Page 1


Brigitte Gillessen Das Energieprogramm der Fünf »Tibeter« ® 2003 Raamatu eesti keeles kirjastamise õigus kuulub eranditult kirjastusele ERSEN. Selle raamatu reprodutseerimine, tõlkimine ja levitamine ilma valdaja loata on õigusvastane ja seadusega karistatav. Selles raamatus esitatud harjutusi on õpetatud ja sooritatud kursustel ja seminaridel. Terviseprobleemide korral ei saa need asendada arsti nõuandeid ja abi. Autor ja kirjastus ei võta vastutust kahjustuste eest, mis tulenevad harjutuste kasutamisest või võimalikust väärkasutamisest. Kaane kujundanud Reet Helm Toimetanud Anu Murakas Korrektor Mari Mets © 1997 by Scherz Verlag, Bern, München, Wien. All rights reserved by S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main. Illustratsioonid: Beate Willich © 2012 Kirjastus ERSEN E11250212 ISBN 978-9949-25-308-1

Nüüd kõik raamatud meie veebipoest www.ersen.ee ja e-raamatud www.ebooks.ee


Sisukord Sissejuhatus Endale väljakutsete esitamine

1. Enda avamine Vaikseks jäämine Mantrate tähendus Mantraga töötamine Piltide loomine visualiseerimise käigus

2. Energia vastuvõtmine Mis on energia? Tähelepanu on juhitav Energia juhtimine Kujutlusvõime rakendamine Energia väljasaatmine Ühendus kõikide olemise tasanditega

3. Läbilaskvaks muutumine ja voolata laskmine Maakeskme leidmine Kanalite avamine

4. Vanade mustrite kustutamine Tundke iseend Hirmude muutmine: kolmeastmeline plaan

9 9

13 16 17 19 23

27 29 30 31 35 40 43

51 54 57

67 70 73

3


Energiaprogramm viie tiibetlasega

Telepaatiliselt ülekantud tunded Positiivsete ja negatiivsete telepaatiliste tunnete eristamine Negatiivsete hinnangute kustutamine ja neist vabanemine Valguse kaitsekilp Eraldumisprotsessi kergendamine Enda vabastamine blokeerivatest kohustustest

5. Palvetamine, õnnistamine, tervendamine Palvetamine Õnnistamine Tervendamine

6. Enda väe arendamine Enda juurte leidmine Horisondi avardamine Sõltuvuste äratundmine Unenägemise kunst Loovate võimete arendamine Sisemise jõuvälja avastamine Seksuaalne vägi ja vaimne areng Vaimne areng ja kundalini energia

7. Meisterlik elu Vaimsete tunnetuste lõimimine argipäeva Kuidas elu ise vormida „Mina olen” juurest „mina tean” juurde

Tänusõnad Kasutatud kirjandus

77 80 82 84 87 90

93 94 103 106

110 113 114 115 119 119 120 123 125

130 131 135 137

142 143


Sissejuhatus Vähesed asjad on tekitanud rohkem vastukaja kui viie tiibetlase harjutuste taasavastamine viimastel aastatel. Miljonid inimesed kogu maailmas praktiseerivad rõõmuga neid Himaalajast pärit rituaale. Need saladustega ümbritsetud harjutused toovad ellu otsekui värsket tuuleõhku. Algus on vaevumärgatav, kuid mida rohkem treenime, seda rohkem paraneb üldine kehaline heaolu. Uni muutub sügavamaks, tervis stabiilsemaks ning kehaline jõud ja vastupidavus kasvavad. Tasapisi hakkavad muutuma ka meie elu ja teadvus. Need omandavad uue suuna ja eesmärgid. Ühes tervise stabiliseerumisega muutuvad samm-sammult ka meie hingelised kogemused ja emotsionaalne käitumine. Me saame uut julgust, et mõelda järele meie elus olevate asjade üle ja oma elu uueks luua.

Endale väljakutsete esitamine Kui me ei käsitle oma elu mitte sirgjoone vaid spiraalina, siis jõuame ikka ja jälle tagasi punkti, mida nimetatakse sünnipunktiks ja mida võib käsitleda uue algusena. Nagu looduseski, kus kevadele eelneb talv, mil kogu loodus puhkab, vahelduvad ka meie arengus

5


Energiaprogramm viie tiibetlasega

vaikuse- ja aktiivsuseperioodid. Sellist „taassündi” kogeme me siis, kui oleme andnud oma elule uue otsustava impulsi. Iga arusaamise ja eluviisimuutusega anname elule uue suuna. Nii nagu madu ajab maha vana naha, võime ka meie vabaneda vanadest harjumustest, mõttemallidest, hirmudest ja blokeeringutest. Selleks et rajada uusi energiavälju, peame astuma kõrvale vanalt, sissetallatud ja ennast ammendanud rajalt.

