Page 1


Selene Yeager Every Woman’s Guide to Cycling 2008 KIRJASTAJA MÄRKUS I��������������������������������������������������������������������� gasugused õues toimuvad vaba aja tegevused võivad olla ohtlikud. Tao� liste aladega tegelejad vastutavad ise oma tegevuse ja ohutuse eest. Kui sul esineb mingeid tervisehäired või haigusi, konsulteeri arstiga, enne kui hakkad väljas harrastatavate spordialadega tegelema. Selles käsiraamatus olev teave ei asenda kainet mõistust ega tarku otsuseid, mis võivad ala tun� duvalt vähem ohtlikuks muuta. Raamatus pole võimalik rääkida kõikidest taolise tegevusega seotud võimalikest ohtudest. Õpi valitud õues harrastatavat ala võimalikult hästi tundma, ole ettevaatlik ning valmis ootamatusteks. Tulemuseks on ohutum ja nauditavam sporti� miskogemus. Kirjastaja ei kontrolli ega vastuta kolmandate osapoolte loodud veebilehte� de ega nende sisu eest.

Raamatu eesti keeles kirjastamise õigus kuulub eranditult kirjastusele ERSEN. Selle raamatu reprodutseerimine, tõlkimine ja levitamine ilma valdaja loata on õigusvastane ja seadusega karistatav. Kaane kujundanud Reet Helm Toimetanud Annika Kohv Korrektor Mari Mets First published by New American Library, a division of Penguin Group (USA) Inc. Copyright © Selene Yeager, 2008 All rights reserved © 2012 Kirjastus ERSEN B04238812 ISBN 978-9949-25-197-1

Nüüd kõik raamatud meie veebipoest www.ersen.ee ja e-raamatud www.ebooks.ee


Sisukord 1. Jalgratturiks saamine 9 2. Õige jalgratta hankimine 15 3. Vajalik varustus 51 4. Kuidas sõita 67 5. Kuidas treenida 98 6. Koosta treeningplaan 119 7. Sõidame võidu! 231 8. Jalgratturi toit 247 9. Jalgrattasõidu kasulikkus 269 10. Pane käed külge 284 11. Aeg sõitma minna 297


„T

eate, mida mina jalgrattasõidust arvan. See on naiste emantsipatsiooni heaks teinud palju enam

kui �������������������������������������������������� ükski��������������������������������������������� muu asi maailmas. See annab naistele vabadu� setunde ja sõltumatuse. Rõõmustan iga kord, kui mõni naine jalgrattaga mööda sõidab... See on suurepärane vaba, kammitsemata naiselikkuse kuju.“ - SUSAN B. ANTHONY


1

Jalgratturiks saamine Sa pead jalgrattaga sõitma!

P

ennsylvania maapiirkonnas üles kasvades oli mu esimene „täiskasvanute“ jalgratas – hõbedane kümne käiguga Schwinn – otsekui pilet paradiisi. Lükkasin ratta kuurist välja ja kihuta� sin minema – ära vanemate valvsate silmade alt, kooliga seotud pin� geid unustades uusi paiku avastama. Rattasõit lasi mul unistada ja teeselda, et oskan lennata, et olen keegi teine, kes elab mõnes palju põnevamas kohas. Mu jalgratas kätkes endas piiramatuid võima� lusi. Sain jalgrattaga minna kõikjale, kuhu vanemad mind muidu autoga viisid. Ainult jalgratta sadulas tundsin end täiesti vabana. Möödus kümme aastat. Olin 25 aastane, 5 kilogrammi üle� kaalus ning mu abielu oli just üsna inetult lõppenud. Mu jalgra� tas, korralik hübriid, seisis tühjade kummidega garaažis. „Vaba“ oli mu sõnavarast kadunud. Siis kohtusin inimestega, kellele meeldis jalgrattaga sõita. Nad olid tunduvalt „tõsisemad jalgratturid“, kuid nad kutsusid mind sõitma. Napakas naeratus näol, sõitsin mööda vaikseid külavaheteid, ähkisin ja puhkisin mäest üles rühkides ning kilkasin ja huilgasin alla kihutades. Mul olid taas tiivad! Tänu neile paranes mu elu märgatavalt. Järgneva tosina aasta jooksul viis jalgratas mind maailma palju� desse eri paikadesse. Tänu sellele olen saanud nautida vaateid, heli� sid ja rikkalikke aroome mõningates maailma kaunimates paikades


6

J a l g r attasõ i d u k ä s i r aa m at n a i st e l e

viisil, mis on võimalik ainult kahel rattal. Olen kogunud jalgratta abil raha AIDSi, vähi ja autismi vastase võitluse heaks. Olen komba� nud oma füüsiliste võimete piire mõningatel USA raskeimatel võist� lusradadel. Olen end palju paremini tundma õppinud ning prot� sessi käigus pisut tunnustust pälvinud, muuhulgas omistas ajakiri Bicycling mulle „Vormis tibi“ tiitli, ning annan iga kuu nõu teistele jalgrattasõidu armastajatele. Jalgratas on andnud mulle vabaduse ning aidanud potentsiaali realiseerida. Olen kindel, et jalgrattasõit võib seda teha ka sinu heaks.

