Page 1


Tänusõnad Ma soovin tänada mitmeid inimesi, kes mind töö juures aitasid. Kõigepealt Andrew’d, kes selgitas mulle paljusid asju ning abistas suuresti trükkimisel ja uuringutes. Samuti tänan ma Jamesi, Davinat, Anni, Nikkit ja paljusid teisi, kes abistasid mind selle raamatu kirjutamisel. Mu tänusõnad kuuluvad ka minu abikaasale Johnile toetuse eest, mida ta mulle rasketel hetkedel pakkus.

Pamela Ball The Complete Dream Dictionary 2005 Raamatu eesti keeles kirjastamise õigus kuulub eranditult kirjastusele ERSEN. Selle raamatu reprodutseerimine, tõlkimine ja levitamine ilma valdaja loata on õigusvastane ja seadusega karistatav. Kaane kujundanud Reet Helm Toimetanud Jana Kuremägi Korrektor Mari Mets © 1999 Arcturus Publishing Limited All rights reserved. © 2011 Kirjastus ERSEN B06222611 ISBN 978-9949-25-044-8 Nüüd kõik raamatud meie veebipoest www.ersen.ee ja e-raamatud www.ebooks.ee


Sisukord Tänusõnad...................................................................................... 4 Sisukord........................................................................................... 5 Eessõna............................................................................................ 7 Sissejuhatus .................................................................................... 9 Unenäoseletajad............................................................................ 13 Uni ja unenäod............................................................................. 27 Unenägude tõlgendamine............................................................. 47 Kuidas unenägusid loovalt tõlgendada......................................... 69 Unenägude seletaja..................................................................... 113 Unenägude töövihik................................................................... 359


Eessõna

Kui mind paluti kirjutada teine raamat unenägude tähendustest ja nende tõlgendamisest, võtsin ma seda kui komplimenti. Teema on nii laiaulatuslik, et oli raske otsustada, mida sisse ja mida välja jätta. Lõpuks ma otsustasin, et seda tuleb teha����������������������������� ��������������������������������� lihtsalt ja selgelt – printsiip, mida kasutavad edukalt ettevõtlusgurud ja mis peaks toimima ka unenägude seletamise juures. Loodetavasti pakub see raamat meie kiires maailmas võimalust tõlgendada oma unenägusid ja saada sellest abi. Raamat annab ������������������������������������������������ lühiülevaate������������������������������������ unenägude�������������������������� ����������������������������������� tähendusest ja aitab inimestel mõista paremini iseennast ilma pika ja vaevalise enesetreeninguta. Oma unenägude tõlgendamine aitab koguda vajalikke teadmisi ja kasutada neid argielus teatud teejuhina. Mu sihiks oli kirjutada raamat, mida on kerge kasutada, mis ei muutuks igavaks, vaid oleks praktiline. Peatükid on koostatud nii, et neid on võimalik lugeda üksteisest sõltumata. On teie otsustada, milline peatükk mõjutab teie elu kõige positiivsemalt. Järgnev sissejuhatus selgitab lühidalt unenägude põhiolemust, meie reageeringuid, ning annab näpunäiteid raamatu kasutamiseks. Teises osas kirjeldatakse unenägude seletamist läbi aegade ning annab lühiülevaate tuntumatest seletajatest ja nende meetoditest. On huvitav tõdeda, et mõned Hiina tõlgendused on läänemaailma omadega väga sarnased. Kolmandas osas räägitakse unest ja unehäiretest ning sellest, kuidas nende probleemidega toime tulla, samuti sellest, kuidas parandada une kvaliteeti. 5


Põhjalik unenägude seletaja

Järgmises osas tutvustatakse unenägude sümboleid, nende tüüpe ja arhetüüpe (millest on suur abi unenägude tõlgendamisel) ja mõningaid mooduseid, mis aitavad mõista unenägusid ja nendega üles kerkinud küsimusi. On mõttekas pidada unenäopäevikut, millest on kasu oma sisemaailma tõlgendamisel tervikuna. Iga unenägu on individuaalne. Ka on tark tegu õppida kohandama oma unenägusid või pöörata���������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� neid enda kasuks. Raamatu see osa annab selleks mõningaid näpunäiteid. Unenägijate lahkel loal on trükitud ära mõned näidised unenägude tõlgendamisel. Enne unenägude sümbolite juurde jõudmist räägime loovatest ja kirgastavatest unenägudest. Oskus kasutada unenägusid rikastab elu ning psühholoogid leiavad neist palju kasulikku ravimeetodite määramisel. Peale selle on palju mooduseid, kuidas kasutada unenägude abil oma sisemist potentsiaali. Et raamatu põhiosa oleks kergem kasutada, on see jaotatud neljaks eraldi osaks: loomad, keskkond, reisimine ja inimesed. Neid esineb unenägudes nii sageli, et lihtsam on leida neid rubriikidest kui otsida läbi terve tähestikuline osa. Raamatu lõpus on töövihik, millest võib teha koopiad isiklikuks kasutamiseks. Loodetavasti on raamat ����������������������������������������� kergesti��������������������������������� mõistetav ning unenägude tõlgendamine aitab kasutada nende rikkusi oma siseelu mõistmisel.