Viie tiibetlase energiaprogramm pakub meile jõudu ja energiat, et viia oma elus läbi muutused ja alustada uut „kestumisprotsessi”. Rituaal on midagi enamat kui lihtsalt harjutus. Sellel on eesmärk, sisu ja vaimsed omadused. Kui teete algust viie tiibetlase harjutustega, siis tuleb teil endale üha uuesti teadvustada, et need pole lihtsalt võimlemisharjutused, vaid meditatiivsed riitused. Viie tiibetlase energiaprogrammis on igal harjutusel vaimne sisu. Rituaali käigus väljendab vaimset sisu kehahoiaku ehk välise vormi muutumine. Vaimsed omadused vastavad energiaseadustele, mis on aastasadu olnud alkeemilise energiatöö aluseks. Muutused saavad alguse enda võimaluste avastamisest ja suhtlemisest erinevate energiaallikatega meis endas ja meie ümber. Muutusi kiirendavad toetavad harjutused, mis aitavad kirjeldatud omadustest teadlikumaks saada ja neid aduma õppida. Kehalise tasandi kaudu jõuame me oma olemise peenmateriaalse tasandi juurde. Muutused, mida me seejuures kogeme, tervendavad meie emotsioone, tundeid ja mõttemalle.

6


Sissejuhatus

Iga harjutus kujutab endast lihaste tööd, mis muudab meie keha tugevamaks ja jõulisemaks. Rituaaliga soovime me midagi suunata, väljendada või jagada. Vaimne sisu, mis lähtub meie olemise sügavusest, saab välismaailmale nähtavaks kehaliste liigutuste kaudu. Ilma energiata ei leia aset ükski sisemine või väline muutus. Jõudu sisemiste muutuste läbiviimiseks ammutame me rituaalidest. Vaimne sisu on otsekui varjatud kalliskivi, mis tuleb üles leida ja valguse kätte tuua. See on uurimisreis meie sisemisse varjatud maailma. Otsimisreis meisse kadunud, unustatud ja varjatud jõu järele meenutab reisi Ðambhalasse. Himaalajas on paljude põlvkondade vältel antud edasi muinasjutte ja muistendeid salapärasest linnast nimega Ðambhala, taevasest kuningriigist maa peal. Muistendite kohaselt asub Ðambhala Himaalaja mäestikus ühes varjatud orus, kuid oru leiab üles vaid see, kes on valmis ja ette valmistatud leidma teed enesetunnetuse juurde. Teekond Ðambhalasse on meie sisemise kuningriigi otsimine. Sellel teekonnal saame teada, kes me oleme, kust tuleme ja kuhu läheme. Rännakul võitleme me metsikute loomadega, kes kehastavad meie lahendamata muresid ja hirme, läbime oma tajude koopaid ja sügavikke, kogeme erakordseid sündmusi ja nähtusi. Me kogeme pimedust, hinge ööd ja saame täidetud kiirgava valgusega. Meid juhib ja juhatab vaimne õpetaja, kes aitab meil leida oma sisemise Meistri. Teekond omaenda jõu ja energia juurde sarnaneb reisiga Ðambhalasse. Tänu keha treenimisele viie tiibetlase rituaaliga on see valmis uut energiat vastu võtma. Kehalise jõu arendamisele viie

7


Energiaprogramm viie tiibetlasega

tiibetlase energiaprogrammi abil järgneb psüühilise energia arendamine, mis võimaldab meil ohjata oma mõtteid ja tundeid. Samm-sammult õpime oma juhti rohkem usaldama. Ettevaatlikult avame me oma mineviku loori, mis määrab meie olevikku, ja saame üha enam teada oma tõelise sisemise mina ja jõu kohta. Selle jõu kasutamine on meie sünnipärane õigus. Enne selle sammu astumist peame teadma, kuidas end avada ja millise jõuga ühendusse astuda. Alles siis, kui see on selge, saame muutuda vastuvõtlikuks ja end energiavoo hoolde anda. Energia voolama hakkamine sarnaneb ojakesega, millest saab ajapikku suur oja, seejärel jõgi ja viimaks hiigeljõgi, mis suubub lõputusse ookeani. Sel teel leidub mõningaid tõkkeid, mis seda takistavad ja blokeerivad. Vanad kogemused, haigetsaamised ja mälestused on otsekui kaljud ja tammid, mis takistavad jõe vaba voolamist. Juhitud energia abil õnnestub meil need tõkked leebelt kõrvaldada. Teel ookeani poole kohtume me teiste jõgedega, kellega energiat jagada, kellega liitume ja kellelt energiat saame. Me tunneme, kuidas meie sisemine jõud muutub üha tugevamaks, ja tahame seda teistega jagada. Rõõmu ja tänulikkuse sära kiirgab kaasinimeste peale ja teeb neist meie kaasteelised. Ühes jõu kasvamisega kasvab ka meie vastutus oma arenguprotsessi eest. Me saame oma sisemise minaga lähemalt tuttavaks, usaldame kõrgemat mina ja õpime oma elu juhtima. Kui olete valmis asuma avastusretkele oma sisemusse, siis võite teha algust viie tiibetlase energiaprogrammiga.

Energiaprogramm viie tiibetlasega  

Energiaprogramm viie tiibetlasega

Advertisement