Page 1


Hiromi Shinya, MD The Microbe Factor 2010 Märkus: See pole meditsiinikäsiraamat, vaid pigem soovitusliku iseloomuga teos. Raamatus esitatud teave aitab sul teha tervisega seotud teadlikke otsuseid. See ei asenda ravi, mille määras arst, kes tunneb sinu konkreetseid vajadusi. Soovitame tervisehäirete puhul kindlasti pöörduda arsti poole.

Raamatu eesti keeles kirjastamise õigus kuulub eranditult kirjastusele ERSEN. Selle raamatu reprodutseerimine, tõlkimine ja levitamine ilma valdaja loata on õigusvastane ja seadusega karistatav. Kaane kujundanud Reet Helm Toimetanud Anneli Sihvart Korrektor Mari Mets Copyright © 2010 by Hiromi Shinya, MD First published by Millichap Books, Tulsa, Oklahoma. www.counciloakbooks.com All rights reserved Translation rights arranged through Sylvia Hayse Literary Agency, LLC, Bandon, Oregon, USA © 2012 Kirjastus ERSEN B03236512 ISBN 978-9949-25-176-6

Nüüd kõik raamatud meie veebipoest www.ersen.ee ja e-raamatud www.ebooks.ee


Autorist Hiromi Shinya, MD, on üks maailma juhtivamaid gastroenterolooge. Tema teost „Ensüümifaktor“ on müüdud miljoneid eksemplare Ameerika Ühendriikides, Jaapanis ja teistes riikides. Dr Shinya arendas 1960. aastate alguses välja „Shinya tehnika“, tänapäeval kõikjal kasutatava protseduuri, mis võimaldab käärsoolest kirurgilise sekkumiseta polüüpe eemaldada. 40-aastase karjääri jooksul on dr Shinya ravinud tuhandeid haigeid. Ta selgitab alati välja patsientide toitumisharjumused ning on neid kolonoskoopiate tulemustega võrreldes välja töötanud hulgaliselt eluviisi ja toitumisega seotud soovitusi, mis aitavad inimesel elada energilise ja tervena kõrge vanuseni. Ta nimetab sellist eluviisi Shinya bio­ süümiks. Dr Shinya on New Yorgis asuva Beth Israeli meditsiinikeskuse endoskoopilise kirurgia osakonna juhataja ning New Yorgi Albert Einsteini meditsiiniülikooli kirurgiaprofessor. Praegu, seitsmekümnendates eluaastates, võtab ta endiselt iga päev haigeid vastu. Ta töötab arstina Ameerika Ühendriikides ja Jaapanis, viibides pool aastat New Yorgis ja pool Tokyos.


Sisukord SISSEJUHATUS

Algav terviserevolutsioon ..........................................................9 ESIMENE OSA – LOOMULIK IMMUUNSUS 1. PEATÜKK

Uudne lähenemine inimkehale................................................13 2. PEATÜKK

Sõda mikroobidega...................................................................19 3. PEATÜKK

Kaasasündinud immuunsüsteem............................................51 4. PEATÜKK

Suur toitumis- ja terviseeksperiment......................................79 TEINE OSA – SHINYA BIOSÜÜM 5. PEATÜKK

Uuenda rakke...........................................................................93 6. PEATÜKK

Shinya väike paast....................................................................99 7. PEATÜKK


Shinya biosüümi neli toitainete rühma.................................105 8. PEATÜKK

Ammuta elujõudu taimedest ................................................131 9. PEATÜKK

Terve soolestik tagab terved rakud........................................159 10. PEATÜKK

Praktilisi soovitusi kaasasündinud immuunsüsteemi tugevdamiseks.................................................................161 11. PEATÜKK

Shinya iluplaan ja kehakaal..................................................163 12. PEATÜKK

Kuula oma keha.....................................................................183 LISA

Dr Shinya seitse hea tervise saladust.....................................185 SÕNASELETUSED 190


