE RAKENDUS ....................................... 98 Enesekahjustamine ....................................................... 99 Kerguse leidmine ....................................................... 107 Meie „elumaja“ – avanenud potentsiaal ...................... 111 Sisemine saboteerija ................................................... 117 Sisemise saboteerijaga suhtlemine ............................... 122 Sisemise saboteerija kasutamine ................................. 124 Minu piiravad tingimused .......................................... 126 Läbirääkimised sisemise saboteerijaga ......................... 130 Minu eelistused ja sisemine saboteerija ....................... 134 Ebaedumõtted ............................................................ 136 Reaktsioonide mahasurumine ..................................... 139 Enesekiitus ................................................................. 143 Enesest lugupidamine ................................................ 145 Sisemise saboteerija identifitseerimine ........................ 147 Minu sisemise saboteerija ravimine ............................. 150 Avatud küsimused ...................................................... 153 Vigadega ümberkäimine ............................................. 158 Enesearmastus ........................................................... 162


Süütunne ................................................................... 169 Mured ........................................................................ 172 Endorfiini vallandajad ................................................ 175 Peegeldumised – sündmused ja inimesed .................... 182 MÕTTEKILLUD LÕPETUSEKS… ......................... 190 Hommikune rituaal .................................................... 190 Energeetiline päevabilanss .......................................... 195 Aeg… ......................................................................... 198 Paralleelsed maailmad ................................................ 203 Last but not least ................................................................. 208 Lõpetuseks ................................................................. 210 Protseduur ................................................................. 216 TÄNUAVALDUS ...................................................... 217 SOOVITATAV KIRJANDUS .................................... 221 AUTORIST ............................................................... 224


EESSÕNA Rolf Bernhard Geissmann

Meie elu muutub iga päev. Kes seda jälgib, näeb, kui põnev see on. Paljud inimesed aga tunnevad, et nad avanevad ja kogevad energiat, mida nad ei mõista. Nii algab otsimine. Ja juba jõutaksegi võnkevälja keskele, tuntakse midagi ning soovitakse enamat teada. Nii jõuame me kvantfüüsikutest teadlasteni või õpime tundma Rupert Sheldrake’i morfogeneetilisi välju.

Kas on olemas meetodit, mis viiks meid edasi ja seoks ürgenergiaga ning aitaks igapäevaelus? Jah, see on olemas. Me nimetame seda energiamaatriksiks ja meetodeid, mis viivad selle tajumise, tunnetamise või kasutamiseni, nimetame energeetiliseks maatriksiks („Matrix Energetics“ või ka „Matrix Inform“, vaata ka dr Bartlett või Heede Instituut). Kes tegeleb aastaid energiaga, leiab vastukõla inimestes, kes tegutsevad samal tasandil, nad nii-öelda lähenevad. Nii läks ka minul dr Michelle Haintzi, arsti ja seminarijuhiga. Ta astus ühel päeval paar aastat tagasi minu ellu ja sellest ajast toimub tõsiselt elav ja konstruktiivne mõttevahetus jumala ja maailma üle. 9


* * * Umbes poole aasta eest arvas ta, et ma peaksin tingimata tegelema rohkem maatriksiga, eriti pani ta mulle südamele uurida Matrix Energeticsi õpetust. Matrix Energetics toetub aastatepikkustele kogemustele ja tuhandete inimeste järeleproovitud tegevusele. Teaduslikud alused pärinevad kvantfüüsikast. Meil on selleks meetod, mis kutsub esile väga sügavale minevad muutused ja mil pole midagi võrrelda sellega, mida varem tunti. Matrix Energetics neutraliseerib ja muudab ümber takistavad programmid ja annab ürgmaatriksile võimaluse kõik jälle jalule seada, nii, nagu see olema peab, ja see vastaks nii-öelda projektile. Kui muutuvad energiad, muutub ka reaalsus. Me astume jälle meid takistavate valeenergiateta ürgenergiast ettenähtud põhienergiasse. See ürgmaatriks asub 5. dimensioonis. Meie praegusaegne reaalsus asub 3. dimensioonis. Mis peaks siis toimuma? Meie ürgmaatriksi võnked peavad, lühidalt öeldes, allapoole tihenema, paremini „allapoole transformeeruma“. 5. ja 3. dimensiooni vahel asub 4. dimensioon, astraalmaailm, kus asuvad kõik meie uskumuspõhimõtted, tunded, veendumused, sõnad – niisiis kõik, mis puudutab mõtlemist ja inimese tundeid. Maatriks on interaktiivne energiaväli, niisiis leiavad sarnased võnked vastukõla. Seetõttu võib programmid üles ehitada, ilma ise midagi tegemata. Need mõjuvad siis põhimõtteliselt meie mõistuse kontrolli ja mõjuvõimuta. Seetõttu võib juhtuda, et meil 10


ei õnnestu mõned asjad, mida me tahame teha või mida endale soovime. See toimib seni, kuni me niinimetatud sabotaaþiprogramme pidevalt takistama hakkame ja jõuame selleni, mida me soovime ja millele meil tegelikult õigus on. Veidi enne ühe asja õnnestumist võetakse meilt, selleks ise midagi tegemata, pidurid maha. Midagi sellist te kindlasti olete ka tundnud.

Ma saan aru, et minu käes on imeline raamat, mille Michelle Haintz on just nagu mitte millestki teinud. See võlub lihtsalt. Tänan sind selle eest, Michelle! Rolf Bernhard Geissmann Geoalkeemik, ehitusbioloog, feng-shui nõuandja Bioehituse loominguline töötuba

Kvantteadlikkus. Enesevabastamine lainete jõul  
Kvantteadlikkus. Enesevabastamine lainete jõul  

2-punkti meetodiga enesesabotaažist vabanemine

Advertisement