Page 1


Katy Holland and Dr Sarah Jarvis, GP Children’s Health For Dummies®, 2006 Toimetanud Anu Rooseniit Korrektor Mari Mets B02231812 ISBN 978-9949-25-129-2 Raamatu��������������������������������������������������������������������������������������������������� eesti keeles kirjastamise������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� õigus kuulub eranditult kirjastusele ERSEN. Selle raamatu��������������� ���������������������� reprodutseeri� �������������� mine, tõlkimine ja levitamine ilma valdaja loata on õigusvastane ja seadusega karistatav. © 2012 tõlge eesti keelde ja eesti versiooni kirjastaja ERSEN Algupärase������������������������������������������������������������������������������������������������� ingliskeelse väljaande autoriõigus kuulub aastast 2006 firmale Wiley Publishing, Inc. Kõik õigused on reserveeritud, kaasa arvatud õigus paljundada raamatut tervikuna või osaliselt ükskõik mis vormis. Käesolev tõlge avaldatakse kokkuleppel firmaga Wiley Publishing, Inc. Nimi Wiley, firma Wiley Publishing logo, sõna For Dummies (Võhikutele ®), kõigile käesoleva seeria raamatutele ühine kujund The Dummies Man ja kõigile käesoleva seeria raamatutele ühine väliskujundus on firma John Wiley and Sons, Inc ja/või selle tütarfirmade kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides���������������������� ����������������������������������� ja/või teistes riikides. Nimetatud elemendid kuuluvad kasutamisele litsentsi alusel. Firmale GT Software Ltd kuuluva kaubamärgi Lausuja Kirjastus OÜ all kirjastatakse „Võhikute“ seeriasse kuuluvaid raamatuid, mis käsitlevad tehnikat. Original English language edition Copyright © 2006 by Wiley Publishing Inc. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This translation published by arrangement with Wiley Publishing, Inc. Wiley, the Wiley Publishing logo, For Dummies, Võhikutele, the Dummies Man and related trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley and Sons, Inc. and/or its affilates in the United States and/or in other countries. Used under license. Vastutuspiirangud/garantiist loobumine: käesolevas raamatus oleva teabe ainus eesmärk on edendada üldist teadustööd, mõistmist ja diskussiooni ning see ei soovita ega propageeri ühtki konkreetset meetodit, diagnoosi ega ravimeetodit, millele arstid või patsiendid toetuda võiksid. Kirjastaja ja autor ei taga raamatu sisu täpsust ega täielikkust ning loobuvad kõigist otsestest garantiidest, sealhulgas kaudsest garantiist seoses sisu sobivusega konkreetseks otstarbeks. Pidevalt tehtavate teaduslike uurimistööde, seadmete uuenemise, seaduste muudatuste ja lakkamatu ravimite, meditsiiniseadmete ja varustusega seotud infotulva tõttu peaks lugeja kindlasti uurima ja analüüsima kõigi ravimite ja seadmete pakendil või kasutusjuhendis olevat teavet, tegemaks kindlaks, ega kasutusjuhendeid pole muudetud ega lisatud uusi hoiatusi või ettevaatusabinõusid. Lugejad peaksid vajadusel konsulteerima asjatundjaga. Kui raamatus viidatakse teatud organisatsioonile või veebilehele kui infoallikale ja/või võimalikule täiendava teabe allikale, ei tähenda see, et autor või kirjastaja nõustuvad organisatsiooni või veebilehe edastatava informatsiooni või soovitustega. Lugejad peavad arvestama asjaoluga, et raamatus mainitud veebilehed võivad olla asukohta vahetanud või kustutatud raamatu kirjutamise ja lugemise vahele jääval ajal. Autor ja kirjastaja ei vastuta raamatu reklaamtekstide õigsuse eest. Kirjastaja ja autor ei vastuta raamatu kasutamisest tulenevate võimalike kahjude eest.


Autoritest Katy Holland elab kahe pojaga Londonis. Ta on ajakirja Mother & Baby asetoimetaja ning ühtlasi avaldab iga nädal ajalehes Independent on Sunday kolumni lastega reisimisest. Katy on kirjutanud laste eest hoolitsemisest kolm raamatut: „Your Baby from Birth to Six Months,“ „Sleep“ ning „Baby and Child Safety“. Enne ajakirja Mother & Baby asetoimetaja ametipostile asumist töötas ta kaks aastat samas ajakirjas tervisetoimetajana. Dr Sarah Jarvis töötab perearsti ja perearstide koolitajana Londonis. Ta on Perearstide Kuningliku Kolleegiumi (RCGP) liige ja naiste tervise eestkõneleja. Ta avaldab ühtlasi meditsiiniteemalisi artikleid, esineb sageli Radio Five Live’is, GMTV-s ja Radio 2-s ning on lisaks ITN-i lõunaste uudiste meditsiininõuandja. Ta avaldab sageli artikleid erinevates ajakirjades, nagu näiteks Good Housekeeping, Women’s Health, Pregnancy ja Baby and You. Tema suurim tööga seotud kirg on patsientide harimine ning ta on kirjutanud enam kui 500 patsientidele mõeldud brošüüri ning kolm raamatut: „A Younger Woman’s Diagnose-It-Yourself Guide to Health,“ „Diabetes For Dummies“ ja „Pregnancy For Dummies“. Sarah’ teine suur kirg on tema pere ning talle meeldib veeta aega abikaasa Simo­ni, laste Sethi ja Matildaga ning koer Daschaga.

