Page 1


Walter Lübeck / Frank Arjava Petter Reiki – Die schönsten Techniken Reiki – Best Practices 2009 Oluline märkus: Raamat „Reiki parimad võtted” ei asenda arsti, loodusravispetsialisti või psühhoterapeudi vastuvõtule minekut, kui on tekkinud kahtlus, et tegemist võib olla tõsise terviserikkega. Raamatus olev teave on edastatud meie parima teadmise ja südametunnistuse järgi. Sellest hoolimata ei võta autorid ega kirjastaja endale vastutust mis tahes liiki kahjustuste eest, mis võivad olla tingitud raamatus esitatud meetodite õigest või ebaõigest rakendamisest. Kõik meetodid on esitatud üldise teabena ning kasutamiseks hariduslikel eesmärkidel. Järgneva termini ülemaailmne autoriõigus kuulub Walter Lübeckile: Rainbow Reiki KarmaClearing (vikerkaare-reiki karma parandamine). Raamatu eesti keeles kirjastamise õigus kuulub eranditult kirjastusele ERSEN. Selle raamatu reprodutseerimine, tõlkimine ja levitamine ilma valdaja loata on õigusvastane ja seadusega karistatav. Kaane kujundanud Reet Helm Toimetanud Teele Kaldoja Korrektor Inna Viires © 2011, published in arrangement with Schneelöwe Verlagsberatung & Verlag, 87561 Oberstdorf / Germany Illustrations: Martina Morlok: The drawings depict Frank Arjava Petter, Walter Lübeck, and Veronika C. Wolfarth; Lisa Thiel was the model for drawings on pages 142 and 248. All rights reserved. © 2011 Kirjastus ERSEN B12231311 ISBN 978-9949-25-126-1 Nüüd kõik raamatud meie veebipoest www.ersen.ee ja e-raamatud www.ebooks.ee


Sisukord Eessõna.........................................................................................9 Mis on tehnika?..........................................................................11 Mida saab tehnikaga saavutada ja mida mitte.....................................12 Oma tee leidmine................................................................................13 Inimeseks saamise protsess...................................................................13 Vaimsuse tee kolm etappi ...................................................................14 Reikipühitsus.............................................................................16 Kuidas pühitsust intensiivistada..........................................................19 Enne reikipühitsust..............................................................................20 Mis on vikerkaare-reiki (Rainbow Reiki)?...................................21 Reiki tervenemisperiood......................................................................23 Reikipühitsusele järgneva aja optimaalne kasutamine........................23 Pühitsuste lisatoimed...........................................................................23 Võimaldades pühitsuse energial saavutada optimaalset toimet.......27 Kas reiki on intelligentne jõud, mis ei saa teha mingit kahju?.......40 Kuidas hirmurongilt maha astuda........................................................43 Reikipühitsuse eel, ajal ja järel....................................................45 Juhised reikipraktikule.........................................................................45 Juhised reikikliendile...........................................................................46 Kuidas ma kasutan reikisümboleid...............................................48 Feng shui reikiseansi ajal.............................................................52 Tehnikad....................................................................................55 Rakenduslikust kinesioloogiast pärit käelihase test (WL)..................56 Loomade ravimine reikiga 1 (FAP).....................................................59 Loomade ravimine reikiga 2 (FAP).....................................................62 Aura masseerimine reikiga (WL)........................................................64 Aura pühkimine reikiga ülevalt alla (FAP).........................................69 Aura pühkimine reikiga alt üles (FAP) ..............................................73


Vannivee laadimine reikiga (FAP)......................................................76 Kehateraapia ja reiki (WL)..................................................................79 Küünlarituaal vikerkaare-reikiga (WL)...............................................87 Tšakrate avamine ja sulgemine reikiga (WL).....................................91 Koomapatsientide tervendamine reikiga (FAP)..................................95 Reikijõuga ühenduse loomine (FAP)..................................................99 Kristallilätted vikerkaare-reikiga (WL).............................................104 Kristallidega tervendamine vikerkaare-reikiga (WL)......................109 Deprogrammeerimine reikiga (FAP).................................................112 Vikerkaare-reiki kaugravi tulevikku (WL)........................................117 Vikerkaare-reiki kaugravi minevikku (WL)......................................120 Lapsepõlve-mina tervendamine kaugraviga (FAP)...........................123 Kaugravi grupile (WL).......................................................................126 Kaugravi vikerkaare-reikiga (WL).....................................................129 Reiki kaugravi (FAP).........................................................................133 Elektriliste seadmete laadimine reikiga (FAP)..................................144 Emotsionaalsete probleemide tervendamine reikiga (FAP)..............147 Toidu ja joogi rikastamine esimese astme reikiga (FAP)...................149 Toidu ja joogi rikastamine teise astme reikiga (FAP)........................151 Tulevikuolukordade rikastamine reikiga (FAP)................................153 Jõusümboliga maandamine (FAP).....................................................156 Tervendavate kivide aktiveerimine vikerkaare-reikiga (WL)...........159 Homöopaatiline puudutus reikiga (WL)...........................................163 Karma puhastamine reikiga (FAP)....................................................166 Karma parandamine vikerkaare-reikiga (WL)..................................169 Valguskeha tervendamine vikerkaare-reikiga (WL).........................185 Kaotatud esemete leidmine (FAP)....................................................190 Mediteerimine vikerkaare-reikiga (WL)...........................................192 Mediteerimine kaugravisümboliga (FAP).........................................195 Mediteerimine meistrisümboliga (FAP)............................................199 Mõtteravi vikerkaare-reikiga (WL)...................................................203 Sümbolmaagia vikerkaare-reikiga (WL)...........................................207 Esemete rikastamine reikiga (FAP)...................................................211