JALGRATTASÕIDUGA KAASNEV VABADUS Jalgratta sadulasse istumine ja pedaalide sõtkumine annab sulle otsekohe vabaduse. Rattaga sõitma hakates vabaned järgmistest probleemidest: TÄISKASVANUELUGA KAASNEVAD PROBLEEMID

See on kahtlemata jalgrattasõidu puhul parim asi. See vabastab sind mõneks ajaks kõigist täiskasvanu eluga kaasnevatest mitte eriti lõbusatest asjadest. Suured kohustused. Arved. Mure laste pärast. Mure vananevate vanemate pärast. Mure liigse muretsemise pärast kaob ratta sadulasse istudes. Miski ei too nii edukalt tagasi kaotatud nooruslikku joviaalsust kui jalgrattasõit. Mitte miski. Sõida regu� laarselt ning sa ei tunne end enam kunagi liigse koorma all ägava täiskasvanuna. EELARVAMUSED

Naised kannatavad liiga sageli „Mina ei saaks kunagi...“ sündroomi käes. Meil on oma olemusega seotud kindlaks kujunenud arvamu� sed, mis meid kammitsevad. Kui oled esimest korda jalgrattaga sõit� nud nelikümmend, viiskümmend või koguni sada miiili, ei ütle sa enam iial: „Mina ei saaks kunagi...“.


J a l g r att u r i ks saa m i n e

7

FIGUURIPROBLEEMID

Paksud reied, rippuv tagumik, võdisevad käsivarred. Taevake, meie, naised, ikka oskame end piinata. Kõige paremini aitab kehaga seotud madalat enesehinnangut tõsta tunne, et su keha suudab nii mõndagi. Väga raske on vihata jalgu, mis viivad sind mäetippu. Raske on tunda end kehvasti kehas, mis teeb sulle rattaga sõites nii palju rõõmu. Võimatu on pärast suurepärast rattasõitu muretseda tagumiku pärast. Naistel, kellega ma sõidan, on rohkem füüsisega seotud enesekindlust, kui kõik maailma dieedid ja ilukirurgia anda suudaksid. KEHAKAALUPROBLEEMID

Olgu, tunnistan, et lihtsam on end oma nahas hästi tunda, kui sa pole tunduvalt suurem, kui sooviksid olla. Jalgrattasõit tõstab ene� sehinnangut ning parandab ühtlasi füüsilist vormi. See põletab rasva, alandab vererõhku, tugevdab lihaseid ning kõik see annab sulle hea enesetunde ja välimuse. Innukatel jalgratturitel on alati hea isu ja madal keharasva protsent, kuna ka mõõdukas kahetun� nine sõit võib vabalt põletada tuhat kalorit (paljude inimeste puhul umbes pool päeva jooksul tarbitud kaloritest!). Ükski naine, kellega koos ma sõidan, ei pea kunagi dieeti. Toit on meie kehale kütuseks – ja me vajame palju kütust!

NAISED ON LOODUD RATTAGA SÕITMA... JA NÜÜD ON SAADA SPETSIAALSELT NAISTELE LOODUD JALGRATTAID Naise keha on otsekui loodud jalgrattaga sõitma. Meil on tugevad jalad, millega on väga hea lainetaval maastikul pedaale vändata. Meile on antud vastupidavust ja jõudu, tänu millele suudame mõ� nikord tegutseda ka siis, kui mehed enam ei suuda. Me oleme selts� kondlikud. Vähesed spordialad on nii seltskondlikud kui jalgratta� sõit. Jalgratturite rühma naer ja elav lobisemine kostab kilomeetri