Sissejuhatus

Algav terviserevolutsioon


Ameerika Ühendriikides ja mujal maailmas on algamas terviserevolutsioon. Ma ei pea silmas viimastel aastatel hoogustunud vaidlusi seoses riikliku tervisekindlustusega USA-s või sellega, kes peaks retseptiravimite eest maksma. Tervishoiurevolutsioon, mis on just praegu algusjärgus, ei keskendu niivõrd sellele, kes maksab, kui sa haigeks jääd, vaid pigem sellele, kuidas sind ravimitest ja haiglatest eemal hoida. Ligi 50 aastat Ameerika Ühendriikides töötanud arstina olen veendunud, et praegust suhtumist tervishoidu tuleks oluliselt muuta. Hetkel on arstiteaduses kesksel kohal kallis tehnika ja ravimid. Mida kiiremini süsteemi muudetakse, seda parem. Viimane aeg on hakata keskenduma tervisele, mitte haigusele. Mida tuleks teha, et kõik inimesed saaksid elada kaua, jäädes seejuures energiliseks ja terveks? Selles raamatus räägingi, kuidas niisugust eatut elu elada. Toetudes uusimatele (ja mõningatele vanimatele) inimkeha ja selle tööga seotud teadmistele, soovitan sul omaks võtta niinimetatud Shinya biosüümi, uudse söömise ja elamise viisi, mis ennetab haigusi ning hoiab sind tervena minimaal­se ravimite ja kirurgia abiga. Viimasel ajal on hakatud mõistma, et mikroobivastast sõda pole võimalik võita, ning selle asemel on hakatud keskenduma sellele, kuidas suurendada inimese organismis pidevalt elavate „heade“ bakterite arvu. Võib-olla oled kuulnud Aasia mõistest „chi“ või „ki“, elujõust, mis voolab läbi kõigist inimestest. Näitan sulle, mis jõud see tegelikult on ning kuidas ammutada jõudu taimedelt, et su keha rakud oleksid võimalikult elujõulised. Selgitan, kuidas rakud end puhastavad 7


8

Mikroobifaktor | Algav terviserevolutsioon

ja uuendavad. Annan selge ülevaate uusimate bioloogiliste uurimuste tulemustest seoses inimkeha loomulike uuenemissüsteemidega. Õpetan, kuidas hoida keharakke noorena kõrge eani. Algava terviserevolutsiooni aluseks on inimese kehaga seotud uued teadmised ja tänapäeva maailmas esile kerkiv uudne suhtumine. Hoolimata tehnoloogiast ja virtuaalsest reaalsusest, milles me elame, oleme siiski lahutamatult ümbritseva keskkonnaga seotud ning ökoloogiast ei saa rääkida inimesele ja tema kehale viitamata. Toetudes uusimatele uuri­mustele – avastustele, mille eest on hiljuti saadud Nobeli preemiaid – ning mu enda viiekümne aasta pikkusele kliinilisele uurimistööle, olen koostanud hulgaliselt eluviisi ja toitumisega seotud soovitusi, mis aitavad säilitada nooruslikkust ja energiat ning tõrjuda haigusi. Käsitlen raamatus paljusid teemasid, mida on lihtne mõista, kui hakkad lugema avatud meelega. Soovitan sul siin esitatud teabele läheneda samamoodi nagu oma igapäevasele toidule – aeglaselt ja hoolikalt mäludes, et saadut oleks kergem seedida ja omastada. Loodan, et loed raamatut just nii ning hakkad seejärel järgima biosüümi eluviisi. Soovin, et mu sõnad toidaksid su meeli nii, nagu kasulik toit ja hea vesi toidavad su keha. Olenemata su vanusest��������������������������������� ����������������������������������������� , elutingimustest, ravikindlustusest ja tervislikust seisundist, leiad raamatust kindlasti soovitusi, mida energiataseme ja tervise parandamiseks järgida. Tee Shinya biosüümist oma elu alus ning on võimalik, et sa ei vaja edaspidi kalleid ravimeid ega kirurgilist abi, vaid oled nendetagi terve.


