Page 1


Donald Tyson Scrying for Beginners 2011

Raamatu eesti keeles kirjastamise õigus kuulub eranditult kirjastusele ERSEN. Selle raamatu reprodutseerimine, tõlkimine ja levitamine ilma valdaja loata on õigusvastane ja seadusega karistatav. Kaane kujundanud Reet Helm Toimetanud Jana Kuremägi Korrektor Mari Mets Copyright © 1997 by Donald Tyson Published by Llewellyn Publications Woodbury, MN 55125 USA www.llewellyn.com All rights reserved. © 2014 Kirjastus ERSEN B01268914 ISBN 978-9949-25-502-3

Nüüd kõik raamatud meie veebipoest www.ersen.ee ja e-raamatud www.ebooks.ee


Sisukord sissejuhatus

Mu vanaisa lood ..................................................7

esimene osa:

Alustuseks esimene peatükk

Mida ennustamine endast kujutab?.....................17

teine peatükk

Kuidas ennustamine käib...................................27

kolmas peatükk

Kellest võib saada ennustaja?.............................38

neljas peatükk

Ettevalmistused. ................................................46

viies peatükk

Tegevuskoht. .....................................................55

kuues peatükk

Ülestähendused..................................................62

seitsmes peatükk

Ennustamisharjutused algajatele........................71

kaheksas peatükk

Ennustamisharjutused edasijõudnutele...............77

üheksas peatükk

Rituaalne raamistik............................................86

teine osa:

Süsteemid kümnes peatükk

Nostradamuse veemeetod................................101


üheteistkümnes peatükk

Vee pealt ennustamine.....................................110

kaheteistkümnes peatükk

Õli pealt ennustamine......................................118

kolmeteistkümnes peatükk

Dr John Dee kristallimeetod............................131

neljateistkümnes peatükk

Kristallkuuli pealt ennustamine........................140

viieteistkümnes peatükk

Peegli pealt ennustamine. ................................154

kuueteistkümnes peatükk

Egiptuse lambi pealt ennustamine....................168

seitsmeteistkümnes peatükk Pendel.............................................................181 kaheksateistkümnes peatükk Ouija-laud. ......................................................192 üheksateistkümnes peatükk Aura pealt ennustamine...................................201 kahekümnes peatükk Psühhomeetria. ...............................................213 kahekümne esimene peatükk Pildamine........................................................226 kahekümne teine peatükk Automaatkirjutamine.......................................238 kahekümne kolmas peatükk Automaatkõne.................................................249 kahekümne neljas peatükk Looduse pealt ennustamine..............................262 kahekümne viies peatükk Unes ennustamine............................................274 Viited ................................................................ 288


sissejuhatus

Mu vanaisa lood Cape Bretoni

kõige tugevam mehike

Mäletan poisikesepõlvest, kuidas ma kuulasin tundide kaupa oma ema lugusid tema isast, mu vanaisast.Vanaisa töötas noorpõlves Inglismaal Yorkshire’is elades tsirkuses akrobaadi ja jõumehena, enne kui mu vanaemaga abiellus ja Nova Scotiale sütt kaevandama siirdus.Ta jätkas tsirkusekunsti harjutamist ka oma uuel kodumaal, tõstis hammastega suuri raskusi, kõndis köiel, tegi suurejoonelisi uisutrikke, sõitis üherattalise rattaga ja palju muudki. Olles õppinud Charles Atlase koolis kehakultuuri juba enne, kui sellised asjad populaarsust koguma hakkasid, õpetas ta ka poksimist ja maadlust, et teenida lisa kaevuripalgale, mida talle maksti selle eest, et ta kühveldas sütt terasest kärudesse, mis seejärel maapinnale toimetati. Iga kärutäie eest oli ette nähtud kindel summa. Mu vanaisa laadis oma vahetuse ajal alati täis rohkem kärusid kui ükski teine kaevur. Teda tunti kõikjal kui Cape Bretoni kõige tugevamat mehikest ja tihtipeale