8

J a l g r attasõ i d u k ä s i r aa m at n a i st e l e

kaugusele. Jalgrattasõit on leebe, kuid nõudlik spordiala, mis ei koorma ülemäära liigeseid, mõjub hästi südamele, aitab vabaneda liigsetest kilodest ja annab sulle tagumiku, mille üle pole põhjust nuriseda. Jalgrattasõit sobib igas vanuses ja erineva füüsilise vor� miga inimestele. Naistel on praegu eriti lihtne jalgratturiks hakata. Kui ma tõsi� semalt jalgrattasõiduga tegelema hakkasin, osales meie regulaarse� tel sõitudel kõigest käputäis naisi. Tänapäeval on meie grupis sageli naisi rohkem kui mehi. Naised pidid vanasti kandma väiksemaid meeste riideid, mis olid siiski liiga suured, mitte kuigi ilusad ning need ei istunud hästi. Tänapäevased spetsiaalselt naistele loodud rõivad on kehasse töödeldud, lõbusad ja imekaunid. Mõned mu ka� pis rippuvad kõige ilusamad topid on loodud just jalgrattasõiduks. Pealegi tehakse nüüd spetsiaalseid naistejalgrattaid, mis sobivad ideaalselt väikematele ratturitele. Taolistest vaimsetest ja füüsilistest kasulikest tulemustest hooli� mata ei julge paljud naised sadulasse istuda. Miks? Ilmselt on põh� juseks erinevad hirmud. Nad ei tea, millise jalgratta peaksid ostma. Nad pelgavad tihedat liiklust. Nad kardavad kukkuda või pelga� vad, et tagumik jääb valusaks. Kõik need on õigustatud hirmud, kuid neid on lihtne ületada. Vaja läheb lihtsalt mõningaid teadmisi (mille omandad järgnevatelt lehekülgedelt) ja soovi proovida. Sa ei usu mind? Mõtle neile jalgrattasõitu armastavatele naistele: Kelly, aktiivne kolmekümnendates eluaastates naine, käis aas� taid truult mu spinningutrennis. Kelly oli kohal ka kõige päikseli� sematel maikuu päevadel, mil spordiklubis polnud ühtki inimest. Teinud kaasa paljudel jalgrattasõidu simulatsioonidel, mis oleksid praktikas viinud ta ilmselt ühest USA otsast teise, tuli Kelly eelmisel aastal trenni tuliuue jalgrattaga. Ta võttis esmalt osa paarist kerge� mast grupisõidust, et maantesõidu reeglitega tutvuda. Aasta hiljem võistles ta juba oma lõbuks kohalikul velodroomil. „Ma tahaksin juba uut, paremat jalgratast!“ kilkas ta entusiastlikult viimane kord, kui kokku saime. Joyce, keskkonnahoidlik neljakümnendates eluaastates poliitik, imestas, kui enesekindlad ja õnnelikud tundusid olevat kõik naised,


J a l g r att u r i ks saa m i n e

9

keda ta kohalikus jalgrattapoes nägi. Ta tahtis end eluaastate kiuste samuti sportliku ja energilisena tunda ning talle tegi suurt rõõmu avastus, et jalgratas aitab tal langetada kehakaalu, annab energiat ning lisaks vähendab tema koduümbruse teedel autode arvu ja õhusaastet. Ideaalne kooslus! Praegu on ta üks mu tutvusringkonna innukamaid jalgrattasõidu propageerijaid. Phyllis, varastes viiekümnendates ebatervislike eluviisidega ülekaaluline naine, arvas, et siserattasõit oleks leebe meetod, mille abil oma füüsilist vormi parandada. Mu jutud laupäevahommikus� test sõitudest kohvikusse, jalgrattapuhkustest ja saja miili sõitudest innustasid tedagi sadulasse istuma. Ta hakkas esmalt samuti sõitma väikestes rühmades, et tekiks vajalik enesekindlus. Kolmkümmend kilogrammi kergem endine õpilane Phyllis on nüüd jalgrattasõi� duõpetaja, juhendades kartlikke algajaid, kes otsivad rattasõiduga kaasnevat põnevust. Ta koguni võistleb nüüd ning tal läheb väga hästi! Ta sai hiljuti osariigi meistrivõistlustel kuldmedali ning tree� nib nüüd üleriigilisteks meistrivõistlusteks. Kõik tänu jalgrattale! Arvad endiselt, et oled jalgrattasõiduks liiga vana või vormist väljas? Ükski arst poleks uskunud, et Jodya jalgrattaga sõitma võiks hakata. Ta on diabeetik. Ta on üle elanud insuldi. Ta on suitsetanud ligi nelikümmend viis aastat. Tal on diabeedi põhjustatud närvikah� justus ja emfüseem. Ja nii edasi. Treenerina veensin teda enne kuue� kümnendat sünnipäeva sigarette käest panema ning hantleid kätte võtma. Lisaks soovitasin tal hankida mägijalgratta. Ta hakkas sõitma oma kodulinna teedel ning peagi sõitis ta koguni kolmkümmend kilomeetrit korraga. „Mitte miski ei anna sellist vabadust nagu jalg� rattasõit,“ ütles ta kord mulle. Usun, et kõik naised peaksid olema vabad. Sellepärast käes� oleva raamatu kirjutasingi. Kohtan pidevalt naisi, kellele meeldib mõte jalgrattasõidust, kes tahaksid pisut kaalust alla võtta ja end vormi ajada, kes sooviksid koguni triatloni proovida, kuid kes ei oska kuskilt alustada. Minu eesmärgiks on anda selgeid, konkreet� seid soovitusi seoses kõigega, mida pead teadma: kuidas osta õiget jalgratast, millist varustust vajad ja mida pole tarvis, kuidas hästi sõita (mäkkesõit, kiire sõit, kiirete kurvide läbimine...

Jalgrattasõidu käsiraamat naistele  
Jalgrattasõidu käsiraamat naistele  

Jalgrattasõidu käsiraamat naistele

Advertisement