Page 1


Alain Herriott Supercharging Quantum Touch: Advanced Techniques 2007 ESMAKORDSELT EESTI KEELES Raamatu eesti keeles kirjastamise õigus kuulub eranditult kirjastusele ERSEN. Selle raamatu reprodutseerimine, tõlkimine ja levitamine ilma valdaja loata on õigusvastane ja seadusega karistatav. Vastutusest lahtiütlemine Järgnev informatsioon on mõeldud kasutamiseks üksnes üldise teabe saamiseks. Enne raamatus antud soovituste järgimist tuleks alati konsulteerida tervishoiutöötajaga. Igasugune järgnevatel lehekülgedel esitatud materjali kasutamine on lugeja vaba valik ja ainult tema enda vastutusel. Toimetanud Evi Laido Copyright ©2007 by Alain Herriott Cover art by S. Lombardi & Associates Cover design by Richard Gordon All rights reserved. © 2011 Kirjastus ERSEN B08225211 ISBN 978-9949-25-067-7

Nüüd kõik raamatud meie veebipoest www.ersen.ee ja e-raamatud www.ebooks.ee


Tänuavaldus Suur tänu Richardile, Jodyle, Maryle, Genevieve’ile ja Mollyle, kelleta seda raamatut poleks olnud.

– Alain Herriott


Sisukord Saateks....................................................................................... 10 Eessõna..................................................................................... 13 Sissejuhatus.............................................................................. 15

1. peatükk Silitamine ja hingamine: Teine vaatepunkt..........19 Kas energia saab kokku?................................................. 24 Mis on blokeeritud muster?........................................... 26 Võimendamine: protsess................................................ 28 Lubamine.......................................................................... 39 Mäng ja õppimine tšakraruumides............................... 43

2. peatükk 12 värvi meditatsioon: Tervisevõnke taastamine.47

Tervisevõnke taastamine................................................ 48 12 värvi meditatsioon: heaolu energeetiline mudel.... 48 Värvide kasutamine tervendamispraktikas.................. 62

4


3. peatükk U-NAN ja elastne valgusemähis..........................71

U-NAN – algne universaalne rakumuster................... 72 Toonimine........................................................................ 78 Elastne valgusemähis...................................................... 80

4. peatükk U-NAN-mustrit kasutavad tehnikad...................85

Järgmine samm: spetsiaalsed tehnikad konkreetsete probleemide korral................................... 86 Kaugtervendamine.......................................................... 87 Kaalu kaotamine või tõstmine ...................................... 88 Emotsionaalsete haavade transformeerimine.............. 91

5. peatükk Mis siis, kui?......................................................109 6. peatükk U-NAN: Teadmiste, külluse, armastuse ja pikaealisusega ühenduse loomine......................115

Reaalsuse loomine......................................................... 116 Kogu teadmine............................................................... 128 Universaalsele armastusele avanemine....................... 130 Vananemise ümberpööramine, eluea pikendamine .132

5


7. peatükk Energia koondamine.........................................141 Õige koha leidmine....................................................... 142 Tabamatu valu sündroom............................................. 142 Keha läbiva voolu tunde süvendamine....................... 143 Kliendi roll..................................................................... 143 Pinged ja võimalused.................................................... 144

8. peatükk Veel kord resonantsist........................................149 9. peatükk U-NAN ja tõeline mina......................................153

Tõhususe suurendamise moodused............................ 156 Põhilised tõekspidamised raamatust „Kvantpuudutus: Tervendamise vägi”........................ 158 Tervenemislood............................................................. 160 Ümberpööratud vananemise tehnika töös................. 160 Lubamine, 2. osa: kuidas te maailmaga suhestute?... 163

10. peatükk Energia tajumine..............................................167 Kuidas te tajute energiat?.............................................. 168 Töö mitmes dimensioonis: ülevaade.......................... 170

6


11. peatükk Sageli esitatud küsimused..................................175 12. peatükk Kehastruktuuri tasakaalustamine.....................195

Kasulikud tehnikad....................................................... 204 Ideid lihasereumast ja kroonilise väsimuse sündroomist vabanemiseks.......................................... 205

Sõnastik................................................................................... 208 Register................................................................................... 213

7


Saateks

V

iis aastat tagasi Oregoni osariigis Ashlandis loengusaali üle vaadates ei osanud ma arvatagi, et Mary Derr, „büroojuht”, muudab