Ennustamiskunst algajatele

esitas ta väljakutseid atleetidele, kes tulid Nova Scotiale kehakultuuri edendama või kohalikku teatrimajja muskleid näitama. Enamik neist keeldus. Vanaisa oli ka ennustaja. Keegi ei tea täpselt, kus ta seda kunsti õppis. Võimalik, et ta omandas vastavad teadmised oma tormilises nooruses tsirkusepäevil. Võimalik ka, et ta jõudis nendeni tänu lävimisele Chicagos asunud spiritistliku kirikuga, mille eestvedajaks oli jutlustajaproua Lord. Ma ei tea sellest naisest midagi, aga lapsena tundus mulle, et tema nimi oli ääretult sobilik kellelegi, kes suutis vaimudega rääkida. Vanaisa pani alatasa kaarte (ta kasutas tavalisi mängukaarte – tarokaardid olid toona väga haruldased) ja luges tulevikku käejoontelt või teelehtedelt kõigile neile, kes tulid temalt isiklikes küsimustes nõu otsima. Ta ei küsinud iial oma teenuste eest sentigi, aga külastajaile öeldi, et soovi korral võivad nad talle midagi meeleheaks jätta. Kuuldavasti ei tulnud naabritest, kes tema selgeltnägijavõimetelt abi lootsid, kunagi puudust.Vanaisa oli ühtviisi kuulus nii ennustajaoskuste kui jõu­trikkide poolest.

Vanaisa

kristallkuul

Ükskord tellis ta kirja teel kristallkuuli, mis maksis kakskümmend viis dollarit (1920. aastate alguses oli see rohkem kui nädala palk). Kuul saabus Ameerika Ühendriikidest, saatjaks arvatavasti Chicagos tegutsenud de Laurence Company – Nova Scotial polnud kristallkuule saada. Vanaisa kuul on praegu ühe mu onu käes. Pealtnäha on tegu täiesti tavalise asjakesega, mille läbimõõduks on umbes kümme sentimeetrit ja mis on valmis6


Mu vanaisa lood

tatud udusest klaasist, milles on ka mõni väike mullike. Sellegipoolest saavutas vanaisa sellega tulemusi, millest vähemasti meie peres tänini juttu tehakse ning mis, kui need tõele vastavad, on lausa imeväärsed. Kord ennustas ta ühele kliendile ette tolle Inglismaal elava õe surma. Klient oli saanud samal päeval kirja, aga polnud veel koju jõudnud ega kirja lahti teinud, sest oli pärast tööpäeva lõppu kaevandusest otse mu vanaisa poole läinud. Kirja avanud, leidis ta eest uudised oma õe surma kohta. Mu ema teadis rääkida arvukaid teisigi lugusid, millest enamiku olen ma kahjuks unustanud.

Vanaisa

meetod

Vanaisa ennustamismeetod oli üsna lihtne. Ta valmistas puust väikese, umbes ruudukujulise kingakarbi suuruse kasti ja vooderdas selle musta sametiga. Sellel kastil oli katteks hingega kaas ja selles kastis hoidis vanaisa puust alusel seisvat kristallkuuli. Kui ta soovis kristallkuuli sisse vaadata, asetas ta kasti köögilauale, avas kaane ning kattis seejärel nii kasti kui oma pea suure musta sametist riidega, istus toolil ja kiikas pimeduses kristallkuuli sisse. Mu emale tundus see alati väga veider, sest tema sõnul oli võimatu isegi kuuli ennast näha, rääkimata siis sellest, mis seal sees võinuks olla, seega imestasid tema ja ülejäänud pereliikmed alati, mida vanaisa nii pingsalt vahib. Vanaisa oli oma kristallkuuli-nägemuste koha pealt ebatavaliselt kidakeelne. Ta ei rääkinud neist. Kui keegi temalt kristallkuuli kohta küsima juhtus, ei teinud vanaisa kuulmagi, vaid tegi juttu hoopis millestki muust.