Parkimiskoha otsimine reikiga (FAP)...............................................214 Taimedega suhtlemine reikiga (FAP)................................................217 Taimede tervendamine esimese astme reikiga (FAP)........................220 Taimede tervendamine teise astme reikiga (FAP)............................223 Kaitse energiavampiiride vastu (FAP)...............................................226 Reikikaitse emotsionaalsete traumade vastu (FAP)..........................229 Psüühiline kontakt reikiga (FAP).....................................................232 Vikerkaare-reiki kõrgemale minale (WL).........................................235 Vikerkaare-reiki sisemisele lapsele (WL)..........................................238 Reiki äratuskell (FAP).......................................................................241 Reikikast (FAP).................................................................................244 Reikidušš vikerkaare-reikiga (WL)....................................................248 Ruumi puhastamine vikerkaare-reikiga (WL)...................................252 Ruumi puhastamine jõusümboliga (FAP).........................................255 Turvaliselt tänaval koos reikiga (FAP)..............................................259 Seks reikiga (FAP).............................................................................262 Süsteemne tšakraravi vikerkaare-reikiga (WL).................................264 Tantristlik meditatsioon vikerkaare-reikiga (WL)............................267 Terve päeva rikastamine reikiga (FAP).............................................270 Kogukehakaitse jõusümboliga (FAP)................................................273 Töötamine koos reikiga (FAP)..........................................................276 Autoritest...........................................................................................279

Trükitähed sulgudes tähistavad vastava reikitehnika autorit, WL on Walter Lübeck ja FAP Frank Arjava Petter. *


Eessõna

Käesolev������������������������������������������������������� raamat annab ülevaate läänes väljatöötatud reiki ravivõtetest. Me püüame siin Frank Arjava Petteriga kirjeldada ja lahti seletada iseäranis tõhusaid ja kasulikke „reiki töövahendeid”. Loomulikult ei ole ega saagi see kogumik olla lõplik. Viimastel aastakümnetel on mitmed miljonid reikientusiastid üle maailma oma loovusele toetudes välja töötanud nii tohutu hulga suurepäraseid viise reiki rakendamiseks, et nende põhjalikuks kirjeldamiseks oleks tõenäoliselt vaja entsüklopeedia Britannica mahus koguteost. Siia raamatusse oleme kokku kogunud need reikitehnikad, mis on kõige tõhusamad või eriti käepärased igapäevases kasutuses. Me püüame anda detailseid selgitusi nii teoreetilise kui ka praktilise poole pealt. Siit leiab asjakohast teavet ning saab inspiratsiooni oma isiklike tervendamisvõtete arendamiseks. Ühtlasi leidub siin palju reikienergia abiga tervendamise ja vaimse tervendamise kohta üldisemalt. Suur osa sellest materjalist ilmub esimest korda või detailsemalt esitatuna kui kunagi varem. Mõnede meetodite kirjeldused erinevad seetõttu, et Frank Arjava ja mina esindame erinevaid reikikoolkondi. Me oleme erinevused sisse jätnud eesmärgiga näidata, et on olemas palju teid, mis viivad Rooma, ning igaüks meist peab oma tee ise valima. Meile mõlemale sobib selline lähenemine ja me loodame, kallis lugeja, et see toob palju head ka sinu ellu. On saabunud aeg töötada kõik koos selle nimel, et tuua paradiis tagasi meie planeedile. Raamatu eesmärk on näidata, et erinevate reikikoolkondade koostöös on võimalik palju roh7


kem terviku hüvanguks ära teha. Me loodame tulihingeliselt, et siinkohal avaldatud reikitehnikatest saab alguse aina rohkem ja rohkem tervenemist, õnne, rahu ja küllust. Olgu selle raamatu lugemine sulle nii meelelahutuslik kui ka teadmisi avardav ettevõtmine. Lugupidamisega Walter Lübeck ja Frank Arjava Petter

