Page 1


Leo Angart Vergiss deine Brille 2012 ESMAKORDSELT EESTI KEELES

Raamatu eesti keeles kirjastamise õigus kuulub eranditult kirjastusele ERSEN. Selle raamatu reprodutseerimine, tõlkimine ja levitamine ilma valdaja loata on õigusvastane ja seadusega karistatav.

Kaane kujundanud Reet Helm Toimetanud Anu Murakas Korrektor Inna Viires © 2004 by nymphenburger at F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München All rights reserved. Cartoons © Goecken Eke, Istanbul, Türkei, 2004 Anatomishe Zeichnungen © Amass Communications Ltd., Hong Kong, 2004 © 2013 Kirjastus ERSEN B04254713 ISBN 978-9949-25-357-9

Nüüd kõik raamatud meie veebipoest www.ersen.ee ja e-raamatud www.ebooks.ee


Sisukord Sissejuhatus.................................................................................9 Millist kasu te sellest raamatust saate?.......................................12 Nägemistreeningu alused .......................................................15 Mis on nägemistreening? . .........................................................17 Väike pilguheit nägemistreeningu ajalukku..................................18 Nägemisvõime tagasisaamine.....................................................25 Laske oma silmi testida..............................................................27 Optiku külastamine...............................................................29 Kuidas määratakse prille.......................................................29 Silmade anatoomia.....................................................................31 Silmalihased.........................................................................32 Sarvkest ..............................................................................34 Lääts ...................................................................................35 Võrkkest...............................................................................38 Valgustundlikud rakud..........................................................38 Maakula...............................................................................41 Terved silmad ............................................................................41 Toitumissoovitused...............................................................43 Nägemisteravus ........................................................................46 Snelleni nägemisteravus ......................................................46 Nägemisteravuse väikeste muutuste kindlakstegemine.........48 Nägemisteravus detsimaalühikutes.......................................48 Protsentuaalne nägemisteravus............................................49 Valgustus ja kontrast............................................................49 Lähinägemine.......................................................................52 Öine nägemine.....................................................................53 Nägemise vaimne aspekt............................................................54 Maailm on ilus......................................................................55

3


Mis köidab teie tähelepanu?.................................................57 Sensoorse integratsiooni harjutus.........................................57 Nägemistreeningu põhiprintsiibid................................................62 Uskuge, et see on võimalik...................................................62 Treenige oma nägemisvõimet...............................................73 Pange energia voolama........................................................80 Lõdvestumine ja nägemine...................................................86 Kontrollige oma nägemist...........................................................87 Kuidas testida oma kaugvaadet............................................90 Kuidas teha kindlaks lähi- ja kaugpunkt................................91 Kuidas arvutada oma dioptrite arvu......................................92 Lähipunkti tähendus.............................................................92 Lähedale vaatamise testitabel...............................................94 Nägemistreeningu harjutused ................................................95 Astigmatism...............................................................................97 Nägemistreeningu põhimõtted astigmatismi korral................99 Astigmatismi test................................................................100 Harjutus silmalihaste lõdvestamiseks..................................101 Harjutus Tiibeti rattaga........................................................103 Harjutus silmalihaste lõdvestamiseks..................................106 Objektiivselt tõendatav toime..............................................106 Lühinägevus.............................................................................107 Kuidas te saate tagasi oma nägemisvõime alla 2 dioptri lühinägevuse korral.............................................................116 Kuidas te saate tagasi oma nägemisvõime 2–3 dioptri lühinägevuse korral.............................................................119 Nägemistreeningu põhimõtted keskmise lühinägevusega tegelemisel.........................................................................120 Kuidas te saate tagasi oma nägemisvõime rohkem kui 4 dioptri lühinägevuse korral...............................................126 Nägemistreeningu põhimõtted tugeva lühinägevusega tegelemisel.........................................................................126