varsti minu elu. Tema täielik indiaaninimi oli Mary Valge Kotkas Derr ning ta töötas Neil Donald Walschi keskuses. Pärast loengusaali nägemist pakkusin talle kvantpuudutuse kogemise võimalust. Kui ma energiat tema põlve juhtisin, hakkas Mary mulle rääkima energia kohta hämmastavaid peensusi, kirjeldades nii aatomisisesel tasandil kui ka rakkude sees toimuvat ning palju muud. Alguses pidasin teda samasuguseks nagu paljud teised inimesed, keda ma olen kohanud ja kes jutustavad suurepäraseid lugusid kõigest, mida nad vaimusilmas näevad. Aastate jooksul töötasin ma selliste olukordade tarvis välja testi. Sõnagi lausumata ja ainsagi žestita muudan ma põhjalikult energiat ja vaatan, kas see isik märkab, mida ma teen. Kuni selle ajani olid läbinud mu testi ainult kaks inimest: Rosalyn Bruyere ja Alain Herriott. Olles mitu minutit kuulanud kõige imepärase seansi ajal toimuva märkimisväärselt üksikasjalikku kirjeldust, panin nagu muuseas energia pöörlema. Hetke pärast pahvatas Mary üsna valjusti: „Jumal küll, ma pole kunagi varem näinud niimoodi keerlevat energiat!” Teadsin paugupealt, et olin kohanud kedagi, kes tõepoolest näeb energiat. Järgmisel päeval Maryga aega veetes avastasin, et ta oli loonud hämmastavad tervendamistehnikad. Ta külastas mu loengut, istudes vaikides, silmad pärani, kui ma kvantpuudutust demonstreerisin, ning selgitas hiljem, 8


Saateks

et minu energiaväli oli energia suunamise ajal kõvasti laienenud. Oregonis Medfordis toimunud kvantpuudutuse seminaril rääkis Mary mulle, et kõik ruumis viibinud isikud juhtisid energiat paremini ja võimsamalt, kui ta oli iial näinud. Umbes nädal pärast kursust läksin ma väga elevile, kui Mary helistas ja teatas, et oli välja töötanud rea uusi kvantpuudutust kasutavaid meetodeid, mis ühendavad endas tema aastatepikkuse uurimuse jooksul tehtud avastusi. Need tehnikad võimaldasid tavainimestel oma tervendamisseansside väge kahekordistada ja saada umbes kaks korda kauem kestvaid tulemusi. Tema lubadused osutusid tõeks ja tema meetodid silmapaistvaks. Ma lootsin, et ta on nõus neid võimsaid uusi tehnikaid teistega jagama, kuid nii suurepärane kui Mary ka nägija ja praktikuna oli, ei kuulunud õpetajaks olemine tema elukirgede hulka. Ta eelistas pigem elada mustlase kombel, kui ajakavasid järgides ja kohtumisi kokku leppides. Õnneks leidsin tema asemele Alain Herriotti, kes oli juba arendanud välja ülimalt suure vilumuse energiat näha. Ta alustas väljaõpet Mary käe all, lisas tööle imestusväärset sügavust ning on sellest ajast saanud armastatud ja austatud õpetajaks nii Ameerika Ühendriikides kui ka sellest väljaspool. Alaini üks suurimaid andeid on tema erakordne võime suhelda lihtsas keeles ning aidata inimestel tunda end uute oskuste õppimisel mugavalt. Peale selle toob ta oma seminaridesse sügava tarkuse – tarkuse, mis aitab lõdvestuda, lubada, avaneda, kasvada ja kellekski enamaks saada. Pärast aastatepikkust ülilaadimise kursuste läbiviimist on Alaini arusaamad ja kogemused koos Mary panustega viinud selle töö täiesti uuele tasemele. 9


Saateks

Soovitan seda raamatut soojalt kõigile, kes soovivad viia oma oskused uuele ja veelgi kõrgemale tasemele. Need, kes soovivad end täiendada, naudivad kindlasti ülilaadimise videot ja muidugi elavaid seminare. Kõike paremat! Richard Gordon, kvantpuudutuse rajaja

10


Eessõna Just kogemus on see, mis võimaldab meetodit täiustada. Käesolev raamat on nende täiustuste tulemus. Ülilaadiv kvantpuudutus on standardse kvantpuudutuse meetodi täiustus. Kõik, mida te esimesest raamatust „Kvantpuudutus: Tervendamise vägi” õppisite, vastab tõele. Ülilaadimine tõhustab standardse kvantpuudutuse tehnikaid kiiremini: tulemused on kiiremad saabuma, kude mõjutatakse sügavamalt ja teie võime suunata energiat konkreetsesse piirkonda kasvab. Selles raamatus toodud tehnikate eesmärk on õpetada, kuidas oma tõhusust parandada. Te saate teada, kuidas mõjutada energia väljumist oma kätest ja koondada energiat tunduvalt efektiivsemalt. Kui raamatu lugemise lõpetate, peaksite avastama, et teist hoovab energiat kolm või neli korda rohkem. (Osa sellest on kergesti õpitav elava õpetaja käe all, kuid suuresti on seda võimalik saavutada ainult käesolevat raamatut lugedes, iseäranis siis, kui vaatate lisaks ka videot.) Iga meis ja meie klientides toimuv muutus annab meile võimaluse näha end uues valguses. Paljud selles materjalis kirjeldatud tehnikad nõuavad meilt oma minatunnetuse süvendamist ning innustavad meid eneseuurimise retkel avanema. Kõik on seotud fookuse ja vooluga. Kuivõrd olete valmis kujunenud arusaamadel minna laskma ja „lubamise” ruumi sisenema? Raamat aitab teil õppida oma „tõelise mina” aspekte ligi laskma, sellega oma minatunnet suurendama ning seda oma argiellu lükkima. See on mõeldud praktiliseks käsiraamatuks. Me vaatame põhjalikult läbi, kuidas neid tehnikaid kasutada ja kuidas nendega seoses oma efek11


Eessõna

tiivsust tõsta. Ideaaljuhul saate energia juhtimist puudutavatele küsimustele piisavalt vastuseid, nii et tunnete end seda materjali läbi töötades väga mugavalt.