Sissejuhatus

Inimese teadlik tegevus on suunatud põhiliselt sellele, kuidas elus parmini toime tulla – kuidas me reageerime olukordadele enda ümber, mida me mõtleme ja tunneme. Me kogume informatsiooni, mille kasutame kohe ära või paneme tallele, kuni see sobib mõne vastava olukorraga. Kogu see tegevus toimub üsna kiiresti, kuid samas me saame palju alateadvuslikke signaale, mis mõjutavad unenägusid. Need ilmutavad ennast unenägudes, millel ei tundu olevat mingit erilist tähendust, kuid pole samas sugugi juhuslikud. Selle lahti mõtestamiseks tuleb unenägu lihtsalt sobitada kokku erinevates kontekstides. Unenäod põhinevad meie mälestuste, kogemuste, arusaamade ja uskumuste tohutu suurel andmebaasil ning vormivad nendest uusi mõtteid ja kontseptsioone. Need näitavad sageli ära ka probleemi lahenduse, mis poleks teadvusel olles võimalik. Unenägudel on vähemalt kaks funktsiooni ja need on seotud aju erinevate poolkeradega. Üks neist – loogilisem ja verbaalsem pool – salvestab ja korrastab sissetulevat infot. Teine on intuitiivsem ja visuaalsem parem poolkera. Unenäod esitlevad infot, mis on oluline ainult unenägijale endale ja vajalik elus edukaks toimetulemi������������ seks. Kui inimene on avatud nendele kahele potentsiaalile, on tal rohkem loovat energiat ning ta oskab paremini oma andeid kasutada. Unenägudes on piir alateadvuse ja loogilise mõtlemise vahel paigast ära ning seega võivad kujutluspildid vabalt uidata seal, kus neile meeldib, ja koguneda näiliselt huupi, et saavutada eesmärki. Takistustest vabana võivad need luua stsenaariume ja olukordi, mis on vastuolus ratsionaalse loogilise mõtlemisega, ent millel on oma selgus ja eesmärk, kui me oskame koodi lahti murda. Otsides seletust oma unenäole, peame kasutama loovat mõtet, olema avatud teadmistele, piirduma mitte ainult enda andmebaasiga, vaid otsima 7


Põhjalik unenägude seletaja

abi kogu kättesaadavast infost. Seda nimetas Jung kollektiivseks alateadvuseks. Enamiku nn alateadvusest moodustavad füsioloogilised ja psühholoogilised aistingud, mis määravad meie eduka eksistentsi. Samuti on see kogum elunormidest, uskumustest ja ideaalidest. Kui kollektiivne alateadvus muutub meile rohkem mõistetavaks, moodustuvad üha kindlamad unenäomustrid või -mudelid. Need põhimudelid muutuvad unenägija tõekspidamiste või kogemuste kohaselt ning võivad kuidagi moonduda. Sageli näitavad unenäod tehtud vigu ja aitavad neid isegi parandada. Ent võib juhtuda ka vastupidi – unenäod võivad moonutada meie hoolsalt omandatud uskumusi ja ideaale, sundides meid revideerima elu mitmeid aspekte. Uued kogemused, trauma või elu ümberhindamine võivad tuua pinnale mälestuste selle tasandi, mis on tavaliselt varjul. See on nagu Pandora laegas, kus on peidus hea, halb ja neutraalne, mis pakuvad ennast lähemalt revideerima. Mida rohkem me seda varalaegast uurime, seda huvitavamaks seletused muutuvad, seda rohkem avaneb meil võimalusi rakendada oma teadmisi ja mõistust. Seesuguseid unenägusid tuleb nende täielikuks mõistmiseks interpreteerida rohkem kui ühest vaatevinklist. Unenägude seletamine pole täppisteadus ja selle juures peab arvestama sellega, kui palju unenägija ennast tunneb. Peale tema enda ei suuda keegi neid paremini seletada, olgu ta nii võimekas kui tahes. Võib-olla ei otsigi unenägija neile psühholoogilist või spiritistlikku tähendust, vaid lihtsat seletust. Selleks tuleb pidada meeles järgmist: • Meie alateadvusesse on salvestatud info, mida me vajame ärkvel olles. • See info on����������������������������������������������������� ������������������������������������������������������� sageli kodeeritud ja esitatud sümbolitena, mitte otseselt. Mõned unenägude seletajad ei pööra sellele vajalikku tähelepanu. • Me näeme unes tihtipeale elu neid tahke, millest me ei soovi rääkida, näiteks seksuaalsus ja spirituaalsus. • Unenägudes peitub tohutu hulk infot, mis aitab neid seletada. Uuringud on näidanud, et lapsed näevad und juba emaüsas, õppides tundma infot ja lastes ennast sellest isegi mõjutada. Olles 8


