Page 1


Corrine Kenner Crystals for Beginners: A Guide to Collecting & Using Stones & Crystals 2013 Raamatu eesti keeles kirjastamise õigus kuulub eranditult kirjastusele ERSEN. Selle raamatu reprodutseerimine, tõlkimine ja levitamine ilma valdaja loata on õigusvastane ja seadusega karistatav.

Kaane kujundanud Reet Helm Toimetanud Jana Kuremägi Korrektor Inna Viires Copyright © 2006 by Corrine Kenner Published by Llewellyn Publications Illustrations on pages 62–65, 67–70, 72, 74–75, 77, 144, 150 by Wendy Froshay Illustrations on pages 110, 151 by Llewellyn art department Woodbury, MN 55125 USA www.llewellyn.com All rights reserved. © 2014 Kirjastus ERSEN M03270714 ISBN 978-9949-25-520-7 Nüüd kõik raamatud meie veebipoest www.ersen.ee ja e-raamatud www.ebooks.ee


Sisukord

Sissejuhatus .................................................................................... 7 Kergemini, ärksamalt ja paremini ..................................... 9 Kristallidega töötamise eelised Alustuseks ...................................................................... 14 Kuidas käesolevat raamatut kasutada Stardikomplektid ........................................................... 16 Kakskümmend parimat kristalli algaja jaoks Aardejaht ....................................................................... 27 Kristallide kogumine Maapõue asukad ............................................................. 36 Kristallide, kivimite ja vääriskivide päritolu Kristallid ........................................................................ 41 Mineraalide kuningriigi õied Teadus ja ebausk ............................................................. 44 Kuidas kristallid toimivad Vikerkaarekirja ............................................................... 57 Kristallid ja värvid Jumala looming .............................................................. 62 Kristallid oma loomulikus olekus Kuju võtmas ................................................................... 78 Tahutud ja lihvitud kristallid Rõõm tutvuda ................................................................ 83 Kristallide tundmaõppimine


Kohtle mind õigesti ........................................................ 88 Kristallide hooldamine Teod ja mõtted .............................................................. 102 Kristallimeditatsioon Kuues meel .................................................................... 111 Selgeltnägemine ja ennustamine Kiika kristallkuuli ..........................................................116 Ennustamine, kanaldamine ja kristallomantia Head ööd ......................................................................123 Kristallide videvikumaailm Nagu lennates ............................................................... 127 Kristallid ja astraalrännakud Igapäevane võlukunst .................................................... 130 Kristallid kui positiivsuse ja loitsude toetajad Tähed, kuud, südamed, ristikulehed .............................. 133 Kristalltalismanid Heaks enesetundeks ...................................................... 135 Kristallid kui tervisetoojad Müstilised kristallid ....................................................... 158 Tähestikuline loetelu kristallidest, kivimitest ja vääriskividest Põgusalt põhilisest ....................................................................... 191 Sõnastik ..................................................................................... 203 Bibliograafia .............................................................................. 213


Sissejuhatus

Kristallid on inimestele alati huvi pakkunud. Sestpeale kui eelajaloolised kütid ja korilased avastasid jõekäärus läikiva kvartsi või künkanõlval helkleva ränikivi, on inimesed püüdnud leida kristallidele kohta oma elus – nii iluasjakestena kui ka tööriistadena, millest on kasu nii kehale, meeltele ja ka vaimule. Meie kauged esivanemad leiutasid uudseid mooduseid, kuidas kive lihvida ning kinnitada kristalle selliste tööriistade külge nagu noad, noolepead ja õngekonksud. Ehkki meie ei tahu oma kirveid ega peitleid enam kivist, on kristallid meile sama tähtsad kui neile – ja võib-olla tähtsamadki. Tõtt-öelda tugineme oma elus kristallidele rohkem kui ükski teine tsivilisatsioon inimajaloo vältel. Nagu eelajaloolised inimesedki, kasutame ka meie aeg-ajalt kristalle tule läitmiseks – me lihtsalt oleme protsessi tänapäevasemaks muutnud ja võtnud tarvitusele üsna lihtsa ülesehitusega tulemasinad. Samuti rakendame me kristalle ehitusel ja tootmise vallas ning oleme teinud neist peamise komponendi suhtlemistarvikute valmistamisel. Ilma kristallideta jääksid nii meie tehnika kui ka ühiskond peagi toppama. Erinevalt oma algelistest eelkäijatest ei piirdu me kivide ja kristallide üles korjamisega paigus, kus neid leiame. Selle asemel töötame lakkamatult välja uusi seadmeid, mille abil avastada uusi

5


SISSEJUHATUS

kristalle, ning tungime järjest sügavamale maapõue, et neid kätte saada. Kui meil ei õnnestu vajalikke kristalle kaevandada, kasvatame veatuid eksemplare laboritingimustes. Ja täpselt nii nagu meie esivanematel oli kombeks kristallide abil jumalatelt tuleviku kohta uurida, ühendavad kristallid meist paljusid jumalikkusega veel tänapäevalgi. Kristallid viitavad kõigiti intelligentse looja olemasolule – need on loodud täpsete matemaatiliste reeglite põhjal ning need järgivad selgepiirilisi geomeetrilisi mustreid. Paljude jaoks on kristallid käegakatsutavaks tõestuseks jumala täiuslikkusest ja tahtest. Ometi on iga kristall ainulaadne ning kristallide omadused ja tunnusjooned sama erinevad nagu inimesed. Kristalle võib koguni võtta inimarengu metafoorina. Nad asuvad sügaval maapõues, hakkavad tugeva pinge all kasvama ning äärmuslikud ajavahemikud ja temperatuur lisavad neile ilu. Ja täpselt nagu meiegi, jõuavad ka kristallid sügavuseni karastumise kaudu ja vead lisavad neile vaid iseloomu. Viimaste aastate jooksul on mitmed spirituaalvaldkonna asjatundjad hakanud edendama kivide ja kristallide kasutamist, tehes seda eelkõige just ravitsemise vallas. Kristalle saab kasutada mediteerimiseks, ennustamiseks ja enese arendamiseks. Käesolev raamat tutvustab teile kristallide salapärast maailma ja pakub teile teavet, mille abil muuta kristallid osaks oma igapäevaelust.


Kergemini, ärksamalt ja paremini Kristallidega töötamise eelised

Et kristalle ja poolvääriskive jagub kõigi tähestikutähtede alla, tundub neid olevat hoomamatult palju. Sama kehtib ka neile kristallidele omistatava väe puhul. Tunnete end üksikuna? Leidke endale roosa kvartsitükk. Põlved kipuvad valutama? Kandke jalutama minnes alati kaasas kaltsiidikillukest. Tahate Las Vegases mänguõnne proovile panna? Vaadake, et teil roheline aventuriin kaasas oleks. Tundub, et ükskõik mis teid ka vaevab või millised eesmärgid olete endale seadnud, on võimalik soovitada teile kristalli, mis tervendab teid vaevustest või kindlustab teile kordaminekud. Võite kulutada aastaid, lugedes ja uurides teatmeteoseid, mis kivihaaval kirjeldavad erinevate kristallide metafüüsilisi omadusi. Ja kuigi peab paika, et igal kristallil on oma tugevad küljed, leidub siiski terve rida omadusi, mis on omased kõigile kristallidele. Kristallide kasutamisel pole mingit tarvidust õppida pähe pikki loetelusid omadustest ja seostest, ning samuti ei pea te valima kristalle raamatutes kirjutatu põhjal.

7

Kristallid algajatele  
Kristallid algajatele  

Kivide ja kristallide kogumise ja kasutamise teejuht

Advertisement