Esimene osa

Loomulik immuunsus


1. peatükk

Uudne lähenemine inimkehale

Uudne lähenemine inimese tervisele eeldab, et mõistetakse inimolendite kohta maailmas. Tänapäeval kõneldakse sageli keskkonnakaitsest. Ökoloogilisest tasakaalust ja üleilmse kliimamuutuse mõjudest meie planeedile kirjutatakse raamatuid. Harvem mainitakse fakti, et inimese keha on ökosüsteem, mis on samuti meie koduplaneedi osa. Kuulates Ameerika ������������������������������ Ühendriikides����������������� toimuvaid meditsiinisüsteemiga seotud debatte, olen mõistnud, et üks oluline punkt on kahe silma vahele jäänud. Usun, et parema tervishoiusüsteemi suudame luua ainult siis, kui mõistame ja tunnetame sidet tervikuga – eelkõige soolestiku kaudu. Olgu, ma olen gastroenteroloog ja võimalik, et olen pisut erapoolik, kuna olen pool sajandit tegelnud inimese seedetraktiga. Sellegipoolest tean, et inimese sooled pole pelgalt pikad kitsad torud. Need ühendavad meid koduplaneediga. Meie maailm elab tänu mikroorganismidele, väikestele elusolenditele, keda leidub kõikjal, meresügavustest polaar­ jääni. Need organismid moodustavad planeedi igal tasandil omavahel seotud elusa kihi. Soolestik seob meid samuti mikroorganismidega. Enamik lugejaid juba teab, et nii head 11


12

Mikroobifaktor | Loomulik immuunsus

kui halvad soolestikus elavad bakterid on hea tervise aluseks, kuid ma ei keskendu ainult sellele sisekosmosele. Universum, mida ma silmas pean, on tunduvalt suurem. Muld, milles kasvavad söödavad juurviljad, on tulvil aktiivselt tegutsevaid mikroorganisme. Mulla viljakus on otseselt seotud������������ ������������������ selles kasvava toidu kvaliteediga ning nende toiduainete tarbimisest sõltub meie soolestiku ja kogu keha tervis. Toidust, mida me sööme, toodetakse iga päev energiat. Seda elutähtsat tööd tehakse soolestikus, kus söödud toit seeditakse ja kust see soolestikku ja rakke ühendavate veresoonte abil kogu kehasse laiali kantakse. Need nelikümmend kuni kuuskümmend triljonit rakku moodustavadki inimese – elusolendi. Soolestikus toodetakse ühtlasi ensüüme, mis panevad rakud tööle. Kui sul on eluenergiat piisavalt, siis on kogu keha rakud aktiivsed ja toodavad uut energiat. Oled kindlasti kuulnud, et oled see, mida sööd. Võib-olla on see äraleierdatud väide sinu silmis tähenduse kaotanud, kuid see on kahtlemata tõsi. See, mida (ja kuidas) sa sööd, mõjutab nii keha kui ka vaimu. Tänapäeva meditsiini aluseks on eelkõige ravimid ja kirurgia. Arstid soovitavad harva tervist parandada toitumisprogrammi abil, arvestades, kuidas me toidust saadavat eluenergiat talletame, et muuta soolestiku seisundit. Nii arstid kui haiged tegelevad selle asemel eelkõige sümptomite ���� kõrvaldamisega������������������������������������������������� , haiguse tõelisi põhjusi mõistmata. Kallitel ravimitel ja tehnoloogial põhinevat ravi saavad tänapäeval endale lubada vaid rikkad, kuid kas taoline tervishoiusüsteem tõesti hoolitseb meie tervise eest?