7


Ennustamiskunst algajatele

Päranduseks

saadud võimed

See, kas selgeltnägemisevõimed on tõepoolest päritavad, pole tegelikult tänini selge. Mu ema aga väitis, et nägi enne uinumist alati nägemusi. Ta ütles, et need jõudsid temani pisikeste kaugete pildikestena, umbes nagu siis, kui teleskoobi valest otsast sisse vaadata. Ta ei püüdnud oma andeid mingil moel edasi arendada. Need kohutasid teda. Võimalik, et minagi sain sündides kaasa väikese osa vanaisa andest. Kui mitte enamat, siis äratas see minus vähemalt elukestva huvi okultismi ja paranormaalsete nähtuste vastu. Nõnda saigi alguse mu süstemaatiline mis tahes maagiavormide uurimine ja ka raamat, mida praegu käes hoiate. Nii nagu mu vanaisa, ei arva ka mina, et isiklike ennustamiskogemuste üksikasjalik kirjeldamine oleks kõige paslikum tegu. Osa asju on liiga isiklikud ja liiga pühad, et neid avalikkuse ette laotada. Ütlen vaid niipalju, et mul on mõningal määral ennustajavõimeid, kuigi ma pole kaugeltki nii vilunud kui mu vanaisa. Liigagi paljud ennustamis- ja selgeltnägemiskunsti algtõdesid tutvustavad teosed on sündinud nii, et ajakirjanikud või vabakutselised kirjanikud koguvad mõned ajaleheväljalõiked, veedavad paar õhtupoolikut kohalikus raamatukogus ja panevad siis kogutud materjali kokku ladusas keeles, aga pealiskaudseks jäävaks kõlakatel ja jutustustel põhinevaks raamatuks. Sellistel palgalistel sulemeestel pole ennustamisega enamasti mingeid isiklikke kokkupuuteid. Teil, lugejail, on õigus teada, et käesoleva raamatu autor on inimene, kes ka ise ennus8


Mu vanaisa lood

tamisega tegeleb. Olen katsetanud enamiku järgnevates peatükkides kirjeldatud võtetega ning ennustanud nii vee, kristallkuuli, pendli, musta peegli, Ouija-laua, tule, suitsu, tuule ja unenägude pealt. Olen hästi tuttav ka selliste ennustamisvormidega, nagu seda on geomantia, tarokaardid, ruunid ja I Ching. Aeg-ajalt olen ma edukalt lävinud ka vaimudega.

Käesoleva

raamatu eesmärk

Käesolev raamat on kirjutatud lootuses, et mul õnnestub edasi anda kas või natukene seda entusiasmi, mida oma südames tunnen, kui peegli või kristallkuuli ette istun ja püüan nende sügavustes laotuvat hallust veidigi kergitada. See on mõeldud algajatele, kes arvavad, et on esivanematelt pisut ennustamisoskusi pärinud, aga ei tea, kuidas oma oskusi arendada või valitud valdkonnaga tegelema hakata. Minu eesmärgiks on pakkuda võimalikult laialdast ülevaadet kõigist arvukatest ennustamisvahenditest, mis on juba iidse Egiptuse päevilt kasulikeks ja tõhusateks osutunud. Samuti olen üritanud seostada neid erinevaid võtteid ennustamiskunsti üldise psühholoogilise toimemehhanismiga. Esmapilgul ei pruugigi tunduda, et kristallkuul, Ouija-laud ja nõiavits oleksid kõik ühe ja sama okultismikunsti väljendusvahendid, aga just nii see on. Nagu järgnevatest peatükkidest nähtub, ei saa ennustamist piiritleda selleks kasutatavate vahendite ega isegi füüsiliste meeltega, mida nende vahendite kasutamisel rakendatakse. Ennustamine on psühholoogiline võte, 9