Minu kogemused energiatööga Minu rännak tervendajana/tajujana sai alguse keskkooli lõpus: hakkasin kahtlema õpetajate esitletud reaalsuses ja maailmas üldiselt. Ma nägin 1960. aastate subkultuuri ja 1970. aastatel hakkasin tegelema joogaga. Umbes aasta pärast oma meditatsioonide suunamist energia „nägemisele” hakkasin nägema aurasid. Harisin end selles vallas jätkuvalt edasi. Ma avastasin, et olen loomuldasa energia „tunnetaja”, mis tähendab, et ma tundsin, mida energia minu kehas teeb. Et see on minu jaoks kõige lihtsam viis energiaga suhestuda, alustan end tajumisele avades alati sellest. Aja möödudes tabasin, et kuulen, näen, tajun energiat, tunnen selle lõhna ja maitset ning tean selle kohta. Minu võime eluenergiaga suhelda muutus tublisti paremaks eriti pärast umbes kuue kuu pikkust qigongi harrastamist. Hakkasin mõistma, et inimesed tajuvad energiat erinevalt. Mitte kellegi viis pole teiste omast parem. Igaüks on millalgi oma elus energiat tajunud ja peaaegu igaüks tajub mingil määral energiat kuni 6–7-aastaseks saamiseni. Siis kiputakse tavaliselt omaks võtma kultuuri või omaealiste grupi vaateid, mis hakkavad peenenergia tajumist blokeerima. Peaaegu kõik võivad oma tajumisoskused taastada või neid uuesti tundma õppida. Arvatavasti peamine põhjus, miks need võimed lämmatatakse, on eneses kahtlemine (tajutava mitte uskumine või usaldamine).

12


Sissejuhatus Energia ehk qi ei ole positiivne ega negatiivne. Energia on energia. Tervendamistöös määrab energia suunamise ja kasutamise viis selle mõju kliendi kehale ja/või emotsioonidele. Teine tähtis tegur on see, kuidas klient energia – füüsiliselt ja psüühiliselt, teadlikult ja alateadlikult – vastu võtab. Paljud selles raamatus kirjeldatud ideed pärinevad eriliste võimetega naiselt nimega Mary Derr, kellel on kolmeaastasest alates olnud võime kõiki maailmu näha. Mary on ¼ osas lakoota-siuu päritolu, praktiseerinud põlisameeriklaste vaimus ja õppinud arvukalt iidseid tervendamisviise. Paljude hõimuvanemate silmis on tal „näeb kaugemale” positsioon. Ta elas viis aastat vanaema Megan Hall Huntnaise, oneida hõimu vanema ja Vanaemakaartide autori juures ning on töötanud mitu aastat šamaanirännakute nägijana Nicki Scully heaks. Mary on käinud paljudes maades ja pärast 15 aasta pikkust energiamudelitega eksperimenteerimist ning erinevatest kultuuridest inimeste energeetilise allkirja vaatlemist on ta täiustanud ja arendanud välja hulgaliselt kõikidele rassidele ja rassikombinatsioonidele tõhusaid tervendamistehnikaid. Kui ta kohtus Richard Gordoniga, kes tutvustas talle kvantpuudutust, nägi ta, et tema uurimus ja kvantpuudutus moodustavad koos väga hea sulami. Ülilaadiva kvantpuudutuse kursus ja see raamat on loodud tänu tema soovile avardada energiatöös juba olemasolevaid võimalusi. Mõned tehnikad on minu omad, iseäranis „lubamise” rõhutamine ning idee energeetilisest tulipunktist ja sellega kaasaskäivatest meetoditest. Samuti on minu välja töötatud konkreetsete probleemide korral ettenähtud protseduurid. Richard Gordon on andnud oma panuse, lisades läbinäge13


Sissejuhatus 

likkust ja selgust ülaltoodud ideedele, ning on aidanud ka luua spetsiaalseid tehnikaid. Tänu kvantpuudutusele on mulle langenud osaks au esitleda avalikkusele ülilaadimise kursust, mis on minu teadmisi kasvatanud. Ma pakun tuhandete inimeste energiavoolu vaatamisel õpitut ja teadmisi, mida universum on minuga jaganud. Neid meetodeid praktiseerides laiendage pidevalt oma teadmisi. Me kõik õpime iga päev midagi juurde. Lubage endal katsetada ja nendest harjutustest kaugemale kasvada. Elu on kasvuprotsess, laske endal kasvada ja muutuda selleks, kes te olete. See toob kasu meile kõigile.

14

Ülilaadiv kvantpuudutus  

Ülilaadiv kvantpuudutus

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you