Uudne lähenemine inimkehale

13

Usun, et tervishoid peaks algama seedesüsteemist ja toidust, mida me sööme. Näitan selles raamatus, kuidas soolestik seob meid universumi energiaga ning mil moel saame seda seost tugevdades oma tervist parandada ja hoida. Mu varasem teos „Ensüümifaktor“, mis ilmus nii Jaapanis kui Ameerika Ühendriikides, on hakanud inimestes äratama üha suuremat huvi toitumise ja tervisega seotud soovituste vastu. Paljud inimesed on neid nõuandeid igapäevaelus ka kuulda võtnud. Olen viiskümmend aastat arstina töötanud ning uurinud tuhandete inimeste toitumisharjumusi, võrreldes neid seejärel uurimisaluste isikute soolestiku seisundiga. Tänu sellele olen põhjalikult tundma õppinud toitumisharjumuste ning soolte ja kogu keha tervise seost. Olen endoskoobi abil ikka ja jälle veendunud, et see, kas vaadeldavad sooled on puhtad või mustad, terved või haiged, sõltub sellest, mida patsient pidevalt sööb. Soolestiku seisundist omakorda sõltub elutähtsaid toitained keharakkudesse kandva vere tervis. Usun, et täiesti võimalik on elada kaua ja tervena, tõsisemaid haigusi põdemata... kuid ainu­lt siis, kui hoolitsed tervislikult toitudes oma soolestiku eest. Shinya terviseprogramm, mida ma nimetan Shinya bio­ süümiks, hõlmab hulgaliselt soolestiku, vere ja elujõuliste rakkude tervise eest hoolitsemise meetodeid. Saad teada, miks mõned üldtunnustatud toitumisega seotud soovitused on tegelikult paljude inimeste soolestikule kahjulikud. Mis veelgi tähtsam, saad teada, millised toiduained on kasulikud ja miks. Ühtlasi õpid kuulama oma keha, reageerima organismi vajadustele ning mõistma oma kõhtu, mis kokkuvõttes parandab oluliselt su tervist.


14

Mikroobifaktor | Loomulik immuunsus

Suur osa mu uurimustest keskenduvad rakkudes tööd tegevatele ensüümidele. Olen püüdnud nende nn uusensüümide rolli selgitada, mis pidevalt inimese keha uuendavad. Uusensüümid on elujõu ja ��������������������������������� vitaalsuse����������������������� aluseks. Kui uurid lähemalt rakkude tegevust, keskendudes uusensüümidele, mõistad, miks paljude inimeste energiatase on niivõrd madal ning nende motiveeritus ja loovus oluliselt langenud. Ühtlasi näed, millised probleemid tekivad, kui loomuliku elujõu kadu üritatakse kompenseerida ergutitega nagu kofeiin, suhkur või veelgi kahjulikumad ained. Meie kultuurile omane välimuse ja ilu kultus on järjekordne looduse vastu sõdimise viis. Üritame end nooremaks ja külgetõmbavamaks muuta lugematute meetoditega, rasva põletavatest jookidest implantaatide ja Botoxi süstideni. Tõeline ilu seisneb hoopis heas tervises. Kogu loomariigis on ilu tervisele ja elujõule viitav väline omadus. Karusloomi tõmbab kõige rohkem läikiva ����������������� karvaga���������� ning selgete ja säravate silmadega vastassoost liigikaaslaste poole. Loodus tagab nii kõige tervemate isendite geenide edasikandumise. Loodusega kooskõlas olek tähendab, et ilu saavutatakse tervisliku toitumise ja eluviisi abil. Tervislik eluviis parandab su „sisemist nägu“ – seedetrakti – ning muudab ka su välise kesta kaunimaks. Terve sisemuse tulemuseks on ühtlasi loomulik südameheadus, turvatunne ja enesekindlus. Rangete dieetide abil, soolestiku tervisele mõtlemata, võib kehakaalu alandamine loomulikult õnnestuda. Kaotades kuu ajaga kolm kilogrammi, võid olla oma saavutuse üle uhke ning su enesekindlus kasvab, ent kui sa lisaks dieedile ei hakka üldiselt tervislikumalt elama, ei jõua tõelise iluni.

Mikroobifaktor  

Mikroobifaktor