Pu..hendus Patrickule ja Stanleyle, minu fantastilistele poegadele. Katy Minu imetoredatele lastele Sethile ja Matildale, kes on mulle õpetanud, et teooria on kena, kuid tõeliselt õpitakse praktilistest kogemustest. Sarah

Autorite ta..nuavaldused Katy: Erilist tänu väärib David Griffiths, kes mind välja kannatas ja aitas mul edasi minna. Tänan ka Rachael Chilversit ja Alison Yatesi, kes mind rasketel aegadel oluliselt toetasid! Hindan kõrgelt nende kannatlikkust, lahkust ja julgustavaid sõnu. Suur tänu ka Abina Manningile, Linda Stanfieldile, Nicole Reesile, Tony Hollandile, Lesley-Ann Vernonile ja Alan Milfordile.


Fototahvlid: 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11: dr P. Marazzi/Science Photo Library; 2: Chris Priest/ Science Photo Library; 3: Arthur Glauberman/Science Photo Library; 7: Lowell Georgia/Science Photo Library; 10: Science Photo Library; 12: dr H. C. Robinson/ Science Photo Library Koomiksid: Ed McLachlan


Lühisisukord Sissejuhatus..........................................................................................1 I osa: Laste tervis: po~hialused....................................................5 1. peatükk: Su lapse tervise põhialused ...........................................................................7 2. peatükk: Su lapse keha ja areng .................................................................................15 3. peatükk: Immuunsüsteem ja vaktsineerimine...........................................................35 4. peatükk: Kes on kes? Meditsiinitöötajate rollid.......................................................53

II osa: Esimene eluaasta..............................................................61 5. peatükk: Kas mu lapsega on kõik korras? Tervise- ja arengu jälgimine esimesel eluaastal.........................................................................................................63 6. peatükk: Imiku toitmine..............................................................................................79 7. peatükk: Märgid, mis näitavad, et lapsel on midagi viga .........................................99 8. peatükk: Tere, maailm! Vastsündinute levinumad tervisehädad......................... 113

III osa: Tervete laste kasvatamine.........................................129 9. peatükk: Tervisliku toitumise tähtsus...................................................................... 131 10. peatükk: Trenn, tegutsemine ja mäng .................................................................. 149 11. peatükk: Tukastamine: une tähtsus....................................................................... 161 12. peatükk: Elementaarne hügieen ja sõda mikroobidega...................................... 175

IV osa: Su..mptomid, haigused ja ravimeetodid..............187 13. peatükk: Sümptomid ja nende võimalik tähendus............................................... 189 14. peatükk: Levinumad lapsepõlves põetavad haigused.......................................... 205 15. peatükk: Allergiad, astma ja ekseem..................................................................... 225 16. peatükk: Käitumisprobleemid ja vaimne tervis.................................................... 241

V osa: Arstide ja o~dede ma..ngimine: haige lapse eest hoolitsemine...........................................................................259 17. peatükk: Haige lapse eest hoolitsemine ............................................................... 261 18. peatükk: Elementaarsed teadmised ravimitest.................................................... 275 19. peatükk: Elementaarne esmaabi........................................................................... 289

VI osa: Esiku..mned......................................................................307 20. peatükk: Kümme puhkusereisil terveks jäämise viisi .......................................... 309 21. peatükk: Kümme viisi lapse turvalisuse tagamiseks kodus ................................ 315

Indeks................................................................................................323


Sisukord Sissejuhatus..........................................................................................1 Sellest raamatust .......................................................................................1 Raamatus kasutatavad tavad ...................................................................1 Kuidas raamat on üles ehitatud................................................................2 I osa: Laste tervis: põhialused........................................................2 II osa: Esimene eluaasta ................................................................2 III osa: Tervete laste kasvatamine.................................................2 IV osa: Sümptomid, haigused ja ravimeetodid ............................2 V osa: Arstide ja õdede mängimine: haige lapse eest hoolitsemine ................................................................................3 VI osa: Esikümned .........................................................................3 Raamatus kasutatavad tingmärgid ..........................................................3 Kuhu edasi .................................................................................................4