4


Presbüoopia – jälle ilma prillideta lugema?................................137 Nägemistreeningu põhiprintsiibid vanaeanägevuse korral...141 Presbüoopia test................................................................143 Väikselt trükitud tekstide vaatamine....................................144 Väikselt trükitud tekstide lugemine......................................144 Lugemisharjutus laisale.......................................................150 Ringiharjutus......................................................................152 Hüperoopia..............................................................................154 Nägemistreeningu põhiprintsiibid hüperoopia puhul............156 Lugemisharjutus.................................................................157 Konvergents.............................................................................158 Nägemistreeningu põhimõtted konvergentsiks...................161 Konvergentsitest................................................................161 Konvergentsiharjutus..........................................................163 Monovisioon.............................................................................164 Divergeerunud silm ..................................................................165 Nägemistreeningu põhiprintsiibid strabismi korral................169 Strabismitestid...................................................................172 Liblikaharjutus....................................................................173 Pikk kõikumisharjutus („Elevandi liigutus“)...........................175 Kõikumisharjutus peegliga..................................................176 Tasakaalustav kõikumisharjutus..........................................177 Trombooniharjutus..............................................................178 Amblüoopia..............................................................................180 Nägemistreeningu põhiprintsiibid amblüoopia korral...........183 Katarakt ehk läätsekae.............................................................184 Toitumissoovitused.............................................................189 Peegeldamise värvitehnika..................................................191 Glaukoom.................................................................................192 Soovituslikud toidulisandid..................................................195 Maakula ehk kollatähni degeneratsioon....................................196 Soovituslikud toidulisandid..................................................202

5


Värvitaju ..................................................................................204 Vastandvärvide teooria.......................................................205 Värvide eristamine..............................................................206 Värvipimedus......................................................................207 Loendamisharjutus.............................................................211 Värvidega töötamine...........................................................212 Mis toimub nägemispuudega inimestega?................................216 Heleda-tumeda tajumise arendamine.................................217 Silmade lõdvestamine.........................................................218 Värvide „jälitamine“.............................................................218 Objektitaju arendamine.......................................................219 Sarvkestakirurgia......................................................................220 Nägemisvõime üle 20/20..........................................................225 Harjutus kaugele vaatamise parandamiseks.......................226 Päikeseprillid.............................................................................227 Lisa..........................................................................................233 Sõnaseletused..........................................................................235 Kirjandus..................................................................................238 Üldkirjandus.......................................................................238 Nägemistreeningu uurimine................................................239 Astigmatismi uurimine.........................................................241 Müoopia uurimine...............................................................241 Konvergentsi uurimine........................................................242 Strabismi uurimine..............................................................242 Silmatreeningu mõjusus ilma kirurgilise vahelesegamiseta...243 Amblüoopia uurimine..........................................................244 Tänuavaldus.............................................................................245 Autorist.....................................................................................246

6


Sissejuhatus Nägemine on kindlasti meie meeltest väärtuslikem. Me näeme imeilusat päikeseloojangut, naeratust näos ja süütuid lapsesilmi. Emake loodus on selle eest hoolitsenud, et nägemine inimese sirgudes perfektselt välja areneks. Võib-olla te imestate, kui saate teada, et nägemine on õpitav võime. Vastsündinu silmad ei ole veel täielikult välja arenenud. Beebi hakkab alles neljakuuselt värve eristama. Järgmisena areneb välja koordinatsioonivõime käte ja jalgade, seejärel silmade ja ülejäänud keha vahel. Umbes kaheteistkuuselt hakkavad lapsed käima ja nende nägemisvõime areneb edasi nii, nagu loodus seda ette näeb. Ma kirjutan seda raamatut oma isiklike kogemuste põhjal, pärast seda, kui ma olin kakskümmend viis aastat prille kandnud. Alguses olin ma nagu paljud teisedki inimesed veendunud, et ��������������������������������������������������������� väheneva������������������������������������������������� ������������������������������������������������ nägemisvõime������������������������������������ vastu ei saa midagi teha. See paistis olevat vananemisprotsessi �������������������� normaalne����������� tagajärg. ����������� Õieti������ seisnes küsimus selles, kas enne kaotad juuksed või nägemise. Ma olin tookord lühinägev ja mu prilliklaasid olid tugevusega 5,5 dioptrit. See tähendab, et ma pidin kõigi tegevuste juures kandma prille, kaasa arvatud lugemisel. Mul olid isegi kahed prillid – ühed lugemiseks ja teised kaugele vaatamiseks. Üks minu sõber püüdis tookord oma nägemist vastavate harjutustega parandada, aga pärast kolme aastat kandis ta ikka prille. Sellised pikaaegsed projektid ei ole minu jaoks. Mina tahtsin, et suudaksin juba kahekümne minutiga edusamme teha. Muul juhul poleks mul huvi. Loomulikult ei arvanud ma, et mu nägemine normaliseerub ühe harjutusega, aga ometi soo7


