Page 1


Walter Lübeck Das Pendel-Handbuch 2012 Märkus Selles raamatus olev teave ja harjutused on hoolikalt läbi töötatud ning neid edastatakse parima arusaamise kohaselt ja puhta südametunnistusega. Sellegipoolest ei võta kirjastus ega autor vastutust kahjude eest, mis tekivad otseselt või kaudselt selles raamatus avaldatud teabe tõlgendamisest või rakendamisest. Raamatu eesti keeles kirjastamise õigus kuulub eranditult kirjastusele ERSEN. Selle raamatu reprodutseerimine, tõlkimine ja levitamine ilma valdaja loata on õigusvastane ja seadusega karistatav. Kaane kujundanud Reet Helm Toimetanud Anneli Sihvart Korrektor Mari Mets Copyright © 1992 Windpferd Verlagsgesellschaft mbH, Oberstdorf Published by arrangement with Windpferd Verlagsgesellschaft mbH, 87561, Oberstdorf, Germany All rights reserved. Raamatu illustratsioonid: Peter Ehrhardt (pendlikaardid) © 2012 Kirjastus ERSEN B10246812 ISBN 978-9949-25-274-9

Nüüd kõik raamatud meie veebipoest www.ersen.ee ja e-raamatud www.ebooks.ee


Sisukord

Sissejuhatus

9

1. peatükk Pendeldamise põhimõisted Mis on pendeldamine ja kuidas see toimib? Mida pendlina kasutada? Kuidas oleks õige pendlit käes hoida Eduka pendeldamise põhitingimused Pendeldamine ja isiksuse kolm tasandit Pendli hooldamine Eduka pendlitöö põhialused

11 11 11 12 15 16 16 23 25

2. peatükk Esimesed sammud Mõned lihtsad pendliharjutused Alustamisraskused Kui pendel ei liigu Pendliga töötamise võimete äratamine ja tugevdamine qigong’i ja kristallide abil Kuidas pendlilt saadud vale teavet parandada Peenmateriaalsete aistingute äratamine

27 27 28 37 37

3. peatükk Töö valmis pendlikaartidega Käsitsemine Võimalused ja piirid

43 43 45 47

39 40 41

3


4. peatükk Pendlikaartide valmistamine Pendlikaardi kujundamine vastavalt otstarbele Pendlitabelid

49 49 49 53

5. peatükk Pendeldamine Hiina viie elemendi süsteemi järgi

57 57

6. peatükk Pendeldamine kehal ja praktiline energiatöö Massaaž ja pendeldamine Aura-energiatöö ja pendeldamine Ravikivid ja pendeldamine Õieessentsid ja pendeldamine

63 63 63 65 67 68

7. peatükk Maakiirguse ja teiste kiirgusväljade kindlaks määramine Energeetilise immuunsüsteemi tugevuse kindlaks määramine Kahjuliku kiirguse otsene kindlaks määramine Kõrvalepõige: viis kahjuliku kiirguse liiki Kahjuliku kiirguse kaudne kindlaks määramine Maakiirte harmoneerimine Lühiajalisest kiirgusest põhjustatud tervisehäired

71

8. peatükk Pendlikaartide kasutamise juhis Kuidas pendlikaarte kasutada? Pendlikaartide kasutamine - koos kirjandussoovitustega Soovituslik kirjandus kommentaaridega

4

71 73 74 77 81 82 84 87 87 87 88 99


Pendlikaartide sisukord

Rühmadeks jagamise kaart Veakaart Tervis ja anatoomia – valikkaart Siseorganid Näärmed Selgroog Haigestumise põhjused Toitumine – valikkaart Vitamiinid Mineraalained ja mikroelemendid Mitmesugused toitumisviisid Toiduainete koostisosad Toidu energeetilise kvaliteedi parandamine Tõhusa ravitoimega toiduained Ph-väärtus (lisakaart A) Yin-yang-suhe (lisakaart B) Eluenergia sisaldus (lisakaart C) Energiatöö – valikkaart Kalliskivid Kasutusviis (lisakaart) Aroomteraapia/õlid Eluenergia juhtimise ja vabastamise süsteemid Värvusteraapia Afirmatsioonid ja mantrad Meditatsioon Homöopaatia ja Bachi õieteraapia – valikkaart Bachi õieteraapia Schüssleri mineraalid