I osa: Laste tervis: po~hialused....................................................5 1. peatükk: Su lapse tervise põhialused.............................................7 Lapse tervise eest hoolitsemine ...............................................................7 Söö, joo ja ole terve.........................................................................7 Kehaline aktiivsus ...........................................................................9 Kerge hingamine ............................................................................9 Hea uni ..........................................................................................10 Turvalisus ......................................................................................10 Igakülgne kaitse ............................................................................11 Ainus, mida vajad, on....................................................................11 Märgid, mis näitavad, et lapsel on midagi viga ....................................11 Millal peab arsti kutsuma .......................................................................13 Kellele helistada?.....................................................................................13 Tee ise ............................................................................................13 Perearsti juurde või kiirabiosakonda minek ..............................14

2. peatükk: Su lapse keha ja areng....................................................15 Arengu verstapostideni jõudmine..........................................................15 Kehaline areng ........................................................................................20 Sünnist kahekümne neljanda elukuuni.......................................21 Teine kuni kolmas eluaasta .........................................................23 Neljas kuni viies eluaasta .............................................................23 Kognitiivne areng ....................................................................................23 Sünnist kahekümne neljanda elukuuni.......................................24 Teine kuni neljas eluaasta ...........................................................24


viii

Laste tervis võhikutele Neljas kuni seitsmes eluaasta ......................................................25 Sotsiaalne areng.......................................................................................25 Sünnist kahekümne neljanda elukuuni.......................................26 Teine kuni neljas eluaasta............................................................26 Viies kuni seitsmes eluaasta ........................................................27 Lapse kasvuprotsessi jälgimine ..............................................................27 Milline on normaalne kasv?.........................................................28 Kasvusööstud ................................................................................29 Lapse kasvu soodustamine...........................................................29 Kasvu-, pikkuse- ja kaalutabelid.............................................................30 Kehamassiindeksi arvutamine .....................................................31 Kasvuprobleemid ..........................................................................31

3. peatükk: Immuunsüsteem ja vaktsineerimine.............................35 Kuidas su laps infektsioonidega võitleb ................................................35 Ära tule! Sissetungijate tõrjumine...............................................36 Paharettide otsimine.....................................................................36 Süstemaatiline lähenemine ..........................................................36 Nagu elevandid, ei unusta ka immuunsüsteem kunagi midagi .........................................................................................37 Näited elust: jälgime tegutsevat immuunsüsteemi...............................38 Abikäsi: antibiootikumid .............................................................39 Immuunsüsteemi häired ..............................................................40 Lapse immuunsüsteemi tugevdamine....................................................40 Lapse kaitsemehhanismide tugevdamine ...................................40 Tervisliku toitumise tähtsus .........................................................42 Väike suts: lähemalt vaktsineerimisest..................................................44 Saadaolevad vaktsiinid ja immuniseerimiskava .........................45 Kuidas vaktsiinid toimivad ...........................................................47 Mida vaktsineerimispäeval oodata..............................................48 Kõrvalnähud..................................................................................49 Sagedamini esitatavad küsimused ...............................................50 Vaktsineerimise alternatiivid.......................................................51

4. peatükk: Kes on kes? Meditsiinitöötajate rollid ........................53 Õpi tundma oma lapse arsti ...................................................................53 Arsti leidmine................................................................................54 Plaanipärased käigud arsti juurde ...............................................55 Maksimaalne kasu pereõe koduvisiitidest ............................................55 Apteekriga sõbrustamine........................................................................56 Hambaarsti juures käimine.....................................................................58 Mida hambaarst teeb....................................................................58 Hambaarstihirmust vabanemine..................................................58 Lõppsõna ja leebe meeldetuletus ..........................................................59


Sisukord

ix

II osa: Esimene eluaasta..............................................................61 5. peatükk: Kas mu lapsega on kõik korras? Tervise ja arengu jälgimine esimesel eluaastal................................................63 Elementaarsed läbivaatused ..................................................................64 Maksimaalne kasu arsti vastuvõttudest.................................................65 Vastsündinu tundmaõppimine...............................................................65 Testime, testime: vastsündinule tehtavad testid ........................65 Imiku esimene põhjalik läbivaatus ..............................................66 Kuue- kuni kaheksanädalase lapse areng .............................................70 Mida oskab teha kuue- kuni kaheksanädalane laps ..................70 Tugev või lõtv lihastoonus............................................................71 Aita kuue- kuni kaheksanädalasel lapsel maailma mõista........71 Tõelised edusammud! Seitsme- kuni kaheksakuuse lapse läbivaatus ..............................................................................................72 Mida oskab teha seitsme- kuni kaheksakuune laps...................73 Aita seitsme- kuni kaheksakuusel lapsel areneda .....................73 Lapse kehakaal........................................................................................74 Imiku kehakaalu jälgimine...........................................................74 „Kerged“ imikud...........................................................................75 „Rasked“ imikud...........................................................................75 Imiku silmade kontrollimine: strabism..................................................76 Imiku kuulmise kontrollimine................................................................76 Erandid: enneaegne laps ........................................................................77