8


Mis on tehnika? Frank Arjava Petter

Kuna lõviosa sellest raamatust on pühendatud läänes kasutatavatele reikitehnikatele, tahaksin siinkohal selgitada nende teh���� nikate olemust üldisemalt. Reiki ise ei ole tehnika. Pärast pühitsemist reiki esimesse astmesse voolab energia täiesti iseseisvalt ilma igasuguse meiepoolse sekkumiseta. Kui minult küsitakse, kas me peame reikienergia raadio kombel „sisse lülitama”, enne kui seda kasutama asume, on mul tavaks vastata omapoolse küsimusega: „Kas te olete kunagi üritanud reikienergiat välja lülitada?”” Vastus on ilmselge: reiki voolab kogu aeg, ka siis, kui me ei ürita teda mõjutada. Aga reiki voolab paremini, kui me rakendame oma tahet. Selle protsessi käigus aitavad meid esimesele, teisele ja kolmandale reikiastmele mõeldud tehnikad. Mida rohkem me endast anname – see kehtib muidugi kõige puhul elus – seda paremad on tulemused. Inglise keele seletav sõnaraamat „Webster’s New Universal Unabridged Dictionary” seletab sõna „technique” (tehnika) ����� päritolu järgnevalt: —— tuletatud kreeka keelest: technikos = kaval, osav, asjatundlik, vilunud; —— viis ning suutlikkus, millega kunstnik, kirjanik, tantsija, sportlane või muu sarnane rakendab teatud kunstiliigi või tegevusala tehnilisi oskusi; —— suutlikkus rakendada toimimisviise või meetodeid eesmärgiga saavutada soovitud tulemus.

9


Mida saab tehnikaga saavutada ja mida mitte Olen oma seminaridel täheldanud, et sageli inimesed kõhklevad selles, kuidas, kus ja millal reiki toimib. Kahjuks osutuvad mõned reikikursused pelgalt „mitmetasandilisteks turundusüritusteks”. Kahetsusväärselt paljud, kes reikit praktiseerivad, toimivad nagu inimesed, kes on ostnud videomaki ilma asjakohase kasutusjuhendita. Nad oskavad sellega ühe kasseti mängima panna, kuid mitte midagi enamat. Kobades pimeduses, on nad jäetud oma teed ise leidma... Õnneks saab reikiga eksperimenteerides väga vähe asju viltu minna. Küll võib aga juhtuda, et mõned asjad ei lähe nii, nagu me lootsime. Seega julgustan ma sind katsetama. Ainult sel moel saab reiki edasi areneda. Kui miski toimib sinu puhul, siis ta järelikult toimibki! Buddha olevat oma jüngritele öelnud: „Tõde on see, mis toimib. ” Uskumatu kiirus, millega tänapäeval info levib, on võimaldanud paljudel reikiõpetajatel edastada materjali, mida nad ise ei ole veel täies ulatuses mõistnud. See on reiki kiire leviku varju­ külg. Reikitehnikatega, mis ma enda jaoks Jaapanis avastasin, on läinud samamoodi. Meie hakkasime neid tehnikaid õpetama alles pärast seda, kui olime neid ise praktiseerinud üle poolteise aasta. Teistele on võimalik edastada ainult seda, mida me ise hästi oskame. Reikiga töötamist õpetavad nüüdseks paljudes eri maades nii mõnedki ebakompetentsed õpetajad, kelle peamine eesmärk on ilmselt rahateenimine. Ilma vastava vaimsuseta pole need tehnikad väärt sentigi! Reikitehnikad tuleb endasse imada, läbi elada, nad peavad neid õpetava inimese sees pulseerima. See on ainus viis, kuidas õpetaja saab oma sädemega õpilast „nakatada”.

10


Oma tee leidmine Selgitamaks tehnikate rolli reikiteekonnal, pean ma paar sammu tagasi astuma. Tehnikad on nagu kahe teraga mõõk. Neid on vaja selleks, et tõhusalt töötada, ent kohe, kui nad hakkavad meid takistama, peame me neist lahti laskma. Pärast jõe ületamist jätad sa paadi kaldale ning jätkad oma teekonda. Oleks ju rumal tassida paati kaasas! Sellest hetkest alates sammud sa ise oma teed. Täpselt sama kehtib ka reiki puhul. Leia oma tee ning sammu sellel armastuse ja alandlikkusega. Seda tehes pead sa õppima usaldama ennast, mitte jääma lootma teiste nõuannetele. Reiki­ praktikas tähendab see mitte uskuda midagi ilma katsetamata ja läbi proovimata. Ainult siis, kui sinu enda kogemus on sulle näidanud, et miski on tõene ja õige, on sellel sinu jaoks väärtust. Isegi siis, kui reikimaailma tuntud tegelased väidavad vastupidise tõese olevat.