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 5


Biokeemilised lisaained Homöopaatia koduapteek Lisakaart A Lisakaart B Lisakaart C Spirituaalne areng ja enesetunnetus – valikkaart Põhitšakrad Meridiaanid Auraväljad Teed Unenägude tähendus Oraaklid ja teejuhid Suhted ja partnerlus – valikkaart Sümpaatia/antipaatia Mis on suhte alus? Suhteprobleemide lahendamine Partnerlust negatiivselt mõjutavad asjaolud/ Võime olla partner Raha, töö ja omand – valikkaart Elukutse Omand Raha Rahaprobleemide lahendamine Omavalmistatud pendlikaardid

6

139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161


Sissejuhatus

Juba palju aastaid on pendel olnud mulle heaks sõbraks ja abiliseks avastusretkedel mitmete energialiikidega spirituaalsesse maailma. Nagu paljud teised ja võib-olla ka teie, kes te praegu neid ridu loete, olen ma endalt tihti küsinud, kuidas ja miks see mõnikord õnnestub ja mõnikord mitte, miks mõned inimesed seda oskavad ja miks teiste käes pendel justkui kivineb. Seepärast leidsid paljud raamatud, mis jutustavad pendliga töötamisest, tee poelettidelt minu öökapile. Pikad huvitavad vestlused pendliasjatundjate ja radiestesistidega – inimestega, kes tegelevad pendeldamise ja nõiavitsade abil objektide otsimise ja nendele lähedaste alade teoreetiliste ja praktiliste küsimustega, rikastasid minu teadmisi, kuid ei suutnud siiski anda ammendavaid vastuseid mu pendliga töötamist puudutavatele küsimustele „kuidas“ ja „miks“. Hiljem, kui olin saanud reiki II astme pühitsuse, ja järgneval perioodil, mil selle meetodi suurepäraste võimalustega palju eksperimenteerisin, lisandus kiiresti uusi kogemusi ja ma mõistsin, mis pendli liikuma paneb, millised on sellega töötamise võimalused ja piirid ning kuidas inimesed, kellel töö pendliga esialgu ei õnnestu, selle võime omandada võivad. Kuna minu teada ei ole praegusel ajal veel olemas raamatut, mis annaks niisugustest seostest loogilise ülevaate, mis oleks aru7


saadav ka algajatele, otsustasin selle raamatu kirjutada. Pendliga töötamine ja asjaolud, miks ja kuidas see toimib, on minu arvates liiga tähtsad selleks, et need ainult väikesele ringile asjasse pühendatutele teada oleksid. Kui suundute selle raamatuga��������������������� ������������������������������ avastusretkele energiate maailma, siis minu kogemuste kohaselt on põhiharjutusi soovitatav ikka ja jälle teha, et oma võimeid arendada ning proovile panna. Seepärast ei tohiks ka kogenud pendeldajad sissejuhatavatest peatükkidest üle hüpata. Need sisaldavad palju tähtsat teavet, mis teid edasi aitab ning mida te ehk varem kuulnud pole. See raamat sisaldab palju praktikas järele proovitud pendlikaarte koos selgituste ja viidetega kasutatud kirjandusele�������������������������������������������� , et te ei peaks n-ö jalgratast uuesti leiutama. Soovi korral võite kohe alustada. Kui soovite töötada omavalmistatud pendlikaartidega, leiate eraldi peatükist soovitusi nende koostamiseks ja kasutamiseks nii, et nendest oleks kõige rohkem abi. Mida rohkem te pendliga töötate, seda tähtsamaks muutub teoreetiline taust. Selleta ei ole mitmekülgne ja põhjalik töö pendliga võimalik. Mulle on teooria omandamine alati raske olnud. Kui teiega on samuti, pöörduge teoreetiliste peatükkide poole vaid siis, kui ei tea, kuidas edasi minna. Võib-olla on nendes sisalduvad lood siiski nii põnevad, et tekib soov lugemist jätkata… Nüüd ei taha ma teid enam pendlist kauem eemal hoida! Otsige see välja ja hakake pihta! Huvitavaid elamusi soovib teile teie Walter Lübeck

8


1. peatükk

Pendeldamise põhimõisted

Hakakem otsast pihta ja toogem kõigepealt selgust mõningatesse põhimõttelistesse asjadesse.