6. peatükk: Imiku toitmine...................................................................79 Imetamise kasuks otsustamine...............................................................79 Rinnapiima kasulikkus .................................................................80 Imetamise alused ..........................................................................81 Piima väljalüpsimine või pumpamine .........................................83 Levinud imetamisprobleemide ületamine..................................84 Pudelitoit..................................................................................................86 Piimasegu.......................................................................................87 Tervislik pudelist toitmine............................................................88 Imiku toitmine...............................................................................89 Rinnapiimalt pudelipiimale üleminek ........................................89 Millal rinnapiimast võõrutama hakata..................................................90 Märgid, mis näitavad, et su laps on valmis tahkele toidule üle minema.................................................................................91 Millest alustada .............................................................................91 Areng: järkjärguline võõrutamine...............................................92 Tükkide ja tekstuuride tutvustamine...........................................92 Terviseriskide vähendamine.........................................................93 Kahjulike toiduainete vältimine...................................................94 Piimasegult lehmapiimale üleminek ...........................................95 Joogid toidu kõrvale .....................................................................95


x

Laste tervis võhikutele Probleemide lahendamine: kui teatud toidud lapsele ei sobi .............96 Toiduallergia ja -talumatuse diagnoosimine imikutel ..............96 Gluteenitalumatus ........................................................................97 Kogu tõde piimatalumatusest .....................................................97

7. peatükk: Märgid, mis näitavad, et lapsel on midagi viga..........99 Miks laps nutab........................................................................................99 Märgid, mis viitavad sellele, et imikul on valus........................101 Nutva imiku lohutamine.............................................................102 Pideva nutmisega toimetulek.....................................................102 Kõhuhädad.............................................................................................103 Kõhuhädade põhjused................................................................103 Vedelikupuuduse vältimine........................................................105 Mis tal mähkmetes on?.........................................................................106 Kõhukinnisus...............................................................................106 Imiku veevärk..............................................................................108 Kaalumine: puudulik kaaluiive ............................................................108 Puuduliku kaaluiibe põhjused....................................................109 Puuduliku kaaluiibe diagnoosimine ja ravi...............................109 Hammaste lõikumine............................................................................110 Hammaste lõikumise sümptomid..............................................110 Hammaste lõikumisega kaasneva valu leevendamine.............112

8. peatükk: Tere, maailm! Vastsündinute levinumad tervisehädad . ......................................................................................113 Imikute eest hoolitsemise A ja O: süles hoidmine, vannitamine ja soojas hoidmine..................................................................................114 See pool üleval: imiku sülle võtmine.........................................114 Vaata, et lapsel poleks liiga palav ega külm.............................114 Imiku pesemine...........................................................................115 Laigud, punnid ja muu selline: vastsündinu naha eest hoolitsemine.......................................................................................115 Vistrikud ......................................................................................116 Lööbed .........................................................................................116 Sünnimärgid.................................................................................117 Kuivad kohad...............................................................................118 Seborröadermatiit.......................................................................119 Kollasus, voolmed ja muud mured: kohanemine eluga väljaspool üsa......................................................................................120 Vastsündinute kollasus...............................................................120 Võitlus voolmetega: kõigi lapsevanemate õudusunenägu.......121 Gastroösofageaalne refluks .......................................................123 Õrnade kohtade eest hoolitsemine......................................................124 Imiku nabanööri köndi hooldamine..........................................124 Songad..........................................................................................125


Sisukord

xi

Mähkmelööve..............................................................................125 Kleepuvad silmad........................................................................126 Soorist vabanemine.....................................................................127 Kuseteede põletiku diagnoosimine ...........................................127