visin ma tunnet, et suudan teha midagi konkreetset – ja mitte ainult oma ettekujutuses. Minu nägemisvõime parandamise meetod mõjub niisiis kiiresti. Tõhusa plaani tegemiseks pidin ma kõigepealt õppima tundma erinevaid silmaprobleeme. Mul polnud tookord aimugi, mis asi on astigmatism, rääkimata selle ravist. Tuginedes nägemistreeningule, arendasin ma välja meetodi, mis võimaldab teil spetsiaalsete testide ja harjutustega rohkem teada saada oma nägemisprobleemidest ja nende ������������������������������� põhjustest��������������������� ning neile konkreetselt läheneda ja neid parandada. Eriline on seejuures asjaolu, et harjutusprotsessides on seotud nii füüsiline kui ka vaimne tegevus. Juba esimestel treeningutel ilmnesid tohutud tulemused. See oli väga julgustav ja ma tundsin, et enamik minu seminarist osavõtjaid võivad kasu saada. Ikka ja jälle oli „juhuseid“ ja „väikesi imesid“ ning nõudlus treeningute järele kasvas. 1996. aastast alates oli mul umbes 25 seminari aastas kogu maailmas. Juba üksnes Londonis olin ma näiteks 15 korda. Minu õpitubadest osavõtjad rääkisid sageli, et nad soovisid juba aastaid enne juhuse avanemist minu seminarist osa võtta. Ma�������������������������������������������������������� eelistan seminari üksikseanssidele, sest �������������� nii����������� on tulemused palju intensiivsemad. Neljateistkümne tunniga saate te rohkem teada ja õpite tundma oma nägemisvõimet, ning peale selle julgustatakse osavõtjaid grupitöös edasi tegutsema ja praktiseerima. Nägemistreening ei ole siiski informatsiooni saamiseks. Kõige tähtsam on mõista, et te võite ise oma nägemisvõimet kontrollida ja õppida, mida te ise selleks teha saate. Minu ees8