Ennustamiskunst algajatele

mille eesmärgiks on tahtlikult koguda infot alateadvuse meeltevälise taju abil, mis seejärel muudab kogutud info teadvusele mõistetavaks sellena, mida mina nimetan tajumuslikeks metafoorideks. Tajumuslikud metafoorid on infohulgad, mida meie alateadvus vormib meie füüsilistele meeltele arusaadavatesse vormidesse. Sellised vormid hõlmavad kujutisi, helisid, puuteaistinguid, lõhnu ja maitseid, aga ka niisuguseid ebamääraseid asju nagu kartus või hingemattev kurbus, samuti tahtmatuid liigutusi, mis juhivad selliseid ennustamisvahendeid nagu Ouija-laud, pendel ja nõiavits. Seega on tahtmatud lihaskokkutõmbed, mis suunavad näiteks veesoone kohal hoitava nõiavitsa allapoole, samuti pelgalt üks tajumusliku metafoori vorme.

Mida

käesolev raamat sisaldab

Kitsamas tähenduses võib ennustamist käsitleda kui okultismimeetodit, mida kasutatakse eesmärgiga näha ettekuulutuslikke nägemusi vee- või klaasipinnal või kristalli sees – enamasti mõistetakse seda kunsti just selliselt. Muidugi, nägemine on inimmeeltest elutähtsaim ja ka kõige informatiivsem. Sel põhjusel rõhutataksegi eriti just visuaalseid ennustamisvõtteid, millel on ääretult pikk ja auväärne ajalugu. Eriti põhjalikult on uuritud kahe kõige kuulsama ennustaja, Prantsuse astroloogi Nostradamuse ja Inglise maagi dr John Dee tegemisi.Tuginedes ajaloolistele uurimustele ja isiklikele kogemustele maagi ja ennustajana kirjeldan ma nende ennustamisvõtteid üksipulgi. Nost10


Mu vanaisa lood

radamuse ja Dee meetodid paeluvad kindlasti kõiki neid, kes soovivad ka ise seda üllast kunsti vallata. Minu raamat sisaldab ka mõningaid iidseid ennustamismeetodeid, mida naljalt mujalt ei leia, nende hulgas Babüloonia õli pealt ennustamise ja Egiptuse unenägudeoraakli meetodid. Needki tuginevad samadele üldistele psühholoogilistele põhimõtetele nagu kõik teisedki ennustamisevormid ning on päris hästi rakendatavad isegi kolm tuhat aastat hiljem. Et erinevad ennustamismeetodid võimalikult praktilised oleksid, tutvustan ma lihtsat rituaalide raamistikku, mis võimaldab rakendada enamikku võtteid. Seda selleks, et ennustamine oleks tulemusrikkam ja kaitseks samas ka ennustajat soovimatute kõrvalmõjude eest. Annan põhjaliku ülevaate kahest harjutusterühmast, esimene lihtsam, teine edasijõudnutele. Korrapärane harjutamine avab teie teadvuse sõnumitele, mida teie alateadvus teile saadab, ning eemaldab tõkked, mis on takistanud teil varemalt saavutada tulemusi selliste vahenditega nagu näiteks kristallkuul või Ouija-laud. Esimene osa selgitab põhjalikult ennustamiskunsti olemust, uurib, kellest saavad parimad ennustajad, ning pakub välja visualiseerimisharjutused, millega äratada endas seni suikvel olnud nägijavõimed. See osa on vajalikuks teoreetiliseks taustaks, mis aitab teil seda kunsti mõista ja valmistab teid ette selgeltnägemisega tegelemiseks. Teine osa kätkeb endas laialdast loetelu läänemaailmas kasutatavatest ennustamissüsteemidest, mis on sajandite vältel vägagi tõhusaiks osutunud.

11

Ennustamiskunst algajatele  
Ennustamiskunst algajatele  

Kuidas näha alateadvuse abil kaugemale, kui meie meeled näha võimaldavad

Advertisement