III osa: Tervete laste kasvatamine.........................................129 9. peatükk: Tervisliku toitumise tähtsus ........................................131 Lapsele vajalike toitainete andmine....................................................131 Toidugrupid.................................................................................132 Elutähtsad vitamiinid..................................................................132 Mineraalainete puuduse vältimine............................................133 Taldrikureegel.............................................................................134 Tervislike toitumisharjumuste juurutamine........................................135 Hommikusöögiks ülestõusmine.................................................135 Tervislike toiduainete varumine................................................136 Toidu huvitavaks tegemine.........................................................136 Koos söömine..............................................................................137 Rämpstoidust loobumine ...........................................................138 Soola tarbimise vähendamine....................................................139 Toiduga pirtsutajate toitmine ....................................................140 Rasv: hea, paha ja inetu........................................................................141 Kasulikud rasvad.........................................................................141 Pahade tegelaste piiramine .......................................................142 Suhkruga seotud kibe tõde...................................................................142 Suhkru mõju lapse tervisele .......................................................143 Jaht varjatud suhkrule ................................................................143 Suhkrutarbimise vähendamine ..................................................144 Paar sõna gaseeritud jookidest ..................................................145 Terve taimetoitlase kasvatamine..........................................................145 Võimalik toitainete puudus........................................................146 Piimatoodetest loobumine ja taimetoitlus................................146

10. peatükk: Trenn, tegutsemine ja mäng.......................................149 Trenni kasulikkus ..................................................................................149 Õhuta last diivanilt üles tõusma ja tegutsema ....................................150 Lõbutsemine koos perega...........................................................150 Sport.............................................................................................152 Lapsele sobivate tegevusalade otsimine ...................................152 Edu saavutamise tõenäosuse suurendamine ............................153 Ülekaalulise lapse aktiivsemaks muutmine..............................154 Kui palju su laps peaks liikuma..................................................155 Mõistlikud ettevaatusabinõud .............................................................155 Vigastuste ohu vähendamine.....................................................155 Söök ja puhkus ............................................................................156


xii

Laste tervis võhikutele Televisiooni mõju lapsele .....................................................................157 Vaadata või mitte vaadata: liigse telerivaatamise kahjulikkus ...............................................................................158 Televiisori vaatamine alla kaheaastaste laste puhul................159 Jälgi, mida laps telerist vaatab ...................................................159

11. peatükk: Tukastamine: une tähtsus ..........................................161 Unesaladuste paljastamine...................................................................161 Unestaadiumid ...........................................................................162 Kui palju su laps peab magama .................................................163 Tervislike magamisharjumuste juurutamine.......................................164 Katkendliku unega ööde vältimine ...........................................164 Rituaalide kujundamine.............................................................165 Levinud unehäiretest vabanemine.......................................................166 Aita haigel lapsel magada ..........................................................166 Pissiprobleemide lahendamine: voodimärgamine...................167 Unes kõndimine ja koletiste kohtamine: õudusunenägude stsenaariumid .....................................................................................169 Öiste õudushoogudega toimetulek ...........................................170 Unes kõndiva lapse turvalisuse tagamine.................................170 Voodi all elavatest koletistest vabanemine ..............................170 Magada ... võib-olla norsatagi....................................................171 Imiku turvalise une tagamine...............................................................171 Võrevoodis magamine................................................................172 Ühes voodis magamine...............................................................172 Hällisurma ohu vähendamine....................................................172 Imiku hingamise jälgimine .........................................................173

12. peatükk: Elementaarne hügieen ja sõda mikroobidega........175 Elementaarne hügieen..........................................................................175 Käte pesemine ............................................................................176 Steriliseerimine ...........................................................................176 Toidumürgituse vältimine ..........................................................178 Toidumürgituse ja kõhuviiruste ravimine.................................179 Lemmikloomad ...........................................................................180 Lasteaiast saadavad pahalased.............................................................181 Täidest vabanemine....................................................................181 Mure usside pärast......................................................................182 Kleepuvad silmad........................................................................183 Hammaste eest hoolitsemine ..............................................................183 Hammaste kaitsmine...................................................................183 Hammaste puhastamine.............................................................184 Hambaarsti juures käimine .......................................................185


Sisukord

xiii

IV osa: Su..mptomid, haigused ja ravimeetodid..............187 13. peatükk: Sümptomid ja nende võimalik tähendus . ...............189 Peavaludega võitlemine .......................................................................189 Probleemi leidmine ja lahendamine..........................................190 Migreen........................................................................................191 Sinuiit ...........................................................................................191 Kui peavalu viitab tõsisele probleemile.....................................192 Emme, mu kõrv valutab!.......................................................................192 Sümptomid ..................................................................................193 Põletiku ravimine........................................................................194 Limakõrv.................................................................................................195 Limakõrva sümptomid ...............................................................195 Lahenduse leidmine....................................................................196 Limakõrvaga lapsega suhtlemine...............................................197 Kõhuvalu põhjused ...............................................................................197 Valu leevendamine......................................................................198 Kõhukinnisuse diagnoosimine...................................................199 Kõhuhädade ravimine ................................................................200 Pimesoolepõletiku sümptomid ..................................................202 Kurguvalu leevendamine......................................................................203