märgiks on, et minu õpitubadest osavõtjad ja selle raamatu lugejad teaksid lõpuks täpselt, milliseid harjutusi nad peaksid tegema ja mida nendest oodata on. Ma ei eita seejuures, et tuleb teha palju tööd ja mõnedel juhtudel tuleb teha aastaid silmadele pidevalt harjutusi. Aga ma luban teile, et võite teha edusamme. Te kogete, et teie nägemine paraneb. Minu õpitubades on paljud osavõtjad saavutanud juba kahe päevaga märgatava nägemisvõime paranemise, umbes 10–20%. Ühel Berliinis toimunud kursusel lasime������������������������� ������������������������������� me optikul mõõta osavõtjate nägemist enne ja pärast seminari. Ühel osavõtjal oli see kaks dioptrit paranenud. Märkimisväärne on, et see daam oli tookord üheksakümne kahe aastane. Lapsed reageerivad silmatreeningule isegi veel kiiremini. Ma olen sageli märganud, et lapsed saavad oma „maagilise“ nägemisvõime tagasi vähem kui tunniajase nägemistreeninguga. Nii oli see näiteks kaheksaaastase Maxiga, kes kannatas treeningu alguses märkimisväärse lühinägevuse all. Pärast kahekümneminutist harjutamist oli tema nägemine nii palju paranenud, et see oli parem võrreldes tavaliste alla kümneaastaste lastega. Aasta pärast kohtasin Maxi jälle ja kontrollisin tema nägemisvõimet. Tema nägemine ei olnud halvenenud. Tal oli kas fenomenaalne mälu või oli tema nägemisvõime tõesti paranenud. Ma kirjutasin selle raamatu seetõttu, kuna soovin anda inimestele teada, et nad suudavad oma nägemisvõime tagasi saada. Eriti tähtis on see lastele. Mille pagana pärast peaksid lapsed eluaeg prille kandma, kui nad enamikul juhtudel võivad silmade treenimisega saada tagasi oma loomuliku ja selge nägemisvõime? Mida varem selle meetodiga alustada, seda efektiivsem see on, ja on suur võimalus saavutada loomulikul viisil kestev edu. Ma toon selles raamatus ära teadus9


like uurimuste tulemused, mis tõestavad nägemistreeningu mõjusust.

Millist kasu te sellest raamatust saate? Ma olen kindel, et te tahaksite lüüa kohe lahti selle lehekülje, kus on juttu teie isiklikust silmaprobleemist. Tehke seda. Lugege osa läbi ja sooritage testid, mis teevad kindlaks teie nägemisteravuse. Seejärel peate te siiski lugema kõigepealt läbi raamatu esimese osa, kus selgitatakse tagapõhjasid ja üldisi printsiipe. Kui te huvitute selle meetodi efektiivsuse teaduslikest põhjustest, võite te pädevatest allikatest või minu kodulehelt järele vaadata. Kui����������������������������������������������������� te minu lähtekohaga nõustute, peaksite proovima harjutusi, mis on mõeldud teie spetsiifilisele silmaprobleemile. Positiivsed tulemused ei lase end kaua oodata. Jälgige oma edusamme, kuna positiivne tagasiside on motivatsiooniks väga tähtis. Ma tahan, et teil oleks motivatsiooni ja et te saavutaksite edu. �������������������������������������������������������� Lõpuks�������������������������������������������������� on see teie edu ja mina varustan teid vaid oskusteabega. Lisainformatsiooni, nagu ka uurimustulemuste üksikasju, millele ma selles raamatus vaid viitan, leiate te minu kodulehelt http://www.vision-training.com/de. Seal saate te ka teatada, kui soovite kunagi minu õpitoast osa võtta, kas siis Saksamaal, Austrias või Šveitsis. Mõnede harjutuste sooritamiseks vajate te nägemistabelit, mille leiate siit raamatust. Kuna raamatus on loomulikult ruum piiratud, on mõned tabelid jaotatud paljudele lehekülgedele ja 10


mõned väiksemaks tehtud. See ei sega küll harjutuste efektiivsust, aga kui te peaksite praktilistel kaalutlustel eelistama originaalsuurust, siis saate te need tellida aadressilt: Gilessen, Schönstrasse 72 b, 81543 München, tel/fax 089/68070702, e-post:WGillessen@t-online.de“ või ka aadressilt www-visiontraining.com/de alla laadida. Mõlemalt aadressilt leiate ka informatsiooni minu seminaride kohta.