Inimeseks saamise protsess Valgustatud on meile näidanud, et kuigi me ühest küljest toome siia ilma sündides endaga kaasa teatava karmapagasi, alustame me oma teekonda Maal siiski peaaegu valgete lehtedena. Me ei sünni inimestena, vaid potentsiaalsete inimestena. Me peame inimese seisusesse kasvama. Meile räägitakse, et kasvamisega kaasneb peaaegu alati kannatus. Eriti vaimsel teekonnal ei anta meile midagi lihtsalt kätte. Kannatus, mis eelneb teadvuse ärkamisele, ei ole moraalsete kriteeriumidega mõõdetav. See pole ei hea ega halb. „Head” inimest premeerib elu sama vähe kui „halba” karistab. Vastupidisel juhul oleksid kõik jõukad ja terved inimesed pühakud, vaesed ja haiged aga oleksid patused! 11


Peale kõige muu on olemine üdini hea ja kaastundlik. Tema ainsaks hooleks on tagada meie vaimne kasvamine, maksku mis maksab. Karma vaatenurgast aga paistavad asjad veidi teistmoodi. Me lõikame täpselt seda, mida oleme külvanud, kuigi viljad võivad võrsuda ka mõnes hilisemas elus. Ometi ei ole inimeseks saamise protsess kaugeltki ängistav. Elu on mäng. Indias kutsutakse seda sanskritikeelse nimega Lila. Minu kogemuse põhjal on sellel mängul kolm etappi.

Vaimsuse tee kolm etappi Esimene etapp Esimeses etapis ei ole indiviidi ego veel välja arenenud. Inimene, kes ei tea, kes ta on, kelle teadvusel puudub kristalliseerunud keskpunkt, ei suuda eriti midagi saavutada. Tal puudub vaba tahe. Ta on tuule käes värisev puuleht, unenägu oma hinge salasopis. Ta peab sellest unenäost ärkama. Sellise äratamisega saab reiki väga hästi hakkama. Reiki esimese astme pühitsusega äratatakse meid väga õrnalt meie unisest olemisest ning pakutakse mitmeid võimalusi sõna otseses mõttes võtta oma elu enda kätesse. Vajaliku sammu peame aga ikka ise astuma. Mitte keegi, isegi mitte kõige võimekam õpetaja, ei saa meid siin tagant tõugata. „Vastsündinud” inimesena oleme nüüd astunud esimese sammu oma füüsilise keha abiga. Kasutades reiki eneseravivõtteid, saame liikuda järjest lähemale oma füüsilisele loomusele. Me õpime mõistma oma keha, puudutama seda armastusega ning võtma endale psühholoogilises mõttes vastutuse oma tervise ja heaolu eest. Me ei saa edasi liikuda ilma oma elu eest vastutust võtmata.

12


Teine etapp Teises etapis hakkame kirjutama oma elu raamatut. Reiki teine aste koos kaugtervendamise tehnikatega aitab meil karmapuhastuse ja afirmatsiooni kaudu töötada oma mineviku ja tuleviku kallal. Siiski peitub selles ka üks oht. Me������������������������� ��������������������������� võime langeda pettekujutelma küüsi ning hakata uskuma, et meie elu on täielikult meie endi kätes. Sellises olukorras on kerge end ülehinnata ning unustada oma tegelik teadvusseisund. Sellistel suurushulluse perioodidel olen leidnud ühe lihtsa abistava harjutuse. Mine selgel õhtul välja loodusesse ja istu või lama mugavalt maas. Vaata ülal taevalaotuses paistvaid tähti. Seejärel vaata ennast. Kui sa uesti üles lõputusse avarusse vaatad, siis mõtle, kui imetilluke ja tähtsusetu sa oled. Ära end seejuures arvusta. Lihtsalt teadvusta, et oled osa tervikust. Ole tänulik kõiksusele, et sulle on antud elu. Täna universumit nii kõigi rõõmude kui ka raskuste eest, mis sulle osaks on saanud.

Kolmas etapp Kolmandas etapis saame kõigega üheks. Me mõistame, et meie kui üksikolendi identiteet on pettekujutelm. Sellesse jaama jõudmiseks peame aga kõigepealt astuma rongile ja jätma eelmised peatused seljataha. Niipea, kui oleme mõistnud, kes ja mis me oleme, hajuvad käitumismallid, arvamused ja meie enda kujuteldav suurus kosmilise teadvuse ookeanis. Siis ei vaja me enam mingisuguseid tehnikaid ega isegi reikit ennast.

13

Reiki parimad võtted  
Reiki parimad võtted  

Reiki parimad võtted

Advertisement