14. peatükk: levinumad lapsepõlves põetavad haigused...........205 Tuulerõuged ..........................................................................................205 Ülemiste hingamisteede põletik ..........................................................207 Ohatised .................................................................................................207 Krupp .....................................................................................................209 Kõrvapõletikud......................................................................................210 Entsefaliit...............................................................................................210 Gripp.......................................................................................................210 Punetised................................................................................................211 Mononukleoos ......................................................................................212 Käe-, jala- ja suuhaigus ........................................................................213 Impetiigo................................................................................................213 Leetrid....................................................................................................214 Meningiit................................................................................................215 Mumps....................................................................................................216 Nõgestõbi (urtikaaria) ..........................................................................217 Kopsupõletik..........................................................................................217 Psoriaas ..................................................................................................218 Kassihaigus.............................................................................................219 Imikute roseool......................................................................................220 Sarlakid ..................................................................................................220 Nakkuserüteem .....................................................................................221 Kurguvalu...............................................................................................221


xiv

Laste tervis võhikutele Tonsilliit .................................................................................................222 Tuberkuloos ..........................................................................................222 Läkaköha ...............................................................................................223

15. peatükk: Allergiad, astma ja ekseem........................................225 Allergiate mõistmine.............................................................................225 Lendlevad asjad: õhu kaudu levivad allergeenid .....................226 Toiduallergia ja -talumatusega seotud faktid...........................227 Muud levinud allergeenid ..........................................................229 Paar sõna anafülaksiast ..............................................................230 Allergiate diagnoosimine ja ravi ..........................................................231 Süüdlaste paljastamine...............................................................231 Lapse allergia kontrolli all hoidmine ........................................232 Allergia sümptomite vähendamine ...........................................233 Täiendmeditsiini ravimeetodid..................................................233 Uurime astmat lähemalt.......................................................................234 Astma sümptomite ja vallandajate kõrvaldamine....................234 Astma ravimine ...........................................................................235 Mida teha astmahoo puhul ........................................................236 Ära tee asja hullemaks ...............................................................236 Ekseem...................................................................................................237 Ekseemi sümptomid ...................................................................237 Ekseemi ravimine........................................................................237 Ekseemi ohjeldamine .................................................................239

16. peatükk: Käitumisprobleemid ja vaimne tervis.......................241 Tundemaailma arengu jälgimine .........................................................242 Ärevuse ja foobiate sümptomid.................................................242 Hirmu ja ärevusega toimetulek .................................................244 Eluterve enesehinnangu kujundamine................................................245 Madala enesehinnangu tuvastamine.........................................246 Lapse enesehinnangu tõstmine .................................................246 Sotsiaalsete oskuste arendamine .........................................................247 Hüperaktiivsus.......................................................................................249 Hüperaktiivsuse diagnoosimine ................................................249 Hüperaktiivsusega toimetulek ...................................................250 Halb käitumine: tähelepanu defitsiidi ja hüperaktiivsuse sündroom .................................................................................251 Tähelepanu defitsiidi ja hüperaktiivsuse sündroomi diagnoosimine..........................................................................253 Tähelepanu defitsiidi ja hüperaktiivsuse sündroomiga lapse ravimine....................................................................................253 Düsleksia ja düspraksia diagnoosimine...............................................256 Autismi mõistmine ................................................................................257


Sisukord

xv

V osa: Arstide ja o~dede ma..ngimine: haige lapse eest hoolitsemine..............................................................259 17. peatükk: Haige lapse eest hoolitsemine..................................261 Haige lapse eest hoolitsemine .............................................................262 Lapse kraadimine........................................................................262 Põetamise alused ........................................................................263 Öö üleelamine ............................................................................265 Minge arsti juurde! Hädaolukorrad..........................................266 Palavikuga võitlemine ..........................................................................267 Jahutamine ..................................................................................267 Mida teha palavikukrampide puhul ..........................................268 Lapse haiglasse viimine.........................................................................269 Kiirabiosakonda minek ..............................................................270 Plaaniline haiglaravi ...................................................................270 Terve mõistuse säilitamine...................................................................273

18. peatükk: Elementaarsed teadmised ravimitest ......................275 Ohutu ravimite manustamine ..............................................................275 Doseerimine ................................................................................276 Kuidas veenda last rohtu võtma ................................................276 Tilkade panemine .......................................................................277 Kuldreeglitest kinnipidamine.....................................................279 Sageli kasutatavad ravimid .................................................................280 Valuvaigistid ...............................................................................280 Antibiootikumid .........................................................................281 Steroidid ......................................................................................282 Täiendmeditsiin ....................................................................................284 Lapse ravimine homöopaatiliste vahenditega .........................284 Lapsele taimsete ravimite andmine ..........................................286 Osteopaatia ja kiropraktika .......................................................287 Aroomteraapia............................................................................287