Sissejuhatus

ohutus keskkonnas, tunnetavad nad ilmselt, et on oma väikese maailma keskpunkt. Välismaailma������������������������������ ������������������������������������������ muljed muutuvad ajapikku selgemaks, mõttetud helid saavad tähenduse. Üks nendest helidest on ema südamelöögid ja on tõestatud, et vastsündinu magab paremini, kui ta kuuleb tuttavaid helisid. See võib olla ka põhjus, miks rahu ja vaikuse saavutamiseks pööratakse mediteerimise ajal tähelepanu oma pulsile. Unenägu sarnaneb natuke tagasipöördumisega endisesse olukorda, kus teatud helidel ja muljetel on kindel tähendus. Unenägude uuesti tundma õppimine on lihtsalt meeldetuletus sümbolite tekkimise protsessist. Loodetavasti avastavad lugejad, et selle raamatu kasutamiseks on mitu moodust. Seda võib võtta kas otsese unenägude seletajana üksikutele kujunditele tähenduse leidmise kaudu või tõlgendada tervet �������������������������������������������������������� unenägu������������������������������������������������� . Raamatu õige kasutamine ja päeviku pidamine pikema aja vältel aitab kaasa oma alateadvuse tundma õppimisele. Sel juhul pakuvad unenäod praktilist rakendust. Autori suurim soov on, et oma väga isikupäraste võimete mõistmine muudaks lugeja elu rikkamaks.

9


Unenäoseletajad

Unenägude seletamine on inimkonnale alati omane olnud. Üks selle sajandi alguse kirjanik on öelnud: „See, kui tähtsaks või tähtsusetuks peavad ajaloo targad mehed unenägusid, näitab antud epohhi valgustatuse ja vaimsuse taset.“ Kui aus olla, siis on eelmise sajandi unenägude tõlgendamine langenud kuskile salongimängude tasemele. Alles siis, kui dr Charcot Pariisist selgitas hämarolekut füüsilise keha ja psüühika vahel, sai alateadvus suurema tähenduse. Hüpnoosi pioneer Charcot leidis unenägudest abi närvihaiguste diagnoosimisel. Tema teooriad on tänaseks kummutatud, kuid ta oli entusiastlik alateadvuse uurija ja unenägude analüüsija. Freud on öelnud, et ta on Charcot’lt palju õppinud. Freudi ja tema kaasaegseid tutvustatakse selle peatüki lõpupoole. 25 aastat enne Kristust nimetas Philo Juudas oma ”Hiidudes ja elus” Aabramit esimeseks unenägudeseletajaks. Kuni selle ajani peeti unenägusid teadeteks või käskudeks jumalatelt. Ja tõesti, kaldealased olid esimesed unenägudeseletajad ning mõjutasid suuresti egiptlaste ja assüürlaste mõttelaadi. Egiptlased uskusid, et jumalad ilmutavad ennast unenägudes ja nõuavad pühendumist, assüürlased nägid neis endeid, üldiselt nõuandeid, kusjuures halvad unenäod nõudsid tingimata tegutsemist. Kristluse tulekuga hakati arvama, et inimesed on kaotanud suuna usuvallas ja unenäod pigem peegeldavad elusündmusi kui on hoiatuseks või eelaimuseks. Need muutused toimusid ainult antiikilmas, mitte vanausulistes põhjamaades. Siin valitsesid endiselt vanad jumalad ning druiidid uskusid nagu teisedki, et unenägudel on tähtis osa jumalakummardamisel. Norras, kus ennustajaid kutsuti volleniteks ja valküürideks, küsisid väejuhid neilt alati enne lahingut nõu, sest valküürid olid isegi lahingus kuninga poolel. Tundub, et unenäod ja nägemu11

Põhjalik unenägude seletaja  
Põhjalik unenägude seletaja  

Põhjalik unenägude seletaja

Advertisement