11


N채gemistreeningu alused


Mis on nägemistreening? Nägemistreeningu mõjusus põhineb tõsiasjal, et pidev treening on tervisele kasulik. Igaüks teab, et ta võib regulaarselt keha treenides oma tervislikku seisundit parandada. Teie arst võib teile selgitada, et kolmkümmend minutit reibast kõndi päevas viib keha vormi olulise paranemiseni. Ameerika optometristide liit konstateeris 1988. aastal, et „…nägemistreeningu mõju tõestati okulomotoorsete, akomodatiivsete ja binokulaarsete silmahaiguste puhul paljude uurimustega“. Sellele vaatamata väldivad paljud silmaarstid ja optikud nägemistreeningut, -teraapiat või silmade treeningut algusest saadik või suhtuvad sellesse meetodisse skeptiliselt. Nad ei näe lihtsalt mingit alternatiivi prillidele või kirurgilisele sekkumisele. Paljud silmaarstid ja optikud on rahul meditsiinilise meetodi puhta sümptomikäsitlusega. See käsitlus on väga efektiivne ning selle abil leitakse sobivad prillid või sekkutakse kirurgiliselt laserkiirtega. Prillide kandmine ei lahenda loomulikult lühinägevusprobleemi. Klaasid korrigeerivad küll valguse murdumishäireid, aga te olete ikkagi lühinägev – koos kõigi selle juurde kuuluvate riskidega (umbes 60% kõrgendatud risk silma võrkkesta irdumiseks, glaukoomiks või maakula degeneratsiooniks (silmapõhja lupjumiseks) või muuks). Laserkirurgia����������������������������������������� on uusim moodus vigade mehaaniliseks eemaldamiseks. Selle meetodiga tehakse sarvkestal olulised väikesed lõiked. Kuna sarvkest on vaid poole millimeetri paksune, põhjustab siin igasugune operatsioon koe tähenduslikku nõrgenemist. See on sellise kirurgilise vahelesegamise vältimatu tagajärg. Operatsioonijärgse perioodi komplikatsioonid võivad 13


teie nägemist veelgi nõrgestada. Pealegi tunnevad paljud inimesed, et nad vajavad pärast laseroperatsiooni lugemisprille. Niiviisi vahetate te põhimõtteliselt ühed prillid teiste vastu. Nägemistreening on protsessile orienteeritud ja tahab teile selgitada sisemisi muutusi. Tähtis ei ole seejuures mitte üksik harjutus, vaid nende harjutuste suhe visuaalsesse süsteemi: nägemise vaimne aspekt. Nägemistreening püüab eelkõige korduva spetsiifilise stimulatsiooniga muuta neurofüsioloogilist kontrollimehhanismi. Edu sõltub üsna tõenäoliselt sellest, kas õnnestub välja arendada optimaalne nägemistreening ja see harjumuseks muuta. Minu meetod peaks teid motiveerima – lühike harjutamisaeg (umbes viis minutit) sagedaseks sooritamiseks (umbes kümme korda päevas). Sage kordamine näib olevat hädavajalik eeldus kauakestvateks muutusteks. Selleks���������������������������������������������������� , et nägemistreening oleks efektiivne, läheb edusammude mõõtmiseks vaja selgelt defineeritud meetodit. Enamik inimesi kaotab üsna kiiresti huvi, kui nad ei näe edu. Seepärast peab kindlasti edusammud alati kirja panema.

Väike pilguheit nägemistreeningu ajalukku Arusaam, et silmi saab kindlate harjutuse abil treenida, kuulub juba New Yorgi oftalmoloogile dr William H. Batesile. Dr Bates uuris New Yorgi silma- ja kõrvakliinikus oma tegevuse käigus igal aastal tuhandeid silmi. Aastate jooksul hakkas ta kahtlema teaduslikus teoorias, mida olid püstitanud silmaravi uurijad: „Oma uuringutes (…) jälgisin ma (…) palju juhuseid, mille juures valguse murdumishäired kas spontaanselt paranesid või muutusid, ja ma ei saanud neid juhuseid ignoreerida ega rahule 14

Unusta prillid  
Unusta prillid  

Unusta prillid

Advertisement