19. peatükk: Elementaarne esmaabi . .............................................289 Õnnetuse korral rahulikuks jäämine...................................................289 Mõned levinumad õnnetused...............................................................290 Väljalöödud hammas .................................................................290 Ninaverejooks .............................................................................291 Kinni jäänud sõrmed ..................................................................291 Pinnud .........................................................................................292 Villid.............................................................................................293 Elustamise ABC ....................................................................................293 Imiku või lapse elustamine.........................................................293 Lapse panek püsivasse küliliasendisse ......................................295 Imiku või suurema lapse elustamine ...................................................296


xvi

Laste tervis võhikutele Imiku elustamine.........................................................................296 Lapse elustamine.........................................................................297 Šokis lapse aitamine..............................................................................298 Verejooksude peatamine......................................................................298 Pindmised haavad ja marrastused .............................................299 Tugev verejooks ..........................................................................299 Lämbuva lapse aitamine.......................................................................300 Lämbuva imiku aitamine............................................................301 Lämbuva lapse aitamine.............................................................302 Põletushaavade ravimine......................................................................302 Elektrilised põletused ja elektrilöögid .....................................303 Keemilised põletused..................................................................304 Käitumine mürgistuste puhul ..............................................................304 Putukahammustused ja nõelamised ....................................................305

VI osa: Esiku..mned......................................................................307 20. peatükk: Kümme puhkusereisil terveks jäämise viisi...........309 Sõlmi reisikindlustus .............................................................................309 Lase teha vajalikud kaitsesüstid...........................................................309 Ole päikese käes ettevaatlik ................................................................310 Ära lase putukatel (ega muudel loomadel) pureda ...........................312 Valmistu igasugusteks probleemideks: esmaabikomplekt ................312 Vesi, kõikjal vesi. . . ..............................................................................312 Toit, suurepärane toit . . . .....................................................................313 Lenda mugavalt .....................................................................................313 Enneta liikumistõbe ..............................................................................314 Vaata ette! Lapsed lahti! .....................................................................314

21. peatükk: Kümme viisi lapse turvalisuse tagamiseks kodus.315 Las häirekellad löövad..........................................................................315 Kui sa kuumust ei talu . . . ....................................................................316 Ole treppidel ettevaatlik.......................................................................317 Tee tualett lapsekindlaks......................................................................318 Vaata akendega ette..............................................................................319 Mine too vidinaid ..................................................................................319 Ära šokki saa..........................................................................................319 Ohutu mäng ...........................................................................................320 Mis su aias toimub?...............................................................................321 Ole autos ettevaatlik .............................................................................321

Indeks................................................................................................323


Sissejuhatus

L

apsevanem olla on suurepärane, kuid kindlasti pole see lihtne. Väikese rõõmurulli eest hoolitsemine ja pidevalt tema tervise ja turvalisuse pärast muretsemine on täiskohaga töö – puhkusteta – ning seejuures aitavad sind ainult kogemused. Meie (Katy ja Sarah) oleme lugematuid kordi pühkinud palavikus lapse otsaesist, rutanud igasugustel kellaaegadel kiirabiosakonda ning jaganud palju kallistusi ja valusale kohale peale puhunud. Kuigi me ei saa lubada, et suudame paanika täielikult kaotada, loodame, et see raamat vastab edukalt mõnele neist tuhandetest küsimustest ja muredest, mis igal vanemal lastega seoses tekivad.

Sellest raamatust Tahame, et peaksid seda raamatut hea huumorimeelega kogenud sõbraks, kes lükkab ümber laste tervisega seotud levinud müüdid ja aitab sul parimal moel laste tervise eest hoolitseda. Soovime, et see raamat lahutaks su meelt ning annaks sulle uusi teadmisi. Nii et loodame, et sulle meeldib kergem toon ja isiklikud kogemused, mida raamatus pidevalt jagame. Me ei eelda, et sa pead teadma, kuidas igas olukorras kõige paremini oma lapse eest hoolitseda; me lihtsalt oletame, et sa tahad oma pojale või tütrele kõige paremat.

Raamatus kasutatavad tavad Raamatus orienteerumise lihtsustamiseks panime paika mõned tavad: ✔ Kaldkirja kasutatakse uute sõnade rõhutamiseks ja esile toomiseks või mõistete defineerimisel. ✔ Rasvases kirjas on nimekirja kesksed mõisted või nummerdatud nimekirja tegutsemisjuhised. ✔ Monofonti kasutatakse veebilehtede ning e-postiaadresside puhul.