Mis on pendeldamine ja kuidas see toimib? Pendeldamiseks nimetatakse radiesteesia valdkonnas peenmateriaalsete-energeetiliste aistingute väljendamist käes hoitava pendli, s.t painduva ühenduse (niidi, nööri, keti vms) abil, mille külge on kinnitatud raskuseks mingi ese (müürsepalood, nael, kristall jne). Teiste sõnadega: kui võtate oma mäekristalliga kaelaketi kätte ja mäekristall ripub allapoole, ongi teil pendel. Pendeldamine toimib, kuna teie kehal on kõrge tundlikkusega meeled, mis võtavad peenmateriaalsel tasandil pidevalt vastu palju teavet, mida saab teie alateadvusse edasi juhtida ja lihaskonna peente, instinktiivsete reaktsioonide abil pendli võnkumisena teadvusele edastada. Niisiis, kõige toredam ei olegi – küll aga on kõige muljetavaldavam – pendli võnkumine teie käes, vaid hoopis teie keha, mis tajub paljusid peenenergeetilisi võnkeid ja 9


kutsub esile mitmesuguseid reaktsioone lihaskonnas. Ehk tekib teil nüüd küsimus, milleks üldse pendel vajalik on, äkki saaks ka ilma selleta. Täiesti õige – saab ka ilma pendlita! Kuid selleks on vaja sügavaid teadmisi, head väljaõpet ja palju harjutamist1. Ärgem ajagem siin raamatus asja liiga keeruliseks, vaid õppigem pendliga töötama. Pendlist võib saada teile hea saatja avastusretkel peenmateriaalse energia maailma ja tark nõuandja igapäevaprobleemide lahendamisel.

Mida pendlina kasutada? Väga erineva väljanägemisega pendleid võib tänapäeval leida arvukatest esoteerikapoodidest ja postimüügi kataloogidest. Ärge laske end pakutavatest hõbedast ja kullatud pendlitest, erilistest kristallidest ja muust taolisest, mida kiidetakse kui kõige sobivamat, eksiteele viia. Kõik pole kuld, mis hiilgab, ning kõike kallist ja eriskummalist pole mõtet osta. Olen oma pika pendliga töötamise aja jooksul kasutanud nii mitmesuguseid ostetud messing-, hõbe-, kuld- ja kristallpendleid, kui ka omavalmistatud pendleid, mille pendlikehaks on olnud mahasaetud naelapead, mitmesuguse kujuga puutükid, mutrid, kruvid, ränikivi jms. Nii kaua kui pendlikehad olid teataval määral pöördsümmeetrilised ja mina nendega mõistlikult ümber käisin, toimisid kõik ühtemoodi Lähemat teavet leiate minu raamatust „Aura-Heilbuch“, ilmunud kirjastuses Windpferd. 1 

10


hästi. Mõnikord vajasin tingimata pendli abi, kuid mul polnud seda kaasas. Sellistes olukordades aitas mind nn hädaabipendel, milleks võis olla näiteks riputussilmusega pesemishari, võtmekimp, ripatsiga kaelakett, niidi otsa riputatud võti, nael või kirjaklamber. See on vaid näide, et vabastada teid võimalikust eelarvamusest, otse­kui teatud esemed ei sobiks pendliks. Põhimõtteliselt peaks hea pendel vastama vaid viiele kriteeriumile. a) Vaja on painduvat ühendust (siid- või puuvillniit, veel parem on peenike metallkett, kuna see on �������� vastupidavam).1 b) Painduva ühenduse otsa tuleb riputada sümmeetriliselt pöörlev pendlikeha, mille teravik on allapoole suunatud, et saaks võimalikult täpselt töötada, eriti siis, kui kasutatakse pendlikaarte. Kui soovitakse kindlaks määrata vaid võnkemustreid (nt jah/ei; yin/yang), sobivad pendlikehaks ka esemed, mis ei ole päris pöördsümmeetrilised. c) Painduv ühendus tuleb kinnitada pendlikeha ülemise otsa keskele, et pendel saaks vabalt võnkuma hakata. d) Pendlikeha peaks kaaluma 10 kuni 40 grammi. Mida kergem see on, seda paremini reageerib, kuid on samal ajal võnkumises seda ebastabiilsem ning seoses sellega on pendli liikumist siis raskem tõlgendada. Ühenduse pikkus valige selline, et teil oleks pendlit mugav käsitseda. Optimaalsed standardmõõdud puuduvad. 1 

11

Pendlikäsiraamat  

Pendlikäsiraamat