2

Laste tervis võhikutele

Kuidas raamat on u..les ehitatud „Võhikute“ sarja raamatute puhul on hea see, et sa ei pea neid kaanest kaaneni läbi lugema. Võid lihtsalt uurida osa, mis sind huvitab, ning alustada ükskõik millisest peatükist või osast, või lugeda koguni ainult neid lõike, mis sind huvitavad. Raamat on jagatud kuueks osaks, mis on omakorda jagatud peatükkideks. Sisukord ja indeks aitavad sul leida vajalikku infot. Abi on ka järgmisest lühikokkuvõttest.

I osa. Laste tervis: po~hialused Selles osas antakse lühiülevaade su lapse tervisest ja arengust. Räägime lisaks meditsiinitöötajatest, kellega sa kokku puutud, ning teenustest, mida su laps saab kasutada. Loe seda osa, kui soovid teada rohkem vaktsineerimisest ja lapse immuunsüsteemist.

II osa: Esimene eluaasta Imiku eest hoolitsemine võib mõnikord olla üsna hirmutav. Selles osas räägitakse imiku esimesest eluaastast, sealhulgas imetamisest ja rinnast võõrutamisest, ning tegeldakse vastsündinutega seotud levinud probleemidega, kollasusest kõõrsilmsuseni.

III osa: Tervete laste kasvatamine Sa ei saa last kaitsta iga ringiliikuva viiruse eest, kuid saad hoolitseda tema tervise eest parimal võimalikul moel, pakkudes väikestele rõõmurullidele tervislikku toitu, lastes neil palju ringi joosta ja mängida ning vaadates, et nad öösiti korralikult magaksid. Selles osas antakse palju vihjeid, kuidas väikesi lapsi televiisorist eemale meelitada ning õue mängima saata.

IV osa: Su..mptomid, haigused ja ravimeetodid Selles osas keskendutakse sellele, kuidas teha kindlaks, mis su lapsel viga on, olgu siis tegu kõrvavalu, kõhuvalu või hirmuäratava lööbega. Ühtlasi räägime vaimsest tervisest ja käitumisest ning arengust.


Sissejuhatus

3

V osa: Arstide ja o~dede ma..ngimine: haige lapse eest hoolitsemine Kõik vanemad peavad mingil hetkel vaese haige lapse eest hoolitsema. Sa ei ole üksi. Selles osas õpetatakse, kuidas kergendada lapse ja sinu koormat.

VI osa: Esiku..mned Siit leiad minipeatükid, milles räägitakse sellest, kuidas lapse tervise eest puhkusereisidel hoolitseda ning kuidas muuta kodu, auto ja aed lapsele turvaliseks.

Raamatus kasutatavad tingma..rgid Igas „Võhikute“ sarja raamatus on rida tingmärke, mis aitavad sul kiiresti ja kerge vaevaga leida infot, mis sind eriti huvitab, või rõhutavad olulisi punkte, mis ei tohiks kahe silma vahele jääda. Järgnevalt räägime tingmärkidest lähemalt: See tingmärk näitab, millise haiguse või hädaolukorra puhul tuleb pöörduda arsti poole.

Lapsevanemana võid minna kergesti närvi, kui su väike kullake saab nohu või kukub põlve katki. See tingmärk peaks su maha rahustama, kuna räägime asjadest, mille pärast pole tõesti vaja muretseda.

See tingmärk juhib tähelepanu olulisele punktile, mida tasub meeles pida­da.

See sell viitab teaduslikumale infole, mis räägib lähemalt mingist konkreetsest teemast (näiteks sellest, kuidas teatud ravim toimib), võid soovi korral need vähem olulised lõigud vahele jätta.


4

Laste tervis võhikutele Selle tingmärgiga püüame tähelepanu tõmmata infole, millest võib olla eriti palju abi või mis hoiab oluliselt aega kokku.

See tingmärk ütleb: „Ettevaatust!“ Mis puutub su laste tervisesse, siis pead andma endast parima, et neid selle tingmärgi juures mainitud ohtude eest kaitsta.

Kuhu edasi Iga selle raamatu peatükki võib lugeda eraldi, olenevalt su huvidest. Vaata sisukorda ja liigu otse peatüki juurde, mis�������������������������������� ����������������������������������� sulle huvi pakub, ning otsi indeksi abil üles konkreetsed haigused või ravimeetodid. Kui su lapsel on näiteks raskusi magamisega, võid minna otse 11. peatüki juurde. Kui soovid ülevaadet esmaabist, et oskaksid last õnnetusjuhtumi puhul aidata, on palju abi 19. peatükist. Loomulikult oleks meil hea meel, kui jääksid traditsioonile truuks ja loeksid raamatu kaanest kaaneni läbi! Loodame, et raamat meeldib sulle ning aitab sul oma laste tervise ja õnne eest hoolitseda.

Laste tervis võhikutele  
Laste tervis võhikutele  

Laste tervis võhikutele